Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Konto zostało wycofane z oferty. Sprawdź inne produkty i konta oferowane przez: Deutsche Bank

Konto dbNET PREMIUM w Deutsche Banku + 3% na lokacie!

Konto dbNET PREMIUM w Deutsche Banku + 3% na lokacie!
Źródło: strona Deutsche Banku
Ocena:
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

Konto dbNET PREMIUM można określić jako promocyjną wersję Konta dbNET - podstawowego rachunku osobistego w ofercie Deutsche Banku. Nowe konto różni się od Konta dbNET w zakresie podstawowych parametrów, takich jak opłata za prowadzenie rachunku, obsługa karty czy wypłata gotówki z bankomatów, a także daje możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego Pakietu PREMIUM. Co zyskujemy? Przede wszystkim bardzo atrakcyjne oprocentowanie produktów oszczędnościowych, w tym:

 • 12-miesięczną Lokatę Powitalną ze stałym oprocentowaniem 3% - aktualnie jest to najlepsza lokata długoterminowa na rynku w rankingu lokat. Co warto podkreślić, można na niej ulokować łącznie aż 100 000 zł.
 • db Konto Oszczędnościowe Plus z oprocentowaniem 2,55% dla środków do 100 000 zł - w naszym rankingu kont oszczędnościowych rachunek ten zajmuje aktualnie zaszczytne 4 miejsce.
 • oprocentowany rachunek bieżący w wysokości 1,3% - ewenement na rynku!

Do tego bank w ramach Pakietu zwalnia nas z opłaty za konto, kartę i wypłaty z bankomatów. O tym wszystkim napiszemy dokładnie w dalszej części naszej analizy. Zacznijmy jednak od analizy opłat.

Pełna analiza Konta dbNET PREMIUM w Deutsche Banku


Parametry konta

Konto dbNET vs dbNET PREMIUM

Przyjrzyjmy się najistotniejszym różnicom w opłatach za prowadzenie obu rachunków.

Parametr Konto dbNET Konto dbNET PREMIUM (promocyjna wersja Konta dbNET)
Oprocentowanie rachunek nie jest oprocentowany do końca roku 2018 r. oprocentowanie rachunku wynosi 1,3% w skali roku z kapitalizacją odsetek na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
Prowadzenie rachunku 0 zł za prowadzenie rachunku do 31 grudnia 2018 roku opłata za prowadzenie Konta dbNET PREMIUM wynosi 0 zł; - od stycznia 2019 r. prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 20 zł. Opłaty będzie można uniknąć zapewniając regularne wpływy na konto w wysokości min. 5 000 zł miesięcznie LUB utrzymując aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł. Dodatkowo należy udzielić i utrzymać zgody marketingowe
Obsługa karty debetowej

8 zł/miesiąc za obsługę karty debetowej MasterCard Debit Standard – prowizji można uniknąć, wykonując w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł.

10 zł/miesiąc za obsługę karty debetowej IQ World MasterCard – warunkiem zwalniającym z opłaty jest przeprowadzenie transakcji kartą na min. 700 zł miesięcznie

0 zł/miesiąc niezależnie od rodzaju karty. Zwolnienie z prowizji obowiązuje do końca roku 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. bank będzie pobierał opłatę zgodnie z obowiązującą na ten dzień taryfą dla Konta dbNET
Wypłaty z bankomatów

w Polsce: 0 zł za wypłaty z bankomatów Euronet i Deutsche Banku, 3 zł za wypłaty z pozostałych maszyn;

na świecie: 0 zł za wypłaty z bankomatów Deutsche Banku, 3 zł za wypłaty z pozostałych maszyn

0 zł - za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie do końca roku 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. bank będzie pobierał opłatę zgodnie z obowiązującą na ten dzień taryfą dla Konta dbNET

Jak widać z powyższej tabelki, prowadzenie Konta dbNET PREMIUM będzie niemal bezpłatne do końca 2018 roku.

Po tym okresie (czyli od 1 stycznia 2019 r.) za prowadzenie rachunku zapłacimy 20 zł, chyba że spełnimy jeden z dwóch wymogów: zapewnimy regularne wpływy na konto w kwocie min. 5 tys. zł lub zapewnimy saldo środków na wszystkich rachunkach oraz depozytach w wysokości min. 50 tys. zł. Spełnienie tego ostatniego warunku nie powinno być trudne, o ile skorzystamy z powiązanej z rachunkiem oferty oszczędnościowej.

Lokata na 3% i konto oszczędnościowe na 2,55%

Klienci, którzy do 30 czerwca 2018 r. wezmą udział w promocji i otworzą rachunek dbNET PREMIUM, będą mogli skorzystać z atrakcyjnych produktów oszczędnościowych - świetnej lokaty powitalnej oraz bardzo dobrego rachunku oszczędnościowego.

