Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zamknąć konto w Pekao SA?

Cykl: Jak zamknąć konto w banku?

Jak zamknąć konto w Pekao SA?
Źródło: strona banku Pekao SA
Spis treści

Bank Pekao SA, popularnie nazywany bankiem z żubrem, istnieje od blisko 100 lat. Choć w ostatnich latach zrobiono wiele, by zerwać z wizerunkiem skostniałej instytucji finansowej nienadążającej za zmianami otoczenia, to pewne obszary działalności banku nadal tkwią w starej rzeczywistości. Przykład..., chcesz zamknąć konto? Nadal możesz to zrobić w zasadzie tylko w placówce. Na szczęście nie ma już przymusu, który obowiązywał jeszcze kilka lat temu, by odwiedzać tę, w której rachunek był zakładany.

Korzystając z infolinii można jedynie zgłosić chęć rozstania, a do przeprowadzenia procesu konieczny jest kontakt doradcy. Teoretycznie istnieje też możliwość złożenia wypowiedzenia online, ale ta opcja nie jest dostępna dla każdego.

Bank Pekao – zamknięcie konta w praktyce

Fakt, że od pewnego czasu w ofercie Pekao jest nowoczesne Konto Przekorzystne, a bank wprowadził wiele innowacji do aplikacji mobilnej PeoPay (w tym możliwość zakładania rachunku „na selfie”), skłaniał nas do przypuszczeń, że zamknięcie rachunku osobistego będzie możliwe w bankowości elektronicznej albo telefonicznie. Srodze się zawiedliśmy. Najprostsza dostępna opcja to udanie się do placówki i załatwienie tam wszelkich formalności.

Likwidacja konta w oddziale

Wyruszając do placówki Banku Pekao SA w celu zamknięcia rachunku, musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz kartę debetową, gdyż obowiązujące procedury wymagają przekazania jej pracownikowi. Zwrot „debetówki” nie jest jednak obowiązkowy. Gdybyś jej nie przekazał doradcy, zostaniesz poinformowany, że zostanie ona zablokowana w chwili rozwiązania umowy i otrzymasz zalecenie zniszczenia „plastiku”. Twierdzenia konsultantów infolinii, że zwrócenie karty jest niezbędne do dopełnienia formalności, są nieprawdziwe.

Nie musisz tworzyć samodzielnie żadnego pisma, wypełniać formularzy. Dyspozycja zamknięcia rachunku może być złożona ustnie, a potem tylko podpiszesz dokument, który przygotuje pracownik banku.

Likwidacja konta w Pekao następuje po okresie wypowiedzenia, który trwa 30 dni, przy czym bankowość elektroniczna zamykana jest niemal natychmiast lub po wspomnianym okresie. Wszystko zależy jak od tego, jaką opcję zaznaczy doradca.

Warto wiedzieć, że można też poprosić o “dostęp archiwalny”. Dzięki niemu możesz zalogować się do bankowości elektronicznej nawet po zamknięciu konta i mieć dostęp do jego historii, danych do przelewów.

Po zakończeniu formalności w oddziale powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia dyspozycji likwidacji rachunku. Nie daj się „wkręcić” w wydanie zaświadczenia o zamknięciu konta, które jest płatne.

Zgłoszenie na infolinię

Możliwe jest też zgłoszenie chęci rozwiązania umowy o konto poprzez kontakt z infolinią pod numerem 42 68 38 232. Twoja decyzja zostanie przekazana do specjalnego działu, którego pracownicy skontaktują się z Tobą, by przeprowadzić procedurę złożenia wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta. Powinno to nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od kontaktu z infolinią.

Do rozmowy z doradcą nie musisz się specjalnie przygotowywać, wystarczy, że będziesz w stanie podać swój numer PESEL. Zostaniesz poinformowany o tym, kiedy Twoje konto przestanie być aktywne, ale bank Pekao SA w żaden sposób nie poinformuje Cię o fakcie złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku ani o tym, że został on zamknięty. Wskazane jest więc zapisanie sobie daty rozmowy z doradcą i sprawdzenie po upływie okresu wypowiedzenia (wynosi on 30 dni), czy było ono skuteczne, czy bank faktycznie zamknął rachunek.

Uwaga: ta ścieżka postępowania nie jest dostępna dla posiadaczy kont oszczędnościowych, oni mogą się rozstać z bankiem tylko w oddziale.

A może przez Internet?

Istnieje też dość tajemniczy sposób na załatwienie wszelkich formalności za pomocą bankowości internetowej Pekao24. Niestety nie jest on dostępny dla wszystkich i na dodatek wymaga kontaktu (telefonicznego lub osobistego) z jedną z placówek banku. Pracownik sprawdzi, czy akurat Ty możesz skorzystać z opcji zamknięcia rachunku online, a jeśli tak, to odblokuje Ci taką możliwość.

Bank nie udziela informacji jakie kryteria decydują o tym, czy klient będzie miał możliwość rozstania z nim przez Internet czy też nie.

Co musi zawierać wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA?

Może się zdarzyć, że nie masz ochoty lub możliwości, by udać się do placówki, nie chcesz też się kontaktować z bankiem telefonicznie. Wtedy możesz wysłać wypowiedzenia umowy rachunku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwracamy uwagę, że przy takiej wersji przesyłki będziesz miał dowód, że nie tylko złożyłeś dyspozycję zamknięcia konta ale i że została ona dostarczona do banku.

Wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA musi zawierać następujące elementy:

  • dane osobowe posiadacza konta (imię, nazwisko, PESEL);
  • dane kontaktowe (numer telefonu i adres do korespondencji);
  • numer konta, które chcesz zamknąć;
  • wskazanie rachunku w innym banku, na który ma być wykonany przelew środków pozostałych po potrąceniu należnych bankowi opłat;
  • własnoręczny podpis zgodny z tym widniejącym na karcie wzorów podpisów.

Do koperty powinieneś też włożyć naciętą kartę debetową, przy czym, podobnie jak w przypadku zamykania konta w oddziale banku, nie jest to obowiązkowe.

Co zrobić z wypowiedzeniem?

Przygotowane wypowiedzenie umowy możesz wysłać do oddziału, w którym otworzyłeś rachunek (wykaz placówek banku Pekao SA znajdziesz tutaj) albo na adres centrali:

Bank Polska Kasa Opieki SA

Ul. Grzybowska 53/57

00-844 Warszawa

Co, jeśli nie pamiętasz, gdzie otwierałeś rachunek albo ten oddział już nie istnieje?

W pierwszym przypadku wystarczy, że zadzwonisz na infolinię, a po zweryfikowaniu Twojej tożsamości konsultant udzieli Ci informacji.

W drugiej sytuacji, w momencie likwidacji placówki powinieneś otrzymać wiadomość o tym fakcie i zostać poinformowany przez bank o swoim nowym „oddziale macierzystym”. Wielce prawdopodobne jest, że przeoczyłeś lub zignorowałeś taką wiadomość. Wówczas pozostaje Ci telefon na infolinię.

Prawidłowy podpis

Uczulamy, że proces korespondencyjnego zamykania rachunku zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podpiszesz wypowiedzenie w sposób zgodny z kartą wzorów podpisów. Najczęściej popełniany błąd sprowadza się do dodania/pominięcia imienia w podpisie pod wnioskiem o likwidację konta. Taki z pozoru niewiele znaczący szczegół sprawi, że bank nie będzie mógł zrealizować Twojej dyspozycji.

Możliwe, że nie pamiętasz, jak się podpisałeś na umowie rachunku albo że Twój podpis zmienił się na przestrzeni lat. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w placówce. Podczas rozmowy z doradcą możesz uzyskać sugestię, z jakich elementów składa się podpis widniejący w systemie lub, w skrajnym przypadku, złożyć nowy wzór podpisu.

Ważne szczegóły

Niezależnie od tego, którą z dróg wybierzesz, przyda Ci się kilka ogólnych informacji.

Zanim przekażesz dyspozycję likwidacji ROR-u, sprawdź saldo środków, pobierz na wszelki wypadek historię transakcji, skopiuj dane do przelewów, bo po zablokowaniu bankowości elektronicznej nie będziesz już miał do nich dostępu.

W Pekao obowiązuje zasada, że opłaty za konto/kartę są pobierane za pełny miesiąc, w którym dany produkt był aktywny. Zakładając, że polecenie zamknięcia rachunku składasz 5 maja, to za ten miesiąc bank naliczy prowizję, a konto zostanie zamknięte 5 czerwca. Warto na to zwrócić uwagę, by zostawić na rachunku odpowiednio dużo pieniędzy na pobranie opłaty.

Dwa nietypowe sposoby w innym banku

Istnieją też dwa inne, nieco nietypowe, sposoby na rozstanie się z Pekao.

Pierwszy z nich, to otwarcie konta w innym banku i złożenie tam dyspozycji zamknięcia ROR-u w Pekao. Wówczas wszystkie formalności, łącznie z powiadomieniem ZUS czy US, spadają na instytucję finansową, którą wybrałeś. Nie będzie to dla niej nazbyt pracochłonne, bo wykorzysta system międzybankowy Ognivo, którego elementem jest Centralna informacja o rachunkach. Pamiętaj tylko, że dyspozycja przeniesienia konta musi być podpisana zgodnie ze wzorem podpisu figurującym w Pekao.

Drugi polega na zalogowaniu się do bankowości elektronicznej w innym banku, by właśnie tam złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku (nie tylko osobistego, ale i innego), z którego nie chcesz już korzystać. W tej opcji kolejne działania również odbędą się już bez Twojego udziału. Niestety taką możliwość udostępnia tylko część instytucji finansowych. Odpowiedniego wniosku, często pod mylącym tytułem Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. Wybranie tej metody oznacza, że Twoje konto zostanie zamknięte już po kilku dniach, a nie dopiero po miesiącu.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Luty 2023

Z góry podziękuj za oferty

Rezygnacja z produktów banku nie jest tożsama z odwołaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych i kontakty w celach marketingowych. Jeśli więc nie chcesz, by pracownicy Pekao kontaktowali się z Tobą i przekonywali Cię, że korzystanie z jego usług da Ci wiele radości, to niezależnie od formy złożenia wypowiedzenia poproś o anulowanie udzielonych zgód.

Cały czas czekamy na zmiany!

Przedstawiliśmy różne aspekty związane z zamykaniem konta w Pekao. Jak widzisz, bank nie ułatwia Ci życia, wręcz utrudnia do maksimum możliwości rozstania. Co prawda od chwili publikacji pierwszej wersji artykułu (lipiec 2020 r.) jest nieco lepiej - pojawiła się opcja z infolinią i teoretycznie dostępna jest możliwość złożenia wypowiedzenia przez Pekao24, ale to dość niewielkie ułatwienia. Podtrzymujemy nasz apel: Drogie Pekao – zamknięcie konta nie powinno być uciążliwe dla klientów. Czas na zmiany, pora wprowadzić możliwość rezygnacji z rachunku na odległość, np. w bankowości elektronicznej. Na prostych i jasnych zasadach, dla każdego.