Poradnik ułatwiający wybór konta walutowego

W dobie globalizacji i rozwoju gospodarki coraz więcej osób zwraca uwagę na szeroki zakres usług udostępnianych przez banki. Powiązania handlowe i osobiste z innymi krajami sprawiają, że wielu klientom nie wystarcza już zwykłe konto osobiste. Kredyty zaciągnięte w walutach obcych (głównie we frankach) czy też zagraniczne kontakty biznesowe sprawiły, że wśród produktów bankowych pojawiły się konta prowadzone w walutach innych niż złotówki. Polacy zaczęli doceniać możliwość przechowywania środków także w euro, funtach brytyjskich czy dolarach. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego depozyty gospodarstw domowych w walucie innej niż PLN stanowiły we wrześniu 2015 r. około 9,3% wszystkich depozytów gospodarstw domowych zgromadzonych przez banki (pełne dane znajdziesz na tej stronie). Popularność kont walutowych stopniowo rośnie, a konsumenci zaczynają dostrzegać związane z nimi korzyści.

Konto walutowe - przydatne definicje i pojęcia

Konto walutowe to rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy prowadzony w walucie innej niż PLN. Można na nim gromadzić środki w walutach obcych a także odbierać płatności z zagranicy.

Osoba, która pierwszy raz spotyka się z kontem walutowym, może poczuć się zdezorientowana ilością uwarunkowań i definicji związanych z takim rachunkiem. Przed założeniem konta warto zaznajomić się z istotnymi pojęciami, które dotyczą rachunków w walutach.

 • Spread walutowy – różnica między bankowym kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty; spread to zysk banku, który wynika z faktu, iż kurs sprzedaży (cena po jakiej bank sprzedaje nam walutę) jest wyższy od kursu kupna (ceny po jakiej bank skupuje od nas walutę). Spread procentowy można wyliczać na dwa sposoby:
  Spread_wzór_A = 100% * (kurs sprzedaży - kurs kupna) / (kurs średni)
  lub
  Spread_wzór_B = 100% * (kurs sprzedaży - kurs kupna) / (kurs kupna)
  W praktyce bankowej częściej stosowana jest pierwsza metoda obliczania spreadu.
  Przykładowo dla kursu zakupu 3,4319 oraz kursu sprzedaży 3,4563, spread nominalny (różnica kursów) wynosi 0,0244, natomiast procentowy odpowiednio 0,7085% oraz 0,7110%.
 • Opcja kosztowa SHA – wybór tej opcji podczas dokonywania przelewu zagranicznego oznacza, że koszty transferu środków są dzielone między zleceniodawcę i beneficjenta (podmiot/osobę przyjmującą przelew) transakcji.
 • Opcja kosztowa OUR – wariant, w którym wszystkie koszty związane z realizacją przelewu pokrywa zleceniodawca przelewu.
 • Opcja kosztowa BEN – opcja, w której koszty związane z realizacją przelewu ponosi beneficjent przelewu.
 • Przelew SEPA – tania i szybka usługa przesyłania środków w walucie EUR pomiędzy bankami na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Przydatność konta walutowego

Wiele osób może się zastanawiać, do czego właściwie takie konto w obcej walucie może być przydatne. W praktyce okazuje się, że rachunki walutowe mogą przynosić swoim właścicielom wymierne korzyści.

Klienci banków, którzy posiadają kredyty we frankach czy euro, spłacają raty swoich zobowiązań po kursie sprzedaży danej waluty obecnie obowiązującym w danym banku. W związku z przewalutowaniem takiej transakcji najczęściej ponoszą koszty związane z wahaniami kursu walut. Konto we frankach czy euro umożliwia takim osobom po pierwsze wybranie dogodnego momentu na wymianę walut, a po drugie spłatę raty kredytu bezpośrednio w walucie, dzięki czemu klienci nie tracą na przewalutowaniu transakcji, co w praktyce okazuje się niezwykle opłacalną opcją. Warto też pamiętać, że rachunek walutowy można zasilić bezpośrednio walutą, którą wcześniej wymieniliśmy po korzystniejszym kursie (np. w kantorze).

Konto walutowe jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które często dokonują transakcji w walutach obcych czy też wyjeżdżają za granicę. Część dostępnych na rynku rachunków dewizowych umożliwia korzystanie z karty płatniczej do konta, co dla podróżujących może mieć duże znaczenie. Dokonując transakcji za granicą kartą wydaną do zwykłego ROR-u, ponosimy koszty przewalutowania płatności z danej waluty na złotówki. Kartą debetową powiązaną z kontem w EUR czy GBP można płacić za granicą w walucie danego rachunku i nie płacić za przeliczenie transakcji na naszą walutę. Dotyczy to także wypłat z bankomatów za granicą, choć za tę czynność banki mogą pobierać standardowe opłaty.

