My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Ocena redakcji:

Konto Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku

Konto Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku
Źródło: strona internetowa Nest Banku

Nest Bank w swojej ofercie konta Nest Rodzinne Oszczędności zastosował niecodzienne rozwiązanie. Poza standardowym oprocentowaniem umożliwił klientom uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki jako nagrodę za regularne odkładanie zadeklarowanej kwoty przez 5, 10 lub 15 lat. Nagroda ta uzależniona jest jednak nie tylko od wysokości wkładu i długości oszczędzania, ale także od wielkości rodziny, a konkretnie – od liczby dzieci.

Konto Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku to nowy rachunek oszczędnościowy, który w założeniu banku służy do regularnego i długoterminowego oszczędzania na przyszłość dziecka.

Poniżej prezentujemy najważniejsze parametry tego konta:

 • oprocentowanie rachunku jest zmienne (zależy od stopy WIBOR 3M - 0,5%, zaokrąglonej do jednego miejsca po przecinku) z kapitalizacją miesięczną; obecnie, przy stopie WIBOR 3M = 1,72%, standardowe oprocentowanie wynosi 1,7% - 0,5% = 1,2%;
 • otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne;
 • przelewy wewnętrzne kosztują 5 zł (pierwszy przelew w miesiącu jest darmowy);
 • przelewy zewnętrzne kosztują 5 zł;
 • za zlecenia stałe zapłacimy 5 zł.

Jak widać opłaty za rachunek oszczędnościowy i podstawowe operacje nie są zbyt wysokie, ale standardowe oprocentowanie konta także nie należy do najwyższych. Procenty możemy jednak zdecydowanie podnieść dzięki premii oferowanej przez bank.

Premia w promocji „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią”

Premia na koncie Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku zależna jest od kilku czynników:

 • wysokości zadeklarowanego miesięcznego wkładu (im wyższy, tym wyższa premia),
 • deklarowanego okresu oszczędzania (im dłuższy, tym wyższa potencjalna premia),
 • liczby lat, które upłynęły od rozpoczęcia oszczędzania (wyższa premia w każdym kolejnym roku),
 • liczby posiadanych dzieci (im więcej dzieci, tym wyższa premia).

Przy czym za dziecko, zgodnie z regulaminem, uważana jest:

osoba małoletnia na dzień zgłoszenia, której rodzicem lub opiekunem prawnym jest uczestnik promocji.

Liczbę posiadanych dzieci należy udokumentować poprzez przedstawienie w Nest Banku jednego z następujących dokumentów: odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, ważnego dowodu osobistego dziecka, ważnego paszportu dziecka, ważnej legitymacji szkolnej dziecka, karty dużej rodziny bądź dokumentu potwierdzającego status opiekuna prawnego dziecka).

Premię wylicza się, mnożąc wartość deklarowanych wpłat w danym roku przez współczynnik premii. Wartość współczynnika dla danego okresu przedstawia poniższa tabela:

Rok oszczędzania
Liczba dzieci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Brak 2% 3% 4% 5% 6% 12% 13% 14% 15% 16% 22% 23% 24% 25% 26%
1 3% 4% 5% 6% 7% 13% 14% 15% 16% 17% 23% 24% 25% 26% 27%
2 4% 5% 6% 7% 8% 14% 15% 16% 17% 18% 24% 25% 26% 27% 28%
3 5% 6% 7% 8% 9% 15% 16% 17% 18% 19% 25% 26% 27% 28% 29%
4 i więcej 6% 7% 8% 9% 10% 16% 17% 18% 19% 20% 26% 27% 28% 29% 30%

Wniosek o rachunek oszczędnościowy możesz złożyć na tej stronie banku.

  Jak to działa w praktyce?

  Jako przykład wybraliśmy wariant 5-letni z wpłatami 600 zł miesięcznie. Zakładamy, że nie mamy dzieci. Jeśli dokonywaliśmy wpłaty w każdym miesiącu (12 wpłat rocznie), wysokość premii w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

  • w 1 roku: 12 x 600 zł x 2% = 144 zł;
  • w 2 roku: 12 x 600 zł x 3% = 216 zł;
  • w 3 roku: 12 x 600 zł x 4% = 288 zł;
  • w 4 roku: 12 x 600 zł x 5% = 360 zł;
  • w 5 roku: 12 x 600 zł x 6% = 432 zł;

  Co jeszcze warto wiedzieć na temat premii?

  Premia wypłacana jest po zakończeniu każdego roku oszczędzania na konto Nest Rodzinne Oszczędności i podlega standardowemu oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek.

  Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wymienionej w ustawie (obecnie do 760 zł). Od pozostałej kwoty należy więc odliczyć 19%.

  Ważne jest również to, że wypłata środków przed upływem zadeklarowanego okresu nie powoduje utraty wcześniej uzyskanej premii za już zakończone lata oszczędzania.

  Otworzyć można tylko jedno konto Nest Rodzinne Oszczędności.

  Symulacja zyskowności

  Wróćmy do naszego przykładu powyżej (5-letni horyzont oszczędzania, wpłata 600 zł na konto, brak dzieci). Zakładamy, że przez cały ten okres oprocentowanie standardowe rachunku się nie zmieni i wyniesie 1,2%.

