Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zamknąć konto w banku?

Cykl: Jak zamknąć konto w banku?

Jak zamknąć konto w banku?
Spis treści

Najważniejszymi czynnikami, jakie większość z nas bierze pod uwagę przy otwieraniu rachunku osobistego, są związane z nim opłaty, funkcjonalności dostępne w bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej albo możliwość skorzystania z produktów kredytowych. To w pełni zrozumiałe i racjonalne zachowanie, bo pozwala dopasować konto do swoich potrzeb, zwyczajów związanych z bankowaniem. Mimo wszystko przydałoby się jednak wybiegnięcie myślami w przyszłość i sprawdzenie, jak będzie wyglądała procedura zamknięcia ROR-u, w jaki sposób i jak szybko da się to zrobić. Konieczne będzie przedstawienie podpisanej umowy rachunku czy wystarczy tylko okazać dowód osobisty? Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy i jak banki podchodzą do pobierania opłat za korzystanie z ROR-u i karty debetowej? - to tylko niektóre pytania, na które warto znać odpowiedź.

Sprawdziliśmy, jak wygląda zamknięcie konta w banku

jak zamknąć konto w bnp paribasjak zamknąć konto w pekao
jak zamknąć konto w mbankujak zamknąć konto w ing banku śląskim
jak zamknąć konto w credit agricolejak zamknąć konto w santander bank polska
jak zamknąć konto w PKO BP

Warto jednak zacząć od kilku ogólnych kwestii, które pokazują reguły rządzące procesem zamykania rachunku osobistego

Czy likwidacja konta w banku jest trudna?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie może być jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, jakie możliwości oferuje konkretny bank. Część z nich nie utrudnia życia klientom i pozwala na zamknięcie konta na kilka sposobów, ale są i takie instytucje finansowe, które opracowały zasady, który wyraźnie mają na celu zniechęcenie posiadaczy rachunków do ich zamykania, wywołanie u nich myśli: To zbyt skomplikowane, wymaga zbyt wiele zachodu, niech już będzie, jak jest.

Jeśli coś nam nie odpowiada w ofercie banku, np. opłata miesięczna jest zbyt wysoka lub jej uniknięcie zbyt skomplikowane, wypłaty z bankomatów w kraju/za granicą są drogie, to nie ma sensu dalej się męczyć, ponosić niepotrzebne koszty. Trzeba zrobić krok naprzód - przejść nawet najmniej przyjazny proces zamykania konta i mieć to już za sobą.

Zaznaczmy przy tym, że wypowiedzenie umowy rachunku i przypisanej do niego „debetówki” nie oznacza konieczności rezygnacji z karty kredytowej w danym banku.

Czy można zamknąć konto bankowe przez Internet?

To kolejne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Owszem, w niektórych bankach możliwe jest przeprowadzenie wszelkich niezbędnych formalności online, ale są i takie, które tego nie oferują. Co ciekawe, fakt, że bank jest duży, nowoczesny, nierzadko wytycza nowe trendy w bankowości, nie znaczy wcale, że jest także „liderem” w ułatwianiu rozstania.

Jeśli nawet usłyszysz od doradcy: TAK na swoje pytanie: Czy można zamknąć konto bankowe przez Internet?, to niewykluczone, że bez jego wskazówek nie będziesz mógł odnaleźć tej możliwości w serwisie transakcyjnym. Bywa, że nie jest ona dostępna ani w szczegółowych rozwiązaniach dla rachunku, ani w dziale Wnioski, Dokumenty itp., ale gdzieś zupełnie w innym miejscu, np. jako jeden z tematów korespondencji wysyłanej do banku.

Rezygnacja z konta bankowego w placówce

Skoro zerwanie współpracy przez Internet bywa niemożliwe lub bardzo utrudnione, to zapewne przyjdzie Ci na myśl rezygnacja z konta bankowego w oddziale banku. Tak, to pewniak, taka tradycyjna forma dostępna jest w każdej instytucji posiadającej swoje placówki. Problemem może być jednak dotarcie do niej, bo tnąc koszty, banki ograniczają ich liczbę, a to z kolei przekłada się na długie i uciążliwe kolejki.

