Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?

Cykl: Jak zamknąć konto w banku?

Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?
Źródło: strona ING Banku Śląskiego
Spis treści

ING Bank Śląski jest ceniony za przejrzystą i atrakcyjną ofertę kont osobistych oraz walory udostępnianej klientom aplikacji mobilnej. Mocnym punktem jego oferty jest także Otwarte Konto Oszczędnościowe. Potwierdzeniem walorów oferty „śląskiego” są wysokie miejsca jego produktów w naszych zestawieniach, np. w rankingu aplikacji mobilnych,rankingu kont oszczędnościowych czy rankingu kont osobistych.

Wszyscy oceniamy oferty poszczególnych banków pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Jako że są one zmienne, to po krótszym lub dłuższym okresie współpracy z daną instytucją finansową możemy dojść do wniosku, że wolelibyśmy się z nią rozstać. Wówczas przyda się konkretna informacja, jak można to zrobić najszybciej i najwygodniej. Jak więc zamknąć nieużywane konto w banku ING? Czy proces likwidacji rachunku wymaga dopełnienia wielu formalności i jest czasochłonny?

Zamykanie konta w ING Banku Śląskim - jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy konta możesz złożyć na kilka sposobów, wybierając ten, który jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Znając zalety bankowości internetowej i aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego można się spodziewać, że zamknięcie konta w ING przez Internet będzie łatwe i szybkie, w rzeczywistości tak jest. Tym, którzy wolą bardziej tradycyjne metody bank umożliwia rezygnację ze współpracy podczas wizyty w placówce lub drogą korespondencyjną.

Jak zamknąć konto w ING przez Internet/online?

Opcja Zamknij konto znajduje się na dole podstrony ze szczegółami rachunku. Po jej wybraniu pojawia się następująca informacja:

Jeśli Twoje konto jest powiązane z kredytem lub pożyczką hipoteczną, pożyczką odnawialną, masz na nim zajęcie egzekucyjne w trakcie realizacji lub jesteś współkredytobiorcą (pożyczki lub limitu zadłużenia), niestety nie zamkniesz konta w Moim ING. Konto zamkniesz tylko w oddziale banku.

Bank stara się też nakłonić klienta do zmiany decyzji, przedstawiając podpowiedzi jak uniknąć opłaty za kartę lub wypłacać z bankomatów za darmo. "Ostrzega" także, że rezygnacja z konta będzie się wiązała z utratą dostępu do historii rachunku w Moim ING, zamknięciem wszystkich kart wydanych do ROR-u i koniecznością spłaty wykorzystanego debetu. Zwraca również uwagę, że jeśli klient spłaca z zamykanego rachunku kredyt, to konieczna będzie zmiana sposobu regulowania rat.

Online możesz zamknąć też Otwarte Konto Oszczędnościowe, potrzebna opcja widoczna jest na dole podstrony ze szczegółami tego rachunku. Decydując się na ten krok, możesz wybrać wypłatę gotówką (pojawia się wyszukiwarka oddziałów z obsługą kasową) lub przelew na wskazane konto w ING. Bank zwraca przy tym uwagę, że jeśli potrzebujesz wyciągu z konta, to możesz go pobrać bezpłatnie przed zamknięciem rachunku w bankowości elektronicznej. Później będzie to możliwe za odpłatnością po złożeniu dyspozycji w placówce, Moim ING lub na infolinii.

Jak zamknąć konto w ING przez aplikację?

Znalezienie właściwego miejsca nie zajmie Ci wiele czasu. Wystarczy, że po wejściu do aplikacji mobilnej banku klikniesz w ikonę rachunku, który chcesz zamknąć, następnie na ekranie ze szczegółami dotyczącymi wybranego ROR przejdziesz na sam dół. Tam znajdziesz ikonę kosza i opcję Zamknij konto.

Po kliknięciu w nią zobaczysz identyczne wiadomości jak w bankowości internetowej oraz zapytanie, czy potwierdzasz chęć zamknięcia konta. Na tym etapie możesz jeszcze zmienić swoją decyzję.

A może list z wypowiedzeniem?

