Opłaty za przewalutowanie transakcji na przykładzie kart Visa i Mastercard

Opłaty za przewalutowanie transakcji na przykładzie kart Visa i Mastercard

Niezależnie jaką formę rozliczenia za granicą – gotówkową czy bezgotówkową – wybierzemy, zawsze ponosimy związane z tym koszty. Mogą one w znacznym stopniu obciążyć nasz budżet, warto więc zdawać sobie sprawę, z jakimi pośrednikami mamy do czynienia i jakie opłaty należy uwzględnić przy dokonywaniu płatności.

Robiąc na co dzień zakupy w supermarkecie czy płacąc za bilety do kina, zapewne nie zastanawiamy się, w jaki sposób nasz bank rozlicza dokonane za jej pomocą transakcje. Sprawa jest bowiem tak prosta, że w zasadzie nie wymaga jakiegokolwiek wyjaśnienia. Jeśli np. kupimy sobie buty za 150 zł, dokładnie taka kwota zostanie pobrana z naszego konta. Nie będzie tu mowy o żadnych opłatach, prowizjach czy jeszcze innych, dodatkowych kosztach. Sytuacja znacznie się jednak skomplikuje, jeśli owe buty zakupimy nie w Polsce, lecz za granicą.

Płacenie za granicą kartą w polskich złotych

Pół biedy, jeśli do zapłaty użyjemy karty prowadzonej w lokalnej walucie np. euro, wówczas rozliczenie odbędzie się na podobnych co w kraju zasadach (z naszego rachunku zostanie pobrane dokładnie tyle, na ile opiewał rachunek). Niestety, często w momencie zakupu taką walutową kartą albo nie dysponujemy, albo jej wyrobienie nie jest w ogóle możliwe (w ofertach polskich banków nie znajdziemy kart prowadzonych m.in. w czeskich koronach, węgierskich forintach czy chorwackich kunach), a my w związku z tym musimy zapłacić kartą w polskich złotych.

To z kolei - głównie z powodu niekorzystnych przeliczników kursów walut stosowanych przez banki, a także naliczanych przez nie opłat za przewalutowanie - czyni taki zagraniczny zakup znacznie droższym, niż gdybyśmy dokonali go w Polsce.

Co gorsza obliczenie zawczasu, ile dokładnie zostanie pobrane z naszego konta (lub przynajmniej zrozumienie po fakcie, dlaczego akurat tyle), nie jest zazwyczaj rzeczą łatwą. Napiszmy więcej – zrozumienie tego mechanizmu i opisanie go w artykule przypominało nieco rozwiązanie skomplikowanej matematycznej zagadki. Nie ma bowiem uniwersalnego wzoru, który moglibyśmy zastosować dla wszystkich tego typu transakcji. Wiele zależy od tego, kto jest operatorem naszej karty (Mastercard czy Visa) oraz jaka jest polityka banku, który nam ją wydał.

Rozliczanie transakcji kartami Visa

W przypadku Visy, która jest największym operatorem kart płatniczych na świecie, zasady rozliczania transakcji (szczególnie po ostatnich zmianach) są w gruncie rzeczy stosunkowo proste.

Standardowo cała procedura wygląda następująco: po dokonaniu płatności (obojętnie czy płaciliśmy w euro, dolarach czy jakiejkolwiek innej walucie) kwota transakcji przeliczana jest bezpośrednio na walutę rozliczeniową naszej karty, a całe rozliczenie odbywa się według korzystnej dla klientów tabeli kursowej stosowanej przez Visę (standardowe spready walutowe wynoszą tam ok. 1-1,5% i są przynajmniej 3-4 razy niższe od spreadów stosowanych przez banki)

Brak podwójnego przewalutowania dla kart Visa

Dobra wiadomość dla posiadaczy kart Visa w polskich złotych jest taka, że ich walutą rozliczeniową są właśnie złote (niby oczywiste, ale jak pokażemy w dalszej części artykułu w przypadku kart Mastercarda waluta karty i waluta rozliczeniowa bywają różne).

Płacąc Visą, unikamy więc tak kosztownego dla nas podwójnego przewalutowania, czyli sytuacji, kiedy kwota transakcji przeliczona jest najpierw z jednej waluty na drugą np. z chorwackich kun na euro, a później jeszcze z euro na walutę naszej karty, czyli w tym przypadku polskie złote.

Waluta rozliczeniowa karty – ustalana pomiędzy bankiem a organizacją płatniczą waluta służąca do rozliczania dokonanych transakcji.

Waluta karty – waluta, w której denominowane są środki znajdujące się na rachunku karty.

Rozliczanie transakcji Visa w teorii

Aby poznać ostateczną kwotę, jaka (przynajmniej w teorii) zostanie pobrana z naszego bankowego rachunku, wystarczy wejść na stronę kalkulatora walutowego Visy (kalkulator dostępny jest tutaj) i dokonać kilku prostych obliczeń.

Przykład: 23 sierpnia 2017 roku podczas pobytu na Węgrzech kupiliśmy parę butów, a otrzymany rachunek opiewał na 10 tys. forintów. Płatności dokonaliśmy kartą Visa prowadzoną w polskich złotych.

Cała transakcja została następnie przeliczona na naszą walutę zgodnie z tabelą kursową Visy stosowaną na ten dzień (operator zastrzega, że ostateczna kwota m.in. z powodu bieżących wahań na rynku walutowym może się nieco różnić), co dla nas oznaczało wydatek równy 141,37 zł.

Rozliczenie transakcji Visa w praktyce

Niestety, w rzeczywistości ostateczny koszt takiej płatności prawie zawsze będzie większy niż na powyższym przykładzie, ponieważ większość banków dolicza do kwoty ustalonej przez Visę dodatkową prowizję z tytułu przewalutowania. Ile wynosi taka opłata? To już zależy od konkretnego banku. W przypadku mBanku jest to 5,90%, a po 3% prowizji naliczą nam eurobank, ING, Deutsche Bank oraz Credit Agricole.

W praktyce takie rozliczenie odbywa się dwuetapowo. Najpierw na naszym rachunku (w pozycji zablokowane lub nierozliczone operacje) bank zablokuje bank zablokuję kwotę wynikającą z przeliczników Visa, a następnie po jej zaksięgowaniu, które następuje zwykle po 2-3 dniach roboczych, doliczy dodatkową opłatę.

Przykładowo - jeżeli zapłacimy za buty warte 10 tys. forintów kartą Visa eurobanku, saldo naszego rachunku zmniejszy się w sumie o 145,61 zł (z czego 4,24 zł to prowizja).

Swoistym kuriozum w tej sytuacji jest to, że bank pobierze nam opłatę za przewalutowanie transakcji, mimo że tak naprawdę podmiotem, który tego przewalutowania dokonał, nie był on, ale organizacja kartowa, czyli Visa!

Dwa w jednym, czyli prowizja za przewalutowanie i wysoki spread walutowy

Jak pokazuje bankowa praktyka, na prowizji za przewalutowanie koszty dla płacącego kartą Visa najczęściej się jeszcze nie kończą. Zdarzyć się może, że dany bank nie respektuje wytycznych Visy, mówiących o tym, że rozliczenie transakcji powinno odbyć się według obowiązującej u niej tabeli kursowej, w zamian stosując własne, niekorzystne dla klientów przeliczniki.

Przykładem takiego banku jest BZ WBK. Zgodnie z informacjami dostępnymi na jego stronie każda operacja, której walutą jest euro dokonana kartą Visa, przeliczana jest po kursie sprzedaży obowiązującym w banku. Następnie do otrzymanej kwoty doliczana jest jeszcze prowizja w wysokości 2,8%. A jeśli waluta transakcji jest inna, wówczas pierwsze przeliczenie np. czeskich koron na euro odbędzie się według tabeli kursowej Visa, a następnie z euro na polskie złote już po kursie stosowanym przez BZ WBK (tak wyliczona kwota zostanie powiększona jeszcze o 2,8% prowizję).

Gdybyśmy więc do kupienia naszych butów posługiwali się kartą Visa BZ WBK, rozliczenie całej operacji wyglądałoby następująco:

10 tys. forintów (cena butów w lokalnej walucie)przeliczenie tej kwoty na euro po kursie Visy (uzyskujemy kwotę 33,04 EUR) → przeliczenie kwoty w euro na polskie złote po kursie BZ WBK (uzyskujemy kwotę 146,20 zł) → do kwoty transakcji w złotych doliczana jest prowizja banku w wysokości 2,8% (uzyskujemy kwotę 150,30 zł).

Łatwo o dodatkowe koszty przy płaceniu za granicą kartą Visa

Podane przykłady pokazują, że koszt płacenia za granicą złotową kartą Visa dość mocno różni się w zależności od tego, który bank jest jej wystawcą. W przypadku tego typu operacji najczęściej spotykaną praktyką jest pozostawienie rozliczeń walutowych samej Visie, a bank jedynie naliczy prowizję za przewalutowanie.

Na rynku możemy spotkać także banki, które obciążają swoich klientów nie tylko w formie prowizji, ale także spreadu wynikającego ze stosowanej przez siebie tabeli kursowej. Taki przypadek jest dla posiadaczy karty szczególnie niekorzystny, gdyż tracą oni pieniądze dwukrotnie, a cała transakcja może kosztować ich nawet 6-8% więcej, niż gdyby jedynym podmiotem odpowiedzialnym za jej rozliczenie była Visa.

Porównanie kosztu zakupu butów o wartości 10 tys. forintów opłaconych kartą Visa

Wartość transakcji w polskich złotych Różnica (%)
Koszt według kursu obowiązującego na rynku forex 140,50 zł
Koszt wynikający z tabeli kursowej Visy 141,37 zł 0,62%
Koszt uwzględniający 3% prowizji za przewalutowanie 145,61 zł 3,64%
Koszt uwzględniający 2,8% prowizji za przewalutowanie oraz przeliczenie według tabeli kursowej banku 150,30 zł 6,98%

Na podstawie rynkowych z dnia 23 sierpnia 2017 roku, godz. 12:00. Zestawienie, które banki rozliczają transakcje w ten sposób, umieściliśmy na końcu artykułu.

Rozliczanie transakcji kartami Mastercard

Nieco inaczej wygląda rozliczanie transakcji w walutach obcych u Mastercarda. Tutaj w przypadku większości kart prowadzonych w polskich złotych walutą rozliczeniową wcale nie są złote, ale...euro (jedyny znany nam wyjątek to karty Citibanku, gdzie jest to właśnie złoty).

W związku z tym wszystkie transakcje zrealizowane w obcych walutach Mastercard przeliczy zgodnie z obowiązującą u niego tabelą kursową właśnie na euro (a jeśli walutą transakcji było euro, nie zrobi nic), po czym kwestie dalszych rozliczeń pozostawi bankowi.

Taki sposób postępowania dla naszego portfela oznacza same niedogodności. Choćbyśmy nie wiadomo jak kombinowali, przynajmniej jedno przewalutowanie zostanie dokonane według przeliczników stosowanych przez nasz bank (a te, jak już pisaliśmy, co do zasady są znacznie mniej korzystne niż u Mastercarda czy Visy).

Rozliczanie transakcji kartą Mastercard w teorii

Żeby dowiedzieć się, ile (przynajmniej w teorii) wyniesie nas koszt płacenia za granicą kartą w polskich złotych wydaną przez Mastercarda, konieczne będzie skorzystanie z kalkulatora znajdującego się na jego stronie (kalkulator dostępny tutaj), a także otwarcie strony z przelicznikami stosowanymi przez bank (w naszym przykładzie korzystamy z tabeli kursowej Credit Agricole dostępnej tutaj).

Jeśli przykładowo podczas pobytu na Węgrzech zapłacimy za nasze buty 10 tys. forintów, to taka transakcja zostanie rozliczona w poniższy sposób:

10 tys. forintów (cena butów w lokalnej walucie)przeliczenie tej kwoty na euro po kursie Mastercarda (uzyskujemy 33,12 euro) → przeliczenie kwoty w euro na polskie złote po kursie obowiązującym w naszym banku (uzyskujemy kwotę 145,06 zł).

Rozliczanie transakcji kartą Mastercard w praktyce

Niestety, podobnie jak u Visy, gdzie teoretyczne koszty transakcji gwałtownie rosną z uwagi na bankowe spready oraz prowizje, także i tutaj teoria dość mocno różni się od praktyki.

W zasadzie każdy polski bank oferujący karty Mastercarda w swoim cenniku przewidział dodatkową opłatę z tytułu przewalutowania. Jej wysokość uzależniona jest od konkretnego przypadku i waha się od 2% w Banku Millennium do blisko 6% w Citibanku (wyjątkami w tym gronie są m.in. Alior Bank oraz ING, które nie pobierają prowizji za przewalutowanie).

Taka polityka banków w praktyce oznacza, że na transakcjach w walutach obcych dokonanych plastikiem z logo Mastercarda zarabiają podwójnie – raz, obciążając nas kosztem spreadu walutowego, a dwa, pobierając jeszcze prowizję wynikającą z tego, że takiej konwersji w ogóle musiały dokonać.

Dokonując zakupu butów w jednym z węgierskich sklepów i płacąc za nie kartą płatniczą w polskich złotych wydaną przez Credit Agricole, taka operacja zostanie rozliczona w następujący sposób:

10 tys. forintów (cena butów w lokalnej walucie)przeliczenie tej kwoty na euro po kursie Mastercarda (uzyskujemy 33,12 euro) → przeliczenie kwoty w euro na polskie złote po kursie obowiązującym w naszym banku (uzyskujemy kwotę 145,06 zł) → do kwoty transakcji w złotych doliczana jest prowizja banku w wysokości 3,0% (149,42 zł).

