Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim
Źródło: strona internetowa ING
Ocena:
Wysokość oprocentowania:
Atrakcyjność opłat:
Wygoda osiągnięcia zysku:

Zalety:

 • nielimitowana liczba wypłat przelewem internetowym na własne konto w ING Banku Śląskim w miesiącu
 • konkurencyjne rynkowo oprocentowanie

Wady:

 • mało intuicyjne naliczanie odsetek w promocjach

Opinia eksperta

OKO w ING nie wymaga założenia konta osobistego, co jest niewątpliwą zaletą tego rachunku. Wygodny dostęp do środków przez Moje ING i nielimitowane przelewy na konto osobiste pozwalają na swobodne oszczędzanie w ING. Oprocentowanie w promocji to rynkowa czołówka, ale to standardowe mogłoby być nieco wyższe...
Aldona Derdziak
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING można założyć niezależnie od tego, czy posiadamy w tym banku rachunek osobisty, czy nie. Na OKO obowiązują dwie oferty: “Bonus na start” dla nowych klientów oraz “OKO Bonus” dla wszystkich klientów przy wpłacie “nowych środków”. Obie promocje obowiązują do 3 lutego 2023 r.

Pełna analiza Otwartego Konta Oszczędnościowego ING


Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) - oprocentowanie, opłaty i prowizje za konto

Poniżej prezentujemy najważniejsze parametry Otwartego Konta Oszczędnościowego:

Wypłaty Blikiem z OKO możliwe są tylko w formie wypłat z bankomatów. Płatności Blikiem ani przelewy na telefon nie są dostępne.

Ile możesz zyskać na Otwartym Koncie Oszczędnościowym?

Na poniższym wykresie i w tabeli przedstawiamy wyliczenia zysku dla wybranych kwot w promocjach obowiązujących na Otwartym Koncie Oszczędnościowym z oprocentowaniem 8%. Podane wartości uwzględniają podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Odsetki naliczane są osobno w ramach każdej z ofert specjalnych - do 400 tys. zł w ofercie “Bonus na start” i dla “nowych środków” poniżej 400 tys. zł w ofercie “OKO Bonus”, dlatego w obliczeniach przyjęto kwotę maksymalną 393 tys. zł (wraz z odsetkami saldo na OKO nie powinna wtedy przekroczyć 400 tys. zł).

Kliknij, aby powiększyć
Zysk* na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ING Banku Śląskim
Kwota Odsetki w ofercie "Bonus na start" Odsetki w ofercie "OKO Bonus" Suma odsetek
1 000 zł 16 zł 16 zł 32 zł
2 500 zł 40 zł 40 zł 80 zł
5 000 zł 80 zł 80 zł 160 zł
10 000 zł 161 zł 161 zł 322 zł
25 000 zł 402 zł 402 zł 804 zł
50 000 zł 804 zł 804 zł 1 608 zł
75 000 zł 1 205 zł 1 205 zł 2 410 zł
100 000 zł 1 607 zł 1 607 zł 3 214 zł
150 000 zł 2 411 zł 2 411 zł 4 822 zł
200 000 zł 3 214 zł 3 214 zł 6 428 zł
300 000 zł 4 821 zł 4 821 zł 9 642 zł
393 000 zł 6 316 zł 6 316 zł 12 632 zł
*zysk netto, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych (podatku "Belki"); zysk liczony na dzień 17.01.2023 r., wartości zaokrąglono do pełnych złotych

Jak skorzystać z najwyższego oprocentowania?

Sprawdźmy, jak skorzystać z obu promocji na Otwartym Koncie Oszczędnościowym.

8% w ofercie "Bonus na start"

W ramach promocji "Bonus na start" oprocentowanie na Otwartym Koncie Oszczędnościowym wynosi 8% dla kwot poniżej 400 tys. zł przez 3 miesiące. Po tym czasie stawka spada do poziomu standardowego.

Z oferty mogą skorzystać:

 • Nowi klienci indywidualni, którzy od 14 grudnia 2022 r. nie posiadają / współposiadają rachunku oszczędnościowego w PLN (Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver).
 • Obecni klienci, czyli osoby, które mają OKO, ale nie korzystały z niego od 14 grudnia 2021 r., zaś średnie saldo na tym rachunku nie było wyższe niż 10 zł.

Odsetki w ramach tej oferty wypłacane są w poniższy sposób:
- co miesiąc otrzymasz odsetki wynikające z oprocentowania standardowego (1,5%),
- po 3 miesiącach bank wypłaci odsetki wynikające z podwyższenia oprocentowania do 8% (czyli brakujące 6,5%).

