Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

Cykl: Jak zamknąć konto w banku?

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?
Źródło: strona Banku BNP Paribas
Spis treści
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w BNP Paribas
Dostępne sposoby list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, kontakt z infolinią, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe).
Okres wypowiedzenia 30 dni / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

12 zł za przelew pozostałych środków do innego banku

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

Wybierając najlepszy dla siebie rachunek bankowy, zwracamy przede wszystkim uwagę na związane z nim opłaty i dostępne funkcjonalności. Nikt z nas nie myśli o tym, jak zamknąć konto, ile trwa okres wypowiedzenia umowy, dopóki nie zdecydujemy się na rozstanie z bankiem. Chyba nawet Łowcy Promocji, dla których najważniejszym wyznacznikiem atrakcyjności oferty jest wysokość premii, jaką mogą zdobyć w akcji promocyjnej, nie zastanawiają się, jakie działania będą musieli podjąć, by zrezygnować z produktów, po które sięgnęli.

Możesz być zadowolony z konta przez długi czas, ale w końcu przyjdzie taki dzień, że zechcesz zrezygnować z rachunku bankowego; powodów mogą być dziesiątki. Rodzi się więc pytanie, co zrobić, by skutecznie rozwiązać umowę dotyczącą ROR-u, karty debetowej i dostępu do bankowości elektronicznej.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w przypadku BNP Paribas. Z kont osobistych tego banku korzysta bardzo wiele osób, które otworzyły rachunki w licznych akcjach promocyjnych z atrakcyjnymi nagrodami. Części klientów po pewnym czasie może przyjść ochota, by rozstać się z bankiem. Nie ma ku temu żadnych przeszkód, wystarczy dopełnić wszelkich formalności.

Zamykanie konta na różne sposoby

Doświadczenie i praktyka wskazują, że rozwiązanie umowy o rachunek bankowy może nastąpić na kilka sposobów:

 • wizyta w oddziale banku i podpisanie dokumentu przygotowanego przez doradcę;
 • wysłanie listu z przygotowanym przez siebie wnioskiem o zamknięcie rachunku, ewentualnie na formularzu udostępnianym przez bank;
 • złożenie dyspozycji zamknięcia rachunku na infolinii;
 • skorzystanie z bankowości internetowej;
 • założenie ROR-u w innym banku z równoczesnym udzieleniem tej instytucji finansowej upoważnienia do przeniesienia wskazanego rachunku. Wówczas cały proces prowadzony jest już bez udziału posiadacza zamykanego konta. Elementem decydującym o powodzeniu operacji jest złożenie na upoważnieniu podpisu zgodnego z tym, jaki figuruje na karcie wzorów w banku, w którym będzie zamykany ROR.

W rzeczywistości nie wszystkie możliwości są dostępne w każdej instytucji finansowej.

BNP Paribas - zamknięcie konta w praktyce

Istnieją trzy możliwości zakończenia współpracy: wizyta w oddziale, wysłanie wypowiedzenia umowy rachunku pocztą oraz poprzez kontakt z infolinią. W każdym przypadku obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia liczony od daty otrzymania dyspozycji klienta.

Niestety bank nie umożliwia zamknięcia konta online w swojej bankowości internetowej. Możliwe jest za to wykorzystanie tego kanału dostępu do bankowości w innym banku i złożenie tam wniosku o likwidację konta w BNP Paribas. Niżej tłumaczymy, jak skorzystać z tego nietypowego sposobu.

Prześledźmy ścieżki postępowania dostępne w BNP Paribas.

Wizyta w placówce BNP Paribas

Wybierając tę opcję, musisz udać się do jednego z oddziałów BNP Paribas i przekazać doradcy, że chcesz zrezygnować z rachunku. Pracownik zweryfikuje Twoją tożsamość, przygotuje stosowny wniosek i da Ci go do podpisania. Pamiętaj, by zabrać kopię dokumentu, która będzie potwierdzeniem złożenia dyspozycji na wypadek, gdyby nie została ona zrealizowana i, na przykład, bank naliczyłby jakieś opłaty za korzystanie z jego produktów.

Wysłanie listu z wypowiedzeniem umowy

Ten wariant przetestowała nasza redakcyjna koleżanka Aldona. Okazało się, że w tym przypadku jest w zasadzie dowolność w zakresie sformułowania treści, bank niczego nie narzuca. Ważne, by dokument został wysłany listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (dzięki temu masz dowód wypowiedzenia umowy) i znalazły się w nim następujące informacje:

 • data i miejsce (miejscowość) sporządzenia pisma;
 • Twoje dane osobowe jako właściciela konta;
 • numer rachunku, który chcesz zamknąć;
 • dyspozycja, co bank ma zrobić z pieniędzmi znajdującymi się na koncie (jeśli są lub przewidujesz otrzymanie przelewu), np. przelać je do innego banku na wskazany przez Ciebie rachunek;
 • jeśli posiadasz zlecenia stałe lub polecenia zapłaty, możesz wspomnieć – dla pełnej jasności – że je odwołujesz (to samo dotyczy innych usług i operacji);
 • własnoręczny podpis identyczny z tym, jaki widnieje w karcie wzorów podpisu.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajdziesz pod artykułem.