Zaletą rozwiązania umowy w ten sposób jest możliwość wyjaśnienia od razu wszelkich wątpliwości, „wyprostowania” nieścisłości w danych (np. dotyczących dowodu osobistego), które mogłyby być przeszkodą w zamknięciu rachunku.

Jeśli czujesz potrzebę uzyskania odpowiedzi na różne dodatkowe pytania, to faktycznie najlepiej będzie udać się do oddziału.

Co musi zawierać wniosek o zamknięcie konta?

Gdybyś miał daleko do oddziału banku, w którym chcesz zamknąć konto lub nie masz ochoty spędzić wielu minut w kolejce, możesz wybrać złożenie wypowiedzenia umowy rachunku listownie. Najlepiej, byś wysłał je listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał dowód, że nie tylko przekazałeś swoją dyspozycję, ale i że została ona odebrana. Ułatwi Ci to też określenie daty, gdy rachunek powinien zostać zamknięty, bo wynoszący na ogół 30 dni okres wypowiedzenia biegnie od momentu dotarcia korespondencji do banku.

Wymagania co do wyglądu dokumentu są różne. Część instytucji przygotowała specjalne formularze, które (na ogół) są dobrze ukryte na stronie internetowej, a które trzeba wydrukować i wysłać. Inne opracowały jedynie zestaw wytycznych, co musi się znaleźć w piśmie, w którym wypowiadasz umowę rachunku bankowego i towarzyszących mu produktów, by zostało ono przez bank zrealizowane.

Najważniejsze, by pismo zawierało:

 • Twoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego;
 • numer rachunku, który ma być zamknięty;
 • określenie innych produktów, z których rezygnujesz, np. karta debetowa, „kredytówka”. Uwaga: niekiedy jako odrębna usługa traktowana jest także bankowość elektroniczna!;
 • numer rachunku w innym banku, na które mają zostać przelane pieniądze znajdujące się na koncie;
 • własnoręczny podpis zgodny z kartą wzorów podpisów.

Czy można zadzwonić na infolinię i zamknąć rachunek?

Tak, wniosek o zamknięcie konta możesz też złożyć telefonicznie. Przeważnie wygląda to tak, że konsultant weryfikuje Twoją tożsamość, po czym przyjmuje dyspozycję lub przekierowuje Cię do specjalnej komórki w strukturach banku zajmującej się tego typu sprawami. W tym drugim przypadku możesz się spodziewać, że będziesz przekonywany do porzucenia pomysłu o rozstaniu z bankiem, być może zostaną Ci zaoferowane jakieś okresowe bonusy, np. moneyback związany z kartą, zwolnienie z obowiązku aktywnego korzystania z „debetówki”, by była ona bezpłatna itp.

Tylko od Ciebie zależy, czy pozostaniesz niezłomny w swoim postanowieniu o zamknięciu rachunku, czy jednak dasz się skusić i odłożysz rozstanie na później.

O czym musisz pamiętać

Niezależnie od tego, którą z powyższych możliwości wybierzesz, musisz wiedzieć o kilku kwestiach.

Okres wypowiedzenia

Jest to czas, jaki musi upłynąć od chwili otrzymania przez bank Twojej dyspozycji zamknięcia rachunku do momentu jego faktycznej likwidacji. Standardowo jest to 30 dni. Zdarza się, że okres wypowiedzenia może być skrócony (np. do 15 dni) lub likwidacja konta w banku nastąpi ze skutkiem natychmiastowym. Wszystko zależy od zasad obowiązujących w danej instytucji.

Wzajemne rozliczenia

Kolejna ważna kwestia, to uregulowanie w okresie wypowiedzenia wszelkich zobowiązań wobec banku. Chodzi nie tylko o ewentualne zaległości (np. debet na rachunku), ale także poniesienie opłat, które zostaną naliczone do chwili faktycznego zamknięcia konta, np. za jego prowadzenie. I tu znów obowiązują bardzo różne zasady.