Po założeniu OKO w promocji “Bonus na start” od razu można skorzystać z opisanej niżej akcji dla obecnych klientów ING Banku Śląskiego. W ten sposób na wysoki procent ulokujemy kwotę do 800 tys. zł

8% w ofercie “Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus”

ING Bank Śląski obecnym klientom, którzy posiadają dostęp do bankowości internetowej oraz jeden z rachunków w PLN: Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium lub Dream Saver, proponuje 8% dla kwot do 400 tys. zł. Muszą to być jednak nowe środki rozumiane jako nadwyżka ponad saldo na produktach depozytowych ustalone 11 grudnia 2022 r. Pod pojęciem produkty depozytowe rozumiane są:

 • rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem IKZE i Smart Saver),
 • lokaty terminowe,
 • lokaty w ramach pakietu Lokata z Funduszem,
 • Inwestycyjne Lokaty Terminowe.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące od dnia założenia w bankowości internetowej odrębnego rachunku OKO Bonus. Każdego dnia bank ustala wysokość nowych środków, porównując saldo bieżące z saldem początkowym, oraz określa należne odsetki, które zostaną dopisane do salda promocyjnego rachunku do piątego dnia po zakończeniu umowy.

Zakładanie OKO Bonus
Kliknij, aby powiększyć
Źródło: aplikacja ING

Po upływie 3 miesięcy ING automatycznie zamknie OKO, a zgromadzone środki wraz z odsetkami przeksięguje na rachunek oszczędnościowy wskazany przez klienta w momencie otwierania OKO Bonus.

Bonusowe odsetki będą wypłacone tylko tym osobom, których końcowe saldo środków (w dniu zakończenia umowy o OKO Bonus) będzie wyższe od salda początkowego, od którego są obliczane nowe środki. Przykładowo: jeżeli saldo początkowe wyniesie 5000 zł, to saldo końcowe na OKO bonus musi wynieść 5001 zł, aby otrzymać odsetki promocyjne.

Zasadę określania nowych środków przedstawia na przykładzie poniższa grafika. Pozioma linia przerywana stanowi punkt odniesienia dla ustalenia ich salda (kwoty powyżej tej linii), od którego naliczane są promocyjne odsetki.

Kliknij, aby powiększyć

Otwarte Konto Oszczędnościowe po zakończeniu promocji

Po upływie okresu naliczania podwyższonego oprocentowania stawka na OKO spada do poziomu standardowego. Można wtedy:

 • Utrzymać środki na OKO, godząc się na standardowe oprocentowanie.
 • Wypłacić środki wraz z odsetkami i zamknąć Otwarte Konto Oszczędnościowe. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wypłacone środki można wpłacić na inny rachunek lub lokatę.
 • Po upływie okresu promocyjnego oprocentowania wypłacić środki z ING, nie zamykając przy tym OKO. Ta opcja oparta jest na założeniu, że bank nie zrezygnuje z odnawiania promocyjnej oferty konta oszczędnościowego. Wystarczy wypłacić środki (np. przelać je na oprocentowany rachunek w innym banku; aktualne oferty znajdziesz w rankingu kont oszczędnościowych) i wpłacić je z powrotem na OKO, gdy środki znów będą spełniały kryterium "nowych".

Jak założyć OKO w ING Banku Śląskim?

Nowi klienci mogą założyć Otwarte Konto Oszczędnościowe przez stronę internetową ING lub w oddziale. W tym pierwszym przypadku po złożeniu wniosku należy potwierdzić tożsamość za pomocą przelewu weryfikacyjnego z rachunku w innym banku albo zamówić wizytę kuriera.

Natomiast jeśli korzystamy już z produktów ING (a dokładniej – posiadamy w tym banku np. konto osobiste), OKO można założyć w Moim ING.

W przypadku gdy klient korzystał wcześniej z usług ING i złoży wniosek internetowy o OKO, system banku może rozpoznać go jako obecnego klienta i przekierować na stronę logowania do Mojego ING. Wtedy konieczna będzie wizyta w oddziale banku.

Inne produkty oszczędnościowe ING Banku Śląskiego

Oferta depozytowa ING nie kończy się na Otwartym Koncie Oszczędnościowym:

Otwarte Konto Oszczędnościowe – opinie i recenzja

Jak Otwarte Konto Oszczędnościowe sprawdza się w praktyce? Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Wysokość oprocentowania

Oferty specjalne to główny powód, dla którego warto zainteresować się OKO. Promocyjne oprocentowanie jest wysokie i plasuje ten rachunek oszczędnościowy w rynkowej czołówce.

Oprocentowanie standardowe na Otwartym Koncie Oszczędnościowym jest zmienne. Stawka nie jest zbyt wysoka, ale podobna sytuacja panuje wśród konkurencji, więc trudno mi to ocenić zdecydowanie negatywnie. Jeśli chcemy maksymalizować zyski, warto zainteresować się innymi nieźle oprocentowanymi produktami ING, np. Smart saverem czy długoterminową lokatą.

