Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zamknąć konto w Pekao SA?

Cykl: Jak zamknąć konto w banku?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński

Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.

Jak zamknąć konto w Pekao SA?
Źródło: strona banku Pekao SA

Bank Pekao SA, popularnie nazywany bankiem z żubrem, istnieje od blisko 100 lat. Choć w ostatnich latach zrobiono wiele, by zerwać z wizerunkiem skostniałej instytucji finansowej nienadążającej za zmianami otoczenia, to pewne obszary działalności banku nadal tkwią w starej rzeczywistości. Przykład..., chcesz zamknąć konto? Nadal możesz to zrobić w zasadzie tylko w placówce. Na szczęście nie ma już przymusu, który obowiązywał jeszcze kilka lat temu, by odwiedzać tę, w której rachunek był zakładany.

Bank Pekao – zamknięcie konta w praktyce

Fakt, że od pewnego czasu w ofercie Pekao jest nowoczesne Konto Przekorzystne, a bank wprowadził wiele innowacji do aplikacji mobilnej PeoPay (w tym możliwość zakładania rachunku „na selfie”), skłaniał nas do przypuszczeń, że zamknięcie rachunku osobistego będzie możliwe w bankowości elektronicznej albo telefonicznie. Srodze się zawiedliśmy. Najprostsza dostępna opcja to udanie się do placówki i załatwienie tam wszelkich formalności.

Likwidacja konta w oddziale

Wyruszając do placówki Banku Pekao SA w celu zamknięcia rachunku, musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz kartę debetową, gdyż obowiązujące procedury wymagają przekazania jej pracownikowi. Zwrot „debetówki” nie jest jednak obowiązkowy. Gdybyś jej nie przekazał doradcy, zostaniesz poinformowany, że zostanie ona zablokowana w chwili rozwiązania umowy i otrzymasz zalecenie zniszczenia „plastiku”. Twierdzenia konsultantów infolinii, że zwrócenie karty jest niezbędne do dopełnienia formalności, są nieprawdziwe.

Nie musisz tworzyć samodzielnie żadnego pisma, wypełniać formularzy. Dyspozycja zamknięcia rachunku może być złożona ustnie, a potem tylko podpiszesz dokument, który przygotuje pracownik banku.

Likwidacja konta w Pekao następuje po okresie wypowiedzenia, który trwa 30 dni, przy czym bankowość elektroniczna zamykana jest niemal natychmiast lub po wspomnianym okresie. Wszystko zależy jak od tego, jaką opcję zaznaczy doradca.

Warto wiedzieć, że można też poprosić o “dostęp archiwalny”. Dzięki niemu można zalogować się do bankowości elektronicznej nawet po zamknięciu konta i mieć dostęp do jego historii, danych do przelewów.

Po zakończeniu formalności w oddziale powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia dyspozycji likwidacji rachunku. Nie daj się „wkręcić” w wydanie zaświadczenia o zamknięciu konta, które jest płatne.

Co musi zawierać wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA?

Może się zdarzyć, że nie masz ochoty lub możliwości, by udać się do placówki. Wtedy pozostaje Ci jedynie wysłanie wypowiedzenia umowy rachunku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwracamy uwagę, że przy takiej wersji przesyłki będziesz miał dowód, że nie tylko złożyłeś dyspozycję zamknięcia konta ale i że została ona dostarczona do banku.

Wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA musi zawierać następujące elementy:

  • dane osobowe posiadacza konta (imię, nazwisko, PESEL);
  • dane kontaktowe (numer telefonu i adres do korespondencji);
  • numer konta, które chcesz zamknąć;
  • wskazanie rachunku w innym banku, na który ma być wykonany przelew środków pozostałych po potrąceniu należnych bankowi opłat;
  • własnoręczny podpis zgodny z tym widniejącym na karcie wzorów podpisów.

Do koperty powinieneś też włożyć naciętą kartę debetową, przy czym, podobnie jak w przypadku zamykania konta w oddziale banku, nie jest to obowiązkowe.

Co zrobić z wypowiedzeniem?