Dodatkowe koszty pewne jak…w banku

Jak zademonstrowaliśmy na powyższych przykładach, płacąc kartą w polskich złotych (obojętnie czy jest to karta Visy czy Mastercarda), praktycznie w każdym przypadku musimy być przygotowani na dodatkowe opłaty wynikające ze stosowanych spreadów oraz kosztów przewalutowania. Wysokość tych opłat będzie jednak znacząco różniła się w zależności od tego, jakiej karty używamy oraz jaki bank nam ją wystawił, a w przypadku najdroższych ten dodatkowy koszt może wynieść nawet 10% wartości transakcji (w stosunku do kursu obowiązującego na rynku walutowym).

Porównanie kosztu zakupu butów o wartości 10 tys. forintów opłaconych kartą Mastercard

Wartość transakcji w polskich złotych Różnica (%)
Koszt według kursu obowiązującego na rynku forex 140,50 zł
Koszt wynikający z tabeli kursowej Mastercarda 141,34 zł 0,60%
Koszt uwzględniający 3% prowizji za przewalutowanie 145,06 zł 3,25%
Koszt uwzględniający 3% prowizji za przewalutowanie i przeliczenie według tabeli kursowej banku 149,42 zł 6,35%

Na podstawie rynkowych z dnia 23 sierpnia 2017 roku, godz. 12:00.

Rozliczanie transakcji kartami Visa i Mastercard w wybranych bankach

W poniższej tabeli – opierając się głównie na stronach internetowych wybranych banków – zaprezentowaliśmy, w jaki sposób każdy z nich rozlicza transakcje w walutach obcych oraz jaka jest wysokość pobieranych przez nie prowizji.

Rozliczanie transakcji kartą w wybranych bankach (dotyczy transakcji bezgotówkowych realizowanych kartą w polskich złotych)

Operator karty Sposób rozliczenia transakcji Prowizja
Alior Bank
Visa

Przewalutowanie następuje z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę

2%
Mastercard

Transakcje w euro, dolarach lub funtach: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w pozostałych walutach: pierwsze przewalutowanie następuje z waluty transakcji na dolary amerykańskie według tabeli stosowanej przez Mastercard, a następnie kwota w dolarach przeliczana jest na polskie złote według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
Bank Millennium
Visa

Transakcje w euro i dolarach: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku

Transakcje w innej walucie niż euro i dolary: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na dolary) odbywa się według tabeli Visy. Kolejne (z dolarów na złote) według tabeli kursowej banku

2%
Mastercard

Transakcje w euro: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

2%
Citi Handlowy
Visa i Mastercard Przewalutowanie następuje z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę lub Mastercarda* 5,8%
Credit Agricole
Visa Jeśli waluta transakcji znajduje się w tabeli kursowej banku - przeliczenie następuje zgodnie z nią. Jeśli dana waluta nie znajduje się w tabeli kursowej - przewalutowanie odbywa się zgodnie z tabelą obowiązującą w Visa. 4%
Mastercard

Jeśli waluta transakcji znajduje się w tabeli kursowej banku - przeliczenie następuje zgodnie z nią.

Jeśli dana waluta nie znajduje się w tabeli kursowej - pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

4%
Deutsche Bank
Visa Przewalutowanie następuje z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę 3%
Mastercard

Transakcje w euro: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w walucie innej niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
EnveloBank
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę. brak prowizji
eurobank
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę. 3% (1% dla Konta Prestige)
Mastercard

Transakcje w euro: przewalutowanie odbywa się po tabeli kursowej banku

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
Getin Bank
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie stosowanym przez Visę. brak prowizji
Mastercard

Transakcje w euro: przeliczenie według tabeli kursowej banku.

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
Idea Bank
Mastercard

Transakcje w euro: przeliczenie według tabeli kursowej banku.

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
ING Bank Śląski
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę 3%
Mastercard

Transakcje w euro: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
mBank
Visa

Przewalutowanie następuje z waluty transakcji na polskie złote po kursie wymiany stosowanym przez Visę

Dla karty Visa Świat wydawanej do mKonta Aquarius nie jest pobierana prowizja za przewalutowanie transakcji.

