Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Promocja została zakończona 11 września 2020 r. z powodu wyczerpania puli nagród.

1000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku + 1000 zł za polecenie tego rachunku znajomemu

1000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku + 1000 zł za polecenie tego rachunku znajomemu
Źródło: strona promocji

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć nie tylko premię na dobry początek współpracy, ale także za polecenie rachunku znajomemu.

Akcja „Jeszcze więcej powodów, by otworzyć konto Citigold” ma trwać do 30 września 2020 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 250 osób. Jeszcze mniej, bo tylko 100 sztuk, liczy pula nagród za skuteczną rekomendację oferty gold.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2018 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby:

 • prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w dniu obowiązywania promocji (8 lipca 2020) posiadały w banku Citi Handlowy rachunek firmowy;
 • ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co zrobić, by zasłużyć na tysiąc złotych?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 30 września 2020 r. (pamiętaj o ograniczonej puli nagród, jest ich tylko 250) zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji.

Krok 3
Krok 3

Najpóźniej do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto:

 • zaloguj się choć raz do aplikacji Citi Mobile;
 • w każdym z dwóch następujących po sobie miesiącach utrzymaj na rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej:
  • 400 tys. zł - jeśli otworzyłeś konto Citigold;
  • 4 mln zł, gdy zdecydowałeś się na rachunek Citigold Private Client.
Nagroda
Nagroda

Bonus otrzymasz na konto do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z obowiązków. Nagroda wynosi:

 • 1000 zł za konto Citigold
 • 4000 zł za konto Citigold Private Client

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy w lipcu. Wówczas wymagane saldo środków musisz utrzymać w sierpniu i we wrześniu lub we wrześniu i październiku.

Dodatkowa premia za konto firmowe lub wynagrodzenie

Jeśli zasłużysz na nagrodę "podstawową", będziesz miał szansę na dodatkowy bonus w wysokości 500 lub 1000 zł. Bank wypłaci ją tym klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy najpóźniej do 3 miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta:

 • podpiszą umowę rachunku firmowego LUB
 • zapewnią trzykrotny wpływ wynagrodzenia.

Za zrealizowanie jednego z tych warunków posiadacze konta Citigold otrzymają premię w wysokości 500 PLN, a rachunku Citigold Private Client – 1000 zł.

Poleć konto typu gold znajomemu i zgarnij kolejny tysiąc

Możesz to zrobić, kontaktując się ze swoim indywidualnym opiekunem. Osoba polecona powinna otworzyć konto Citigold oraz do końca miesiąca następującego po miesiącu założenia rachunku:

 • choć raz zalogować się do aplikacji Citi Mobile;
 • zapewnić wpływ na rachunek w wysokości min. 400 tys. zł.

Ponadto polecony musi utrzymać przez 3 miesiące następujące po tym, w którym otworzył konto Citigold, średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 400 tys. zł.

Jak wspomnieliśmy, w VII edycji akcji „Polecam Citigold” bank przygotował tylko 100 nagród.

Ważne informacje

Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

Realizując warunki opisywanej akcji, powinieneś wiedzieć też o kilku istotnych szczegółach.

Średniomiesięczne saldo

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest głównym posiadaczem. W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

Nie działaj pochopnie

Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na konto z niższej półki.

Oznacza to, że niedozwolona jest zamiana rachunku Citigold na Citi Priority lub Citi Konto, a także przekształcenie konta osobistego Citigold Private Client na Citigold lub Citi Priority czy Citi Konto. Gdybyś to zrobił, będzie to oznaczało rezygnację z udziału w opisywanej akcji.

Kilka słów o ofercie Citibanku

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty - 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu - 400 000 zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni.

Raz z powodu ograniczonej puli nagród, a dwa ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie dostępna dla Ciebie.

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji "Jeszcze więcej powodów, by otworzyć konto Citigold
 2. Regulamin promocji "Polecam Citigold - edycja VIII"

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.