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić pełną prowizję za prowadzenie rachunku lub karty płatniczej, lub, że bank pobierze tylko jej część, proporcjonalnie do liczby dni danego „okresu rozliczeniowego”. Musisz też być przygotowany na ewentualność, że inne reguły będą dotyczyły rachunku, a inne „debetówki”.

Bankowość internetowa

Istotną częścią współczesnego bankowania jest korzystanie z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Dla części banków rezygnacja z konta jest równoznaczna z chęcią zamknięcia elektronicznych kanałów dostępu i nie ma potrzeby składania odrębnej dyspozycji, dla innych to zupełnie osobna rzecz, która wiąże się z rozwiązaniem odrębnej umowy lub z zaznaczeniem, że wypowiadasz tzw. umowę ramową w całości.

Warto na to zwrócić uwagę, bo może to być w przyszłości przeszkodą w przystąpieniu do promocji produktów danego banku. Regulaminy niektórych akcji specjalnych zawierają bowiem wymóg, by klient nie posiadał jakichkolwiek związków z bankiem w chwili składania wniosku o nowy produkt lub przez określony czas, np. 12 miesięcy.

Zgody marketingowe

Otwierając rachunek bankowy, zwłaszcza jeśli zrobiłeś to w ramach promocji, zapewne wyraziłeś zgodę na kontakty marketingowe banku (a może nawet podmiotów z nim współpracujących). Będą one obowiązywały także po rezygnacji z konta, karty czy innych produktów. Dobrze jest więc je odwołać. Możesz to zrobić wcześniej w bankowości elektronicznej lub na infolinii albo przy okazji składania wypowiedzenia umowy rachunku, niezależnie od sposobu jaki wybierzesz.

Potwierdzenie dyspozycji

Bardzo ważne, byś zachował potwierdzenie przekazania bankowi swojej dyspozycji:

 • korzystając z opcji internetowej, zrób print screen ekranu, najlepiej z widoczną datą i godziną;
 • dzwoniąc na infolinię zanotuj datę i godzinę połączenia;
 • udając się do oddziału poproś doradcę o wydrukowanie potwierdzenia;
 • wysyłając list pamiętaj, by była to przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Stosując się do tych rad, unikniesz kłopotów, gdyby zamknięcie konta i związanych z nim produktów nie zostało przez bank zrealizowane, byłyby naliczane opłaty za korzystanie z nich. Bez możliwości udowodnienia, że wnioskowałeś o rozwiązanie umowy, będziesz na straconej pozycji i nie unikniesz zapłacenia zaległych opłat, możesz nawet ponieść jakieś dodatkowe koszty.

Zamknięcie konta w przypadku zmiany opłat czy regulaminu

Jeśli bank zmienia taryfę opłat i prowizji czy regulamin prowadzenia swoich produktów, to ma obowiązek powiadomić o tym swoich klientów z odpowiednim wyprzedzeniem, by mogli oni zapoznać się z wprowadzanymi zmianami i zdecydować, czy się na nie zgadzają. W interesie instytucji finansowej jest, by zrobić to w taki sposób, żeby był dowód, że klient otrzymał informację. Wysłanie zwykłego listu czy e-maila nie spełnia tych wymogów. Dlatego korespondencja tego typu przekazywana jest listem poleconym, a w bankowości elektronicznej stosowane są systemy, które odnotowują kliknięcie w ikonkę nowej wiadomości, co traktowane jest jako zapoznanie się z wiadomością.

W przypadku otrzymania informacji o zmianach, których nie akceptujesz, masz dwie możliwości:

 • złożyć wypowiedzenie umowy rachunku w związku z wprowadzanymi zmianami - wówczas umowa rachunku wygaśnie ze skutkiem od dnia przekazania Ci informacji o planowanych zmianach, nie później jednak niż do dnia, w którym zmiany zostałyby wprowadzone;
 • złożyć pisemne oświadczenie o braku akceptacji (sprzeciw) wprowadzanych zmian - wówczas umowa wygaśnie dzień przed datą wprowadzenia zmian.

