Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 1700 zł premii i brak opłat za Konto Biznes przez 12 miesięcy dla klientów firmowych banku Credit Agricole

Nawet 1700 zł premii i brak opłat za Konto Biznes przez 12 miesięcy dla klientów firmowych banku Credit Agricole
Źródło: najlepszekonto.pl

Choć czasy nie są najlepsze dla biznesu (a może właśnie dlatego) banki bardzo aktywnie walczą o pozyskanie klientów firmowych. Premie można zdobyć za otwarcie rachunku bieżącego i używanie go przez pewien czas, a także za skorzystanie z innych produktów. W efekcie wartość bonusów przekracza nierzadko tysiąc złotych, w kumulacjach liczona jest nawet w tysiącach złotych.

Przejdźmy do przedstawienia propozycji Credit Agricole pod hasłem „Konto Biznes za 0 zł z premią do 1700 zł”, która trwa do 30 września 2021 r. i jest dostępna nie tylko dla nowych klientów, ale i tych przedsiębiorców, którzy już współpracują z tym bankiem.

Sprecyzujmy od razu, że pod pojęciem Konto Biznes bank rozumie wszystkie pakiety wchodzące w jego skład, czyli Solista, Sonata, Symfonia oraz pakiet Konto Agricole.

Bogactwo nagród

Zacznijmy od nagród, a jest ich kilka:

 • zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i przelewy Elixir (w tym do ZUS/US i split payment) przez 12 miesięcy począwszy od tego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Konto Biznes;
 • 200 zł premii gotówkowej za otwarcie rachunku w aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes;
 • 500 zł za aktywne korzystanie z konta i wydanej do niego karty (300 zł dla przedsiębiorców, których kod działalności to PKD01, czyli działalność rolnicza i przetwórcza);
 • 500 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy. Ta premia nie jest dostępna dla firm z PKD01;
 • 500 zł za zawarcie z bankiem umowy kredytowej (1200 zł dla podmiotów z PKD01).

Podsumowując: nowy klient, niezależnie od kodu PKD, może zgarnąć nawet 1700 zł (1500 zł, jeśli nie założy rachunku w aplikacji).

Przedsiębiorcy już współpracujący z Credit Agricole mogą zdobyć 1000 zł (jeśli ich działalność ma inny kod niż PKD01) lub 1200 zł (z kodem PKD01).

Uczestnicy promocji

Regulamin akcji nie zawiera żadnych informacji nt. okresu karencji. Mówi jedynie, że niedopuszczalne jest zamknięcie posiadanego rachunku firmowego w okresie trwania promocji i otwarcie go na nowo.

Nowi klienci

Jest za to dokładny opis podmiotów mogących ubiegać się o bonusy. Są nimi:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych prowadzą działalność gospodarczą,  wykonują wolne zawody, uzyskują dochody z prowadzenia działalności rolniczej lub pokrewnej (rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo) bądź działów specjalnych produkcji rolnej;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Obecni klienci

W akcji mogą uczestniczyć także obecni klienci firmowi Credit Agricole, przy czym oni mogą się starać tylko o premie pieniężne za terminal płatniczy i produkt kredytowy. Tym samym maksymalna premia dla nich może wynieść 1000 zł (500 + 500) lub 1200 zł w przypadku podmiotów z PKD01, które mogą skorzystać tylko z produktu kredytowego.

W przypadku obecnych klientów firmowych Credit Agricole warunkiem otrzymania bonusów jest wyrażenie zgód na otrzymywanie ofert marketingowych i podpisanie dokumentu „Potwierdzenie przystąpienia do promocji”.

Droga po premię za otwarcie rachunku

Jeśli dotąd nie współpracujesz jako przedsiębiorca z bankiem Credit Agricole, Twoja ścieżka prowadząca do zdobycia premii wygląda następująco:

Krok 1
Krok 1

Do 30 września 2021 r. złóż wniosek o wybrany pakiet Konta Biznes i zawrzyj z Credit Agricole stosowną umowę. Wyraź przy tym zgody na otrzymywanie od banku informacji marketingowych (w tym handlowych) dotyczących Credit Agricole oraz podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i podpisz dokument „Potwierdzenie przystąpienia do promocji” stanowiący załącznik do jej regulaminu.

Uwaga: szansę na premię gotówkową będziesz miał tylko wtedy, gdy po wypełnieniu formularza dalsze formalności dokonasz w aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes. Znajdziesz ją w sklepie z aplikacjami Google Play lub App Store.

Nagroda
Nagroda

Tylko tyle wystarczy, by Credit Agricole zwolnił Cię z opłaty za konto i przelewy Elixir przez 12 miesięcy.

Krok 2
Krok 2

Jeśli otworzyłeś rachunek w aplikacji zapewnij przez min. 6 miesięcy wpływy na rachunek w wysokości min. 3000 zł (1000 zł w przypadku firm z PKD01). W ten sposób zasłużysz na 200 zł premii.

Krok 3
Krok 3

Aktywnie korzystaj z Konta Biznes przez 6 miesięcy następujących po tym, w którym podpisałeś umowę; W każdym z tych miesięcy:

 • zapewnij wpływy na rachunek w wysokości min. 3000 zł (1000 zł dla podmiotów z PKD01);
 • wykonaj kartą do konta transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł.

Realizując te warunki aktywności zdobędziesz 500 zł.

Informacja
Informacja

Bank zweryfikuje spełnienie warunków opisanych w regulaminie najwcześniej po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy o Konto Biznes. Okres aktywności liczony jest od początku miesiąca następującego po tym, w którym została nawiązana współpraca z bankiem.

Nagroda
Nagroda

Należny Ci bonus otrzymasz na Konto Biznes do końca miesiąca, w którym nastąpiła weryfikacja.

Będzie to 700 zł - jeśli otworzyłeś Konto Biznes w aplikacji i spełniłeś warunki aktywności lub 500 zł, gdy nawiązałeś współpracę z Credit Agricole w inny sposób.

Przedstawmy to na przykładzie. Otwarcie rachunku w kwietniu 2021 r. oznacza, że warunki aktywności musisz spełniać od maja do października. Najwcześniej w ostatnim z tych miesięcy bank sprawdzi wywiązanie się z warunków regulaminu. Gdyby dokonał tego faktycznie w październiku, to premię otrzymasz przed 1 listopada 2021 r.

Pozostałe premie

Pozostały nam do omówienia jeszcze dwie nagrody

500 zł za terminal

Warunkiem jej zdobycia przez nowego klienta jest zawarcie za pośrednictwem banku umowy o terminal płatniczy z firmą Elavon do końca 2. miesiąca następującego po tym, w którym zostało otwarte Konto Biznes i zapewnienie w 3 kolejnych miesiącach (także licząc od kolejnego po podpisaniu dokumentów) wpływów z terminala w wysokości min. 500 zł.

Przykładowo: otwierasz Konto Biznes w kwietniu, umowę o terminal musisz podpisać do końca czerwca, a wpływy na rachunek zapewniać od lipca do września.

Obecny klient Credit Agricole może otrzymać tę premię, jeśli nie posiadał dotąd terminala w firmie Elavon i zawrze stosowną umowę w okresie trwania promocji, po czym będzie spełniał wspomniane warunki aktywności przez min. 6 miesięcy (nie przez 3 jak nowi klienci banku).

W zapisów regulaminu wynika, że premia zostanie wypłacona po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy o Konto Biznes (dla nowych klientów) lub o terminal płatniczy (dla obecnych klientów).

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ta nagroda nie jest dostępna dla przedsiębiorców z kodem działalności PKD01.

Nagroda za produkt kredytowy

Do wyboru są; kredyt inwestycyjny oraz kredyt w Koncie Biznes (overdraft). Przedsiębiorcy, których działalność nie ma kodu PKD01, mogą też skorzystać z Pożyczki Biznes (kredytu obrotowego).

Nowi klienci muszą sięgnąć po wybrany produkt w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy o Konto Biznes, a obecni w trakcie trwania promocji. Ci drudzy mogą się ubiegać o bonus z tego tytułu tylko w sytuacji, gdy 31 marca 2021 r. nie byli stroną żadnej umowy kredytowej z Credit Agricole.

Premia będzie wypłacona tylko za jeden rodzaj finansowania, niezależnie od liczby zawartych umów.

Jak wspomnieliśmy, podmioty spoza branży rolniczej otrzymają 500 zł premii, a te z PKD01 – 1200 zł.

Bank przekaże należny bonus po zweryfikowaniu, czy uczestnik spełnił warunki regulaminu. Zgodnie z nim, premia będzie przekazana po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy o Konto Biznes (dla nowych klientów) lub w kolejnym miesiącu po udostępnieniu środków z kredytu (dla obecnych klientów).

To trzeba wiedzieć

W promocji musisz realizować różne aktywności, więc powinieneś wiedzieć o kilku szczegółach.

Płatność kartą

Płatność za towary lub usługi w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty do konta (w tym także płatność internetowa, telefoniczna lub pocztowa przy użyciu danych na karcie), inna niż płatność mobilna.

Wpływy na Konto Biznes

Przy ich ocenie bank uwzględni wpłaty gotówkowe oraz przelewy na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze, lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem przelewów:

 • pomiędzy rachunkami wchodzącymi w skład Twojego pakietu Konta;
 • z innych kont uczestnika promocji prowadzonych w Credit Agricole;
 • środków z zakończonej lokaty;
 • wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez bank

oraz wypłat z Rachunku Oszczędzam.

Dodatkowe ważne informacje

Bank nie wypłaci premii, jeśli Konto Biznes będzie zamknięte lub w okresie wypowiedzenia.

Zdobyte nagrody będą miały związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, więc musisz je ująć po stronie przychodów i rozliczyć się z nich z fiskusem.

W przypadku rolników indywidualnych wartość bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konto Biznes Credit Agricole

Bank Credit Agricole oferuje różne pakiety w ramach Konta Biznes. Naszym zdaniem najbardziej uniwersalny jest ten o nazwie Solista Biznes.

Oto porównanie tego rachunku z innymi wariantami:

Kliknij, aby powiększyć
Szeroki zakres możliwości

Sądząc po objętości regulaminu promocji, można by uznać, że jest ona skomplikowana, trudno zrealizować jej warunki. Naszym zdaniem to mylne wrażenie. Mnogość zapisów bierze się z różnych wariantów. Mamy bowiem do czynienia z rozróżnieniem zasad dla nowych i obecnych klientów firmowych Credit Agricole, a w każdej z tych grup są jeszcze rozgraniczenia dotyczące prowadzenia, bądź nie, działalności z kodem PKD01.

Po wybraniu dla siebie odpowiedniego wariantu przekonasz się, że wymagania banku nie są skomplikowane. Szczególnie mogą się cieszyć przedsiębiorcy dopiero nawiązujący kontakt z Credit Agricole. 1700 zł premii to naprawdę pokaźny zastrzyk gotówki. Jeśli nawet odpuścisz sobie nagrody za terminal i produkt kredytowy, to 700 zł za założenie Konta Biznes i aktywne korzystanie z niego przez pół roku też jest nie do pogardzenia. Pamiętaj również o zwolnieniu z opłat przez okrągły rok, to są konkretne pieniądze, które zostaną w Twojej firmie.

O tym, że banki naprawdę ostro rywalizują o względy przedsiębiorców, możesz się przekonać, spoglądając na nasz ranking kont firmowych, w którym znajdziesz informacje o podstawowych opłatach oraz aktualnych promocjach. Jeśli nie przypadła Ci do gustu propozycja Credit Agricole, być może znajdziesz coś ciekawego dla siebie w ofertach innych banków.

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji "Konto Biznes za 0 zł z premią do 1700 zł"

O banku

Oferta Credit Agricole jest uniwersalna, przeznaczona zarówno dla klientów indywidualnych, jak i małych firm, korporacji i rolników. Klienci detaliczni mogą skorzystać z czterech wersji rachunku osobistego, natomiast przedsiębiorcy mają do wyboru trzy konta firmowe różniące się wysokością opłat i zakresem funkcjonalności.

Dla obu grup klientów bank przygotował ciekawy zestaw dodatkowych produktów i usług, ułatwiających zarządzanie kontem.