5,90%
Mastercard

Transakcje w euro: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

3%
Nest Bank
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie stosowanym przez Visę 3%
Pekao SA
Visa i Mastercard Przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej Visy/Mastercarda brak prowizji
PKO BP
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie stosowanym przez Visę 3,5%
Mastercard

Transakcje w walutach, dla których bank prowadzi tabele kursów: przeliczenie według tabeli kursowej banku

Transakcje w pozostałych walutach: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
Raiffeisen Polbank
Visa Przewalutowanie z waluty transakcji na polskie złote po kursie stosowanym przez Visę 5,0%
Mastercard

Transakcje w walutach, dla których bank prowadzi tabele kursów: przeliczenie według tabeli kursowej banku

Transakcje w pozostałych walutach: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

brak prowizji
Santander Bank Polska
Visa Przewalutowanie według tabeli kursowej banku. 2,8%
Mastercard

Transakcje w euro: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w innej walucie niż euro: pierwsze przewalutowanie (z kwoty transakcji na euro) odbywa się według tabeli Mastercarda. Kolejne (z euro na złote) według tabeli kursowej banku.

2,8%
T-Mobile Usługi Bankowe
Mastercard

Transakcje w euro, dolarach lub funtach: przewalutowanie odbywa się według tabeli kursowej banku.

Transakcje w pozostałych walutach: pierwsze przewalutowanie następuje z waluty transakcji na dolary amerykańskie według tabeli stosowanej przez Mastercard, a następnie kwota w dolarach przeliczana jest na polskie złote według tabeli kursowej banku.

brak prowizji

* Jak wynika z regulaminu banku, w przypadku niektórych walut rozliczenie może nadal odbywać się po kursie z tabeli kursowej Citibanku.

Na szczęście nie jest tak, że podczas wizyty w obcym kraju przy płaceniu kartą jesteśmy skazani na dodatkowe koszty. Osobom, które nie godzą się z tak wysokimi opłatami, rekomendujemy wyrobienie karty wielowalutowej, dzięki której unikniemy większości bankowych opłat.

Niestety, tak jak nadmieniliśmy na wstępie, wadą tego rozwiązania jest niewielka liczba obsługiwanych walut, która w polskich realiach ogranicza się wyłącznie do dolarów, euro, funtów oraz franków. Co prawda jak pokazał nas niedawny praktyczny test - (link do reportażu o zagranicznych płatnościach) często także w krajach trzecich, jak Czechy czy Bułgaria, użycie np. karty dolarowej czy w euro bywa opcją lepszą niż płacenie plastikiem prowadzonym w polskich złotych, jednak i tak zawsze jest to mniej korzystny sposób, niż gdybyśmy dysponowali kartą w lokalnej walucie.

Z ostatniej chwili

 • 13.12.2018 17:38

  Kolejna okazja dla nowych klientów mBanku. Tym razem za otwarcie eKonta i aktywne korzystanie z rachunku możecie zdobyć 140 zł.

 • 13.12.2018 08:14

  Aktywuj automatyczne e-płatności z karty Mastercard za usługi Vectry, a nawet 30 zł wróci na rachunek Twojej karty.

 • 12.12.2018 16:41

  Jeśli korzystasz z programu lojalnościowego sieci Biedronka, możesz otrzymać bon na 400 zł do wydania w sklepach tej sieci.

 • 12.12.2018 13:58

  Dzięki promocji "Konto na zakupy" nowi posiadacze Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas mogą zyskać nawet 200 zł za aktywne korzystanie z rachunku.

 • 12.12.2018 10:16

  Zamawiasz taksówkę w aplikacji iTaxi - płacisz za przejazd Google Pay - oszczędzasz. I tak 3 razy. Maksymalnie możesz zaoszczędzić nawet 60 zł.

 • 11.12.2018 14:04

  Głodny? Skorzystaj z PizzaPortal, zapłać Visa Checkout i ciesz się nie tylko posiłkiem, ale i rabatem w wysokości 10 zł.

 • 11.12.2018 11:52

  Alior Bank przedłużył termin obowiązywania jednej z korzyści Konta Jakże Osobistego. 3% na koncie oszczędnościowym dostępne będzie do 31.12.2019 r.

 • 7.12.2018 15:52

  W promocji EnveloBanku możesz zyskać nawet 100 zł za zrealizowanie 10 płatności kartą w Internecie. Najbardziej aktywnie zgarną dodatkowe dwie stówy.

 • 6.12.2018 13:27

  Kolejna okazja z Google Pay: za zakupy na min. 200 zł w e-sklepie Media Expert można otrzymać od 30 do 150 zł rabatu.

 • 5.12.2018 13:47

  Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.