Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Czym jest okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

Cykl: Karty kredytowe bez tajemnic

Doktor nauk ekonomicznych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.

Czym jest okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

Okres bezodsetkowy (ang. grace period) jest jedną z największych zalet kart kredytowych. To czas, kiedy posiadacz karty może płacić za swoje rachunki bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów odsetkowych. Długość takiego nieoprocentowanego okresu może wynieść nawet 60 dni.

Jednak aby darmowy kredyt na karcie kredytowej nie zmienił się nagle w bardzo kosztowną pożyczkę, należy pamiętać o kilku terminach i zasadach dotyczących zadłużenia karty kredytowej. Natomiast ci, którzy nie mają pamięci do liczb i dat, mogą zdać się na automat, który ich w tym wyręczy.

Okres bezodsetkowy, rozliczeniowy i na spłatę zadłużenia

Rozliczenie transakcji przeprowadzonych za pomocą karty kredytowej odbywa się zazwyczaj w regularnych, comiesięcznych cyklach. Na zakończenie danego cyklu posiadacz karty otrzymuje od banku wyciąg podsumowujący wszystkie poniesione w tym czasie wydatki.

Rozważmy następujący przykład: posiadacz karty w danym cyklu rozliczeniowym dokonał łącznie trzech transakcji. Były to: zakupy w sklepie spożywczym (100 zł), rachunek w pizzerii (50 zł) oraz kupno butów (150 zł). Łączna wydana kwota w okresie rozliczeniowym wyniosła 300 zł i taką sumę ma teraz do spłaty.

Wspomnianą sytuację prezentuje poniższy schemat:

Kliknij, aby powiększyć

Zakończenie cyklu rozliczeniowego nie oznacza jednak, że właściciel karty musi natychmiast oddać wszystkie pożyczone pieniądze. Ma na to czas aż do zakończenia okresu przewidzianego na spłatę zadłużenia. W naszym przykładzie jego długość wynosi 20 dni.

Poniższy wykres pokazuje, jak będzie wyglądało saldo karty kredytowej w trakcie trwania okresu bezodsetkowego i następującego po nim okresu na spłatę zadłużenia:

Kliknij, aby powiększyć

Spłata zadłużenia na karcie kredytowej

Rozważmy teraz trzy scenariusze: pełną spłatę zadłużenia, spłatę minimalnej wymaganej kwoty zadłużenia oraz niezwrócenie bankowi kwoty minimalnej.

Scenariusz optymalny: całkowita spłata zadłużenia

Jeśli klient dokona spłaty przed zakończeniem okresu przewidzianego na spłatę zadłużenia, nie zapłaci żadnych dodatkowych odsetek. W praktyce oznaczać to będzie, że przez cały 50-dniowy okres mógł cieszyć się nieoprocentowanym kredytem.

Scenariusz minimalny: kiedy braknie pieniędzy na pełną spłatę

W ramach okresu na spłatę zadłużenia przewidziana jest także sytuacja, w której posiadacz karty nie ma pieniędzy lub po prostu nie chce oddawać całej pożyczonej kwoty. W takiej sytuacji wymogiem jest, aby spłacić tzw. kwotę minimalną, która wynosi przeważnie 5% posiadanego zadłużenia.

Jeśli więc właściciel karty – tak jak w naszym przykładzie - pożyczył 300 zł, musi teraz oddać przynajmniej 15 zł, czyli pięć procent z tej kwoty. Jeśli taka suma zostanie zwrócona przed zakończeniem okresu na spłatę zadłużenia, reszta pożyczonych pieniędzy zmieni się w oprocentowany kredyt, od którego będzie należało oddać regulaminowe odsetki. Odsetki będą dopisywane do momentu, aż cała kwota zadłużenia zostanie spłacona.