Atrakcyjność opłat

W przypadku opłat mamy do czynienia ze standardowymi stawkami (Otwarte Konto Oszczędnościowe prowadzone jest bezpłatnie), ale warto docenić bezpłatne przelewy internetowe na konto osobiste, co nie jest często spotykane. Jeśli chodzi o przelewy zewnętrzne, to stawki niewiele odbiegają od konkurencji i tak jak w innych instytucjach tylko pierwsza taka operacja w danym miesiącu rozliczeniowym jest darmowa, za kolejny przelew musimy już zapłacić. Podobna zasada obowiązuje przy wypłatach gotówki w oddziale – punkcie obsługi kasowej (pierwsza wypłata bezpłatnie). Zbyt częste przelewy zewnętrzne i wypłaty z rachunku mogą więc nam „zjeść” cały zysk odsetek, dlatego warto je ograniczyć.

Na szczęście bank udostępnił alternatywną metodę, dzięki której wszystkie wypłaty środków z rachunku mogą stać praktycznie darmowe. Jeśli wypłacimy środki z bankomatu Blikiem, nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów (także przy drugiej i kolejnej operacji). Musimy pamiętać jedynie, że wypłata Blik jest bezpłatna tylko w maszynach należących do sieci Planet Cash oraz ING Banku Śląskiego.

Wygoda osiągnięcia zysku

To chyba najbardziej dyskusyjna kwestia jeśli chodzi o rachunek OKO w ING. Jest on objęty dwiema promocjami, których zrozumienie często przysparza kłopotów. W przypadku oferty “Bonus na start” moje zastrzeżenia budzi naliczenie odsetek: rozdzielenie ich na standardowe i promocyjne nie jest intuicyjne i może wprowadzić w błąd wiele osób.

Co do OKO Bonus, jeszcze raz zwrócę uwagę, że warunkiem przekazania bonusu jest dopilnowanie, by w dniu zakończenia 3-miesięcznego okresu funkcjonowania OKO Bonus (licząc od daty jego założenia) kwota na produktach depozytowych była wyższa od tej z dnia badania salda. Ustalenie, jaka powinna to być kwota, nie jest wcale kłopotliwe, gdyż w szczegółach rachunku bank podaje saldo początkowe i bieżące oraz okres funkcjonowania OKO Bonus.

Szczegółowe informacje nt. OKO Bonus w bankowości internetowej ING
Kliknij, aby powiększyć
Źródło: bankowość elektroniczna ING

W bankowości elektronicznej jasno widać, które środki objęte są promocją i do kiedy ona obowiązuje. Z oferty OKO Bonus można korzystać wielokrotnie, jeśli tylko spełniamy warunki danej edycji.

I jeszcze jednak uwaga na koniec: jeśli kiedykolwiek byłeś klientem ING i chcesz teraz otworzyć OKO, system może rozpoznać Cię jako obecnego klienta i przekierować na stronę logowania do Mojego ING. Wtedy konieczna będzie wizyta w oddziale banku.

Otwarte Konto Oszczędnościowe – czy warto je założyć?

Otwarte Konto Oszczędnościowe to jedna z lepszych ofert dostępnych na rynku, a rachunek zyskuje dzięki atrakcyjnym opłatom (bezpłatne przelewy na ROR w ING) i konkurencyjnemu oprocentowaniu, co stawia go w czołówce kont do oszczędzania. Nowi klienci mogą założyć OKO z wysoką stawką dla kwot poniżej 400 tys. zł, a potem OKO Bonus na takich samych warunkach, lokując tym samym na wysoki procent blisko 800 tys. zł. Wyższe oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące, po czym spada do standardowego. Warto rozważyć skorzystanie z obu ofert, aby zmaksymalizować swoje zyski.

W połączeniu z kontem osobistym w ING Banku Śląskim OKO staje się w zasadzie bezpłatne. Założenie i prowadzenie rachunku jest darmowe, podobnie jak wewnętrzne przelewy na konto w ING oraz wypłaty Blikiem. Co ważne, można go założyć bez otwierania konta osobistego w ING Banku Śląskim, co jest dodatkową zaletą tej oferty.

Przydatne dokumenty

 1. Taryfa opłat i prowizji
 2. Regulamin oferty specjalnej "Bonus na start"
 3. Regulamin oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"

O banku

ING Bank Śląski posiada kompleksową ofertę produktową, skierowaną do różnych grup klientów – młodzieży, studentów, przedsiębiorców, zamożniejszych klientów, korporacji i samorządów.

Na propozycję banku składają się nie tylko nowoczesne konta rozliczeniowo-oszczędnościowe, lecz również innowacyjna bankowość elektroniczna i rozbudowany pakiet dodatkowych funkcjonalności.

Pytania i odpowiedzi: