Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

50 zł do Żabki + nawet 500 000 zł do wygrania w loterii z DARMOWYM Kontem Otwartym na Ciebie w Banku BNP Paribas

50 zł do Żabki + nawet 500 000 zł do wygrania w loterii z DARMOWYM Kontem Otwartym na Ciebie w Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas znany jest z promowania swoich produktów bardzo atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi bądź rzeczowymi. Na dodatek warunki zgarnięcia bonusów na ogół są bardzo łatwe, nie wymagają skomplikowanych działań ani (przeważnie) wielomiesięcznej aktywności. Zobaczmy, jak to jest w przypadku dwóch akcji, które właśnie wystartowały i są ze sobą bardzo mocne powiązane. Choć na pierwszy rzut oka ogarnięcie wszystkich zawiłości regulaminów może się wydawać skomplikowane, to pokażemy Ci, że wszystko jest proste i przejrzyste - wystarczy po prostu założyć Konto Otwarte na Ciebie w aplikacji mobilnej GOmobile i aktywnie korzystać z karty.

Dwie akcje promocyjne

Jak wspomnieliśmy, tym razem mamy do czynienia aż z 2 akcjami specjalnymi; obie trwają do 11 lutego 2024 r.:

 • promocja "Jesteś wygrywem" stanowi zachętę do założenia Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas. Każdy, kto spełni warunki opisane w regulaminie, otrzyma 5 e-kodów o wartości 10 zł do wydania w Żabce;
 • loteria "Wygrywaj z kontem banku BNP Paribas" jest w pewnym sensie kontynuacją promocji. Uczestnicy akcji specjalnej, jeśli będą dalej aktywnie korzystali z karty płatniczej wydanej do nowo założonego rachunku, mogą zdobywać losy, a każdy z nich daje szansę na wygranie atrakcyjnej premii w jednym z losowań.

Promocja została przygotowane wspólnie przez spółkę IQ Marketing (Poland) i bank BNP Paribas, natomiast za przebieg loterii samodzielnie odpowiada IQ Marketing (Poland).

Uczestnicy promocji i loterii

Zarówno promocja, jak i loteria skierowane są do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które posiadają numer PESEL i miejsce zamieszkania na terenie Polski. Regulamin promocji nie zezwala na udział w niej posiadaczy (oraz współposiadaczy) kont osobistych w BNP Paribas oraz osób, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem promocyjnego wniosku o ROR posiadały podpisaną umowę ramową z tym bankiem. Tym samym takie osoby wykluczone są też z udziału w loterii.

Bogactwo nagród

Przejdźmy do przedstawienia nagród. Dla pełnej przejrzystości zrobimy to osobno dla każdej z akcji.

50 zł do Żabki i zwolnienie z opłat za kartę w promocji

W ramach promocji do zdobycia są następujące nagrody:

 • 5 e-voucherów o wartości 10 zł każdy do wydania w sklepach Żabka;
 • zwolnienie przez bank z opłat miesięcznych za obsługę karty wydanej do rachunku osobistego w okresie od kolejnego miesiąca po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o wydanie "plastiku". BNP Paribas nie będzie pobierał opłaty przez 10 pierwszych miesięcy (gdy złożenie wniosku o wydanie karty nastąpiło do 8. dnia danego miesiąca) lub przez 11 pierwszych miesięcy (jeśli wniosek o kartę został złożony od 9. dnia danego miesiąca).

Przykładowo: wniosek o wydanie karty złożyłeś 3 marca 2023 r., więc w marcu nie musisz spełniać warunków aktywności, by bank nie pobrał opłaty za kartę, gdyż dotyczą Cię standardowe, powitalne zasady obowiązujące w BNP Paribas. Natomiast od kwietnia 2023 r. też nie musisz się martwić opłatami, bo przez 11 miesięcy (do marca 2024 włącznie) będziesz korzystał ze zwolnienia z nich w ramach promocji.

Nawet 500 000 zł w loterii!

W loterii do wygrania są 4 rodzaje nagród. Im częściej będziesz korzystał z karty debetowej, tym więcej losów zdobędziesz, a tym samym Twoje szanse na wygraną będą większe. Obowiązuje zasada, że każda transakcja bezgotówkowa "plastikiem" na kwotę min. 10 zł to 1 los. Jeśli wykonasz ją w sklepach Żabka, to otrzymasz ich aż 10!

 • Nagroda I stopnia - 500 000 zł, rozlosowana będzie tylko jedna taka nagroda, jej losowanie odbędzie się 5 marca 2024 r.;
 • Nagroda II stopnia - 12 x 50 000 zł, w każdym z miesięcy trwania promocji zostanie wylosowana jedna nagroda w tej wysokości;
 • Nagroda III stopnia - 52 x 5000 zł; nagrody w tej kwocie będą losowane spośród losów przypisanych do transakcji wykonanych w konkretnym tygodniu trwania loterii;
 • Nagroda IV stopnia - 364 x 500 zł w postaci e-kodów do wykorzystania w sklepach sieci Żabka. Takie premie przewidziane są dla osób, które wykonały płatności w konkretnym dniu.

Łączna pula nagród to blisko 1,5 mln zł! Szczegółowy harmonogram losowań oraz obowiązujące w nich zasady przedstawione są w załączniku do regulaminu loterii.

Jak zdobyć premię i losy w loterii?

Najwyższa pora przejść do przedstawienia działań niezbędnych do otrzymania premii i zdobycia losów w loterii.

Krok 1
Krok 1

Do 11 lutego 2024 r.:

 • przejdź na stronę promocji a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile banku BNP Paribas na platformie AppStore lub Google Play i aktywuj ją;
 • załóż we wspomnianej aplikacji Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj w wersji przynajmniej mobilnej i dostępem do bankowości elektronicznej;
 • przystąp do promocji "Jesteś wygrywem".

Ostatnie zadanie będzie się wiązało z akceptacją regulaminu promocji, wyrażeniem zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji oraz na ujawnienie przez bank IQ Marketing (Poland) tajemnicy bankowej. W tym ostatnim przypadku chodzi tylko o potwierdzenie, że spełniłeś wszystkie warunki regulaminu i zasługujesz na nagrodę.

Krok 2
Krok 2

Jeśli chcesz brać udział także w loterii, to również do 11 lutego 2024 r. zgłoś swój udział w niej, klikając w baner widoczny po zalogowaniu do aplikacji GOmobile w górnej części ekranu.

Niezbędne dane - Twoje personalia, adres e-mail i numer telefonu u polskiego operatora telekomunikacyjnego oraz numer PESEL - zostaną zaczytane w aplikacji z zawartych w niej zasobów.

Nie zapomnij o akceptacji regulaminu loterii oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

Informacja
Informacja

Potwierdzeniem wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do organizatora jest komunikat, jaki zostanie Ci wyświetlony w aplikacji GOmobile.

Krok 3
Krok 3

W miesiącu otwarcia rachunku lub kolejnym zapewnij wpływy na Konto Otwarte na Ciebie założone w promocji w łącznej wysokości min.1000 zł.

Nagroda
Nagroda

5 e-kodów o wartości 10 zł do wydania w Żabce otrzymasz w ciągu 30 dni od spełnienia ostatniego z opisanych wyżej warunków. Organizator przekaże Ci je w wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez uczestnika w zgłoszeniu do udziału w promocji.

Krok 4
Krok 4

Do 11 lutego 2024 r. wykonaj transakcję bezgotówkową o wartości min. 10 zł w sklepach sieci Żabka lub Żabka Nano. Zrealizowanie tego zadania niejako odblokuje Ci możliwość zdobywania losów za transakcje w innych punktach handlowo-usługowych.

Informacja
Informacja

Za każdą transakcję o wartości min. 10 zł otrzymasz 1 los, z tym że płatności w sieci Żabka lub Żabka Nano premiowane są dziesięcioma losami za każde pełne 10 złotych.

Przykładowo: za płatność na kwotę 36 złotych zostanie Ci przypisanych 30 losów.

Twoje losy będą brane pod uwagę w kolejnych losowaniach za dany okres (dzień, tydzień, miesiąc), jeśli wśród wykonanych w tym czasie przez Ciebie płatności będzie choć 1 dokonana w sieci Żabka lub Żabka Nano.

Krok 5
Krok 5

Zachowaj czujność, śledź nadchodzące e-maile oraz SMS. Właśnie tymi kanałami organizator przekaże Ci informację o wygranej. Stanie się to w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania przez Ciebie prawa do nagrody. Od momentu otrzymania wiadomości będziesz miał 72 godziny na wypełnienie i odesłanie aktywnego formularza otrzymanego w e-mailu.

Nagroda
Nagroda

Wszystkie premie pieniężne będą przekazane na Konto Otwarte na Ciebie założone w ramach promocji do 8 maja 2024 r.

Natomiast e-vouchery o wartości 500 zł na zakupy w Żabce zostaną przesłane do laureatów w wiadomości e-mail w ciągu 21 dni od daty losowania.

Bardzo ważne szczegóły

Zwolnienie z opłaty za kartę otrzymasz tylko wtedy, gdy będziesz posiadał aktywne konto osobiste wraz kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej. Ten warunek musi być też spełniony w ostatnim dniu okresu, z którego będą losowane losy w danym losowaniu. W przeciwnym wypadku Twoje losy nie zostaną uwzględnione w puli. 

Transakcje bezgotówkowe możesz wykonywać w punktach handlowo-usługowych na terenie Polski, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Płatności zrealizowane przed datą startu loterii (13 lutego 2023 roku) i po jej zakończeniu (11 lutego 2024 r.) nie biorą udziału w losowaniach nagród. Wykluczenie dotyczy też operacji zwróconych lub anulowanych w jakikolwiek sposób.

Pamiętaj, że warunkiem zdobycia kodów do Żabki - w promocji - jest zapewnienie w miesiącu otwarcia konta lub w kolejnym wpływów na ROR w łącznej wysokości min. 1000 zł.

Za wpływ dający prawo do nagrody nie zostaną uznane przelewy z innych Twoich ROR (także tych, których jesteś współposiadaczem) prowadzonych w BNP Paribas. Wykluczenie dotyczy też kont prowadzonych dla Ciebie pod marką GOoptima, rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych Ci przez bank lub Raiffaisen Polbank, który został przejęty przez BNP Paribas. Pod uwagę nie będą również brane uznania ROR wynikające z korekt i reklamacji oraz wpłat gotówkowych, w tym wpłat we wpłatomacie.

Nie musisz się martwić rozliczeniami z fiskusem. E-kody do Żabki oraz codzienne wygrane po 500 zł zwolnione są z podatku dochodowego, Gdyby los przydzielił Ci którąś z wyższych premii, to organizator zapłaci należny podatek z osobnej puli i zajmie się dopełnieniem wszelkich formalności z urzędem skarbowym.

Produkty z oferty BNP Paribas

Skoro ustaliliśmy już, co jest do wygrania i jakie są wymagania regulaminu, to przyjrzyjmy się na spokojnie produktom BNP Paribas, z którymi zetkniesz się, uczestnicząc w promocji i loterii.

Konto Otwarte na Ciebie

Nawet najbardziej atrakcyjne nagrody w promocji nie powinny przesłonić informacji o warunkach prowadzenia rachunku osobistego. Warto wiedzieć, że Konto Otwarte na Ciebie jest bezwarunkowo darmowe, a w ramach wspomnianej promocji przez kilka miesięcy nie musisz się martwić opłatami za korzystanie z karty. Co prawda na co dzień masz do wyboru trzy rodzaje kart, ale w ramach promocji koniecznie musisz podpisać umowę o Kartę Otwartą na Dzisiaj.

Aplikacja mobilna GOmobile

Jako że warunkiem udziału w promocji jest założenie rachunku osobistego w aplikacji mobilnej GOmobile, to warto się bliżej przyjrzeć również i jej.

Ty decydujesz o liczbie losów

Nie ma obowiązku, byś uczestniczył w loterii. Możesz zadowolić się e-kodami do Żabki i zwolnieniem z opłat za kartę i zapomnieć o jej istnieniu na kilka miesięcy.

Naszym zdaniem, akurat w tym przypadku wybór wariantu minimum nie jest wskazany. Wszak może być tak, że jedna jedyna płatność przyniesie Ci nagrodę główną. Od Ciebie zależy, ile transakcji premiowych wykonasz i tym samym, ile losów otrzymasz. Nic nie ryzykujesz, zwłaszcza, że przez rok od założenia konta nie musisz się martwić opłatą za kartę.

Choć nagroda gwarantowana - 50 zł do Żabki nie wygląda nazbyt kusząco, to sugerujemy wnikliwe rozważenie tej propozycji. Powodzenia!

Advertisement

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji "Jesteś wygrywem"
 2. Regulamin loterii "Wygrywaj z kontem banku BNP Paribas"

O banku

BNP Paribas kieruje swoje usługi do klientów indywidualnych, firmowych, a także rolników. Misją banku jest „oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę”.