Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zamknąć konto w mBanku?

Cykl: Jak zamknąć konto w banku?

Jak zamknąć konto w mBanku?
Źródło: strona mBanku
Spis treści
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w mBanku
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości internetowej, list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, kontakt z infolinią, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe)
Okres wypowiedzenia 30 dni / kilkanaście dni w trybie skróconym jeśli do rachunku nie była wydana karta, nie masz żadnych należności wobec banku lub nie składałeś żadnych dyspozycji związanych z naliczaniem opłat / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

Przygotowując teksty dotyczące korzystania z usług bankowych, często odwiedzamy strony internetowe banków w poszukiwaniu niezbędnych danych. mBank należy do tych instytucji finansowych, które szeroko i wszechstronnie informują o różnych praktycznych kwestiach, które mogą zainteresować potencjalnych i obecnych klientów. Nawet wskazówki dotyczące rozwiązania umowy konta nie są ukryte. Przeanalizujmy, jak wygląda likwidacja ROR-u w mBanku, kto może złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku.

Zaznaczmy przy tym, że wypowiedzenie łączącej Cię umowy z mBankiem może być w całości lub tylko w części. W pierwszym przypadku bank zamknie wszystkie rachunki związane z daną umowę. W drugim tylko jeden z nich, wskazany przez Ciebie, a pozostałe pozostaną aktywne.

Na początek zrezygnuj z karty…

Cały proces najlepiej zacząć od rezygnacji z karty, gdyż generuje ona koszty, gdy nie spełni się warunków aktywności. Tak więc podążaj taką drogą:

Finanse > Karty > Wszystkie (klikamy na wybraną kartę) > Zastrzeż.

Dzięki temu nie będziesz musiał się martwić o pozostawienie na rachunku środków na pokrycie prowizji za „debetówkę”.

…i usług dodatkowych

Rezygnacja z karty nie oznacza, że mBank automatycznie wyłączy różne płatne usługi przypisane do „plastiku”, np. wypłaty ze wszystkich bankomatów. Można je anulować, kontaktując się z infolinią, tyle tylko, że podczas rozmowy trzeba znać swój telekod.

Mało kto go pamięta, więc przyda się instrukcja, gdzie go znaleźć. Otóż, po zalogowaniu do bankowości internetowej spójrz na prawy górny róg ekranu, gdzie zobaczysz swoje imię i nazwisko a poniżej opcję Ustawienia. Po wejściu w nią wybierz Dostęp do banku a potem - Zmień telekod.

Od niedawna można ominąć tę niedogodność. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej mBanku po czym wybrać ikonę Centrum informacji w prawym górnym rogu, a następnie Kontakt > mLinia. Konsultant od razu będzie wiedział z kim rozmawia.

Jak zamknąć konto w mBanku? – są na to 4 sposoby

To, że banki starają się ułatwić i uprościć założenie konta, jest w pełni zrozumiałe, bo sposób zakładania rachunku i formalności z tym związane wpływają na ocenę atrakcyjności ich oferty. Wydawałoby się, że powinny przy tym stawiać bariery zniechęcające do rezygnacji ze współpracy, komplikować związane z tym procedury. mBank nie poszedł tą drogą. Wręcz przeciwnie – proponuje aż 4 możliwości rozwiązania umowy o konto, nie stawiając przy tym żadnych ograniczeń co do skorzystania z jednej z nich:

 • w bankowości internetowej;
 • podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem mLinii;
 • w trakcie wizyty w placówce;
 • listownie.

Podsumowując, w mBank-u wniosek o zamknięcie konta złożysz ustnie (np. dzwoniąc na infolinię) lub pisemnie, albo też online składając samodzielnie stosowną dyspozycję w bankowości internetowej. Złożenie własnoręcznego podpisu będzie konieczne tylko przy wyborze drogi korespondencyjnej lub podczas wizyty w placówce.

Niezależnie od tego, którą ścieżkę wybierzesz, wraz z upływem terminu wypowiedzenia zamknięte zostaną wszystkie usługi i produkty powiązane z rachunkiem, w tym bankowość elektroniczna.

Poniżej znajdziesz precyzyjne wskazówki jak zlikwidować ROR w mBanku po wybraniu jednego z wymienionych sposobów.

mBank - zamknięcie konta w bankowości internetowej krok po kroku

W tym celu zaloguj się do serwisu transakcyjnego i wybierz:

Finanse > Usługi > Nowa usługa > Wypowiedzenie umowy

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć
Określasz, że chcesz zamknąć rachunek, potwierdzasz swoją decyzję i sprawa załatwiona. No, może nie do końca, bo po pewnym czasie (najczęściej w tym samym dniu) skontaktuje się z Tobą pracownik mBanku i zapyta, czemu likwidujesz rachunek, czy jesteś pewien swojej decyzji i poinformuje Cię o okresie wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy u konsultanta mLinii

Druga opcja jest równie szybka i też nie wymaga wielkiego trudu. Mamy na myśli kontakt z konsultantem mLinii pod jednym z numerów telefonu:

 • +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych na całym świecie,
 • 783 300 800 z telefonów komórkowych,
 • dzwoniąc po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej: Centrum informacji -> Kontakt -> mLinia.

W dwóch pierwszych przypadkach niezbędna jest znajomość telekodu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Wybranie ostatniej opcji sprawi, że nie trzeba będzie go podawać.

Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku. Potem, podobnie jak w przypadku ścieżki w serwisie transakcyjnym, możliwy jest kontakt ze strony banku i próba przekonywania Cię do zmiany decyzji.

mBank - likwidacja konta w placówce banku

Przejdźmy do bardziej czasochłonnych możliwości zamykania konta w mBanku.

Na początek – wizyta w placówce, do której należy udać się z dokumentem tożsamości. Doradca wprowadzi do systemu Twoją dyspozycję rozwiązania umowy konta i poinformuje Cię o okresie, po jakim zostanie ono definitywnie zamknięte.

Własnoręcznie napisane wypowiedzenie

W mBanku likwidacja konta jest też możliwa drogą listowną. To najbardziej czaso- i pracochłonna opcja, wymaga przesłania własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku:

mBank SA
Bankowość detaliczna
Skrytka pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Wypowiedzenie umowy rachunku powinno zawierać:

 • imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy ROR-u,
 • numer PESEL posiadacza/posiadaczy,
 • numer zamykanego konta,
 • numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym koncie,
 • określenie trybu, w jakim ma być rozwiązana umowa (miesięczny okres wypowiedzenia, skrócony, natychmiastowy);
 • podpis zgodny ze wzorem posiadanym przez mBank widniejącym na umowie rachunku lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska / Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany.

Bank zastrzega, że jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie będzie zrealizowana. Warto więc upewnić się po miesiącu od wysłania pisma, czy rachunek został zamknięty.

Miesiąc na przemyślenie decyzji

W wariancie „standardowym” w mBanku zamknięcie konta nie dokonuje się ze skutkiem natychmiastowym. Od dnia złożenia dyspozycji do momentu jej zrealizowania musi upłynąć miesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie możesz zmienić swoją decyzję, poprosić o jej anulowanie. Ostateczny termin na taki ruch, to przedostatni dzień okresu wypowiedzenia.

Jeśli tego nie zrobisz, wówczas bank poinformuje Cię o zamknięciu konta w wiadomości wysłanej na adres e-mail. Gdy nie podałeś go bankowi, pisemne potwierdzenie wykonania złożonej dyspozycji otrzymasz w wersji papierowej na adres korespondencyjny.

W przypadku, gdy o chęci likwidacji rachunku zawiadamiasz mBank pisemnie, wspomniany wyżej okres zaczyna biec od dnia doręczenia pisma do banku.

Wypowiedzenie umowy może być też ze skutkiem natychmiastowym (gdy bank zmienia regulamin prowadzenia rachunku lub taryfę opłat i prowizji, a Ty nie godzisz się na nowe zasady) lub w trybie skróconym (gdy do Twojego rachunku nie była wydana karta, nie masz żadnych należności wobec banku lub nie składałeś żadnych dyspozycji związanych z naliczaniem opłat).

Okres wypowiedzenia możesz wykorzystać na skopiowanie historii transakcji, przeniesienie zleceń stałych i poleceń zapłaty, stworzenie szablonów przelewów w innym banku.

mBank też może zrezygnować ze współpracy

W mBanku zamknięcie konta może nastąpić też z inicjatywy banku. W przypadku ROR-u jest to możliwe, jeżeli w okresie jednego roku na rachunku nie zostały wykonane żadne obroty, w tym gdy nie dokonano żadnej wpłaty. Przy czym mBank zastrzega, że sytuacja nie dotyczy rachunków z saldem dodatnim.

