Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: Nawet 1400 zł premii za BIZnest Konto w Nest Banku.

200 zł za założenie Nest Konta w Nest Banku

200 zł za założenie Nest Konta w Nest Banku
Źródło: strona banku

Tak naprawdę w promocji „Nest Konto z premią 200 zł” do zdobycia są 3 nagrody. Pierwsza – 100 zł - przysługuje za założenie Nest Konta, zapewnienie wpływu w wysokości min. 1000 zł i dokonanie min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą na łączną kwotę min. 500 zł. Dwa następne bonusy – każdy po 50 zł – zdobędziesz powtarzając wspomniane aktywności w kolejnych miesiącach.

Zgodnie z regulaminem, akcja powinna potrwać do 30 czerwca 2019 r. Może się jednak zakończyć wcześniej (tak było w przypadku poprzednich promocji Nest Banku), gdyż pula wniosków promocyjnych, które mogą być złożone przez specjalną stronę internetową, wynosi tylko 500 sztuk. Po jej wyczerpaniu promocja zostanie zakończona, o czym bank poinformuje na stronie akcji.

Bank zaprasza nowych klientów

Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w Polsce, które w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Nest Konto w ramach tej promocji nie miały w Nest Banku rachunku osobistego.

Z udziału wyklucza też wcześniejsze złożenie wniosku o wspomniane konto, który jest już w trakcie rozpatrywania przez bank.

Na początek załóż Nest Konto

Skoro wiesz już, jaka jest nagroda, najwyższy czas przedstawić działania niezbędne do zdobycia bonusu. Oto wymagania, jakie Nest Bank stawia przed uczestnikami promocji.

  • Do 30 czerwca 2019 r.  19 czerwca 2019 r. złóż wniosek o otwarcie Nest Konta na dedykowanej stronie promocji. Pula wniosków jest bliska wyczerpania, przez co promocja zakończy się już 19 czerwca wczesnym popołudniem.
  • Najpóźniej do 31 lipca 2019 r. zawrzyj z Nest Bankiem umowę o Nest Konto.

Spełnij warunki aktywności

Jak wspomnieliśmy, w sumie do zdobycia jest nawet 200 zł. Maksymalny bonus zostanie wypłacony za aktywność na rachunku w 3 kolejnych miesiącach.

100 zł na początek

Po dopełnieniu wszelkich formalności możesz ubiegać się o 100 zł. W tym celu najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r. zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1000 zł oraz w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił wpływ wynagrodzenia wykonaj kartą co najmniej jedną transakcję bezgotówkową, przy czym jej wartość (lub łączna kwota, jeśli płatności było kilka) musi wynieść min. 500 zł.

2 x 50 zł za aktywność w kolejnych miesiącach

Za każdy kolejny miesiąc (maksymalnie za 2) w okresie promocji (czyli do 30 września i do 31 października 2019 r.), w którym spełnisz identyczne warunki, jak opisane wyżej, otrzymasz 50 zł. Pamiętaj, że w każdym z miesięcy musisz wykonać oba działania – zapewnić wpływ wynagrodzenia i zrealizować transakcje kartą. Gdybyś którąś z nich pominął lub przeprowadził niezgodnie z zapisami regulaminu, nie otrzymasz premii.

Inaczej mówiąc, do 31 sierpnia 2019 r. musisz wykazać się aktywnością niezbędną do otrzymania 100 zł, a potem - w 2 kolejnych miesiącach - wykonać identyczne zadania, za co zostaniesz dwukrotnie nagrodzony kwotą 50 zł.

Wypłata nagrody

Za opisaną wyżej aktywność otrzymasz łączną premię w wysokości 200 zł w gotówce, którą Nest Bank przekaże na Twoje Nest Konto do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś warunki promocji.

Przeanalizujmy to na przykładzie: W czerwcu podpisałeś z Nest Bankiem umowę o Nest Konto. W lipcu zapewniłeś wpływ na rachunek w wysokości min. 1000 zł i wykonałeś jedną lub kilka operacji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 500 zł. W tej sytuacji 100 zł otrzymasz na Nest Konto w sierpniu. Potem wypełniłeś warunki aktywności w sierpniu i we wrześniu. W efekcie we wrześniu otrzymasz 50 zł za aktywność w sierpniu, a w październiku za aktywność we wrześniu.

Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konieczne dobre zrozumienie regulaminu

Udział w promocjach organizowanych przez Nest Bank wymaga bardzo wnikliwego wczytania się w definicje określające wpływ wynagrodzenia oraz transakcje kartą. Popatrzmy więc, co na ich temat mówi regulamin akcji „Nest Konto z premią 200 zł”.

Wynagrodzenie

Zgodnie z zapisami regulaminu, wpływ wynagrodzenia to suma wpływów na Nest Konto z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich, a także umów zlecenia/o dzieło. Ważne, by przelew został dokonany bezpośrednio przez pracodawcę/zleceniodawcę.

Dopuszczalne jest także zasilenie rachunku przez organ wypłacający rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający stypendium. Warunki udziału w promocji spełni także wpływ w ramach programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonany przez organ wypłacający świadczenie.

Bank zastrzegł w regulaminie, że może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie, że wpływ odnotowany na jego koncie faktycznie jest wynagrodzeniem. Gdybyś otrzymał od banku taką prośbę, to w ciągu 7 dni musisz przesłać na wskazany przez Nest Bank adres e-mail skan dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Jeśli tego nie zrobisz lub przekazany przez Ciebie dokument będzie budził wątpliwości ,albo nie będzie potwierdzał wynagrodzenia w kwocie wymaganej w ramach tej promocji, będzie to dla banku równoznaczne z tym, że nie spełniłeś warunków akcji i w związku z tym nie otrzymasz premii.

Operacje kartą

Jak wspomnieliśmy, do otrzymania nagrody konieczne jest także wykonanie w 3 kolejnych miesiącach minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową do Nest Konta. Łączna wartość operacji „plastikiem” (jednej lub kilku) musi wynieść min. 500 zł.

Warunków promocji nie spełnią wypłaty gotówki (w tym cashback), płatności za gry hazardowe i transakcje wymiany walut (w tym walut wirtualnych) i środków płatniczych. Pod uwagę nie będą brane oczywiście transakcje odwołane lub anulowane (zwrot towaru).

Dodatkowe obostrzenia

Zwracamy Twoją uwagę jeszcze na dwie kwestie. Po pierwsze, korzystając z Nest Konta nie możesz realizować z niego płatności związanych z działalnością gospodarczą. Po drugie, do chwili otrzymania nagrody nie możesz zamknąć Nest Konta, niedopuszczalne jest nawet złożenie wypowiedzenia umowy tego rachunku. Gdybyś zrobił którąś z tych rzeczy, zostaniesz pozbawiony prawa do nagrody.

Darmowe Nest Konto i 4% na lokacie

Dużym atutem konta jest możliwość skorzystania z bardzo dobrych produktów oszczędnościowych. Do zyskania jest m.in. 4% do 10 000 zł na Lokacie Witaj na 3 lub 6 miesięcy oraz nawet 5,67% po roku regularnego oszczędzania na rachunku Nest Rodzinne Oszczędności.

Zdyscyplinowanie i sumienność gwarancją sukcesu

Uważamy, że warunki postawione w regulaminie tej akcji nie są zbyt skomplikowane. Wymagają jednak zdyscyplinowania i sumienności, zapewnienia precyzyjnie zdefiniowanego wpływu na konto i zrealizowanie równie dokładnie opisanych transakcji kartą. Stąd wyrażona na wstępie nasza ocena, że jest to akcja umiarkowanie wymagająca.

Tak naprawdę, uczestnicząc w tej promocji, po założeniu Nest Konta, musisz skoncentrować się na przekazaniu w trzech miesiącach na rachunek swojego wynagrodzenia oraz wykonaniu kartą debetową właściwych transakcji bezgotówkowych.

Z wpływem na konto niewiele da się „poczarować”, gdyż bank zastrzegł sobie możliwość poproszenia walczących o premię o udowodnienie, że pojawiające się na koncie pieniądze faktycznie są wynagrodzeniem. Z transakcjami kartą jest nieco łatwiej, bo przecież można się dogadać z rodziną czy znajomymi, by zrealizować dla nich jakąś płatność i rozliczyć się gotówką lub przelewem.

Mimo wszystko uważamy, że udział w tej promocji wart jest rozważenia. Zyskujesz atrakcyjną nagrodę, darmowy rachunek i na dodatek dostęp do atrakcyjnej oferty oszczędnościowej.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji Nest Konto z premią 200 zł

O banku

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Zgodnie z filozofią instytucji bliskiej ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne. W swojej ofercie posiada produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.