Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Pula promocyjnych kont została wyczerpana w dniu 24 maja 2019 r. - tym samym bank zakończył promocję.

Aż 200 zł w gotówce od Nest Banku, czyli Nest Konto z wiosennym bonusem

Aż 200 zł w gotówce od Nest Banku, czyli Nest Konto z wiosennym bonusem
Źródło: strona promocji

Promocja „Nest Konto z wiosennym bonusem 200 zł” zgodnie z regulaminem powinna potrwać do 4 czerwca 2019 r.

Może się jednak zakończyć znacznie wcześniej (tak było w przypadku innych akcji Nest Banku), gdyż pula wniosków promocyjnych, które mogą być złożone przez specjalną stronę internetową, wynosi tylko 650 sztuk. Po jej wyczerpaniu promocja zostanie zakończona i stosowna informacja znajdzie się na stronie promocji.

Argumentem za szybkim wyczerpaniem puli nagród jest też fakt, że Nest Konto jest bezwarunkowo darmowe, a klienci Nest Banku mają dostęp do bardzo atrakcyjnej oferty oszczędnościowej.

Kto może wziąć udział?

Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w Polsce, które w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Nest Konto w ramach tej promocji nie miały w Nest Banku rachunku osobistego.

Z udziału wyklucza też wcześniejsze złożenie wniosku o wspomniane konto, który jest już w trakcie rozpatrywania przez bank.

Na początek nieco formalności

Skoro wiesz już, jaka jest nagroda, najwyższy czas przedstawić działania niezbędne do zdobycia bonusu. Oto wymagania, jakie stawia Nest Bank przed uczestnikami promocji:

  1. Do 4 czerwca 2019 r. złóż wniosek o otwarcie Nest Konta na stronie promocji wraz z kartą debetową.

    Pamiętaj, że bank przyjmie jedynie 650 wniosków, więc sugerujemy, byś podjął decyzję w krótkim czasie. Choć regulamin wprost nie pisze w tym miejscu o konieczności wnioskowania o kartę, to będzie Ci ona potrzebna do spełnienia kolejnych warunków.
  2. Do 21 czerwca 2019 r. zawrzyj z Nest Bankiem umowę o Nest Konto.

W tym miejscu warto dodać, że Nest Bank udostępnia pełną paletę form zawarcia umowy. Tak więc możesz aktywować konto przez rozmowę wideo (wersja najszybsza), przelew weryfikacyjny (wersja najwygodniejsza), kuriera (wersja najpewniejsza) lub udając się do oddziału. W tym ostatnim przypadku warto pamiętać, że w pierwszej kolejności należy i tak złożyć wniosek na stronie promocji - bez tego z premii nici.

Wymagana aktywność

Jak wspomnieliśmy, w sumie do zdobycia jest nawet 200 zł. Maksymalny bonus zostanie wypłacony za aktywność na rachunku w 3 miesiącach.

100 zł na początek

Po dopełnieniu wszelkich formalności możesz ubiegać się o 100 zł. W tym celu najpóźniej do 31 lipca 2019 r.:

  • zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1000 zł oraz
  • w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił wpływ wynagrodzenia wykonaj kartą co najmniej jedną transakcję bezgotówkową, przy czym jej wartość (lub łączna kwota, jeśli płatności było kilka) musi wynieść min. 500 zł.

2 x 50 zł za aktywność w kolejnych miesiącach

Za każdy kolejny miesiąc (maksymalnie za 2) w okresie promocji (czyli do 30 września 2019 r.), w którym spełnisz identyczne warunki jak opisane wyżej, otrzymasz 50 zł. Pamiętaj, że w każdym z miesięcy musisz wykonać oba działania – zapewnić wpływ wynagrodzenia i zrealizować transakcje kartą. Gdybyś pominął którąś z nich lub przeprowadził niezgodnie z zapisami regulaminu, nie otrzymasz premii.

Inaczej mówiąc, do 31 lipca 2019 r. musisz wykazać się aktywnością niezbędną do otrzymania 100 zł, a potem do końca sierpnia i do końca września wykonać identyczne zadania, za co zostaniesz dwukrotnie nagrodzony kwotą 50 zł.

Wypłata nagrody

Za opisaną wyżej aktywność otrzymasz łączną premię w wysokości 200 zł w gotówce, którą Nest Bank przekaże na Twoje Nest Konto do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś warunki promocji.

Przeanalizujmy to na przykładzie:

Szybko podjąłeś działania i już w maju podpisałeś z Nest Bankiem umowę o Nest Konto. W czerwcu zapewniłeś wpływ na rachunek w wysokości min. 1000 zł i wykonałeś jedną lub kilka operacji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 500 zł. W tej sytuacji 100 zł otrzymasz na Nest Konto w lipcu. Potem spełniłeś warunki w lipcu i w sierpniu. W efekcie w sierpniu otrzymasz 50 zł za aktywność w lipcu, a we wrześniu za aktywność w sierpniu.

Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

To musisz koniecznie wiedzieć

Udział w promocjach organizowanych przez Nest Bank wymaga bardzo wnikliwego wczytania się w definicje określające wpływ wynagrodzenia oraz transakcje kartą. Popatrzmy więc, co na ich temat mówi regulamin akcji „Nest Konto z wiosennym bonusem 200 zł”.

Wynagrodzenie

Zgodnie z zapisami regulaminu, wpływ wynagrodzenia to suma wpływów na Nest Konto z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich, a także umów zlecenia/o dzieło. Ważne, by przelew został dokonany bezpośrednio przez pracodawcę/zleceniodawcę.

Dopuszczalne jest także zasilenie rachunku przez organ wypłacający rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający stypendium. Warunki udziału w promocji spełni także wpływ w ramach programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonany przez organ wypłacający świadczenie.

Bank zastrzegł w regulaminie, że może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie, że wpływ odnotowany na jego koncie faktycznie jest wynagrodzeniem.

Gdybyś otrzymał od banku taką prośbę, to w ciągu 7 dni musisz przesłać na wskazany przez Nest Bank adres e-mail skan dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli nie okażesz stosownego dokumentu lub będzie on budził wątpliwości albo nie będzie potwierdzał wynagrodzenia w kwocie wymaganej w ramach tej promocji, będzie to dla banku równoznaczne z tym, że nie spełniłeś warunków akcji i w związku z tym nie otrzymasz premii.

Operacje kartą

Jak wspomnieliśmy, do otrzymania nagrody konieczne jest wykonanie w czasie trwania promocji, czyli w 3 kolejnych miesiącach., minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową do Nest Konta. Łączna wartość operacji „plastikiem” (jednej lub kilku) musi wynieść min. 500 zł.

Warunków promocji nie spełnią wypłaty gotówki (w tym cashback), płatności za gry hazardowe i transakcje wymiany walut (w tym walut wirtualnych) i środków płatniczych. Pod uwagę nie będą brane oczywiście transakcje odwołane lub anulowane (zwrot towaru).

Dodatkowe obostrzenia

Zwracamy Twoją uwagę jeszcze na dwie kwestie. Po pierwsze, korzystając z Nest Konta nie możesz realizować z niego płatności związanych z działalnością gospodarczą. Po drugie, do chwili otrzymania nagrody nie możesz zamknąć Nest Konta, niedopuszczalne jest nawet złożenie wypowiedzenia umowy tego rachunku.

Gdybyś zrobił którąś z tych rzeczy, zostaniesz pozbawiony prawa do nagrody.

Nest Konto – kilka informacji

Nest Konto otwierane jest i prowadzone bezwarunkowo za darmo. Podobnie wydawana do niego karta debetowa. Darmowe są też wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Jedynie wypłacając pieniądze z urządzeń za granicą trzeba się liczyć z opłatą 5 zł i 3% prowizji za przewalutowanie.

Bardzo istotnym atutem oferty Nest Banku są jego propozycje dla oszczędzających. Przede wszystkim otrzymujesz możliwość założenia Nest Lokaty Witaj oprocentowanej 4% w skali roku dla kwot do 10 tys. zł. Ponadto dostępne są Nest Oszczędności (czyli rachunek oszczędnościowy) z oprocentowaniem 2,25% w skali roku dla kwot do 50 tys. zł oraz Nest Rodzinne Oszczędności. Te ostatnie to rachunek oszczędnościowy związany z premią za długość okresu oszczędzania i liczbę dzieci.

Więcej informacji o Nest Koncie, jak również o atrakcyjnej ofercie oszczędnościowej Nest Banku, znajdziesz w tej analizie.

Trochę wysiłku i 200 zł będzie Twoje

Naszym zdaniem zasady akcji nie są zbyt skomplikowane - sprowadzają się do założenia Nest Konta i wykazania się aktywnością w korzystaniu z rachunku w 3 miesiącach. Co prawda limit transakcji bezgotówkowych kartą w wysokości 500 zł w miesiącu może wydawać się dla części osób trudny do zrealizowania, ale po bliższym przemyśleniu tematu chyba każdy dojdzie do wniosku, że jest to wykonalne.

Gorzej wygląda kwestia zapewnienia wpływu wynagrodzenia. Trzeba uważać, bo, jak wspomnieliśmy, w regulaminie jest zapis, iż bank może poprosić o udokumentowanie, że pieniądze zasilające konto faktycznie pochodzą z wynagrodzenia czy innego świadczenia precyzyjnie wymienionego w regulaminie.

Masz możliwość przelewania wynagrodzenia do Nest Banku? Zachęcamy Cię do udziału w tej akcji, gdyż zyskasz w niej solidną nagrodę, bezpłatne konto i dostęp do atrakcyjnej oferty oszczędnościowej.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji „Nest Konto z wiosennym bonusem 200 zł”

O banku

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Zgodnie z filozofią instytucji bliskiej ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne. W swojej ofercie posiada produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.