Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: Do 1000 zł premii za założenie BIZnest Konta w Nest Banku.

200 zł w ramach jesiennych korzyści z Nest Kontem od Nest Banku

200 zł w ramach jesiennych korzyści z Nest Kontem od Nest Banku
Źródło: strona promocji

Akcja „Jesienna premia z Nest Kontem” przynosi 3 nagrody o łącznej wartości 200 zł. Pierwszą z nich – 100 zł – otrzymasz za założenie wspomnianego rachunku i wykazanie się aktywnością w korzystaniu z niego w jednym miesiącu. Zrealizowanie poprawnie tego etapu to podstawa do ubiegania się o dwa następne bonusy – każdy po 50 zł. Dla ich zdobycia konieczne jest korzystanie z rachunku w sposób opisany w regulaminie w dwóch kolejnych miesiącach.

Zgodnie z regulaminem akcja ma trwać do 30 września 2019 r. Przebieg poprzednich promocji organizowanych przez Nest Bank każe wątpić, że oferta będzie dostępna tak długo, gdyż ponownie bank przygotował ograniczoną pulę nagród. Tym razem wynosi ona tylko 500 sztuk. Po jej wyczerpaniu promocja zostanie zakończona i stosowna informacja znajdzie się na jej stronie internetowej.

Kto może ubiegać się o premię?

Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, polski dowód osobisty lub paszport i miejsce zamieszkania w Polsce, które w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Nest Konto w ramach tej promocji nie miały w Nest Banku rachunku osobistego. Z udziału wyklucza też wcześniejsze złożenie wniosku o wspomniane konto, który jest już w trakcie rozpatrywania przez bank.

Działania niezbędne do zgarnięcia bonusów

Wspomnieliśmy wcześniej skrótowo o atrakcyjnej nagrodzie i warunkach jej zdobycia. Czas przedstawić wszelkie szczegóły, które pozwolą Ci zrealizować wymagania regulaminu i cieszyć się z otrzymania maksymalnej premii:

Krok 1
Krok 1

Do 30 września 2019 r. złóż wniosek o otwarcie Nest Konta na stronie promocji.

Pamiętaj, że bank przyjmie jedynie 500 wniosków.

Krok 2
Krok 2

Do 31 października 2019 r. zawrzyj z Nest Bankiem umowę o Nest Konto;

Krok 3
Krok 3

Do 30 listopada 2019 r. wywiąż się z następujących obowiązków:

  • zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł
  • wykonaj kartą co najmniej jedną transakcję bezgotówkową, przy czym jej wartość (lub łączna kwota, jeśli płatności było kilka) musi wynieść min. 500 zł

Pamiętaj, żeby zapewnić wpływ na konto oraz wykonać transakcje w tym samym miesiącu kalendarzowym.

Krok 4
Krok 4

Za każdy kolejny miesiąc (maksymalnie za 2), w którym spełnisz identyczne warunki jak opisane wyżej, otrzymasz 50 zł.

Pamiętaj, że zawsze w danym okresie musisz zapewnić wpływ wynagrodzenia i zrealizować transakcje kartą o wartości min 500 zł.

Nagroda
Nagroda

Do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś warunki promocji, otrzymasz należną Ci nagrodę za dany etap. Najpierw będzie to 100 zł, a później - w 2 kolejnych miesiącach – 50 zł.

Dla łatwiejszego zrozumienia tych zasad, przeanalizujmy wymagania regulaminu na przykładzie:

We wrześniu podpisałeś z Nest Bankiem umowę o Nest Konto. W październiku zapewniłeś wpływ wynagrodzenia na rachunek w wysokości min. 2000 zł i wykonałeś jedną lub kilka operacji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 500 zł. W tej sytuacji 100 zł otrzymasz na Nest Konto w listopadzie. Następnie – w listopadzie i grudniu - wypełniłeś warunki aktywności. Tak więc w grudniu 2019 r. otrzymasz 50 zł premii za listopad, a w styczniu 2020 r. na Twoje Nest Konto wpłynie 50 zł za aktywność w grudniu.

Kluczowe kwestie regulaminowe

Aby zdobyć premię w akcjach organizowanych przez Nest Bank, konieczne jest dobre zrozumienie tego, co bank rozumie pod pojęciami wpływ wynagrodzenia oraz transakcje kartą. Popatrzmy więc, co na ten temat mówi regulamin akcji „Jesienna premia z Nest Kontem”.

Wynagrodzenie

Wymagania promocji spełnią wpływy wynikające z umowy o pracę, stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich, a także umów zlecenia/o dzieło. Ważne, by przelew został dokonany bezpośrednio przez pracodawcę/zleceniodawcę.

Dopuszczalne jest także zasilenie rachunku przez organ wypłacający rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający stypendium. Warunki regulaminu spełni także wpływ pieniędzy z programu Rodzina 500+ lub innego świadczenia rodzinnego dokonany przez organ dokonujący wypłat.

Pamiętaj, że bank może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie, że wpływ odnotowany na jego koncie faktycznie jest wynagrodzeniem. Gdybyś otrzymał taką prośbę, to w ciągu 7 dni musisz przesłać na wskazany przez Nest Bank adres e-mail skan dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Jeśli tego nie zrobisz lub przesłany dokument nie wykaże zgodności wpływów na Twój rachunek z regulaminem, to bank uzna, że nie spełniłeś warunków akcji i nie otrzymasz premii.

Operacje kartą

Do wymaganych przez regulamin akcji transakcji kartą na łączną kwotę min. 500 zł nie zostaną zaliczone wypłaty gotówki (w tym cashback), płatności za gry hazardowe i transakcje wymiany walut (w tym walut wirtualnych) i środków płatniczych. Pod uwagę nie będą brane oczywiście transakcje odwołane lub anulowane (zwrot towaru).

To też musisz wiedzieć

Korzystając z Nest Konta w ramach promocji, nie możesz realizować z niego płatności związanych z działalnością gospodarczą.

Do chwili otrzymania nagrody nie możesz zamknąć rachunku ani nawet złożyć wypowiedzenia dotyczącej go umowy.

I na koniec dobra wiadomość – premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darmowe Nest Konto dla każdego

Nest Konto otwierane jest i prowadzone bezwarunkowo za darmo. Podobnie wydawana do niego karta debetowa. Darmowe są też wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Przyglądając się ofercie Nest Banku, warto wiedzieć o Nest Lokacie Witaj oprocentowanej 4% w skali roku oraz atrakcyjnych rachunkach Nest Oszczędności (2,25% dla kwot do 50 000 zł) i Nest Rodzinne Oszczędności (oprócz oprocentowania zyskasz na nim premię, której wysokość jest uzależniona od czasu oszczędzania oraz… liczby posiadanych dzieci).

Konsekwencja w działaniu = 200 zł premii

Wymagania postawione przed uczestnikami akcji są jasno sformułowane. Można tylko narzekać, że Nest Bank wymaga wpływu wynagrodzenia i to aż w wysokości 2000 zł. Oczywiście można „kombinować” i zasilać Nest Konto pieniędzmi z rachunku w innym banku lub od innej osoby, ale regulamin pozwala bankowi na zweryfikowanie, czy wpływy są naprawdę wynagrodzeniem. Istnieje więc ryzyko, że takie działania nie przyniosą sukcesu w postaci otrzymania premii.

Drugi obowiązek, czyli wykonanie w 3 kolejnych miesiącach transakcji kartą o łącznej wartości 500 zł w każdym z nich, nie zawiera specjalnych ograniczeń. Sezon jesiennych i przedświątecznych zakupów będzie sprzyjał wywiązaniu się z tego warunku.

Zawsze jest też opcja wejścia w porozumienie z rodziną czy przyjaciółmi, zrobienia zakupów dla nich i rozliczenia się gotówką lub przelewem. Jeśli masz inne pomysły ułatwiające wydanie wymaganej kwoty, podziel się nimi z nami i innymi Czytelnikami.

Zachęcając do rozważenia udziału w tej promocji, przypominamy o ograniczonej puli nagród i atrakcyjnej ofercie oszczędnościowej Nest Banku.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Jesienna premia z Nest Kontem"

O banku

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Zgodnie z filozofią instytucji bliskiej ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne. W swojej ofercie posiada produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.