Nie obowiązuje żaden konkretny wzór, nie ma też specjalnego formularza, który należy wypełnić. Bank precyzyjnie określił za to wymagania co do zawartości pisma. Zamknięcie konta korespondencyjnie będzie możliwe, jeśli w dokumencie znajdą się następujące informacje:

 • dane osobowe;
 • adres zamieszkania zgodny z tym figurującym w systemie bankowym;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego wraz z datą jego ważności;
 • numer zamykanego rachunku;
 • wskazanie konta (numer wraz z nazwą banku), na które mają być przekazane pozostałe środki;
 • własnoręczny podpis (do niedawna konieczne było potwierdzenie go u notariusza, ale na szczęście bank zrezygnował z tego wymogu).

List powinien być wysłany na adres:

ING Bank Śląski

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Najlepiej zrobić to przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, by mieć nie tylko dokument nadania korespondencji, ale i jej dostarczenia.

Według pracowników banku dyspozycja jest wprowadzana do systemu od razu po jej otrzymaniu i rachunek jest natychmiast zamykany, bez okresu wypowiedzenia. W razie niejasności możliwy jest kontakt telefoniczny konsultanta w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Wszelkie polecenia zapłaty i zlecenia stałe likwidowane są automatycznie, zamykana jest też karta debetowa wydana do konta oraz blokowany dostęp do bankowości elektronicznej. Wszystko to pod warunkiem, że na rachunku są środki na pokrycie należności wobec banku (więcej piszemy o tym poniżej) oraz nie masz w ING Banku Śląskim innych produktów. Gdybyś posiadał kartę kredytową, pożyczkę itp., to bankowość elektroniczna nie zostanie zamknięta.

Bank niestety nie informuje o realizacji dyspozycji i zamknięciu konta. Chcąc mieć pewność, że likwidacja rachunku rzeczywiście nastąpiła, należy spróbować zalogować się do bankowości elektronicznej (jeśli nie działa, to znaczy, że zlecenie zostało wykonane) lub udać się do placówki banku.

Kolejna opcja - wizyta w oddziale

Szybszą, choć niezbyt wygodną opcją jest osobista wizyta w placówce banku z dowodem osobistym, podczas której zostaną dopełnione niezbędne formalności. Obowiązkowo muszą z niej skorzystać wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są związani z kredytem lub pożyczką zaciągniętą w Moim ING.

Oto warunki, jakie muszą być spełnione, by rachunek mógł zostać zamknięty:

 • nie możesz mieć żadnych zaległości wobec banku lub posiadać na rachunku środki pozwalające na ich pokrycie (szczegóły znajdziesz poniżej);
 • będziesz w stanie wskazać numer konta w innym banku, na które powinny trafić pieniądze znajdujące się na zamykanym rachunku. Tak więc musisz zabrać ze sobą niezbędne informacje lub posiadać możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej banku, do którego mają być przesłane środki, by przekazać doradcy numer docelowego konta.

Jeśli będziesz w oddziale z obsługą gotówkową, to należne bankowi opłaty uregulujesz, wpłacając pieniądze w kasie, tam też dokonasz wypłaty ze swojego rachunku. Istnieje jednak pewne ograniczenie – bez wcześniejszego zawiadomienia możesz pobrać maksymalnie 20 tys. zł.

I tu dodatkowa uwaga – wpłata na Konto Direct w oddziale jest płatna. Podobnie wypłata, ale jej możesz uniknąć, przelewając środki na OKO (zakładamy, że je posiadasz), by to z niego wypłacić gotówkę. W tym przypadku nie zapłacisz ani złotówki, bo pierwsze wypłaty w każdym okresie rozliczeniowym (od 29. dnia miesiąca do 28. dnia kolejnego miesiąca) są darmowe.

Po wyzerowaniu stanu konta osobistego doradca wydrukuje i da Ci do podpisania dyspozycję zamknięcia rachunku oraz dostępu do bankowości internetowej i to zakończy procedurę. Cały proces powinien zająć góra kilkanaście minut.

Z bankowości internetowej możesz jednak zrezygnować definitywnie dopiero po rozwiązaniu wszelkich innych umów, a więc fakt likwidacji konta w oddziale banku może być tylko pierwszym etapem rozstania z ING Bankiem Śląskim.

Jak zamknąć konto walutowe w ING?