  Czas oszczędzania Wpłacona kwota (łącznie) Premia Saldo po podatkach Oprocentowanie efektywne
  1 rok 7200 zł 144 zł 7381,81 zł 5,67%
  2 lata 14 400 zł 216 zł 14 907,30 zł 4,09%
  3 lata 21 600 zł 288 zł 22 577,86 zł 3,53%
  4 lata 28 800 zł 360 zł 30 394,90 zł 3,24%
  5 lat 36 000 zł 432 zł 38 359,85 zł 3,06%

  Tabelka prezentuje saldo rachunku Nest Rodzinne Oszczędności w kolejnych latach oraz odpowiadające mu oprocentowanie efektywne konta oszczędnościowego, na które co miesiąc wpłacamy 600 zł.

  Uwaga: rachunek Nest Rodzinne Oszczędności służy do regularnego oszczędzania. Porównujemy go zatem z kontem oszczędnościowym, na które też regularnie wpłacamy stałą kwotę.Należy ją czytać w taki sposób (pierwszy wiersz): w pierwszym roku oszczędzania, na konto Nest Rodzinne Oszczędności wpłaciliśmy łącznie 7200 zł (12 wpłat po 600 zł). Na koniec tego okresu otrzymaliśmy premię 144 zł (2% z wpłaconych 7200 zł). Saldo rachunku wyniosło 7381,81 zł (uwzględnia odsetki netto, czyli już po opodatkowaniu oraz premię 144 zł). Aby uzyskać taką kwotę, przy regularnych wpłatach wynoszących 600 zł miesięcznie, musielibyśmy skorzystać z konta oszczędnościowego z oprocentowaniem 5,67%.

  Pamiętaj, że rozważamy przypadek braku dzieci - jeżeli posiadasz pociechy, Twój zysk będzie jeszcze wyższy!

  Jak zyskać premię?

  Aby otrzymać premię, należy:

  1. Przy otwieraniu konta (rachunek możesz założyć na ) zadeklarować okres oszczędzania (5, 10 lub 15 lat) oraz miesięczną kwotę wpłaty (50-600 zł dla 5 lat; 50-300 zł dla 10 lat; 50-200 zł dla 15 lat); zadeklarowanych wartości nie można później zmienić.
  2. Zapewnić wpłatę co najmniej w zadeklarowanej wysokości w minimum 11 miesiącach w danym roku (to znaczy, że w ciągu całego roku bank zezwala na miesięczne "wakacje od oszczędzania" - niedokonanie wpłaty w jednym miesiącu nie powoduje utraty premii).
  3. Przez cały rok utrzymać saldo w wysokości nie niższej niż suma zadeklarowanych i dokonanych wpłat.
  4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych.

  Zdaniem redakcji

  Konto Nest Rodzinne Oszczędności, jak sama nazwa wskazuje, świetnie nada się przede wszystkim dla dużych rodzin. Choć standardowe oprocentowanie konta nie zachwyca (obecnie jest to zaledwie 1,2% w skali roku), promocja „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią” stawia ten rachunek w gronie najbardziej atrakcyjnych na rynku.

  Konto Nest Rodzinne Oszczędności jest bezpłatne oraz nie wymaga dużej aktywności na rachunku. Jeśli korzystamy z niego faktycznie tylko do oszczędzania, jedna darmowa wypłata w miesiącu powinna nam zdecydowanie wystarczyć.

  Minusem konta jest brak możliwości zmiany wysokości zadeklarowanych wpłat – o ile z odłożeniem minimalnej kwoty 50 zł nie powinno być problemu, o tyle górne granice – od 200 do 600 zł – mogą być sporym ciosem dla domowego budżetu.

  Z drugiej strony premia dotyczy tylko wpłat do zadeklarowanej wysokości, jeśli więc ustalimy wpłatę na zbyt niskim poziomie, pozostałe środki objęte będą tylko standardowym oprocentowaniem. Przed podjęciem decyzji warto więc poważnie zastanowić się, ile środków jesteśmy w stanie przeznaczyć na oszczędności, aby maksymalnie wykorzystać walory rachunku.

  Ocena redakcji łącznie:

  Zalety

  200 zł w ramach jesiennych korzyści z Nest Kontem od Nest Banku
  • korzystny rachunek do regularnego oszczędzania
  • premia za systematyczność

  Wady

  • konieczność posiadania konta osobistego
  • brak możliwości zmiany zadeklarowanych wpłat
  Załóż konto na stronie banku

  Przydatne dokumenty

  1. Tabela opłat i prowizji
  2. Tabela oprocentowania
  3. Regulamin promocji Nest Rodzinne Oszczędności z Premią
  4. Regulamin promocji Nest kieszonkowe

  O banku

  Nest Bank (wcześniej FM Bank PBP, do którego należały Smart Bank oraz BIZ Bank) rozpoczął swoją działalność 28 października 2016 r. Właścicielem marki jest brytyjski fundusz inwestycyjny AnaCap, zarządzający funduszami o wartości 2,9 mld EUR. Bank kieruje swoją ofertę przede wszystkim do rodzin. Misją Banku jest dostarczanie stabilnych i bezpiecznych produktów zarówno dla osób prywatnych, jak i dla małych przedsiębiorców.

  Czytaj więcej

  Komentarze