Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

"Konto plus bonus": Konto Praktyczne BGŻ BNP Paribas z premią 260 zł na Groupon.pl

"Konto plus bonus": Konto Praktyczne BGŻ BNP Paribas z premią 260 zł na Groupon.pl
Źródło: strona promocji

Akcja trwa do 18 grudnia 2016 r. - do tego dnia można zakupić groupon umożliwiający udział w promocji. Liczba kuponów w ramach akcji jest ograniczona do 1000 sztuk. Organizatorem jest Ad Astra sp. z o.o. (występująca pod nazwą handlową Hagen) i to ta firma wypłaci premie uczestnikom.

260 zł w formie moneybacku

Nagrodą w promocji jest 8% zwrotu od dokonanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową. Maksymalnie można zdobyć 52 zł miesięcznie od stycznia do maja 2017 r. – czyli łącznie nawet 260 zł premii.

Kto może wziąć udział w promocji?

Możliwość skorzystania z promocji "Konto plus bonus" jest niestety dosyć mocno ograniczona. Z promocji Konta Praktycznego w BGŻ BNP Paribas mogą bowiem skorzystać osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych;
 • na dzień złożenia wniosku o Konto Praktyczne nie są stroną umowy ramowej (umowy rachunków bankowych, karty i bankowości elektronicznej);
 • nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku w BGŻ BNP Paribas ani w żadnym z banków przed dniem połączenia (czyli w BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Jak wziąć udział w promocji?

Aby skorzystać z oferty, należy:

 1. Do 18 grudnia 2016 r. zakupić na stronie serwisu Groupon.pl kupon uprawniający do złożenia wniosku o konto i kartę debetową (koszt groupona to 5 zł) – liczba kuponów w promocji to 1000 sztuk.
 2. Najpóźniej do 18 grudnia 2016 r. wypełnić formularz na stronie promocji, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz zakupiony wcześniej kod groupon.
  • należy również zaznaczyć wymagane zgody na przetwarzanie danych w celach promocji oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową organizatorowi (wymagane do wypłaty premii),
  • potwierdzenie objęcia promocją zostanie przesłane na adres mailowy uczestnika;
 3. Do 18 grudnia 2016 r. złożyć wniosek o Konto Praktyczne wraz z kartą debetową poprzez link zamieszczony na stronie promocji, podpisać umowę za pośrednictwem kuriera oraz dokonać aktywacji rachunku najpóźniej do 5 stycznia 2017 r.
 4. Posiadać konto i kartę na dzień wypłaty premii (szczegóły poniżej).

Ważne - jeden uczestnik może zakupić tylko jeden groupon i założyć tylko jedno konto objęte promocją.

Jak skorzystać z 8-procentowego moneybacku?

W promocji można zdobyć zwrot 8% od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą przez pięć kolejnych miesięcy, od stycznia do maja 2017 r.

W celu otrzymania nagrody w danym miesiącu należy zapewnić wpływ na Konto Praktyczne w wysokości min. 1000 zł – nie są tu wliczane przelewy z rachunków własnych uczestnika w banku oraz wpłaty gotówkowe.

Oczywiście aby zyskać premię, należy przede wszystkim dokonywać transakcji kartą debetową. Zwrot w miesiącu to 8%, maksymalnie 52 zł. Oznacza to, że aby uzyskać maksymalną premię, należy w danym miesiącu dokonać transakcji na kwotę 650 zł. W ciągu 5 miesięcy można zyskać w sumie 260 zł moneybacku.

Premia jest zwolniona z opodatkowania.

Ważne - niespełnienie powyższych warunków w jednym miesiącu skutkuje obniżeniem całkowitej premii, jednak moneyback wciąż można otrzymać za pozostałe miesiące.

Wypłata nagród

 • Organizator poinformuje uczestników o przyznaniu nagród w wiadomości e-mail, przy czym dla premii za styczeń i luty nastąpi to do 14 marca, a dla premii za marzec, kwiecień i maj – do 13 czerwca 2017 r.
 • Do 15 marca uczestnik otrzyma również wiadomość z linkiem i unikalnym kodem - do 28 marca należy przy ich pomocy zalogować się na stronie organizatora oraz uzupełnić dane o numer Konta Praktycznego założonego w promocji.
 • Nagrody zostaną przekazane odpowiednio do 31 marca (za styczeń i luty) oraz 30 czerwca 2017 r. (za pozostałe miesiące).

Z regulaminem promocji możesz się zapoznać na tej stronie.

Parametry Konta Praktycznego

Poniżej prezentujemy główne parametry Konta Praktycznego w BGŻ BNP Paribas:

 • 10 zł za prowadzenie konta - opłaty można uniknąć, zapewniając miesięczny wpływ na rachunek w wysokości 1000 zł (nie może on pochodzić z wpłat gotówkowych ani z innych rachunków klienta w banku, włączając w to BGŻ Optima);
 • 7 zł miesięcznie za kartę debetową - opłaty unikniesz, dokonując płatności kartą na min. 300 zł;
 • krajowe przelewy internetowe są bezpłatne;
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów na całym świecie.

Z analizą Konta Praktycznego zapoznasz się pod tym adresem.

Komentarz redakcji

Nowa promocja Konta Praktycznego BGŻ BNP Paribas jest interesująca, choć nieco wymagająca. Przez 5 miesięcy możemy zyskać w sumie 260 zł moneybacku za płatności kartą; warto jednak pamiętać, że aby otrzymać maksymalną miesięczną premię - 52 zł - należy dokonać płatności kartą na min. 650 zł. Dla aktywnych klientów ten warunek nie będzie trudny do spełnienia, a dodatkowo pozwoli uniknąć opłaty za plastik.

Podobnie rzecz ma się z warunkiem zasilania konta kwotą min. 1000 zł w każdym z miesięcy promocji – ta aktywność zapewni nam zwolnienie z dość wysokiej opłaty za prowadzenie rachunku.

Oferta warta jest uwagi, jeśli często płacimy kartą i będziemy pamiętać o przelewie na nowo założone Konto Praktyczne. Sam rachunek – przynajmniej przez pięć miesięcy promocji - może być dla nas bezpłatny (wypłaty z bankomatów nie są obarczone prowizją). Podsumowując: warto rozważyć.

O banku

BNP Paribas kieruje swoje usługi do klientów indywidualnych, firmowych, a także rolników. Misją banku jest „oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę”.