 • 3% na Lokacie Powitalnej - lokata powitalna to depozyt o stałym oprocentowaniu w wysokości 3% w skali roku, zakładany na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł. Można otworzyć maksymalnie 5 promocyjnych Lokat Powitalnych, jednak łączne saldo wszystkich depozytów nie może przekraczać 100 000 zł. Lokatę można założyć wyłącznie w placówce banku, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o Konto dbNET PREMIUM.
 • 2,55% na db Koncie Oszczędnościowym Plus - db Konto Oszczędnościowe Plus jest bezpłatnym rachunkiem oszczędnościowym, który oferuje promocyjne oprocentowanie 2,55% dla nowych środków do 100 tys. zł przez 4 miesiące (standardowe oprocentowanie wynosi 1,05%) oraz daje możliwość nieograniczonych dopłat oraz wypłaty środków bez utraty należnych odsetek. Rachunek można otworzyć przez Internet w trakcie wypełniania wniosku o Konto dbNET PREMIUM.

Warto rozważyć skorzystanie z tych produktów z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze należą one do rynkowej czołówki najlepiej oprocentowanych depozytów. Po drugie, od początku 2019 r. bank będzie pobierał opłatę za prowadzenie konta w wysokości 20 zł, a założenie lokaty może nas przed tym uchronić.

W jaki sposób? Jak wynika z regulaminu pakietu dbNET PREMIUM, opłaty za prowadzenie konta można uniknąć spełniając jeden z dwóch warunków - zapewniając wpływy na konto w wysokości min. 5000 zł lub posiadając aktywa w kwocie min. 50 000 zł. Jeżeli założymy Lokaty Powitalne i wpłacimy na nie łącznie min. 50 000 zł, będziemy zwolnieni z opłaty za konto przez cały okres trwania umowy depozytu, bez konieczności zapewniania regularnych wpływów na rachunek.

Pozostałe profity

Nie są to jednak jedyne bonusy czekające na klientów Deutsche Banku. Osoby, które założą Konto dbNET PREMIUM, mogą również skorzystać z dodatkowych produktów i usług:

 • limitu kredytowego do 4 300 zł bez dokumentów dochodowych – każda wpłata na rachunek spłaca zaciągnięty kredyt. Odsetki są naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne;
 • db Navi - bezpłatnej platformy inwestycyjnej umożliwiającej wyszukiwanie, porównywanie i zakup funduszy inwestycyjnych online;
 • lokaty db Plan 500+Premia – 10-letniej nieodnawialnej lokaty terminowej umożliwiającej odkładanie środków na przyszłość dziecka. Lokata jest oprocentowana zmienną stopą procentową ustalaną codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N; kapitalizacja odsetek następuje po każdym zakończonym roku trwania lokaty, a kwota z tego tytułu powiększa kwotę środków na rachunku depozytu. Osoby, które założą depozyt, mogą otrzymać do 500 zł premii za każdy rok utrzymania lokaty. Aby skorzystać z oferty, należy posiadać Konto dbNET PREMIUM, przystąpić do promocji ,„Program db Plan 500+Premia”” oraz dodatkowo otworzyć db Konto Oszczędnościowe 500 Plus dedykowane do wypłaty rocznej premii. Istnieje możliwość założenia jednej lokaty na każde posiadane dziecko (maksymalnie 5 depozytów).

Podsumowując: "Najlepszy pakiet oszczędnościowy na rynku"

Konto dbNET PREMIUM może być naprawdę atrakcyjną propozycją dla osób, które dysponują dużym kapitałem i są zainteresowanych efektywnym oszczędzaniem. W ramach oferty specjalnej posiadacze Konta dbNET PREMIUM mogą ulokować na lokatach powitalnych 100 000 zł na 12 miesięcy z oprocentowaniem 3% w skali roku. Mogą również skorzystać z Konta Oszczędnościowego z oprocentowaniem 2,55% przez pierwsze 4 miesiące oraz długoterminowej lokaty z gwarantowaną premią w wysokości 500 zł za każdy rok utrzymania depozytu. Także sam rachunek jest oprocentowany na 1,30% w skali roku, co obecnie można uznać za ewenement na rynku kont bankowych.

Co więcej, do końca roku 2018 prowadzenie rachunku będzie bezwarunkowo bezpłatne (jeżeli założysz Lokatę Powitalną i wpłacisz na nią min. 50 000 zł, możesz ten okres znacząco przedłużyć). Bank nie będzie pobierał także opłat za prowadzenie konta i obsługę karty. Darmowe będą również wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz na świecie oraz krajowe przelewy ELIXIR złożone za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Reasumując, Konto dbNET PREMIUM może odpowiadać potrzebom klientów poszukującym ciekawej oferty oszczędnościowej, bezpłatnego rachunku i wysokiego poziomu obsługi. Pamiętajmy jednak, że jeśli zamierzamy skorzystać z tej ciekawej propozycji, mamy na to czas tylko do końca czerwca 2018 r.

Przydatne dokumenty

 1. Taryfa opłat i prowizji
 2. Regulamin promocji dbNET Premium
 3. Regulamin promocji „Program db Plan 500+Premia”

O banku

Deutsche Bank rozpoczął działalność w Polsce w 1995 r. jako bank dla klientów korporacyjnych. W 2001 r. powstała odrębna instytucja – Deutsche Bank PBC – która obsługiwała osoby fizyczne oraz małe i średnie firmy. W 2012 r. podjęto decyzję o połączeniu obu banków, które zakończyło się na początku 2014 r. W wyniku fuzji powstał bank uniwersalny, w którego ofercie znajdują się m.in. konta osobiste i firmowe, karty płatnicze czy ubezpieczenia.

Pytania i odpowiedzi: