Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Oferta nieaktualna. Sprawdź aktualnie trwającą.

2,7% przez 6 miesięcy dla kwot do 300 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Citigold w Citibanku

2,7% przez 6 miesięcy dla kwot do 300 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Citigold w Citibanku
Spis treści

Wspomniana oferta obowiązuje do 30 września 2019 r., przy czym jest ograniczona ilościowo. Skorzysta z niej 300 osób.

Uczestnicy promocji

W promocji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Regulamin akcji „Na dobry początek z Citigold – edycja 2” wyklucza z niej tych, którzy po 1 stycznia 2018 r. posiadali samodzielnie (lub jako współposiadacze) konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy albo też byli pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego do Konta Citigold lub Citigold Private Client.

Od tej reguły jest wyjątek, który dotyczy osób posiadających tzw. konto nieaktywne. Pod tym pojęciem rozumiane są rachunki Citigold lub Citigold Private Client, na których w okresie 12 miesięcy kalendarzowych przed przystąpieniem do promocji średniomiesięczne saldo nie przekroczyło 100 zł.

W promocji nie mogą wziąć udziału posiadacze lub pełnomocnicy kont nieaktywnych założonych po 1 stycznia 2018 r. Z regulaminu wynika, że wcześniejsze posiadanie tzw. konta nieaktywnego pozwala na udział w akcji.

W promocji nie mogą też uczestniczyć osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dla pełnego obrazu dodajmy, że gdybyś złożył w trakcie trwania promocji dyspozycję zamknięcia konta Citigold lub Citigold Private Client albo przekształcenia któregoś z nich w inny typ rachunku, to automatycznie stracisz prawo do bonusów.

2,7% Na Koncie Oszczędnościowym do 300 tys. zł

Oto warunki otrzymania podwyższonego do 2,7% w skali roku oprocentowania:

  • jeśli nie posiadasz jeszcze konta osobistego Citigold lub Citigold Private Client, do 30 września 2019 r. podpisz z Citibankiem Umowę Produktów Depozytowych i otwórz jeden ze wspomnianych rachunków;
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przystąpiłeś do akcji, zaloguj się przynajmniej jeden raz w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online;
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto (w przypadku tzw. kont nieaktywnych po miesiącu podpisania regulaminu promocji)
    • otwórz Konto Oszczędnościowe, o ile jeszcze go nie posiadasz;
    • uzyskaj na swoich rachunkach w Citibanku saldo dzienne na poziomie co najmniej 410 000 zł;
  • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym podpisałeś umowę o konto (w przypadku tzw. kont nieaktywnych po miesiącu, w którym podpisałeś regulamin promocji), w każdym z tych miesięcy utrzymaj na swoich rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 000 zł.

Nagrodą za zrealizowanie tych zadań będzie podwyższone do 2,7% w skali roku oprocentowanie Twoich środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym.

2,5% w skali roku dla kwot do 3 mln zł

Zadowoleni z propozycji Citibanku będą także Ci, którzy dysponują oszczędnościami do 3 mln zł. Ich pieniądze mogą „pracować” na bardzo atrakcyjny procent, czyli 2,5% w skali roku.

Zgodnie z regulaminem, warunkiem otrzymania podwyższonego oprocentowania jest spełnienie identycznych warunków, jak opisane wyżej, przy czym wymagane kwoty są dziesięć razy wyższe - saldo dzienne na poziomie co najmniej 4 100 000 zł, a średniomiesięczne saldo środków w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 4 000 000 zł.

Informacje o odsetkach

Podwyższone oprocentowanie będzie naliczane dla kwot do 300 tys. zł lub 3 mln zł przez 6 miesięcy. Po tym okresie oraz dla wyższych sald będzie obowiązywało oprocentowanie „standardowe” wynoszące od 0,1 do 0,8% w skali roku.

Fakt niespełnienia w którymś z miesięcy wymagań akcji nie pozbawi Cię prawa do otrzymania podwyższonego oprocentowania w kolejnych miesiącach.

Należne Ci promocyjne odsetki zobaczysz na Koncie Oszczędnościowym do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś wymagania regulaminu.

