Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: HIT od Santander Bank Polska: nawet 780 zł za konto osobiste.

50 zł za przeniesienie wynagrodzenia dla zaproszonych klientów Santander Bank Polska

50 zł za przeniesienie wynagrodzenia dla zaproszonych klientów Santander Bank Polska
Źródło: strona banku

Banki starają się, by ich relacje z klientami były jak najściślejsze. Doskonałym „spoiwem” jest wynagrodzenie wpływające na rachunek, skłaniające klientów do korzystania z wielu produktów danej instytucji finansowej. Stąd rozsyłanie co pewien czas do wybranych klientów zachęt do przeniesienia pensji, emerytury czy stypendium i oferowanie im za to różnych bonusów.

Tego typu działanie podjął obecnie Santander Bank Polska, który zorganizował akcję „50 zł za konto z wynagrodzeniem”.

Promocja dla zaproszonych

Mogą w niej uczestniczyć posiadacze Konta Jakie Chcę, koniecznie z usługą Santander Internet, którzy otrzymali od banku zaproszenie do udziału w tej promocji. Są one wysyłane w formie powiadomień push, wiadomości sms lub e-mail a także przekazywane w bankowości internetowej; mogą mieć też formę zaproszenia ustnego pracownika banku.

Zgodnie z regulaminem do promocji można przystąpić do 31 grudnia 2020 r., przy czym dla Ciebie ta data może być inna, gdyż decydujące znaczenie ma dzień przesłania zaproszenia.

Tylko krok od nagrody

Działania niezbędne do otrzymania bonusu sprowadzają się do wykonania tylko jednego kroku.

Krok 1
Krok 1

Do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymałeś wiadomość z banku, wypełnij i wyślij formularz z dyspozycją przekazywania wynagrodzenia na konto w Santanderze. Link znajdziesz w zaproszeniu do udziału w promocji.

Informacja
Informacja

Nagrodę zdobędziesz, jeśli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym bank zaprosił Cię do udziału w akcji (albo w kolejnym) na rachunek wpłynie Twoje wynagrodzenie w wysokości min. 1000 zł.

Nagroda
Nagroda

Premię, czyli 50 zł, bank przekaże na Twoje konto najpóźniej do końca trzeciego miesiąca następującego po tym, w którym zostałeś zaproszony.

Brzmi to dość skomplikowanie, więc przedstawmy tę zasadę na przykładzie. Załóżmy, że zaproszenie udziału w akcji otrzymałeś we wrześniu. Na wypełnienie formularza z dyspozycją przelewania wynagrodzenia masz czas do 15 października, a Twoje wynagrodzenie musi wpłynąć w październiku lub listopadzie. Jeśli tak się stanie, to bonus otrzymasz najpóźniej do 31 grudnia.

Kilka słów o wynagrodzeniu

Wypełniając dyspozycję przekazywania swoich dochodów do Santandera, musisz określić, z jakiego tytułu otrzymujesz pieniądze (wynagrodzenia, emerytura, renta, stypendium, zasiłek) i wskazać, jaki procent jego wysokości ma trafiać na konto w tym banku.

Kliknij, aby powiększyć
Źródło: strona banku

Dokładna definicja wynagrodzenia zawarta w regulaminie brzmi tak:

Przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na Konto Jakie Chcę z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie.

Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przeniesienia wynagrodzenia.

Po przesłaniu formularza wszystkimi formalnościami zajmie się Santander. Bank zastrzega, że może się zdarzyć, że Twój zakład pracy czy świadczeniodawca (np. ZUS/KRUS) poproszą Cię o potwierdzenie, że naprawdę chcesz, by Twoje pieniądze odtąd były przekazywane na konto w Santander Bank Polska.

Dodatkowe informacje

Niezależnie od liczby współposiadaczy rachunku za przekierowanie na niego wynagrodzenia można dostać tylko jedną premię. Otrzymasz ją pod warunkiem, że Twoje konto będzie nadal aktywne w dniu przekazywania bonusu.

Zdobyta w tej promocji nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomyśl i zdecyduj

Masz już komplet wiadomości potrzebnych do podjęcia decyzji, czy zechcesz skorzystać z propozycji Santandera. Być może przed powiedzeniem TAK powstrzymuje Cię obowiązek otrzymywania wynagrodzenia na konto w obecnym banku, np. w związku ze spłacanym kredytem. Zauważ, że uczestnik tej promocji może wskazać, jaki procent jego dochodów ma być przekazywany do Santandera - ważne, by było to min. 1000 zł. Nie ma przeszkód, byś podzielił swoje wynagrodzenie, zgarnął 50 zł premii, a potem powrócił do otrzymywania wszystkich zarobków w dotychczasowym banku.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "50 zł za konto z wynagrodzeniem"

O banku

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Wartością dla instytucji jest budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu.