Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Kasa dla Seniora, czyli 50 zł za przelew świadczenia na konto w Kasie Stefczyka

Kasa dla Seniora, czyli 50 zł za przelew świadczenia na konto w Kasie Stefczyka
Źródło: strona promocji

Regularnie opisujemy promocje dla dzieci czy nastolatków, ale propozycje adresowane tylko do seniorów to wyjątkowa rzadkość. Promując swoją ofertę, Kasa Stefczyka pisze na stronie internetowej:

„Pamiętamy o seniorach i lubimy, kiedy uśmiech gości na ich twarzach”.

My też mamy podobne odczucia, więc postanowiliśmy opisać promocję „Kasa dla Seniora”, która trwa bezterminowo.

Senior, czyli kto?

No właśnie, jak Kasa Stefczyka definiuje "seniora"? Regulamin precyzuje, że jest to członek Kasy otrzymujący stałe świadczenia emerytalne, rentowe lub emerytalno-rentowe z krajowego organu emerytalnego lub rentowego.

Nie ma znaczenia, czy pieniądze pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowego Biura Emerytalnego czy Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Dodatkowe warunki

Chcąc uczestniczyć w opisywanej promocji, musisz posiadać w Kasie Stefczyka dowolny typ rachunku płatniczego IKS, za wyjątkiem IKS Zero, IKS Podstawowy czy wycofanych już z oferty IKS Zwykłe i SKOK-Konto.

Z udziału w akcji wykluczeni są pracownicy kilku podmiotów wymienionych w regulaminie. Dodatkowe obostrzenie mówi, że w promocji nie mogą wziąć udziału osoby, które w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych przed przystąpieniem do promocji otrzymywały świadczenie na rachunek w Kasie Stefczyka.

Można z tego wnioskować, że jeśli Twoja emerytura lub renta wpływają obecnie do Kasy Stefczyka, to rezygnując z tego na 3 miesiące, po upływie tego czasu będziesz mógł wziąć udział w akcji i zgarnąć 50 zł premii.

I jeszcze jedna istotna uwaga – jeśli uczestniczyłeś we wcześniejszych promocjach dla seniorów (czyli w akcjach: „Senior z wpływem” i „Kasa dla Seniora”) i otrzymałeś związany z nimi bonus, nie możesz skorzystać z najnowszej oferty.

Jak zdobyć premię?

Warunki są bardzo proste, nie wymagają wielkiej aktywności:

Krok 1
Krok 1

Zgłoś chęć przystąpienia do promocji. Możesz to zrobić na specjalnej Stronie dla Seniora, odwiedzając placówkę Kasy Stefczyka lub dzwoniąc na numer infolinii 801 600 100 lub 58 782 93 00. Konieczne jest, byś podał przy tym swój numer członkowski, 3 ostatnie cyfry PESEL-u oraz numer telefonu.

Informacja
Informacja

Na tym etapie musisz potwierdzić akceptację regulaminu, wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby promocji przez Kasę Stefczyka oraz na kontakty marketingowe, czyli przedstawianie Ci ofert promocyjnych.

Krok 2
Krok 2

Dopilnuj, by na Twoje konto w Kasie Stefczyka wpłynęło świadczenie emerytalne lub rentowe.

Nagroda
Nagroda

Nagrodę, czyli 50 zł, otrzymasz najwcześniej w 25. dniu miesiąca następującego po tym, w którym spełnisz wszystkie wymagania akcji.

Kilka dodatkowych informacji

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka jest jednym ze SKOK-ów. Ich specyfika polega między innymi na tym, że z oferowanych przez nie produktów mogą korzystać tylko osoby będące członkami danej kasy, mające wykupione w niej udziały lub uiszczone opłaty członkowskie.

Gdybyś przystępował do Kasy Stefczyka, by wziąć udział w tej akcji, to musisz wiedzieć, że zgłoszenie do promocji może nastąpić dopiero w kolejnym dniu roboczym po nabyciu członkostwa.

Jego warunkiem jest podpisanie deklaracji członkowskiej Kasy i członka wspierającego Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz wniesienie opłat w łącznej kwocie 4 PLN, tj. wpisowego (1 PLN), wkładu (1 PLN), udziału (1 PLN) - pobieranych jednorazowo w związku z przystąpieniem do Kasy - oraz części składki rocznej na SKEF (1 PLN), płatnej najpóźniej w ciągu 40 dni od daty przystąpienia do Kasy, a następnie miesięcznie na rachunek SKEF przez cały okres trwania członkostwa.

W promocji możesz wziąć udział tylko raz i tylko raz zgarnąć nagrodę.

Kasa Stefczyka zajmie się odprowadzeniem do urzędu skarbowego należnego fiskusowi podatku.

I co Ty na to?

Przyznasz, że akcja jest nietypowa, skierowana do ściśle określonej grupy adresatów. Najmniej kłopotów ze zdobyciem nagrody będą mieli ci, którzy już są członkami Kasy Stefczyka - wystarczy, że zdecydują się, by ich renta lub emerytura wpływała na posiadane w niej konto. Przystępując dopiero do Kasy, będziesz musiał dopełnić dodatkowych formalności.

Wiesz już, co musisz zrobić, by zdobyć 50 zł premii. Przyszedł czas na Twoją decyzję. W jej podjęciu może Ci być pomocna informacja o bardzo ciekawej ofercie oszczędnościowej dostępnej w Kasie Stefczyka - jako nowy członek Kasy możesz zyskać atrakcyjne oprocentowanie 2,4% w skali roku dla kwot do 50 000 zł na 6 miesięcy. Identyczne oprocentowanie obowiązuje także na dwóch innych lokatach.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Kasa dla Seniora IV"

O instytucji

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku. Obecnie jest największą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce – posiada blisko 400 placówek i obsługuje 900 000 klientów.

Misją Kasy Stefczyka jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy oraz walka z wykluczeniem finansowym Polaków.