Niestety nie jest to takie proste, jak w przypadku rachunku złotówkowego. Bank nie umożliwia wykonania tej operacji online, nawet jeśli konto jest wyczyszczone do zera. Można to zrobić jedynie osobiście w oddziale lub drogą korespondencyjną. Wybierając tę drugą opcję, trzeba podać dokładnie te sam dane, o których wspomnieliśmy przy zamykaniu konta w PLN i wysłać na podany wyżej adres.

W wyborze nowego rachunku z pewnością pomoże Ci nasz ranking kont walutowych.

Warunki rezygnacji z dostępu online

Jedną z przeszkód w zamknięciu dostępu do Moje ING są rozpoczęte wnioski kredytowe. Trzeba je anulować lub zakończyć. Swoją sytuację pod tym względem możesz sprawdzić w zakładce Usługi w sekcji Dokumenty -> Moje wnioski kredytowe.

Ponadto musisz wiedzieć, że:

 • jeśli jesteś posiadaczem bankowości firmowej i w ramach tego samego loginu nie masz konta osobistego, dostęp online zamkniesz tylko w oddziale banku;
 • jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, bankowość internetową też zamkniesz tylko w placówce i to pod warunkiem, że będzie z Tobą rodzic lub opiekun prawny.

Swego rodzaju ciekawostką jest pewien ruch pozwalający na zamknięcie Moje ING przed wizytą w placówce. Będziesz mógł to zrobić, jeśli zmienisz typ rachunku na Komfort (wniosek Zmień typ konta widoczny jest w szczegółach danego konta). Dzięki temu manewrowi będziesz mógł zrezygnować z dostępu do bankowości elektronicznej w pierwszej kolejności, ale pojawi się problem z opłatą za Konto Komfort, o czym za chwilę.

Co oznacza zamknięcie bankowości internetowej?

Na swojej stronie internetowej ING dokładnie opisuje, co się stanie po rezygnacji z bankowości internetowej - stracisz swój login i hasło oraz wszelkie związane z nimi dane, np. przelewy wzorcowe, nazwy własne dla rachunków, listę zdefiniowanych odbiorców przelewów. Z produktów i usług, których nie zamkniesz wraz z rachunkiem, będziesz mógł korzystać tylko w oddziale.

Ponadto nie będziesz miał dostępu do aplikacji mobilnej Moje ING mobile, przepadną wszystkie prywatne pliki w Moich dokumentach i, co gorsza, nie będzie możliwości ich odtworzenia. Zachowasz za to dostęp do niektórych dokumentów bankowych otrzymanych drogą elektroniczną, np. z informacjami o zmianach w regulacjach umownych, które bank ma obowiązek dostarczyć na trwałym nośniku informacji. W formularzu zamknięcia bankowości internetowej będziesz musiał jednak podać dane, którymi będziesz się logował do internetowego archiwum dokumentów bankowych.

Tak więc udając się do oddziału, by zrezygnować z konta, zastanów się, czy chcesz również od razu zamknąć Moje ING. Może warto zachować dostęp do bankowości internetowej, by na spokojnie przenieść dane odbiorców zdefiniowanych do innego banku albo w przyszłości zawnioskować online o jakiś produkt z oferty ING.

Zamykamy?

Jeśli nie zablokowałeś dostępu do bankowości elektronicznej w oddziale i chcesz to zrobić samodzielnie, podążaj następującą ścieżką:

Zaloguj się do Moje ING > rozwiń menu pod swoim nazwiskiem i wybierz Kontakt i pomoc > jako temat wybierz Twoje produkty > Bankowość internetowa a później ostatni temat na liście: „Jak zamknąć bankowość internetową?” Na samym dole znajdziesz przycisk Zamknij bankowość.

Kliknij, aby powiększyć
Źródło: strona internetowa ING Banku Śląskiego
Karta, opłaty i zgody marketingowe

W ING Banku Śląskim nie ma okresu wypowiedzenia, rachunek jest zamykany ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym w momencie realizacji Twojej dyspozycji musisz się rozliczyć z bankiem ze wszelkich zobowiązań i stracisz możliwość płacenia kartą.

Zamknięcie karty

Kartę debetową możesz zamknąć samodzielnie w bankowości internetowej. Wystarczy, że zalogujesz się do Moje ING, wejdziesz w szczegóły „debetówki” i klikniesz w znajdujący się na dole przycisk Zamknij kartę. To inna opcja niż Zastrzeżenie karty, która jest widoczna po prawej stronie i powinna być używana po zgubieniu lub kradzieży „plastiku”.

Kliknij, aby powiększyć
Źródło: strona internetowa ING Banku Śląskiego

Wzajemne rozliczenia

Obowiązuje zasada, że wypowiadając umowę rachunku, trzeba zapłacić pełną opłatę za dany okres, a za kartę debetową opłata jest pobierana proporcjonalnie (chyba że spełniłeś już warunek jej bezpłatności). Nie ma znaczenia, czy będą to środki pozostawione na koncie, czy też wpłacone w kasie (o ile jesteś w oddziale z obsługą gotówkową).

Nie zawracajcie mi więcej głowy

Rozstając się definitywnie z bankiem, podczas rozmowy z doradcą poproś, by anulował wszystkie udzielone przez Ciebie zgody marketingowe. W ten sposób bank nie będzie się mógł z Tobą kontaktować telefonicznie ani poprzez e-mail, by zachwalać swoją ofertę, proponować Ci skorzystanie z różnych produktów.

Wyłączenia udzielonych zgód możesz też dokonać samodzielnie przed udaniem się do placówki. Zaloguj się do Moje ING, wejdź do rozwijalnego menu pod swoim nazwiskiem (w prawym górnym rogu) a następnie wybierz Moje dane – Zgody i oświadczenia i odwołaj swoje wcześniejsze decyzje.

Kliknij, aby powiększyć
Źródło: strona internetowa ING Banku Śląskiego
Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Marzec 2023

Jak zamknąć konto firmowe w ING?

Na zakończenie jeszcze kilka informacji nt. zamykania rachunku firmowego. Możesz z niego zrezygnować tylko osobiście w oddziale lub drogą korespondencyjną. Jeśli odwiedzisz placówkę, doradca zweryfikuje Twoją tożsamość i od ręki zamknie konto. Przy wyborze drogi listownej, musisz przygotować pismo podobne do tego, które opisaliśmy powyżej odnośnie zamykania korespondencyjnie ROR i wysłać je także do Katowic na ul. Sokolską. Jedyna różnica, to konieczność podania danych firmowych a nie swoich osobistych.

Konto firmowe nie zostanie zamknięte od razu, jeśli na rachunku VAT będą się znajdowały środki. Bank dokończy procedurę po uzyskaniu zgody urzędu skarbowego na przelew pieniędzy na inne konto.
Unikniesz tych kłopotów, jeśli wcześniej otworzysz nowy rachunek firmowy z kontem VAT w innym banku i samodzielnie przelejesz środki z rachunku VAT w ING na tego typu konto w innej instytucji finansowej.

Zachęcamy, byś wybierając nowy rachunek dla swojej firmy spojrzał na ranking kont firmowych.

Możliwości zależą od okoliczności

Spodziewaliśmy się, że w ING Banku Śląskim będzie możliwość zamknięcia konta osobistego poprzez złożenie wniosku w bankowości internetowej i nie zawiedliśmy się. Rezygnacja z rachunku listownie lub w trakcie wizyty w placówce, to pewniaki dostępne w każdym banku. Jak widzisz, zamknięcie konta w ING nie jest trudne.

Komunikat, który pojawia się w Moim ING po wyborze opcji zamknięcia rachunku oceniamy jako przyjazny dla klienta. Bank zwraca uwagę, kiedy nie jest możliwe dopełnienie formalności w ten sposób, podpowiada jak uniknąć opłat, które mogą być jednym z powodów zamykania ROR-u, a także informuje o konsekwencjach rezygnacji z konta. Klient ma więc komplet informacji, by mógł podjąć ostateczną decyzję.

Fakt, że kredytobiorcy muszą się udać do placówki, by zamknąć rachunek osobisty wydaje się korzystny dla nich samych, gdyż uzyskają od doradcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące dalszej spłaty zobowiązania.

Przykład ING Banku Śląskiego pokazuje, że proces zamykania konta może być przyjazny, uwzględniać różne okoliczności czy upodobania klienta. Można powiedzieć, że już po skorzystaniu z opcji Zamknij konto ING daje jego posiadaczowi jeszcze jedną szansę na przemyślenie swojej decyzji i robi to w taktowny sposób.