W omawianym przypadku, gdzie łączna kwota zadłużenia jest niewielka i wynosi 285 zł, suma naliczonych odsetek (przyjęliśmy oprocentowanie kredytu na poziomie 10%) wyniesie 8 groszy dziennie. Na pierwszy rzut oka to mało, jednak w ciągu roku będzie to już blisko 30 zł.

Scenariusz negatywny: niezwrócona kwota minimalna

Najgorsza pod względem finansowym jest natomiast sytuacja, w której właściciel karty nie spłaci nawet kwoty minimalnej. Wówczas po zakończeniu okresu przewidzianego na zwrot zadłużenia, oprócz regulaminowych odsetek, otrzyma także bankowy monit z prośbą o zwrot pożyczonej kwoty oraz zostanie obciążony opłatą z tytułu braku spłaty. Dalsza zwłoka będzie z kolei skutkować wypowiedzeniem umowy kredytowej oraz podjęciem czynności windykacyjnych na zlecenie banku.

Tutaj oprócz odsetek, który wysokość także wyniesie 8 groszy dziennie (pamiętajmy o zaokrągleniach) posiadacz kart poniesie koszt związany z bankowym monitem. W zależności od rodzaju takiego upomnienia (telefoniczne, mailowe, listowne, etc.) oraz banku wydającego kartę jest to dodatkowy koszt od kilku do ponad 50 zł.

Trzeba także liczyć się z tym, że jeśli zignorujemy pierwszy monit, najpewniej przyjdą do nas kolejne, za które ostatecznie i także będzie trzeba zapłacić. W skrajnych przypadkach kwota samych odsetek i dodatkowych opłat wynikających z nieterminowej spłaty zadłużenia może przekroczyć kwotę, którą pożyczyliśmy od banku.

Zadłużenie w ramach limitu

Brak spłaty zadłużenia z poprzedniego cyklu rozliczeniowego nie oznacza, że z karty nie można już dłużej korzystać. Jeśli nie wykorzystaliśmy całego przyznanego limitu, płatności kartą są jak najbardziej możliwe.

Przyjmijmy, że posiadacz karty posiada limit w wysokości 1000 zł, a w poprzednim cyklu jego łączne wydatki wyniosły 300 zł. Oznacza to, że na karcie wciąż dostępne jest 700 zł, które właściciel karty może wydać, bez względu na to, czy spłacił swoje zadłużenie z poprzedniego cyklu rozliczeniowego czy też nie.

Ostrzegamy jednak przed sytuacją, w której łączna pożyczona kwota przekroczy przyznany limit. W takim przypadku procedura jest podobna do tej, kiedy nie dokonamy spłaty kwoty minimalnej. Konsekwencjami są: naliczenie dodatkowej opłaty, monit ze strony banku, a w najgorszym razie odwiedziny windykatora.

Pomocny automat

Osobom obawiającym się tego, że zapomną w porę oddać swoje zadłużenie, polecamy opcję automatycznej spłaty. To funkcja dostępna w praktycznie wszystkich oferowanych kartach kredytowych. Automatyczna spłata może obejmować zarówno zwrot całości posiadanego zadłużenia, jak również wyłącznie kwoty minimalnej.

W pierwszym przypadku pozwoli nam to na uniknięcie dodatkowych odsetek i cieszenie się bezkosztowym kredytem, natomiast w drugim to recepta na uniknięcie dodatkowych opłat i monitów wynikających z braku naszej terminowości.

Podsumowanie: pamiętaj o terminach!

Okres bezodsetkowy to bardzo praktyczne rozwiązanie umożliwiające korzystanie z nieoprocentowanego kredytu. Pozwala to na efektywniejsze zarządzanie domowym budżetem, a w razie nieprzewidzianych wydatków nie nadwyręży stanu naszych finansów.

Aby kredyt pozostał darmowy, konieczne jest jednak terminowe spłacanie posiadanego zadłużenia. Jeśli tego nie zrobimy – kredyt w rachunku karty kredytowej z darmowego zmieni się w bardzo drogi.

Komentarze