Uwaga: Okres wypowiedzenia liczony jest od daty wpłynięcia pisma do banku, a nie od dnia jego wysłania!

Tyle teoria, praktyka jest znacznie gorsza. Aldona skontaktowała się z infolinią BNP Paribas grubo ponad miesiąc po wysłaniu listu i okazało się, że rachunek nadal jest aktywny, ale pracownik infolinii nie potrafił wytłumaczyć dlaczego. Poinformował naszą koleżankę, że on nie ma wglądu w korespondencję wysyłaną przez klientów do banku i zaproponował złożenie dyspozycji zamknięcia konta u niego, na co Aldona się zgodziła. Tym samym okres wypowiedzenia zaczął biec dopiero od daty rozmowy telefonicznej.

Dla koleżanki nie miało to większego znaczenia, ale dla aktywnych Łowców Promocji każdy dzień wydłużenia okresu karencji jest nie do przyjęcia. W Internecie można znaleźć informacje, że dyspozycje złożone listownie nie są realizowane przez bank i wiele osób składa reklamacje, domagając się natychmiastowego zamknięcia konta.

Złożenie dyspozycji na infolinii

Z infolinią można się skontaktować na dwa sposoby:

 • dzwoniąc na numer - 22 134 00 00;
 • korzystając z opcji połączenia z konsultantem po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej. Ten wariant eliminuje weryfikację klienta po uzyskaniu połączenia.

Telefoniczną ścieżkę rezygnacji z konta testował nasz redakcyjny kolega Krystian. Rozmowa z konsultantem rozpoczęła się od kilku pytań weryfikujących (m.in. o wybrane cyfry z numeru rachunku, personalia, posiadane w banku produkty), po czym przyszedł czas na zgłębianie powodów, które skłoniły kolegę do rozstania z bankiem i próby przekonania do zmiany decyzji.

W końcu padło kluczowe pytanie: Czy potwierdza Pan, że w dniu … wypowiada Pan umowę o konto o numerze ... Po otrzymaniu potwierdzenia, konsultant przekazał dodatkowe informacje:

 • okres wypowiedzenia trwa 30 dni;
 • w tym czasie można zmienić zdanie i wycofać wypowiedzenie;
 • w okresie wypowiedzenia można korzystać z konta i karty w pełnym zakresie;
 • konto zostanie zamknięte, o ile będą uregulowane wszystkie zobowiązania wobec banku, np. zapewnione środki na pobranie opłat za konto/kartę;
 • gdyby po zamknięciu rachunku zostały na nim środki, to będą one dostępne w dowolnej placówce banku w okresie 10 lat.

Po telefonicznym złożeniu wypowiedzenia umowy konta w BNP Paribas bank przesyła na adres e-mail informację o przyjęciu dyspozycji z informacją, że zostanie ono zamknięte po miesiącu, a wraz z nim ulegną rozwiązaniu wszystkie lokaty terminowe "powiązane" z zamykanym rachunkiem.

Po upływie 30 dni bank nie poinformował o realizacji dyspozycji zamknięcia rachunku, więc Krystian postanowił przeprowadzić test - spróbował zalogować się do bankowości internetowej. O dziwo, udało mu się to, przy czym zobaczył tylko ofertę kredytu gotówkowego. Chcąc mieć pewność, że rachunek faktycznie nie istnieje, wysłał do BNP Paribas 1 PLN z konta w innym banku. Następnego dnia pieniądze wróciły tam, skąd zostały wysłane.

Tym samym kolega miał pewność, że nie posiada już aktywnego rachunku w BNP Paribas, co jest niezwykle istotne dla określenia okresu karencji przed przystąpieniem do kolejnej promocji. Pozostało rozwikłanie zagadki dostępu do bankowości internetowej, co sugerowało, że umowa ramowa nadal jest aktywna. Taka sytuacja też wyklucza z ubiegania się o nagrodę w akcjach specjalnych.

Podczas rozmowy na czacie kolega dowiedział się od doradcy, że umowa ramowa też jest wypowiedziana, a dostęp do bankowości elektronicznej prawdopodobnie wynika z faktu, że w momencie zamykania rachunku były na nim środki, które trafiły na konto techniczne.

Dla zweryfikowania tej tezy Krystian skontaktował się z infolinią. Tutaj usłyszał, że rachunek i karta są zamknięte, umowa ramowa wypowiedziana. Przy okazji okazało się, że konsultant nie ma możliwości przyjęcia od kolegi dyspozycji przekazania środków na wskazane konto w innym banku. Są tylko dwie opcje ich odzyskania: wizyta w oddziale lub reklamacja, na rozpatrzenie której bank ma 30 dni.

Płynie z tego prosty wniosek - przed zamknięciem rachunku trzeba z niego wypłacić pieniądze, by uniknąć kłopotów. Bank nie zamknie konta jeśli będą się na nim znajdowały środki.