Czym się kierować przy wyborze konta walutowego?

Zanim wybierzemy konto walutowe, warto zastanowić się, do czego będziemy go używali. Jeśli zależy nam na dłuższym przechowywaniu środków w walutach, lepiej będzie wybrać oprocentowany rachunek, a nawet przemyśleć kwestię lokat lub rachunków oszczędnościowych prowadzonych np. w euro lub dolarach. Jeśli zamierzamy często dokonywać przelewów lub płatności kartą, zwróćmy uwagę przede wszystkim na koszty przelewów i możliwość korzystania z karty płatniczej w walucie. Przy ocenie kont walutowych warto wziąć pod uwagę następujące parametry:

 • Waluta – to dość oczywisty parametr, jednak warto wziąć go pod uwagę, ponieważ bank może nie prowadzić konta w wybranej przez nas walucie.
 • Spread – z punktu widzenia klienta korzystna jest sytuacja, gdy spread danej waluty jest jak najniższy, wtedy koszty związane z przewalutowaniami nie są tak dotkliwe dla właściciela rachunku.
 • Opłata za otwarcie i prowadzenie konta – banki na ogół nie pobierają tych opłat, jednak może się zdarzyć, że takie koszty obowiązują w wybranej przez Ciebie instytucji.
 • Możliwość wydania karty płatniczej i koszty z nią związane – większość banków oferuje w ramach rachunku walutowego kartę debetową, jednak zanim się na nią zdecydujemy, sprawdźmy, ile zapłacimy miesięcznie lub rocznie za korzystanie z plastiku oraz za wypłaty gotówki z bankomatów.
 • Koszty przelewów zagranicznych – kiedy dokonujemy przelewu w walucie, w której posiadamy konto, nie ponosimy kosztów przewalutowania, jednak bank wciąż może pobrać opłatę za sam przelew; warto także zwrócić uwagę na dodatkowe koszty, które związane są z opcją kosztową (SHA, OUR, BEN), ponieważ w zależności od wybranego przez nas wariantu takie opłaty mogą kształtować się na różnym poziomie.
 • Koszty wpłat i wypłat gotówki w oddziałach banku – te opłaty stają się ważne, gdy chcemy uzyskać dostęp do gotówki, a nie posiadamy karty do rachunku, dlatego warto sprawdzić, jakie koszty obowiązują w danym banku; należy też upewnić się, czy oddział banku prowadzi obsługę gotówkową w walucie, w której posiadamy konto.
 • Oprocentowanie – na rynku większość kont walutowych nie jest oprocentowana, można jednak spotkać rachunki oprocentowane, niestety stawki te są dość niskie (od 0,01 do 0,3%).

Wymiana walut - popularne sposoby

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, w jaki sposób można obecnie dokonywać wymiany waluty. Wraz z rozwojem gospodarki pojawiły się nowe rozwiązania pozwalające konsumentom na minimalizowanie kosztów związanych z zakupem i sprzedażą obcych środków płatniczych. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne metody wymiany walut.

 1. Kantory stacjonarne – tradycyjne kantory wciąż cieszą się popularnością, szczególnie wśród starszego pokolenia Polaków; dla wielu osób ciągle łatwiej jest pójść do placówki stacjonarnej, tym bardziej, że w kantorach można negocjować kursy, a ich spready często są niższe niż w bankach (np. w jednym z kantorów spread euro wynosił nawet 1,63%, podczas gdy w bankach oscyluje on ok. 6-8%). Kantory wpisywane są do rejestru prowadzonego przez NBP, a ich działalność podlega regulacjom i obowiązkom ustawowym.
 2. Kantory internetowe – funkcjonują one na zasadzie zwykłych kantorów, jednakże transakcje dokonywane są poprzez stronę internetową. W polskim prawie nie ma definicji kantoru internetowego, jednak właściciele takich jednostek powołują się na przepisy dotyczące kantorów stacjonarnych, ponadto muszą stosować się do ustawy o ochronie danych osobowych. Kantory online często oferują swoim klientom konkurencyjne spready (np. dla euro – poniżej 0,6%), ponadto kursy są ustalane ciągle. Klient przelewa środki na konto e-kantoru, dokonuje transakcji po akceptowanym przez siebie kursie, a następnie otrzymuje przelew zwrotny w wybranej walucie. Kantory internetowe są szybkim sposobem wymiany środków z wyłączeniem fizycznego posiadania gotówki, jednakże środki gromadzone przez e-kantory nie są w żaden sposób gwarantowane (nie dotyczy to e-kantorów bankowych, które tak jak środki gromadzone w bankach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny), dlatego trzeba brać to pod uwagę przy wyborze sposobu wymiany pieniędzy.
 3. Banki – gotówkę można wymieniać także bezpośrednio w oddziałach i systemach transakcyjnych banku, jednakże spready stosowane przez te instytucje najczęściej są dość wysokie (od 6% do 8%), dlatego chociaż to bezpieczny sposób wymiany środków, to często okazuje się nieopłacalny.
 4. e-kantory prowadzone przez banki – w Polsce działa obecnie tylko jedna taka jednostka – Kantor Internetowy Alior Banku. Środki w tym kantorze są gwarantowane przez BFG (doliczane są do wartości środków klienta zgromadzonych w danym banku, która jest gwarantowana do równowartości 100 tysięcy euro), dlatego korzystanie z usług takiej jednostki jest całkiem bezpieczne. Spready w kantorze online Alior Banku są dużo niższe niż te stosowane przez banki (dla euro to około 0,5%-0,7%), ponadto klient może ustalić kurs, po jakim chce dokonać transakcji, a gdy kurs waluty osiągnie pożądaną wartość, transakcja realizowana jest automatycznie. Wybierając e-kantory prowadzone przez banki należy zwrócić uwagę na opłaty za przelewy i korzystanie z konta, ponieważ mogą one różnić się od opłat standardowo obowiązujących w danej instytucji.
 5. Społecznościowe platformy wymiany – działają one podobnie do kantorów, jednak transakcje dokonywane są bezpośrednio między użytkownikami systemu; środki zgromadzone na takich kontach również nie są gwarantowane, dodatkowo czasami trudno dokonać transakcji, ponieważ nie można dopasować do siebie zleceń kupna i sprzedaży. Zaletą takiego rozwiązania jest pomijanie instytucji pośredniczących w wymianie (np. banków czy kantorów), dzięki czemu nie traci się na spreadzie (użytkownicy sami ustalają kursy, po których chcą kupić lub sprzedać walutę).
 6. PayPal – system PayPal to wygodny sposób dokonywania płatności w internetowych sklepach zagranicznych oraz przelewu środków do znajomych. Jeśli posiadasz konto w serwisie, możesz w ramach swojego rachunku konwertować waluty po konkurencyjnym kursie (wraz z opłatą 2,5%, która de facto jest spreadem) – system utworzy wtedy odrębne saldo w wybranej walucie. Należy pamiętać, że w obrębie kraju przelewów można dokonywać tylko w krajowej walucie, natomiast jeśli posiadamy saldo w walucie i dokonujemy płatności w tej samej walucie, nie poniesiemy już kosztów przewalutowania.

Możliwości wymiany walut, jak wynika z powyższego zestawienia, są bardzo różnorodne. Każda ma swoje plusy i minusy. Przed wyborem jakiejkolwiek z powyższych form wymiany warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo środków oraz opłaty, jakie wiążą się z wymianą dewiz. Dobrze jest także przyjrzeć się spreadom, ponieważ niektóre instytucje przeliczają waluty po bardziej korzystnych kursach, inne zaś stosują wyższe spready.

Porównanie szacunkowych spreadów w kontekście różnych metod wymiany walut

Informacje podane w poniższej tabelce są orientacyjne i nie mogą służyć za podstawę do dokonywania jakichkolwiek operacji finansowych.

Sposób wymiany Spread (w %)
e-Kantor Prowadzony przez Bank ok. 0,6%
Kantor Internetowy ok. 2%
Kantor Stacjonarny do ok. 3,5 %
Bank ok. 6% - 8%
Społecznościowe Platformy Wymiany nie dotyczy – transakcje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy użytkownikami
PayPal kurs ustalany przez PayPal i widoczny na koncie użytkownika + 2,5%

W celu lepszego zobrazowania problemu spreadu walutowego i przewalutowań zwróć uwagę na nasz przykład. Przyjęliśmy w nim, że chcemy wymienić 10 000 zł na franki. Spread obliczyliśmy według wzoru (kurs sprzedaży – kurs kupna)/kurs średni * 100 %. Kwotę początkową zamieniliśmy na franki, a następnie uzyskaną sumę wymieniliśmy z powrotem na złotówki. Jak można zauważyć w żadnym z przypadków nie otrzymamy kwoty, którą posiadaliśmy na początku, co jest właśnie wynikiem działania spreadu walutowego.

Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread nominalny Spread w % Przewalutowanie z PLN na CHF Przewalutowanie z CHF na PLN
Kantor A 3,43 3,46 0,02 0,71 2893,27 CHF 9929,4 PLN
Bank A 3,32 3,6 0,28 8,15 2776,16 CHF 9216,57 PLN
Bank B 3,35 3,55 0,21 6 2815,24 CHF 9417,25 PLN
Bank C 3,29 3,61 0,31 9,11 2773,93 CHF 9128,99 PLN
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.