Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

Nawet 600 zł dla aktywnych użytkowników BIZnest Konta w Nest Banku

Nawet 600 zł dla aktywnych użytkowników BIZnest Konta w Nest Banku
Źródło: strona promocji

Łączenie premii za aktywność na rachunku firmowym z dodatkową nagrodą za skorzystanie z terminala płatniczego staje się coraz powszechniejsze. Nagradzanie w ten sposób przedsiębiorców stosuje m.in. Bank Pekao czy mBank. Teraz do tego grona dołącza Nest Bank.

Uczestnicy promocji

Uczestnikami akcji „Korzystam z BIZnest Konta i zyskuję nawet 600 zł premii” mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku o BIZnest Konto posiadają lub posiadali rachunek firmowy w Nest Banku w ciągu ostatnich 24 miesięcy albo ich wniosek o jego otwarcie jest już rozpatrywany przez bank.

Akcja trwa do 30 listopada 2019 r., przy czym Nest Bank przyjmie tylko 500 promocyjnych wniosków.

Warunki aktywności dającej prawo do nagrody

Zdobycie 200 zł za aktywność na BIZnest Koncie są bardzo proste do spełnienia. Musisz zrealizować tylko następujące działania:

Krok 1
Krok 1

Do 30 listopada 2019 r. złóż wniosek o BIZnest Konto na stronie promocji. Przypominamy o ograniczonej puli – 500 sztuk – promocyjnych wniosków.

Krok 2
Krok 2

Najpóźniej do 9 grudnia 2019 r. zawrzyj z Nest Bankiem umowę ramową o prowadzenie BIZnest Konta.

Krok 3
Krok 3

Nie później niż do 31 grudnia 2019 r. zapewnij wpływ na nowo otwarty rachunek firmowy w wysokości 2000 zł. W tym samym miesiącu, w którym pieniądze wpłynęły na Twój rachunek, zrealizuj z BIZnest Konta płatność składki ZUS w wysokości min. 250 zł lub zapłać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Nagroda
Nagroda

Za spełnienie tych warunków, do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym zrealizowałeś oba zadania, otrzymasz 50 zł premii.

Krok 4
Krok 4

W każdym z 3 kolejnych miesięcy wykaż się dokładnie taką samą aktywnością jak tuż po założeniu rachunku, czyli:

  • zapewnij wpływ w wysokości 2000 zł;
  • zrealizuj płatność składki ZUS w wysokości min. 250 zł lub zapłać miesięczną zaliczkę podatku dochodowego.
Nagroda
Nagroda

Za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki promocji, Nest Bank nagrodzi Cię bonusem w wysokości 50 zł. Pieniądze trafią na Twoje BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca.

Nawet 400 zł za terminal

Warunkiem otrzymania premii za terminal jest zawarcie z First Data Polska SA umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem terminala płatniczego. Chęć jej podpisania możesz wyrazić we wniosku o otwarcie BIZnest Konta, jak i później. Musi się to jednak stać w ciągu 30 dni od podpisania z Nest Bankiem umowy ramowej. Natomiast 60 dni od tej daty to ostateczny termin na zarejestrowanie na rachunku firmowym pierwszych wpływów z First Data Polska SA z tytułu transakcji rozliczanych z wykorzystaniem terminala.

Twoja premia uzależniona jest od zadeklarowanego czasu użytkowania terminala płatniczego.

Okres trwania umowy terminala płatniczego

Wysokość premii

12 miesięcy

100 zł

24 miesiące

200 zł

36 miesięcy

300 zł

48 miesięcy

400 zł

Regulamin akcji mówi, że wypłata będzie jednorazowa, a pieniądze wpłyną na konto do 20. dnia roboczego kolejnego miesiąca.

Od razu rodzi się pytanie, co się stanie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zechce rozwiązać umowę o korzystanie z terminala przed upływem zadeklarowanego okresu? Tego niestety nie napisano w regulaminie.

Dodatkowe informacje

Jak widzisz, warunki otrzymania premii nie są skomplikowane, ale warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Wpływ na rachunek

Za wpływ spełniający warunki promocji Nest Bank uzna sumę uznań (m.in. wpłat gotówkowych, przelewów, zwrotów operacji dokonanych kartą), o ile nie będą one pochodziły z operacji pomiędzy Twoimi rachunkami bankowymi (indywidualnymi lub firmowymi) w Nest Banku czy innej instytucji finansowej, z Twoich kredytów lub lokat.

Zaliczka podatkowa

W regulaminie akcji Nest Bank zastrzegł sobie prawo zwrócenia się do uczestnika promocji o udokumentowanie, że wpłacona zaliczka na podatek dochodowy stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Krótko mówiąc chodzi o, że musisz zapłacić zaliczkę w pełnej należnej wysokości, nie może to być płatność częściowa.

Od chwili wysłania przez Nest Bank prośby o przesłanie dokumentów księgowych potwierdzających prawidłowość wykonanego przelewu będziesz miał 7 dni na przekazanie na wskazany adres e-mail skanu pokazującego, że faktycznie zapłaciłeś zaliczkę na podatek dochodowy w pełnej wysokości.

Gdybyś nie przesłał w terminie takiego dokumentu lub nie spełni on oczekiwań banku, Nest Bank uzna, że w miesiącu, którego prośba dotyczyła, nie spełniłeś warunków akcji.

A jeśli nie mam należności wobec US?

W przypadku, gdy w danym miesiącu nie będziesz miał obowiązku zapłaty zaliczki podatku dochodowego lub rozliczasz się z urzędem skarbowym kwartalnie, dla wywiązania się z warunków promocji konieczne jest, byś w tym okresie wykonał przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł.

Pamiętaj o podatku

Nagrody, jakie otrzymasz w opisywanej promocji, będą związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. W związku z tym musisz je ująć po stronie przychodów i zapłacić stosowny podatek.

BIZnest Konto w Nest Banku

Rachunek firmowy Nest Banku to unikat, gdyż jest zakładany i prowadzony za darmo bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. To samo dotyczy karty i wypłat z krajowych bankomatów. Na co dzień koszty pojawiają się tylko w przypadku dokonywania operacji w placówkach banku, korzystania z dodatkowych kart płatniczych, bankomatów za granicą czy wykonywania transakcji walutowych.

Łatwe 200 zł, nieco trudniejsze 400 zł

Można powiedzieć, że 200 zł za aktywność jest w zasięgu praktycznie każdego przedsiębiorcy. Wykonywanie przez 4 miesiące płatności do ZUS lub US to obowiązek ustawowy, przed którym nie można „uciec”. Z kolei zapewnienie wpływu w wysokości min. 2000 zł ściśle wiąże się z istotą prowadzenia działalności gospodarczej, czyli generowaniem przychodów.

Druga część możliwej do zdobycia premii wymaga zadeklarowania określonego czasu korzystania z terminala płatniczego od First Data Polska SA i faktycznego używania go, by na rachunku firmowym były odnotowywane wpływy z tego tytułu. Podjęcie decyzji z pewnością utrudnia fakt, że regulamin nie mówi nic o ewentualnych konsekwencjach za rezygnację z terminala przed ustalonym terminem.

Podsumowując, 200 zł można zdobyć bez wielkiego wysiłku i obaw, bo prowadzenie BIZnest Konta jest praktycznie bezpłatne. Decyzja o skorzystaniu z terminala płatniczego wymaga głębszego przemyślenia.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin akcji "Korzystam z BIZnest Konta i zyskuję nawet 600 zł premii"

O banku

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Zgodnie z filozofią instytucji bliskiej ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne. W swojej ofercie posiada produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.