Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Kredyt Własny Kąt hipoteczny w PKO BP

Kredyt Własny Kąt hipoteczny w PKO BP
Źródło: strona PKO BP
PKO BP - kredyt hipoteczny
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

Kredyt Własny Kąt hipoteczny to propozycja kredytu hipotecznego oferowanego przez PKO Bank Polski. Przyjrzyjmy się szczegółom tego produktu.

Pełna analiza kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO BP


Kredyt Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim – koszty

Oto najważniejsze parametry oferty. Do wyliczeń zostały przyjęte następujące założenia: kwota kredytu: 350 000 zł, okres kredytowania: 25 lat.

Należy pamiętać, że wysokość raty oraz całkowita kwota do spłaty zależne są od indywidualnych parametrów kredytu.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kredyt Własny Kąt hipoteczny?

O kredyt Własny Kąt hipoteczny mogą ubiegać się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym warunkiem otrzymania finansowania jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej oraz uzyskiwanie dochodu w PLN. Oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy, bank weźmie pod uwagę szereg różnych czynników, w tym m.in. wiek, stan cywilny, źródło i wysokość dochodu, aktualne zobowiązania, koszty utrzymania, liczba osób w gospodarstwie domowym. Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa potwierdzi, że wnioskodawca jest zdolny do spłaty przyszłego zobowiązania.

Kolejnym warunkiem jest pozytywna historia kredytowa. Bank, sprawdzając przede wszystkim raport z Biura Informacji Kredytowej, zweryfikuje, w jaki sposób klient wywiązywał się ze swoich dotychczasowych zobowiązań. Należy mieć na uwadze, że opóźnienia i zaległości w spłacie mogą uniemożliwić uzyskanie finansowania.

Innym wymogiem stawianym przez bank jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Standardowy wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości, jednak PKO BP umożliwia uzyskanie kredytu również z niższym wkładem własnym w wysokości min. 10%. Oznacza to, że bank może sfinansować nawet 90% wartości nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że niższy wkład własny związany jest z koniecznością opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Koszt ten występuje w postaci podwyższonej marży do momentu spłaty brakującej kwoty wkładu własnego.

Produkty dodatkowe

Do kredytu Własny Kąt hipoteczny PKO BP proponuje produkty dodatkowe – są one warunkiem skorzystania z oferty z obniżoną marżą bądź prowizją. Umowę o dodatkowe produkty klient zawrze po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Jednym z produktów umożliwiających uzyskanie preferencyjnych warunków jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, np. Konto za Zero. Kredytobiorca powinien zadeklarować systematyczne wpływy w kwocie minimum 3 000 zł.

Innym oferowanym produktem jest Przejrzysta Karta Kredytowa.

Na obniżenie kosztów zobowiązania wpływ mają także dodatkowe ubezpieczenia – ubezpieczenie od utraty pracy lub ubezpieczenie na życie.

Jak wziąć kredyt Własny Kąt hipoteczny?

Proces wnioskowania o kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim może odbyć się online – obecność w oddziale konieczna jest wyłącznie w celu podpisania umowy kredytowej.

Jak zatem można wziąć kredyt Własny Kąt hipoteczny? Wystarczy wejśćna stronę banku, wypełnić krótki formularz kontaktowy i oczekiwać na kontakt ze strony konsultanta, który udzieli informacji dotyczących oferty i zaproponuje termin rozmowy telefonicznej, online w formie wideorozmowy lub spotkania w oddziale.

Po przeprowadzeniu rozmowy z ekspertem i otrzymaniu formularza informacyjnego zawierającego informacje o warunkach i kosztach proponowanego finansowania klient może złożyć wniosek o kredyt.

Wniosek o kredyt hipoteczny można złożyć w serwisie iPKO lub w placówce banku. Z opcji przesłania wniosku za pomocą serwisu iPKO mogą skorzystać także osoby, które nie posiadają konta w PKO BP. Wystarczy, że podpiszą umowę o nadanie dostępu do serwisu – można to zrobić zdalnie lub w oddziale.

Klient powinien wypełnić wniosek w terminie ważności otrzymanego formularza informacyjnego – data widoczna jest na pierwszej stronie dokumentu. W przypadku, gdy wniosek składany jest wraz z drugą osobą, należy w nim podać dane obojga wnioskodawców – drugi z nich może sprawdzić ich poprawność oraz zatwierdzić wniosek w serwisie iPKO (Moje sprawy → Wnioski złożone). Do wniosku należy dołączyć wskazane przez doradcę dokumenty – wystarczy zrobić im zdjęcia lub przesłać pliki w innym formacie.

Po przesłaniu wniosku ekspert sprawdzi, czy jest on prawidłowo wypełniony i czy zawiera wszystkie niezbędne dokumenty. Po przekazaniu wniosku do rozpatrzenia pozostaje oczekiwać na decyzję kredytową – klient zostanie o niej poinformowany poprzez wiadomość SMS oraz e-mail. W przypadku pozytywnej decyzji bank skontaktuje się z wnioskodawcą, by umówić się na podpisanie umowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt Własny Kąt hipoteczny w PKO BP?

Do wniosku kredytowego należy dołączyć dokumenty:

  • służące identyfikacji klienta,
  • potwierdzające wysokość osiąganych dochodów,
  • dotyczące przedmiotu kredytowania.

Dokładna lista wymaganych dokumentów różni się w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów oraz przedmiotu kredytowania. Indywidualną listę niezbędnych dokumentów ustali pracownik banku.

Dodatkowe informacje

Kredyt hipoteczny w zielonej odsłonie

Kredyt Własny Kąt Hipoteczny dostępny jest również w zielonej odsłonie - opcja ta przeznaczona jest dla nieruchomości “eko” i umożliwia uzyskanie obniżonej marży. By z niej skorzystać klient powinien dostarczyć, po zawarciu umowy kredytowej, świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Kryteria dotyczące wartości wskaźnika EP dostępne są na stronie internetowej banku.

Kredyt Własny Kąt hipoteczny PKO BP – kalkulator

Osoby zainteresowane kredytem Własny Kąt hipoteczny mogą skorzystać z kalkulatora znajdującego się na stronie banku i sprawdzić wysokość raty. Bank zastrzega, że wyliczenia mają charakter orientacyjny i przykładowy, a dokładne warunki cenowe są ustalane indywidualnie i zależą m.in. od kwoty kredytu, wartości zabezpieczenia czy dodatkowych produktów, z których skorzysta klient. Dokładne informacje na temat kosztów kredytu zostaną przedstawione klientowi po przeprowadzeniu oceny zdolności kredytowej.

Przydatne dokumenty

  1. Podstawowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny

O banku

Bank opiera swoją działalność na segmencie detalicznym, korporacyjnym oraz inwestycyjnym, łącząc przy tym tradycję z nowoczesnością. Wartości istotne dla PKO BP to wiarygodność, satysfakcja klienta, ciągłe doskonalenie oraz przedsiębiorczość.

W ofercie PKO BP dla klientów detalicznych znajdziemy szeroką gamę produktów: rachunki osobiste i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne oraz produkty inwestycyjne.

Pytania i odpowiedzi: