Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 1700 zł premii i brak opłat za Konto Biznes przez 12 miesięcy dla klientów firmowych banku Credit Agricole

Nawet 1700 zł premii i brak opłat za Konto Biznes przez 12 miesięcy dla klientów firmowych banku Credit Agricole
Źródło: najlepszekonto.pl

Choć czasy nie są najlepsze dla biznesu (a może właśnie dlatego), banki bardzo aktywnie walczą o pozyskanie klientów firmowych. Premie można zdobyć za otwarcie rachunku bieżącego i używanie go przez pewien czas, a także za skorzystanie z innych produktów. W efekcie wartość bonusów przekracza nierzadko tysiąc złotych, w kumulacjach liczona jest nawet w tysiącach złotych.

Przejdźmy do przedstawienia propozycji Credit Agricole pod hasłem „Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł”, z której możesz skorzystać do 31 grudnia 2022 r. Jest ona dostępna nie tylko dla nowych klientów, ale i tych przedsiębiorców, którzy już współpracują z tym bankiem.

Doprecyzujmy od razu, że promocją Konta Biznes objęte są pakiety: Solista, Sonata i Symfonia.

Bogactwo nagród

Zacznijmy od nagród, a jest ich kilka:

 • zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i przelewy Elixir (w tym do ZUS/US i split payment) przez 12 miesięcy począwszy od tego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Konto Biznes;
 • 100 zł premii gotówkowej za otwarcie rachunku w aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes;
 • 100 zł w gotówce za pierwszy wpływ na konto;
 • 500 zł za aktywne korzystanie z konta i wydanej do niego karty;
 • 500 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy;
 • 500 zł za zawarcie z bankiem umowy kredytowej.

Podsumowując: nowy klient może zgarnąć nawet 1700 zł (1600 zł, jeśli nie założy rachunku w aplikacji).

Przedsiębiorcy już współpracujący z Credit Agricole mogą zdobyć 1000 zł za skorzystanie z terminala POS i zaciągnięcie kredytu.

Uczestnicy promocji

Regulamin akcji nie zawiera żadnych informacji nt. okresu karencji dla nowych klientów. Mówi jedynie, że niedopuszczalne jest zamknięcie posiadanego rachunku firmowego w okresie trwania promocji i otwarcie go na nowo.

Nowi klienci

Jest za to dokładny opis podmiotów mogących ubiegać się o bonusy. Są nimi:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych prowadzą działalność gospodarczą,  wykonują wolne zawody;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Obecni klienci

W akcji mogą uczestniczyć także obecni klienci firmowi Credit Agricole, przy czym oni mogą się starać tylko o premie pieniężne za terminal płatniczy i produkt kredytowy. Tym samym maksymalna premia dla nich może wynieść 1000 zł (500 + 500).

Droga po premię za otwarcie rachunku

Jeśli dotąd nie współpracujesz jako przedsiębiorca z bankiem Credit Agricole, Twoja ścieżka prowadząca do zdobycia premii wygląda następująco:

Krok 1
Krok 1

Do 31 grudnia 2022 r. złóż wniosek o wybrany pakiet Konta Biznes i zawrzyj z Credit Agricole stosowną umowę. Wyraź przy tym zgody na otrzymywanie od banku informacji marketingowych (w tym handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej i podpisz dokument „Potwierdzenie przystąpienia do promocji” stanowiący załącznik do jej regulaminu.

Uwaga: szansę na maksymalną premię gotówkową będziesz miał tylko wtedy, gdy po wypełnieniu formularza dalsze formalności dokonasz w aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes. Znajdziesz ją w sklepie z aplikacjami Google Play lub App Store.

Nagroda
Nagroda

Tylko tyle wystarczy, by Credit Agricole zwolnił Cię z opłaty za konto i przelewy Elixir przez 12 miesięcy.

Krok 2
Krok 2

Najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta zapewnij wpływ na rachunek w wysokości min. 300 zł. W ten sposób zyskasz 100 zł premii.

Krok 3
Krok 3

Jeśli otworzyłeś rachunek w aplikacji, zapewniaj przez min. 6 miesięcy wpływy na rachunek w wysokości min. 3000 zł. W ten sposób zasłużysz na kolejne 100 zł premii.

Krok 4
Krok 4

Aktywnie korzystaj z Konta Biznes przez 6 miesięcy następujących po tym, w którym podpisałeś umowę; W każdym z tych miesięcy:

 • zapewnij wpływy na rachunek w wysokości min. 3000 zł;
 • wykonaj kartą do konta transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł.

Realizując te warunki aktywności, zdobędziesz 500 zł.

Informacja
Informacja

Bank zweryfikuje spełnienie warunków otrzymania 500 zł premii najwcześniej po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy o Konto Biznes. Okres aktywności liczony jest od początku miesiąca następującego po tym, w którym została nawiązana współpraca z bankiem.

Weryfikacja w przypadku premii za pierwszy wpływ (100 zł) nastąpi w drugim miesiącu po miesiącu otwarciu konta.

Nagroda
Nagroda

Należny Ci bonus otrzymasz na Konto Biznes do końca miesiąca, w którym nastąpiła weryfikacja.

Przedstawmy to na przykładzie. Otwarcie rachunku w kwietniu 2022 r. oznacza, że warunki aktywności musisz spełniać od maja do października 2022 r.

Uwaga: w regulaminie jest zapis, który mówi, że niezrealizowanie w jednym (dowolnym) z 6 miesięcy wymaganych działań związanych z aktywnością na rachunku nie pozbawi Cię prawa do premii!

Pozostałe premie

Pozostały nam do omówienia jeszcze dwie nagrody

500 zł za terminal

Warunkiem jej zdobycia przez nowego klienta jest zawarcie za pośrednictwem banku umowy o terminal płatniczy z firmą Elavon do końca 2. miesiąca następującego po tym, w którym zostało otwarte Konto Biznes i zapewnienie w 3 kolejnych miesiącach (także licząc od kolejnego po podpisaniu dokumentów) wpływów z terminala w wysokości min. 500 zł.

Przykładowo: otwierasz Konto Biznes w kwietniu, umowę o terminal możesz podpisać do końca czerwca. Jeśli zrobisz to w czerwcu, to wpływy na rachunek musisz zapewniać od lipca do września 2022 r.

Obecny klient Credit Agricole może otrzymać tę premię, jeśli 31 marca 2022 r. nie posiadał terminala w firmie Elavon i zawrze stosowną umowę w okresie trwania promocji, po czym będzie spełniał wspomniane warunki aktywności przez min. 6 miesięcy (nie przez 3 jak nowi klienci banku).

W zapisów regulaminu wynika, że premia zostanie wypłacona po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy o Konto Biznes (dla nowych klientów) lub o terminal płatniczy (dla obecnych klientów).

Nagroda za produkt kredytowy

Do wyboru są;

 • kredyt inwestycyjny
 • Kredyt w Koncie Biznes (overdraft lub micro-overdraft);
 • Pożyczka Biznes (kredyt obrotowy).

Nowi klienci muszą sięgnąć po wybrany produkt w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy o Konto Biznes, a obecni – w okresie trwania promocji. Ci drudzy mogą się ubiegać o bonus z tego tytułu tylko w sytuacji, gdy 31 marca 2022 r. nie byli stroną żadnej umowy kredytowej z Credit Agricole.

Premia będzie wypłacona tylko za jeden rodzaj finansowania, niezależnie od liczby zawartych umów.

Bank przekaże należny bonus po zweryfikowaniu, czy uczestnik spełnił warunki regulaminu. Zgodnie z nim, premia będzie przekazana po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy o Konto Biznes (dla nowych klientów) lub w kolejnym miesiącu po udostępnieniu środków z kredytu (dla obecnych klientów).

To trzeba wiedzieć

W promocji musisz realizować różne aktywności, więc powinieneś wiedzieć o kilku szczegółach.

Płatność kartą

Chodzi o płatność za towary lub usługi w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty do konta (w tym także płatność internetowa, telefoniczna lub pocztowa przy użyciu danych na karcie) inną niż płatność mobilna.

Wpływy na Konto Biznes

Przy ich ocenie bank uwzględni wpłaty gotówkowe oraz przelewy na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze, lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem przelewów:

 • pomiędzy rachunkami wchodzącymi w skład Twojego pakietu Konta;
 • z innych kont uczestnika promocji prowadzonych w Credit Agricole;
 • środków z zakończonej lokaty;
 • wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez bank

oraz wypłat z Rachunku Oszczędzam.

Dodatkowe ważne informacje

Bank nie wypłaci premii, jeśli Konto Biznes będzie zamknięte lub w okresie wypowiedzenia.

Zdobyte nagrody będą miały związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, więc musisz je ująć po stronie przychodów i rozliczyć się z nich z fiskusem.

Konto Biznes Credit Agricole

Bank Credit Agricole oferuje różne pakiety w ramach Konta Biznes. Naszym zdaniem najbardziej uniwersalny jest ten o nazwie Solista Biznes.

Oto porównanie tego rachunku z innymi wariantami:

Kliknij, aby powiększyć

Szeroki zakres możliwości

Sądząc po objętości regulaminu promocji, można by uznać, że jest ona skomplikowana, trudno zrealizować jej warunki. Naszym zdaniem to mylne wrażenie. Mnogość zapisów bierze się z różnych wariantów. Mamy bowiem do czynienia z rozróżnieniem zasad dla nowych i obecnych klientów firmowych Credit Agricole.

Po wybraniu dla siebie odpowiedniego wariantu przekonasz się, że wymagania banku nie są skomplikowane. Szczególnie mogą się cieszyć przedsiębiorcy dopiero nawiązujący kontakt z Credit Agricole. 1700 zł premii to naprawdę pokaźny zastrzyk gotówki. Jeśli nawet odpuścisz sobie nagrody za terminal i produkt kredytowy, to 700 zł za założenie Konta Biznes i aktywne korzystanie z niego przez pół roku też jest nie do pogardzenia. Pamiętaj również o zwolnieniu z opłat przez okrągły rok, to są konkretne pieniądze, które zostaną w Twojej firmie.

O tym, że banki naprawdę ostro rywalizują o względy przedsiębiorców, możesz się przekonać, spoglądając na nasz ranking kont firmowych, w którym znajdziesz informacje o podstawowych opłatach oraz aktualnych promocjach. Jeśli nie przypadła Ci do gustu propozycja Credit Agricole, być może znajdziesz coś ciekawego dla siebie w ofertach innych banków.

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji „Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł”

O banku

Oferta Credit Agricole jest uniwersalna, przeznaczona zarówno dla klientów indywidualnych, jak i małych firm, korporacji i rolników. Klienci detaliczni mogą skorzystać z czterech wersji rachunku osobistego, natomiast przedsiębiorcy mają do wyboru trzy konta firmowe różniące się wysokością opłat i zakresem funkcjonalności.

Dla obu grup klientów bank przygotował ciekawy zestaw dodatkowych produktów i usług, ułatwiających zarządzanie kontem.