Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Konto zostało wycofane z oferty. Sprawdź inne produkty i konta oferowane przez: Citi Handlowy

Konto Oszczędnościowe w Citi Handlowym: 4% przez 4 miesiące w promocji

Ocena:

Zalety:

  • najwyższe oprocentowanie na rynku

Wady:

  • trudne warunki osiągnięcia promocyjnego oprocentowania
  • wyższe oprocentowanie tylko dla niższych kwot
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

W bieżącej edycji z promocyjnego konta oszczędnościowego można skorzystać do 14 stycznia 2020 r. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz oprocentowanie 4% w skali roku obowiązujące przez 4 miesiące. Wspomniane oprocentowanie obejmie środki do 10 tys. zł.

Pełna analiza Konta Oszczędnościowego 4% Citi Handlowego


Oprocentowanie 4% w promocji

Dla kogo oferta?

Sprawdźmy, kto ma szansę na atrakcyjne warunki konta.

Z konta oszczędnościowego w promocji mogą skorzystać te osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a do tego nie były posiadaczami (ani współposiadaczami / pełnomocnikami) rachunku osobistego Citi Priority i konta oszczędnościowego po 1 stycznia 2017 r. Regulamin promocji wyklucza ponadto osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywateli lub rezydentów podatkowych USA.

Warunki promocji

Zerknijmy do regulaminu i sprawdźmy, czego bank oczekuje od klientów chcących skorzystać z promocyjnego oprocentowania.

  1. W trakcie obowiązywania promocji, czyli do 14 stycznia 2020 r., powinieneś wysłać formularz dostępny na stronie banku oraz zawrzeć umowę o konto osobiste Citi Priority (jeśli otworzysz konto jako rachunek wspólny, do udziału w ofercie będzie uprawniony tylko pierwszy ze współposiadaczy).
  2. Następnie, najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku, otwórz również Konto Oszczędnościowe.
  3. Przez 4 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia Konta Oszczędnościowego zapewniaj wpływy z tytułu wynagrodzenia / emerytury / renty w wysokości min. 2000 zł.

Dla jasności podajemy przykład: załóżmy, że wypełniłeś formularz w sierpniu i w tym samym miesiącu otworzyłeś konto Citi Priority. W takiej sytuacji czas na otwarcie Konta Oszczędnościowego masz do końca października, natomiast w listopadzie, grudniu, styczniu i w lutym powinieneś zapewniać comiesięczne wpływy.

Wpływów może być w każdym miesiącu więcej niż jeden – ważne, by pochodziły ze wskazanych źródeł oraz by ich suma nie była niższa niż 2000 zł. Bank zaznacza, że nie uznaje wpływów pochodzących z kont w Citi Handlowym dla klientów indywidualnych. Wykluczone są ponadto wpływy z Twojego rachunku prowadzonego w innym banku oraz wpłaty gotówkowe.

Za każdy miesiąc, w którym spełnisz ten warunek, bank podwyższy oprocentowanie do końca następnego miesiąca. Jeśli nie uda Ci się zapewnić wymaganego wpływu w którymś z miesięcy, wciąż możesz się ubiegać o podwyższoną stawkę w kolejnych.

Konto Oszczędnościowe: jaka stawka powyżej 10 tys. zł?

Po upływie promocji lub w sytuacji, gdy po prostu nie uda Ci się spełnić wszystkich warunków, będzie obowiązywało oprocentowanie standardowe. Wynosi ono 0,1% lub 0,8% w skali roku. Stawka 0,8% przysługuje tym, którzy na wszystkich rachunkach w banku utrzymują w danym miesiącu średnie saldo w wysokości min. 30 tys. zł. Oprocentowanie standardowe dotyczyć będzie również środków powyżej 10 tys. zł w okresie trwania promocji.

Ile możesz zyskać dzięki promocji?