Przygotowane wypowiedzenie umowy możesz wysłać do oddziału, w którym otworzyłeś rachunek (wykaz placówek banku Pekao SA znajdziesz tutaj) albo na adres centrali:

Bank Polska Kasa Opieki SA

Ul. Grzybowska 53/57

00-844 Warszawa

Co, jeśli nie pamiętasz, gdzie otwierałeś rachunek albo ten oddział już nie istnieje?

W pierwszym przypadku wystarczy, że zadzwonisz na infolinię, a po zweryfikowaniu Twojej tożsamości konsultant udzieli Ci informacji.

W drugiej sytuacji, w momencie likwidacji placówki powinieneś otrzymać wiadomość o tym fakcie i zostać poinformowany przez bank o swoim nowym „oddziale macierzystym”. Wielce prawdopodobne jest, że przeoczyłeś lub zignorowałeś taką wiadomość. Wówczas pozostaje Ci telefon na infolinię.

Prawidłowy podpis

Uczulamy, że proces korespondencyjnego zamykania rachunku zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podpiszesz wypowiedzenie w sposób zgodny z kartą wzorów podpisów. Najczęściej popełniany błąd sprowadza się do dodania/pominięcia imienia w podpisie pod wnioskiem o likwidację konta. Taki z pozoru niewiele znaczący szczegół sprawi, że bank nie będzie mógł zrealizować Twojej dyspozycji.

Możliwe, że nie pamiętasz, jak się podpisałeś na umowie rachunku albo że Twój podpis zmienił się na przestrzeni lat. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w placówce. Podczas rozmowy z doradcą możesz uzyskać sugestię, z jakich elementów składa się podpis widniejący w systemie lub, w skrajnym przypadku, złożyć nowy wzór podpisu.

Ważne szczegóły

Niezależnie od tego, którą z dróg wybierzesz, przyda Ci się kilka ogólnych informacji.

Zanim przekażesz dyspozycję likwidacji ROR-u, sprawdź saldo środków, pobierz na wszelki wypadek historię transakcji, skopiuj dane do przelewów, bo po zablokowaniu bankowości elektronicznej nie będziesz już miał do nich dostępu.

W Pekao obowiązuje zasada, że opłaty za konto/kartę są pobierane za pełny miesiąc, w którym dany produkt był aktywny. Zakładając, że polecenie zamknięcia rachunku składasz 5 maja, to za ten miesiąc bank naliczy prowizję, a konto zostanie zamknięte 5 czerwca. Warto na to zwrócić uwagę, by zostawić na rachunku odpowiednio dużo pieniędzy na pobranie opłaty.

Otwórz rachunek w innym banku

Istnieje też pewien nieco nietypowy sposób na rozstanie się z Pekao. Mamy na myśli otwarcie konta w innym banku i złożenie tam dyspozycji zamknięcia ROR-u w Pekao. Wówczas wszystkie formalności, łącznie z powiadomieniem ZUS czy US, spadają na instytucję finansową, którą wybrałeś. Nie będzie to dla niej nazbyt pracochłonne, bo wykorzysta system międzybankowy Ognivo, którego elementem jest Centralna informacja o rachunkach.

Pamiętaj tylko, że dyspozycja przeniesienia konta musi być podpisana zgodnie ze wzorem podpisu figurującym w Pekao.

Z góry podziękuj za oferty

Rezygnacja z produktów banku nie jest tożsama z odwołaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych i kontakty w celach marketingowych. Jeśli więc nie chcesz, by pracownicy Pekao kontaktowali się z Tobą i przekonywali Cię, że korzystanie z jego usług da Ci wiele radości, to niezależnie od formy złożenia wypowiedzenia poproś o anulowanie udzielonych zgód.

Pekao – czas na zmiany!

Przedstawiliśmy różne aspekty związane z zamykaniem konta w Pekao. Jak widzisz, bank nie ułatwia Ci życia, wręcz utrudnia do maksimum możliwości rozstania. Pozostaje nam jedynie zaapelować: Drogie Pekao – zamknięcie konta nie powinno być uciążliwe dla klientów. Czas na zmiany, pora wprowadzić możliwość rezygnacji z rachunku na odległość, np. poprzez kontakt z infolinią lub w bankowości elektronicznej.