Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Promocja zakończona.

2,5% do 300 tys. zł lub 2,2% do 3 mln zł przez 4 miesiące na Koncie Oszczędnościowym Citigold w banku Citi Handlowy

2,5% do 300 tys. zł lub 2,2% do 3 mln zł przez 4 miesiące na Koncie Oszczędnościowym Citigold w banku Citi Handlowy
Spis treści

Znalezienie oferty, która chroniłaby przed inflacją oszczędności liczone w setkach tysięcy złotych, nie jest łatwe. Stąd z zainteresowaniem pochyliliśmy się nad propozycją banku Citi Handlowy. Obowiązuje ona do 31 marca 2020 r., ale bank zastrzegł w regulaminie, że może z niej skorzystać tylko 300 osób, które jako pierwsze przystąpią do promocji, czyli założą konto typu Citigold lub Citigold Private Client.

Nie traćmy więc czasu, przejdźmy do opisu tej akcji.

Kto otrzyma bonusowe oprocentowanie?

W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, o ile po 1 stycznia 2018 r. nie posiadały samodzielnie (lub jako współposiadacze) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citibanku.

Wykluczenie obejmuje także osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywateli lub rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dla pełnego obrazu dodajmy, że gdybyś złożył w trakcie trwania promocji dyspozycję zamknięcia konta Citigold lub Citigold Private Client albo przekształcenia któregoś z nich w inny typ rachunku, to automatycznie stracisz prawo do bonusów.

2,5% na Koncie Oszczędnościowym dla kwot do 300 tys. zł

Uzyskanie tak atrakcyjnego oprocentowania wymaga dopełnienia kilku formalności:

 1. Do 31 marca 2020 r. (pamiętaj o ograniczonej puli nagród) podpisz z bankiem umowę depozytową i na jej podstawie otwórz konto typu Citigold lub Citigold Private Client. Wniosek o rachunek możesz złożyć na stronie internetowej banku.
 2. Najpóźniej 10 dni po otwarciu rachunku osobistego podpisz regulamin promocji „Oferta jubileuszowa z Citigold”.
 3. Najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym przystąpiłeś do akcji:
  • otwórz Konto Oszczędnościowe;
  • uzupełnij profil inwestycyjny w bankowości internetowej Citibank Online lub podczas spotkania z Osobistym Opiekunem;
  • zaloguj się przynajmniej jeden raz w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
 4. Podwyższone do 2,5% w skali oprocentowanie otrzymasz tylko wtedy, gdy w 4 kolejnych miesiącach następujących po tym, w którym przystąpiłeś do promocji, utrzymasz na swoich rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości co najmniej 400 000 zł. Bonusowe oprocentowanie będzie obowiązywało do kwoty 300 tys. zł. Dla większych sum bank będzie naliczał odsetki zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania.
 5. Odsetki zostaną dopisane do Twojego Konta Oszczędnościowego do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnisz wymagania regulaminu.

Regulamin akcji "Oferta jubileuszowa z Citigold" znajdziesz tutaj.

2,2% w skali roku dla kwot do 3 mln zł

Citibank przygotował także ofertę dla jeszcze bogatszych klientów. Dla kwot do 3 mln zł proponuje 2,2% w skali roku. W tym przypadku warunkiem zdobycia nagrody jest utrzymanie w banku Citi Handlowy przez 4 miesiące średniomiesięcznego salda na poziomie 4 mln zł.

Ważne informacje

Poniżej znajdziesz kilka ważnych informacji, o których musisz wiedzieć, by nie zaprzepaścić szansy na wysokie oprocentowanie.

Średniomiesięczne saldo

Zgodnie z regulaminem, obliczane jest ono jako suma środków znajdujących się na wszystkich rachunkach uczestnika promocji w Citibanku, których jest on głównym posiadaczem, w poszczególnych dniach miesiąca, która zostaje podzielona przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Rozpatrzmy to na przykładzie: załóżmy, że miesiąc ma 30 dni i przez jedną jego połowę saldo na koncie wynosiło 300 tys. zł, a przez drugą - 500 tys. zł. Pierwszą i drugą kwotę należy pomnożyć przez 15, uzyskane wyniki dodać do siebie, a otrzymaną sumę podzielić przez 30. W efekcie średniomiesięczne saldo środków w naszym przykładzie wyniesie 400 tys. zł.

Inaczej mówiąc, do obliczeń nie są brane pod uwagę rachunki, których jesteś współposiadaczem lub masz pełnomocnictwo do korzystania z nich.

Sytuacje szczególne

Podwyższone oprocentowanie będzie naliczane przez 4 miesiące. Po tym okresie oraz dla wyższych sald będzie obowiązywało oprocentowanie „standardowe”, zgodne z aktualną tabelą oprocentowania.

Gdybyś w którymś miesiącu nie spełnił wymagań akcji, nie pozbawi Cię to prawa do otrzymania podwyższonego oprocentowania w kolejnych miesiącach. Stracisz je bezpowrotnie, jeśli zamkniesz rachunek osobisty lub konto oszczędnościowe, albo też zmienisz ich typ przed dniem naliczenia oprocentowania promocyjnego za dany miesiąc.

Oferta Citigold

Wysokie oprocentowanie Konta Oszczędnościowego brzmi kusząco, ale trzeba pamiętać, że warunkiem jego otrzymania jest skorzystanie z jednego z rachunków typu gold.

Miesięczna opłata za konto Citigold wynosi 220 zł, a za Citigold Private Client - 300 zł. Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client, czyli tyle, ile musi wynosić średmiomiesięczne saldo środków, by zostało naliczone promocyjne oprocentowanie.

W zamian otrzymujesz darmowe podstawowe usługi bankowe (posiadacze konta Citigold płacą 5 zł za przelew natychmiastowy Express Elixir), indywidualne doradztwo i opiekę ze strony pracowników banku oraz dostęp do ekskluzywnych ofert dostępnych tylko dla klientów z segmentu premium.

Czy warto skorzystać?

Proponowane przez Citibank oprocentowanie - 2,5% w skali roku dla kwot do 300 tys. zł i 2,2% dla sum do 3 mln zł - jest całkiem atrakcyjne w porównaniu do ofert konkurencji. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania bonusowych odsetek jest utrzymanie na rachunkach w Citibanku znacznie wyższego średniomiesięcznego salda środków. Tym samym, rozważając powierzenie Citibankowi swoich oszczędności, trzeba się liczyć z faktem, że wymagana „nadwyżka” będzie generowała tylko „standardowe” oprocentowanie, które aktualnie wynosi 0,1%.

Jako, że mówimy o kwotach rzędu setek tysięcy, czy nawet kilku milionów zł, zwracamy uwagę, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją „opieką” środki do 100 000 euro (ok. 430 tys. zł). Powierzając jednemu bankowi wyższą kwotę, działasz na własne ryzyko.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak propozycja Citibanku wygląda na tle konkurencji, spójrz na nasz ranking lokat i zestawienie najlepszych rachunków oszczędnościowych.