Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Karta debetowa za granicą – opłaty i przewalutowania

Karta debetowa za granicą – opłaty i przewalutowania
Spis treści

Kiedy płacimy kartą w Polsce, bank zwykle pobiera pieniądze z naszego konta w złotych bez dodatkowej prowizji. To prosta operacja. Wyjeżdżając za granicę i płacąc kartą debetową do takiego rachunku, może się zdarzyć, że z naszego konta zniknie więcej, niż to wynika z prostego przeliczenia z obcej waluty na polską.

Z czego wynikają dodatkowe koszty płatności w obcej walucie?

Przyczyny obciążenia konta dodatkowymi opłatami z tytułu dokonania transakcji w obcych walutach są trzy:

  1. Kurs kupna i sprzedaży waluty – jest on ustalany przez każdy bank i służy m.in. do przeliczania transakcji dokonanych w innych walutach na złotówki (może to być kurs kupna lub sprzedaży – to określone jest w regulaminie danej instytucji). Spread (czyli różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna) to zysk banku na rozliczeniach walutowych i w zależności od instytucji i waluty wynosi od 3 do nawet 10%.
  2. Waluta rozliczeniowa karty – w transakcjach zagranicznych oprócz waluty rachunku istotna jest również tzw. waluta rozliczeniowa karty ustalana między bankiem a organizacją płatniczą (Visa/MasterCard). Przy płatnościach w obcej walucie wymagana kwota jest przeliczana najpierw na walutę rozliczeniową karty po kursie organizacji płatniczej, a następnie na walutę rachunku po kursie banku, dlatego często następuje tu podwójne przewalutowanie, które wiąże się z wysokimi kosztami.
  3. Prowizja za przewalutowanie – oprócz samego przeliczenia transakcji na złote banki coraz częściej pobierają dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji zagranicznej. Zwykle opłata wynosi kilka procent i jest naliczana już po dokonaniu przeliczenia na polską walutę.

Wypłata gotówki z bankomatu za granicą

Rozliczanie wypłat gotówki z bankomatów za granicą odbywa się na podobnych zasadach co w przypadku transakcji kartą płatniczą. Także w tym przypadku następuje przewalutowanie wypłacanej kwoty na złote, co z uwagi na stosowaną przez banki tabelę kursową wiąże się z dodatkowym kosztem dla wypłacającego. Oprócz tego duża część banków pobiera za taką operację dodatkową prowizję (przeważnie ok. 3% wartości transakcji), co jeszcze bardziej powiększa koszt używania karty w innym kraju.

Karty do kont walutowych

Dobrym sposobem na uniknięcie kosztów przewalutowań, prowizji za wypłaty z bankomatów poza granicami kraju czy spreadów stosowanych przez banki jest karta do rachunku walutowego. Jeśli przebywamy np. w Niemczech i korzystamy z karty prowadzonej w euro, wszystkie transakcje zostaną rozliczone bezpośrednio w tej walucie.

Warto jednak przy tym pamiętać, że polskie banki oferują karty prowadzone jedynie w najpopularniejszych walutach takich jak: euro, dolary, funty czy rzadziej we frankach szwajcarskich, a samo używanie plastiku (oraz obsługa powiązanego z nim konta walutowego) może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Klientom są nieraz proponowane karty wielowalutowe, dzięki którym do obsługi nawet kliku rachunków (każdy w innej walucie) wystarczy Ci jedna karta. O tym, jak działa karta wielowalutowa, przeczytasz tutaj.

Jak to wygląda w bankach?

Sposób rozliczania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych za granicą określają regulaminy banków i każda instytucja prowadzi w tym zakresie własną politykę. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w kilku polskich bankach.

Jak rozliczane są transakcje w walutach obcych? Prowizje i opłaty

Bank

Transakcje w EUR

Transakcja w innej walucie niż EUR

Prowizja za przewalutowanie

Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą

Alior Bank

Przewalutowanie na PLN po kursie sprzedaży banku.

USD i GBP - przewalutowanie na PLN po kursie sprzedaży banku.

Pozostałe waluty – przewalutowanie na USD po kursie Mastercard, a następnie z USD na PLN po kursie sprzedaży banku.

brak (Konto Jakże Osobiste)

Konto Jakże Osobiste – 5 zł; 0 zł w przypadku wyboru Korzyści „Bezpłatne bankomaty za granicą”

Bank Millennium Przewalutowanie po kursie banku.

Transakcje w USD (Visa): przewalutowanie po kursie banku.

Transakcje w USD (Mastercard): przewalutowanie na EUR po kursie Mastarcarda, następnie na PLN po kursie banku.

Pozostałe waluty (Visa): przewalutowanie na USD po kursie Visa, następnie na PLN po kursie banku.

Pozostałe waluty (Mastercard): przewalutowanie na EUR po kursie Mastarcarda, następnie na PLN po kursie banku.

2% Konto 360°: 2,5%, min. 9 zł (opłaty można uniknąć)
Bank Pekao Przewalutowanie na USD, a następnie na PLN (oba przewalutowania po kursie organizacji płatniczej). Przewalutowanie na USD, a następnie na PLN (oba przewalutowania po kursie organizacji płatniczej). brak (Konto Przekorzystne) Konto Przekorzystne: 2% wartości transakcji, min. 5 zł

ING Bank Śląski

Karty Visa: przewalutowanie po kursie organizacji płatniczej.

Karty Masterard: przewalutowanie po kursie banku.

Karty Visa: przewalutowanie po kursie Visa.

Karty Mastercard: przewalutowanie na EUR po kursie organizacji płatniczej, a następnie z EUR na PLN po kursie sprzedaży banku.

3% wartości transakcji

Konto z Lwem Direct: 3% kwoty wypłaty / pakiet wypłat gotówki za granicą (15 zł)

mBank

Karty VISA (waluta rozliczeniowa - PLN): przewalutowanie bezpośrednio na PLN po kursie Visa.

Karty Mastercard (waluta rozliczeniowa - EUR): przewalutowanie z EUR na PLN po kursie sprzedaży banku.

Karty VISA (waluta rozliczeniowa - PLN): przewalutowanie bezpośrednio na PLN po kursie Visa.

Karty Mastercard (waluta rozliczeniowa - EUR): przewalutowanie na EUR po kursie Mastercard, a następnie z EUR na PLN po kursie sprzedaży banku.

Karty Visa: 5,9%

Karty Mastercard: transakcje w EUR 2%, transakcje w innych walutach 3%

eKonto osobiste: 0 zł za 3 pierwsze wypłaty w miesiącu, każda kolejna 10 zł

Nest Bank

Przewalutowanie po kursie Visa.

Przewalutowanie po kursie Visa.

3% wartości transakcji

Nest Konto: 5 zł

PKO BP

Karty Visa: przewalutowanie po kursie Visa.

Karty Mastercard: przewalutowanie po kursie banku.

Karty Visa: przewalutowanie na PLN po kursie Visa.

Karty Mastercard: przewalutowanie po kursie banku (w przypadku walut, dla których bank nie prowadzi tabeli kursów - na EUR po kursie organizacji płatniczej, a następnie na PLN po kursie sprzedaży banku).

3,5% wartości transakcji (karty Visa)

PKO Konto za Zero: 3% wartości transakcji, min. 10 zł

Santander Bank Polska

Przewalutowanie po kursie banku.

Visa: przewalutowanie po kursie banku (dot. walut, dla których bank prowadzi tabele kursów). W pozostałych przypadkach przewalutowanie po kursie Visa.

Karty Mastercard: przewalutowanie po kursie banku (dot. USD, BGP, AUD, DKK, NOK, SEK). W pozostałych przypadkach na EUR po kursie Mastercard, a następnie na PLN po kursie banku.

2,8%

Konto Jakie Chcę: 10 zł (0 zł w przypadku klientów poniżej 26. roku życia) / pakiet wielowalutowy zwalniający z prowizji (9 zł / mies.)

Sposoby rozliczania transakcji w obcych walutach wraz z pobieranymi prowizjami i opłatami za skorzystanie z zagranicznych bankomatów. Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w regulaminach oraz tabelach opłat i prowizji banków. Stan na 30 lipca 2019 r.

Jak widać, w przypadku większości banków, które wzięliśmy pod uwagę, nie unikniemy pewnych dodatkowych kosztów związanych z posługiwaniem się kartą do konta w PLN przy dokonywaniu zagranicznych płatności. Właściwie standardem są prowizje za przewalutowanie transakcji (wyjątki to Alior Bank i Pekao) oraz za wypłaty gotówki z zagranicznych bankomatów.

Z kolei procedura przeliczania walut obcych na złote różni się dość mocno w zależności od konkretnej instytucji. Pamiętaj – im mniej przewalutowań, tym lepiej dla Twojego portfela. Co do kursów, to te oferowane przez organizacje płatnicze są tradycyjnie korzystniejsze od proponowanych przez banki.

O tym, jak wygląda przewalutowanie transakcji na przykładzie kart Visa i Mastercard pisaliśmy również tutaj.

Jak uniknąć rozczarowań podczas zagranicznych podróży?

Płatności zagraniczne potrafią przysporzyć problemów. Kiedy używamy karty w innym kraju, zwykle spodziewamy się tylko przeliczenia transakcji z obcej waluty na polskie złote i nie zastanawiamy nad tym, czy bank pobiera dodatkowe opłaty i prowizje. Niestety, po przetworzeniu takiej transakcji przez bank może się okazać, że zostaniemy obciążeni dodatkowym kosztem przewalutowania transakcji (zwykle kilka procent wartości transakcji) lub prowizją za wypłatę z zagranicznego bankomatu.

W związku z tym radzimy:

  • sprawdzić w swoim banku, jak rozliczane są płatności w walutach obcych,
  • zastanowić się nad innymi metodami płatności za granicą, np. skorzystaniem z karty do konta walutowego, o ile oczywiście będziemy mieli do czynienia z popularną walutą (np. z euro, dolarem czy funtem) – takie rozwiązanie zawsze będzie tańsze od posługiwania się kartą debetową do rachunku w PLN.

Pobyt za granicą - tym bardziej w celach turystycznych – powinien być czasem wolnym od trosk. O finansach warto zatem pomyśleć jeszcze w kraju, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów i cieszyć się odpoczynkiem bez zbędnych finansowych zmartwień.