Nieco inaczej jest w przypadku kont firmowych. Dotyczące ich umowy mBank może wypowiedzieć, gdy na rachunku nie odnotowano przez okres trzech miesięcy żadnych obrotów, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i ich wypłat lub gdy nie dokonano wpłaty przez okres 30 dni od dnia otwarcia konta.

Zamknięcie konta po zmarłym

Być może znajdziesz się w sytuacji, że to nie Ty będziesz klientem mBanku, lecz ktoś z Twoich bliskich, a Tobie przypadnie zadanie likwidacji rachunku po jego śmierci. Wówczas musisz dostarczyć do mBanku obowiązkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • akt poświadczenia dziedziczenia (banku uczula, aby w treści dokumentu było imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia zmarłej osoby – ułatwi to odszukanie jej w systemie);
 • prawomocne postanowienie sądu o odrzuceniu spadku;
 • akt oświadczenia o odrzuceniu spadku;
 • postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.

Musisz wiedzieć, że działania związane z likwidacją rachunku po zmarłym może podjąć tylko ten, kto posiada tytuł prawny do zgromadzonych na nim pieniędzy. Niezbędne jest więc dostarczenie dodatkowych dokumentów, różnych, zależnie od tego, czy opłaciłeś koszty pogrzebu, krewny złożył dyspozycję na wypadek śmierci, czy też Twoje działania wynikają z prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Szczegółowe informacje, czego mBank będzie oczekiwał od Ciebie i innych osób związanych ze zmarłym, znajdziesz w tym miejscu.

Wymagane dokumenty możesz dostarczyć korespondencyjnie (na podany wyżej adres) lub udając się do placówki mBanku. Przyjmowane są zarówno oryginały (bank zapewnia, że zwróci dokumenty po wykonaniu kopii), jak i uwierzytelnione notarialnie kopie.

Twoje środki nie przepadną

Może się zdarzyć, że na likwidowanym koncie będą pieniądze. Co wtedy zrobi mBank?

Najlepiej, byś podał numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki. Gdybyś go nie wskazał lub jego numer okaże się nieprawidłowy, to saldo konta, od dnia upływu terminu wypowiedzenia, stanie się nieoprocentowanym depozytem. Sposób odzyskania pieniędzy będzie uzależniony od tego, czy nadal masz jakąś relację z mBankiem, czy też zerwałeś już wszelkie kontakty.

W pierwszym przypadku zwrot środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii. Jeżeli jednak nic Cię już nie łączy z mBankiem, niezbędne jest przesłanie pisma na adres banku, w którym określisz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem posiadanym przez mBank. W razie niezgodności bank nie wykona przelewu.

Gdybyś ktoś wysłał Ci przelew na rachunek, który zamknąłeś, to środki zostaną automatycznie zwrócone do nadawcy.

Bogactwo możliwości

Wiesz już, jak zamknąć konto w mBanku. Przyznasz chyba, że należy pochwalić bank za wiele możliwości zamknięcia rachunku. Likwidacja konta możliwa jest na cztery sposoby, więc z pewnością każdy znajdzie wygodną dla siebie opcję (nam najprostszą wydaje się skorzystanie z systemu transakcyjnego mBanku), a przecież ułatwienie klientowi rozstania nie leży wcale w interesie banku.

Pamiętaj, że w mBanku koszty generuje nie sam rachunek, ale związana z nim karta debetowa. Dlatego to od rezygnacji z niej, wyłączenia uruchomionych do niej płatnych usług, należy zacząć proces likwidacji ROR-u. W ten sposób unikniesz naliczenia opłat, które mogłyby wywołać na Twoim koncie debet, co uniemożliwiłoby zamknięcie rachunku.

Chętnie poznamy Twoje doświadczenia związane z likwidacją konta w mBanku – jaką drogę załatwienia tej sprawy wybrałeś, jak przebiegła cała procedura? Opisz swoje uwagi i spostrzeżenia w komentarzu, podziel się informacjami z innymi czytelnikami.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Czerwiec 2023