Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Raz jeszcze nawet 2,7% do 300 000 zł na Koncie Oszczędnościowym Citigold w Citibanku

Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.

Raz jeszcze nawet 2,7% do 300 000 zł na Koncie Oszczędnościowym Citigold w Citibanku

Promocja „Na dobry początek z Citigold edycja III” obowiązuje do 31 stycznia 2020 r., ale może z niej skorzystać tylko 300 osób.

Kto może zyskać 2,7%?

W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Dopuszczalne jest, by w tej akcji uczestniczyli posiadacze konta Citi Priority otwartego w roku 2018 lub 2019 w jednej z ofert na powitanie:

 • 2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority
 • 2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority edycja II
 • Nowe możliwości pomnażania oszczędności z Kontem Osobistym Citi Priority

pod warunkiem, że dokonają zmiany typu konta na Citigold albo Citigold Private Client, jednocześnie rezygnując z kontynuacji oferty powitalnej od dnia zmiany rachunku.

Regulamin akcji wyklucza tych, którzy po 1 stycznia 2018 r. posiadali samodzielnie (także jako współposiadacz) konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy do Konta Citigold lub Citigold Private Client.

W promocji nie mogą też uczestniczyć osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dla pełnego obrazu dodajmy, że gdybyś złożył w trakcie trwania promocji dyspozycję zamknięcia konta Citigold lub Citigold Private Client albo przekształcenia któregoś z nich w inny typ rachunku, to automatycznie stracisz prawo do bonusów.

2,7% na koncie oszczędnościowym Citigold do 300 tys. zł

Oto warunki otrzymania oprocentowania podwyższonego do 2,7% w skali roku:

 1. Do 31 stycznia 2020 r. podpisz z Citibankiem Umowę Produktów Depozytowych i otwórz konto osobiste Citigold lub Citigold Private Client. Wniosek o rachunek możesz złożyć na stronie banku.

  Przypominamy, że możesz przekształcić w ten typ rachunku także Konto Citi Priority.
 2. Najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpiłeś do akcji (zakładając nowy rachunek lub zmieniając warunki już posiadanego), zaloguj się przynajmniej raz w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online;
 3. Najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto Citigold
  • otwórz Konto Oszczędnościowe, o ile jeszcze go nie posiadasz;
  • uzyskaj na swoich rachunkach w Citibanku saldo dzienne na poziomie co najmniej 410 000 zł;
 4. przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym podpisałeś umowę o konto Citigold (w każdym z tych miesięcy) utrzymaj na swoich rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 000 zł.

Nagrodą za zrealizowanie tych zadań będzie podwyższenie oprocentowania Twoich środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym do 2,7% w skali roku.

Szczegółowe zasady promocji opisane są w regulaminie.

2,5% na koncie oszczędnościowym Citigold Private Client do 3 mln zł

Citibank przygotował także ciekawą propozycję dla tych, którzy dysponują jeszcze wyższymi oszczędnościami. Ich pieniądze - do kwoty 3 mln zł - mogą „pracować” na bardzo atrakcyjny procent, czyli 2,5% w skali roku.

Warunkiem otrzymania podwyższonego oprocentowania jest spełnienie identycznych warunków jak opisane wyżej, przy czym wymagane kwoty są dziesięć razy wyższe - saldo dzienne na poziomie co najmniej 4 100 000 zł a średniomiesięczne saldo środków w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 4 000 000 zł.

Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Wypłata odsetek

Podwyższone oprocentowanie będzie naliczane dla kwot do 300 tys. zł lub 3 mln zł przez 6 miesięcy. Po tym okresie oraz dla wyższych sald będzie obowiązywało oprocentowanie „standardowe” wynoszące od 0,1 do 0,8% w skali roku.

Fakt niespełnienia w którymś z miesięcy wymagań akcji nie pozbawi Cię prawa do otrzymania podwyższonego oprocentowania w kolejnych miesiącach.

Należne Ci promocyjne odsetki zobaczysz na Koncie Oszczędnościowym do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś wymagania regulaminu.

Bonusu pozbawi Cię ruch, w którym zamkniesz rachunek osobisty lub konto oszczędnościowe albo też zmienisz ich typ przed dniem naliczenia oprocentowania promocyjnego za dany miesiąc.

Bardzo istotne informacje

Do salda dziennego wliczane są środki na wszystkich rachunkach uczestnika promocji prowadzonych przez Citibank, których jest on głównym posiadaczem. Innymi słowy, konieczne jest, byś choć raz w określonym wyżej terminie posiadał na kontach w Citibanku wymaganą kwotę.

Z kolei średniomiesięczne saldo środków obliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach uczestnika akcji specjalnej w Citibanku, których jest on głównym posiadaczem, w kolejnych dniach miesiąca podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Krótko mówiąc, do obliczeń nie są brane pod uwagę rachunki, których jesteś współposiadaczem lub masz pełnomocnictwo do korzystania z nich.

Przedstawmy zasadę obliczania średniomiesięcznego salda na przykładzie. Załóżmy, że miesiąc ma 30 dni i przez jedną jego połowę saldo na koncie wynosiło 200 tys. zł, a przez drugą - 100 tys. zł. Pierwszą i drugą kwotę należy pomnożyć przez 15, uzyskane wyniki dodać do siebie, a otrzymaną sumę podzielić przez 30. W efekcie średniomiesięczne saldo środków w naszym przykładzie wyniesie 150 tys. zł.

Oferta Citigold

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla naprawdę majętnych klientów, których stać na zapłacenie miesięcznej opłaty za rachunek w wysokości 220 zł (za konto Citigold) lub 300 zł (za wersję Citigold Private Client). Co prawda istnieje możliwość uniknięcia tych kosztów, ale nie wiąże się ona z koniecznością zapewnienia określonych wpływów, lecz utrzymania odpowiedniego średniego stanu środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client. Są to więc kwoty uprawniające do otrzymania podwyższonego oprocentowania.

W zamian otrzymujesz darmowe podstawowe usługi bankowe (posiadacze konta Citigold płacą jednak 5 zł za przelew natychmiastowy Express Elixir), indywidualne doradztwo i opiekę ze strony pracowników banku oraz dostęp do ekskluzywnych ofert dedykowanych dla klientów z segmentu premium.

Oferta dla majętnych

Warunki opisanej oferty zaproponowane przez Citibank uważamy za atrakcyjne z dwóch powodów. Pierwszy z nich, to wysokie oprocentowanie, które znacznie odbiega od średniej rynkowej dla depozytów wynoszącej ok. 1,5% w skali roku. Drugi – duże kwoty, które można zdeponować w Citibanku. Owszem, są dodatkowe warunki, ale dla osób z tak wysokimi zasobami gotówki ich realizacja nie powinna być specjalnym utrudnieniem.

Dla formalności przypomnimy, że „opieką” Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są środki do 100 000 euro (ok. 430 000 zł). Powierzając jednemu bankowi wyższą kwotę, działasz „na własne ryzyko”. Z drugiej strony, trudno dziś znaleźć atrakcyjne oferty dla kwot powyżej wspomnianej granicy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji zachęcamy Cię do poznania aktualnej oferty oszczędnościowej innych banków, w czym pomoże Ci nasz ranking lokat i zestawienie najlepszych rachunków oszczędnościowych.