Bonusu pozbawi Cię ruch, w którym zamkniesz rachunek osobisty lub konto oszczędnościowe albo też zmienisz ich typ przed dniem naliczenia oprocentowania promocyjnego za dany miesiąc.

Dwie ważne definicje

Do salda dziennego wliczane się środki na wszystkich rachunkach uczestnika promocji prowadzonych przez Citibank, których jest on głównym posiadaczem. Innymi słowy, konieczne jest, byś choć raz w określonym wyżej terminie posiadał na kontach w Citibanku wymaganą kwotę.

Z kolei średniomiesięczne saldo środków obliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach biorącego udział w akcji specjalnej w Citibanku, których jest on głównym posiadaczem, w kolejnych dniach miesiąca podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Załóżmy, że miesiąc ma 30 dni i przez jedną jego połowę saldo na koncie wynosiło 100 tys. zł, a przez drugą - 200 tys. zł. Pierwszą i drugą kwotę należy pomnożyć przez 15, uzyskane wyniki dodać do siebie a otrzymaną sumę podzielić przez 30. W efekcie średniomiesięczne saldo środków w naszym przykładzie wyniesie 150 tys. zł.

Inaczej mówiąc, do obliczeń nie są brane pod uwagę rachunki, których jesteś współposiadaczem lub masz pełnomocnictwo do korzystania z nich.

2,2% na lokacie w USD przez 12 miesięcy

Oprócz atrakcyjnie oprocentowanego Konta Oszczędnościowego, Citibank oferuje również lokatę na nowe środki w USD. Oprocentowanie 2,2% dla kwot do 500 tys. USD może obowiązywać przez 12 miesięcy.

Propozycja dostępna jest do 30 sierpnia 2019 r. dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Mogą z niej skorzystać zarówno obecni, jak i nowi klienci Citibanku (niewspółpracujący z nim przed 11 czerwca 2019 r.). Ważne, byś najpóźniej 30 sierpnia 2019 r. był posiadaczem dowolnego konta osobistego (poza Podstawowym Rachunkiem Płatniczym) w Citibanku oraz rachunku walutowego w USD. Szczegółowy opis warunków tej lokaty znajdziesz w tym tekście.

Oferta Citigold

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Świadczy o tym miesięczna opłata za rachunek – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla korzystających z wersji Citigold Private Client. Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu - 300 000 zł dla konta Citigold lub 3 mln zł dla Citigold Private Client.

W zamian otrzymujesz darmowe podstawowe usługi bankowe (posiadacze konta Citigold płacą 5 zł za przelew natychmiastowy Express Elixir), indywidualne doradztwo i opiekę ze strony pracowników banku oraz dostęp do ekskluzywnych ofert dostępnych tylko dla klientów z segmentu premium.

Czy warto skorzystać?

Jeszcze przed kilkoma miesiącami wskazywalibyśmy, że lepiej podzielić swoje oszczędności i trzymać je w różnych bankach oferujących wyższe oprocentowanie, ale przy niższych kwotach maksymalnych. Obecnie proponowane przez Citibank oprocentowanie – 2,7% w skali roku dla kwot do 300 tys. zł i 2,5% dla sum do 3 mln zł – należy do najwyższych na rynku i skłania do odpowiedzi „TAK, warto skorzystać z propozycji Citibanku”. Tyle tylko, że warunkiem otrzymania bonusowych odsetek jest zapewnienie odpowiednio wysokiego średniomiesięcznego salda na rachunkach w Citibanku. Oznacza to, że część Twoich pieniędzy będzie „pracowało” na Koncie Oszczędnościowym, ale inne będą „leniuchowały” nieoprocentowane na rachunku osobistym.

Zwracamy jeszcze uwagę, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją „opieką” środki do 100 000 euro (ok. 430 000 zł). Powierzając jednemu bankowi wyższą kwotę, działasz “na własne ryzyko”.

Jeśli chcesz poznać aktualną ofertę oszczędnościową innych banków, zachęcamy do zapoznania się z naszym rankingiem lokat i zestawieniem najlepszych rachunków oszczędnościowych.