Jak zamknąć konto w banku, otwierając je w innym

Obowiązujące przepisy pozwalają, byś upoważnił bank, w którym otwierasz nowy rachunek osobisty, do tego, by to on w Twoim imieniu zamknął konto w innej instytucji. Co więcej, Twoja dyspozycja może dotyczyć nie tylko samego rachunku i zgromadzonych na nim środków, ale również ustanowionych wcześniej poleceń zapłaty czy zleceń stałych.

  Przy korzystaniu z tej możliwości bardzo ważne jest, by bank, w którym chcesz zamknąć konto, posiadał Twój wzór podpisu. Musi on zostać porównany z tym, jaki złożyłeś w instytucji, z którą rozpoczynasz współpracę.

  Jeśli zakładałeś poprzedni ROR przez Internet, uwierzytelniałeś się „na selfie” lub przelewem weryfikacyjnym, to niestety nie będziesz mógł skorzystać z tej opcji.

  Zamknięcie rachunku w bankowości internetowej innego banku

  Jest jeszcze jeden sposób na rozstanie z niechcianym kontem. Nie wymaga on kontaktu z bankiem, w którym chcesz zamknąć ROR. Wystarczy, że zalogujesz się do bankowości internetowej instytucji, w której posiadasz konto osobiste i w tym miejscu złożysz stosowną dyspozycję. Niestety ta opcja nie jest dostępna we wszystkich bankach. Taką możliwość oferują:

  • Credit Agricole
  • VeloBank (dawniej Getin Bank)
  • mBank
  • PKO Bank Polski
  • Santander Bank Polska

  Wniosku zatytułowanego na ogół Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty.

  Składając dyspozycję zamknięcia rachunku (musi on być prowadzony jako indywidualny, nie wspólny) w innym banku możesz określić, czy mają zostać przeniesione polecenia zapłaty i/lub zlecenia stałe, na jakie konto mają zostać przekazane środki z zamykanego rachunku, a nawet określić, jakie instytucje mają zostać powiadomione o zamknięciu ROR-u (pracodawca, ZUS, urząd skarbowy).

  Co ciekawe, konto jest zamykane w czasie krótszym niż standardowy okres wypowiedzenia wynoszący 30 dni, nawet w ciągu 7 dni. To dobra wiadomość dla Łowców promocji, którym zależy na jak najszybszym rozstaniu się z bankiem, by biegł okres karencji, ale i dla "zwykłych" posiadaczy konta, bo w ten sposób można często uniknąć obowiązku spełnienia warunków aktywności, by bank nie pobrał prowizji.

  To Ty masz pełnię władzy

  Pamiętaj, że bank nie może Cię zmusić, byś był jego klientem, może jednak na różne sposoby utrudniać rozstanie, zniechęcać Cię do takiego kroku. Musisz się z tym liczyć, nie powinno Cię dziwić, że instytucja finansowa nie chce się zbyt łatwo poddać i próbuje zatrzymać klienta. To Ty powinieneś sprawdzić przed otwarciem rachunku, co będziesz musiał zrobić, gdy przyjdzie Ci ochota zakończyć współpracę z bankiem, np. czy można zamknąć konto osobiste przez Internet czy może tylko w placówce banku.

  Jak wspomnieliśmy, możliwe też jest, że na różne sposoby będziesz przekonywany i zachęcany do zmiany swojej decyzji. Uprzedzamy, że decyzja nie będzie łatwa, bo będziesz musiał ją podjąć w krótkim czasie. Może więc zastanów się zawczasu, co by Cię interesowało, z czego mógłbyś naprawdę korzystać i podejmij negocjacje z konsultantem, który będzie chciał Cię zatrzymać w gronie klientów. Nic nie ryzykujesz, możesz tylko zyskać.