Zamykanie konta online bez kontaktu z bankiem

Brzmi nieco abstrakcyjnie, ale likwidacja konta w BNP Paribas poprzez kontakt z innym bankiem jest jak najbardziej możliwa, nawet na 2 sposoby.

Pierwszy z nich, to otwarcie rachunku osobistego w innym banku i upoważnienie go przy tym do zamknięcia konta w dotychczasowym (w tym przypadku w BNP Paribas). W tym wariancie wszelkie formalności obie instytucje załatwią między sobą.

Jeszcze prostsze jest zalogowanie się na konto w innym banku i tam złożenie dyspozycji zamknięcia rachunku (nie tylko osobistego, ale i innego), z którego nie chcesz już korzystać. Także i w tej opcji kolejne działania odbędą się już bez Twojego udziału. Wniosku zatytułowanego na ogół nieco myląco Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. Co ciekawe przy tej metodzie proces zamykania konta kończy się po kilku bądź kilkunastu dniach dniach, nie po 30.

Niestety taka możliwość dostępna jest tylko, w niektórych instytucjach finansowych, konkretnie w Credit Agricole, VeloBanku (dawniej Getin Banku), mBanku, PKO Banku Polskim i Santander Bank Polska. Korzystając z niej, dobrze jest wcześniej przelać pieniądze z BNP Paribas na inny rachunek. Zlecenie takiej operacji w wypowiedzeniu sprawi, że BNP Paribas potraktuje to jako złożenie dyspozycji w placówce i pobierze z tego tytułu opłatę zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Bardzo ważne kwestie

Opłata za powiązaną z rachunkiem kartę debetową pobierana jest 8. dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc), a jeśli jest to dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym. Oznacza to, że jeśli okres wypowiedzenia kończy się później, to nie trzeba zostawiać na koncie pieniędzy, by bank mógł pobrać prowizję.

Kończąc współpracę z BNP Paribas, podobnie jak z każdym innym bankiem, bardzo ważne jest dopilnowanie, aby rachunek wraz z powiązaną z nim kartą debetową został zamknięty oraz rozwiązana umowa ramowa. Uczulamy na to, gdyż regulaminy akcji specjalnych mówią, iż ich uczestnikami mogą być osoby, które w ostatnich X miesiącach nie posiadały w BNP Paribas rachunku osobistego i w dniu przystępowania do promocji nie są stroną umowy ramowej z tym bankiem.

Wypowiedzenie nie zawsze jest skuteczne. Po upływie okresu wypowiedzenia sprawdź, czy dyspozycja została prawidłowo zrealizowana przez bank. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś czegoś nie dopilnuje i konto nie zostanie zamknięte. Co prawda prowadzenie rachunku jest bezpłatne, ale mogą się pojawić opłaty za kartę.

Jak to sprawdzić? Najprostszy sposób to próba zalogowania się do bankowości internetowej. Nie uda się – jest OK, konto zamknięte. Uda się – coś poszło nie tak i trzeba się skontaktować z bankiem. Możliwe, że rachunek został faktycznie zamknięty, ale nie została rozwiązana umowa ramowa. Może i ona już nie funkcjonuje, ale z jakiegoś innego powodu bank zachował Ci dostęp do bankowości internetowej. Warto to zweryfikować kontaktując się z BNP Paribas, by mieć absolutną pewność, że wszystkie związki z bankiem zostały zerwane.

Brak możliwości zalogowania się do bankowości internetowej stanowi potwierdzenie zamknięcia konta.

Brakuje nam opcji internetowej

W naszej ocenie zamykanie konta osobistego w BNP Paribas nie jest proste, łatwe i przyjemne.

Wysłanie wypowiedzenia pocztą okazało się nieskuteczne. Trudno powiedzieć, czy bank kiedykolwiek zrealizowałby dyspozycję Aldony.

Krystian nie został poinformowany o zamknięciu rachunku i chcąc mieć pewność, że nie jest on już aktywny, musiał spróbować wykonać przelew.

W dobie mocno rozwiniętej bankowości internetowej dziwi nas, że w BNP Paribas nie ma możliwości złożenia dyspozycji rozwiązania umowy rachunku drogą elektroniczną. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że w ten sposób nie można przejść całej procedury. Czemu jednak niemożliwe jest wyrażenie w bankowości elektronicznej swojej woli, którą potwierdzimy podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez konsultanta? - tego nie rozumiemy.

A gdy będziesz poszukiwał dla siebie nowego rachunku, spójrz na nasz ranking kont osobistych:

Zamknąłeś konto. Co dalej?

Ciekawi jesteśmy, jaką drogę rezygnacji z produktów BNP Paribas wybrałeś, jak oceniasz formalności niezbędne, by zamknąć konto i przyjazność całego procesu. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami i uwagami.

Przydatne dokumenty

 1. Wzór wypowiedzenia umowy rachunku w BNP Paribas