Procenty nie przemawiają do wyobraźni tak dobrze, jak konkretne kwoty zysku. Sprawdź zatem wysokość odsetek dla poszczególnych kwot. Od razu zaznaczmy, że kwoty podane w tabeli są przedstawione w ujęciu netto (po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych), po zaokrągleniu do pełnych złotych i przy założeniu, że spełniłeś w każdym miesiącu warunki aktywności.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym 4% w Citi Handlowym
Środki na Koncie Oszczędnościowym Odsetki netto po 4 miesiącach Środki + odsetki po 4 miesiącach
1000 zł 11 zł 1011 zł
2000 zł 22 zł 2022 zł
3000 zł 33 zł 3033 zł
4000 zł 43 zł 4043 zł
5000 zł 54 zł 5054 zł
6000 zł 65 zł 6065 zł
7000 zł 76 zł 7076 zł
8000 zł 87 zł 8087 zł
9000 zł 98 zł 9098 zł
10 000 zł 108 zł* 10 108 zł*
Zysk na Koncie Oszczędnościowym 4% w Citi Handlowym dla poszczególnych kwot. Kwoty podano w ujęciu netto i po zaokrągleniu. Opracowanie własne. * Z powodu miesięcznej kapitalizacji kwota odsetek po 4 miesiącach będzie wyższa (w wyliczeniach uwzględniono jedynie odsetki dla kwoty 10 tys. zł, pominięto natomiast środki powyżej tej kwoty, które będą oprocentowane na standardowym poziomie).
Kliknij, aby powiększyć
Zysk na Koncie Oszczędnościowym 4% w Citi Handlowym. Opracowanie własne.

Citi Priority: dla uczestników na innych warunkach

Otwarcie konta Citi Priority jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocyjnego rachunku oszczędnościowego. Pora przedstawić szczegółowe parametry konta osobistego:

Warunki konta dla uczestników akcji są jednak nieco inne. Korzystający z promocyjnego Konta Oszczędnościowego zyskują – oprócz wysokiego oprocentowania – zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku Citi Priority. Dodatkowo będą oni mogli bezpłatnie wykonać 3 przelewy natychmiastowe (Express Elixir) w miesiącu za pośrednictwem bankowości internetowej oraz w Automatycznym Bankierze. To spora ulga, gdyż standardowo każde zlecenie przelewu natychmiastowego kosztuje posiadaczy konta Citi Priority aż 10 zł. Bank gwarantuje, że zwolnienie z obu opłat będzie obowiązywało co najmniej do 1 lipca 2021 r.

Niestety, jest też druga strona medalu. W zamian za ulgi bank obciąży uczestników dodatkowymi opłatami, na które musisz się zgodzić, przystępując do akcji promocyjnej.

Szczególnie drastyczne jest podniesienie opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale, które uczestników promocji będą kosztować aż 20 zł (dla „zwykłych” posiadaczy konta są one darmowe). Oprócz tego podwyżki dotyczą innych opłat za operacje dokonane w placówce oraz za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej CitiPhone. Jakby tego było mało, dostęp do tej ostatniej będzie Cię kosztować co miesiąc 6 zł.

Pełny wykaz dodatkowych opłat znajdziesz w Załączniku nr 1 do regulaminu promocji.

Niejednoznaczna ocena

Promocyjne Konto Oszczędnościowe w Citi Handlowym bardzo trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony mamy tu do czynienia z bezwzględnie najwyższym oprocentowaniem na rynku (4% w skali roku przez 4 miesiące), z drugiej – oferta ma też swoje mankamenty.

Po pierwsze, wysokie oprocentowanie obejmuje stosunkowo niewielkie kwoty (do 10 tys. zł). Po drugie, jego uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Poza samym otwarciem konta osobistego należy notować na nim regularne wpływy wynagrodzenia w niemałej kwocie 2000 zł.

Uczestników promocji bank zwalnia z opłaty za prowadzenie rachunku Citi Priority, pozwalając również na wykonywanie 3 darmowych przelewów natychmiastowych w miesiącu. Jednocześnie znacznie podwyższa jednak inne opłaty za tak standardowe operacje, np. za operacje gotówkowe dokonywane w oddziale. Jeśli Twoim zdaniem wady oferty przeważają nad zaletami, sprawdź najciekawsze propozycje konkurencji.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji „Oszczędzanie z kontem internetowym Citi Priority – edycja 3”
  2. Tabela oprocentowania

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.