Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 2000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku. Za konto Citigold Private Client nawet 10 000 zł!

Nawet 2000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku. Za konto Citigold Private Client nawet 10 000 zł!
Źródło: strona promocji

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć dwie premie na dobry początek współpracy

Akcja „Pierwsza bankowość prywatna w Polsce” ma trwać do 15 marca 2021 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 200 osób (+15 osób, które otworzą konto Citigold Private Client).

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja z premią za otwarcie konta adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2019 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Oprócz nagrody podstawowej - 1500 zł - można też zdobyć 500 zł za przekierowanie do Citibanku wynagrodzenia lub założenie konta firmowego. Dodatkowego bonusu nie otrzymają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w pierwszym dniu obowiązywania promocji (3 stycznia 2021 r.) posiadały w banku Citi Handlowy rachunek firmowy.

Co zrobić, by zasłużyć na 2000 zł?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 15 marca 2021 r. (pamiętaj o ograniczonej puli nagród, jest ich tylko 200) zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji.

Krok 3
Krok 3

Najpóźniej do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, zaloguj się choć raz do aplikacji CitiMobile.

Krok 4
Krok 4

Do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy utrzymaj na rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej:

  • 400 tys. zł - jeśli otworzyłeś konto Citigold;
  • 4 mln zł, gdy zdecydowałeś się na rachunek Citigold Private Client.
Nagroda
Nagroda

Bonus otrzymasz na swoje nowe konto w Citibanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z obowiązków. Nagroda wynosi:

  • 1500 zł za konto Citigold,
  • 9000 zł za konto Citigold Private Client.
Krok 5
Krok 5

Jeśli zasłużysz na nagrodę "podstawową", będziesz miał szansę na dodatkowy bonus w wysokości 500 lub 1000 zł. Bank wypłaci ją tym klientom, którzy:

  • najpóźniej do 3. miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta podpiszą umowę rachunku firmowego LUB
  • do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zapewnią wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 5 tys. zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Nagroda
Nagroda

Za zrealizowanie jednego z powyższych warunków posiadacze konta Citigold otrzymają premię w wysokości 500 zł, a rachunku Citigold Private Client – 1000 zł. Bonus zostanie przekazany na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały wymagania regulaminu.

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy w styczniu. Wówczas wymagane saldo środków musisz utrzymać w lutym, marcu i kwietniu albo w marcu, kwietniu i maju.

Ważne informacje

Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

Realizując warunki opisywanej akcji, powinieneś wiedzieć też o kilku istotnych szczegółach.

Średniomiesięczne saldo

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest głównym posiadaczem. W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

Nie działaj pochopnie

Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na konto z niższej półki.

Oznacza to, że niedozwolona jest zamiana rachunku Citigold na Citi Priority lub Citi Konto, a także przekształcenie konta osobistego Citigold Private Client na Citigold lub Citi Priority czy Citi Konto. Gdybyś to zrobił, będzie to oznaczało rezygnację z udziału w opisywanej akcji.

Kilka słów o ofercie Citibanku

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie dostępna dla Ciebie.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

  1. Tabela opłat i prowizji
  2. Regulamin oferty "Pierwsza bankowość prywatna w Polsce"

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.