Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

320 zł za otwarcie darmowego CitiKonta dla zaproszonych klientów City Handlowego

320 zł za otwarcie darmowego CitiKonta dla zaproszonych klientów City Handlowego

Uczestnicy i nagrody

Promocja „Nawet 320 zł z CitiKontem - edycja 2” jest skierowana do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które bank zaprosił do udziału w najnowszej promocji i które po 1 września 2020 r. nie posiadały w Citi Handlowym konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego (także jako współposiadacz).

Oferta obowiązuje do chwili wyczerpania puli 3 tysięcy promocyjnych rachunków. Na uczestników akcji czeka gotówkowa premia w wysokości 320 zł, przy czym nagroda składa się z czterech cząstkowych premii (20 + 100 + 100 + 100). Zdobycie każdej z nich będzie wymagać od Ciebie spełnienia nieco innych warunków (opis wszystkich wymogów znajdziesz w dalszej części tekstu).

Jak zdobyć 320 zł?

Jak wspomnieliśmy, kluczowe jest otrzymanie od banku zaproszenia do udziału w promocji. Może mieć ono formę sms-a, wiadomości e-mail lub komunikatu wyświetlonego w Citibank Online. Po otrzymaniu tej wiadomości wykonaj następujące działania:

Krok 1
Krok 1

Do 17 sierpnia 2022 r. zorientuj się, czy zostałeś zaproszony do udziału w tej promocji, a jeśli tak, to w terminie wskazanym w zaproszeniu zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych oraz otwórz CitiKonto w sposób określony w otrzymanej informacji.

Podczas zawierania umowy koniecznie wyraź zgodę na przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Nagroda
Nagroda

Za otwarcie rachunku i wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz 20 zł premii.

Bank przekaże Ci je na CitiKonto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po tym, w którym otworzyłeś konto.

Krok 2
Krok 2

Do końca 1. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku wykonaj minimum 3 transakcje Blik na łączną kwotę min. 300 zł.

Nagroda
Nagroda

Twoja aktywność zostanie nagrodzona premią w wysokości 100 zł.

Bank przekaże Ci bonus do ostatniego dnia 2. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto.

Krok 3
Krok 3

Do końca 2. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku:

  • zapewnij przynajmniej jedną wpłatę na rachunek z tytułu wynagrodzenia w wysokości minimum 2000 zł LUB
  • wykonaj za pośrednictwem modułu Citi Kantor (w bankowości elektronicznej lub w aplikacji mobilnej Banku) zlecenie walutowe na łączną kwotę 2000 zł lub jego równowartość w innej walucie.

Ważne! Wpływ nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych oraz Twoich rachunków w innych bankach.

Nagroda
Nagroda

Za wywiązanie się z tego wymogu otrzymasz cząstkową premię w wysokości 100 zł.

Nagroda pieniężna trafi na Twoje konto nie później niż do ostatniego dnia 3. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek.

Nagroda
Nagroda

Za zrealizowanie wymogów Kroków nr 2 i 3 bank nagrodzi Cię dodatkowym bonusem w wysokości 100 zł, który przekaże na Twoje konto w miesiącu, w którym otrzymasz nagrodę za wpływ wynagrodzenia/transakcje walutowe.

Przykładowo: jeśli założysz CitiKonto jeszcze w sierpniu, to:

  • Do końca września musisz wykonać transakcje Blik na min. 300 zł.
  • Kolejne zadanie – wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł lub wykonanie transakcji walutowej na identyczną kwotę w module Citi Kantor – powinieneś wykonać do końca października.

W tym wariancie pierwszą premię otrzymasz we wrześniu (za samo założenie konta), drugą w październiku, a trzecią w listopadzie, wraz z bonusem za zrealizowanie zadań w poprzednich miesiącach.

O czym warto pamiętać?

Wynagrodzenie i zlecenie walutowe

W drugim miesiącu po otwarciu CitiKonta musisz zapewnić wpływ wynagrodzenia na rachunek lub zrealizować zlecenie walutowe. Sprawdźmy, co bank rozumie pod tymi pojęciami.

Wynagrodzeniem są dla banku wpływy z tytułu:

  • wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/ marynarskich/wojskowych; umów o dzieło/zlecenia;
  • emerytury lub renty i świadczenia przedemerytalnego;
  • stypendium wypłaconego przez uczelnię wyższą lub inny uprawniony organ;
  • świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego.

W każdym przypadku bank zaznacza, że pieniądze muszą być przesłane bezpośrednio na konto przez podmiot dokonujący wypłaty. Pamiętaj! Wpłata wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych lub z Twojego rachunku w innej instytucji finansowej.

Natomiast zlecenie walutowe to transakcja natychmiastowej zamiany waluty posiadanej przez Ciebie na koncie na walutę docelową po aktualnym kursie walutowym. Możesz je wykonać w module Citi Kantor w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

Transakcje Blik

Są one rozumiane jako płatności bezgotówkowe Blikiem wymagające wprowadzenia kodu Blik lub przelewy na telefon w aplikacji mobilnej Citi Mobile.

Dodatkowe informacje

Nagrody otrzymasz wyłącznie wtedy, gdy w dniu ich przekazania CitiKonto nie będzie zamknięte lub Umowa Depozytowa nie będzie w okresie wypowiedzenia.

Jeśli zdecydujesz się na wspólne Citikonto, z oferty specjalnej będzie mógł skorzystać tylko pierwszy współposiadacz.

Wszystkie nagrody są zwolnione z podatku od osób fizycznych i nie musisz ich zgłaszać fiskusowi.

Darmowe CitiKonto

Naszym zdaniem CitiKonto prezentuje się naprawdę korzystnie: jego prowadzenie jest bezwarunkowo bezpłatne, darmowa jest również obsługa karty. Do tego dochodzą darmowe wypłaty gotówki z bankomatów Citibanku i 3 bezpłatne przelewy natychmiastowe w miesiącu.

Atutem rachunku są również świetne kursy walut, obowiązujące zarówno przy ich wymianie, jak i płatnościach kartą. Słowem – oferta Citi Handlowego może przypaść do gustu nie tylko łowcom okazji, lecz również klientom poszukującym niedrogiego i nowoczesnego rachunku, który sprawdzi się również podczas zagranicznego wyjazdu.

Podsumowanie

Obecni klienci banków niezwykle rzadko mają okazję wziąć udział w ciekawych akcjach promocyjnych. Dlatego jeśli znalazłeś się w gronie „wybrańców” i spełnienie warunków stawianych przez bank nie jest dla Ciebie problemem, skorzystaj z okazji i ciesz się atrakcyjną premią. Jedynym minusem jest fakt, że nie wiadomo kiedy bank prześle Ci zaproszenie (stanie się to nie później niż 17 sierpnia 2022 r.) i jaki wyznaczy termin graniczny na otwarcie ROR.

Jeśli poszukujesz nieco łatwiejszych sposobów na zgarnięcie premii, zerknij na listę wszystkich aktywnych promocji bankowych i wybierz coś odpowiedniego dla siebie.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji „Nawet 320 zł z CitiKontem - edycja 2”

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.