My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Jak założyć konto małemu dziecku? Rachunki bankowe do 13 lat

Doktorantka o szerokich zainteresowaniach. W serwisie pełni rolę redaktora oraz jest odpowiedzialna za utrzymywanie aktualnych danych.

Jak założyć konto małemu dziecku? Rachunki bankowe do 13 lat

Często pytacie nas, czy dziecko do 13. roku życia może posiadać własne konto i jeśli tak – to na jakich warunkach? Polski rynek bankowy nie ma szczególnie rozbudowanej oferty kont dla dzieci, ale na szczęście otwarcie takiego rachunku jest możliwe. Specjalnie dla Was przeczesaliśmy bankowe zakamarki i zebraliśmy zasady zakładania i prowadzenia rachunków dziecięcych – zarówno osobistych, jak i oszczędnościowych. Wyniki naszego „śledztwa” znajdziesz w tym artykule.

Konto dla dziecka: rachunek bieżący czy oszczędnościowy?

Powody otwarcia konta dziecku są różne: wyjazd zagraniczny dziecka, korzyści z posługiwania się kartą debetową, pierwsza edukacja ekonomiczna, planowanie oszczędności... W zależności od tego, czego oczekujemy, szukamy dla naszej pociechy albo możliwości założenia rachunku bieżącego, albo oszczędnościowego.

Potencjalnie oba rodzaje rachunków – i konto osobiste, i oszczędnościowe – możesz założyć swojemu dziecku, nawet jeśli nie skończyło ono jeszcze 13 lat. Musimy jednak przyznać, że polski rynek usług bankowych nie obfituje w oferty kont przeznaczonych dla dziecka poniżej 14. roku życia.

Prawo surowe, ale życiowe

Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna tkwi najprawdopodobniej w polskim prawie. Dzieci przed ukończeniem 13 lat nie mają zdolności do czynności prawnych, a czynnością prawną jest nie tylko zawarcie umowy (np. z bankiem o prowadzenie konta), ale i nawet zwykła transakcja w sklepie.

Niemniej restrykcyjne egzekwowanie przepisów prowadziłoby do absurdów; dziecko nie mogłoby samo kupić sobie nawet bułki czy napoju w szkole. Trudno też sobie wyobrazić, żeby w wieku 12 lat nigdy nie posługiwało się pieniądzem.

Stąd też prawo dopuszcza możliwość zawierania umów przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, w tym dzieci do lat 13. Warunkiem jest jednak, by taka umowa dotyczyła bieżących i drobnych spraw życia codziennego, a więc np. zakupu posiłku, napoju, książki czy małej zabawki, czyli produktów, których cena nie jest wysoka.

Sytuacja zmienia się, gdy nasze dziecko stanie się nastolatkiem; wraz z ukończeniem przez nie 13. roku życia nabywa ono ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może np. otworzyć sobie konto – z konkretnymi jednak ograniczeniami. Jak założyć konto nastolatkowi i co może robić z rachunkiem młodzieżowym dziecko, a co rodzic, opisaliśmy w tym artykule.

Czy jednak posiadanie i korzystanie z konta to kwestia „drobnych, codziennych czynności”? Można mieć na tym polu wiele usprawiedliwionych wątpliwości, co zapewne wyjaśnia bardzo ostrożne podejście banków do tego rodzaju ofert. Z drugiej jednak strony – dla wielu z nas co jak co, ale właśnie bankowanie, choćby pod postacią płatności kartą, to zupełnie normalna czynność i raczej trudno byłoby nam już sobie wyobrazić funkcjonowanie bez rachunku bankowego.

Sprawa więc nie jest prosta, ale nie jest też przegrana. Kilka banków zdecydowało się przygotować ofertę dla osób poniżej 14. roku życia, proponując młodym klientom albo konto osobiste, albo konto oszczędnościowe.

Konta osobiste do codziennego bankowania

W przypadku kont osobistych jako rodzice nie mamy specjalnego wyboru. Jedynymi propozycjami na rynku są Konto Dziecka w PKO BP oraz Konto 360° Junior w Banku Millennium. Oba rachunki jednak diametralnie się od siebie różnią.

PKO Konto Dziecka w PKO BP od 0 do 13 lat

Należy uczciwie przyznać, że jest to najbardziej rozbudowana oferta konta osobistego dla osób w wieku do 13 lat. Bank udostępnia dziecku nie tylko specjalną aplikację internetową, ale również kartę płatniczą typu pre-paid (kartę przedpłaconą).

Oznacza to, że dziecko może na bieżąco obserwować swoje konto. Co więcej, aplikacja zawiera samouczki wdrażające młodego człowieka nie tylko w zasady korzystania z konta, ale i w ogóle w świat finansów.

Na koncie dozwolone są operacje takie jak wykonywanie i otrzymywanie przelewów. Rachunek jest oprocentowany, co może skłaniać dziecko do drobnych oszczędności.

Szczegółowe parametry PKO Konta Dziecka znajdziesz w naszej analizie.

Konto 360° Junior w Banku Millennium od 7 do 13 lat

Rachunek ten jest ograniczoną wersją standardowego konta osobistego w Banku Millennium. Prowadzenie konta Junior jest bezpłatne – i na tym właściwie kończą się jego właściwości, przynajmniej dopóki dziecko nie skończy 13 lat.

Dlaczego? Do rachunku dla dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat bank nie udostępnia bankowości internetowej i mobilnej ani karty płatniczej.

Oznacza to, że wszelkie transakcje związane z tym rachunkiem, np. pobranie gotówki bądź zlecenie przelewu, możesz wykonać jedynie w oddziale banku. Dziecko nie ma dostępu do środków zgromadzonych na koncie.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy rodzic posiada konto w Banku Millennium; wtedy dostęp do konta dziecka możliwy jest przez bankowość internetową/mobilną rodzica.

Do czego więc przydaje się Konto 360° Junior? Dopóki dziecko nie skończy 13 lat, w zasadzie wyłącznie do wpłacania środków na oszczędnościowe Konto Profit. O tym rachunku piszemy w sekcji poświęconej kontom oszczędnościowym.

Karta przedpłacona w ING Banku Śląskim

Jeżeli tym, na czym najbardziej Ci zależy, jest możliwość korzystania z karty debetowej przez Twoje dziecko, to być może najlepszym rozwiązaniem będzie karta przedpłacona (pre-paid), niewymagająca posiadania konta. Funkcjonuje ona podobnie jak karta do telefonu: zasilasz ją wybraną przez siebie kwotą i przekazujesz do dyspozycji wybranej osobie. Taka karta pozbawiona jest personalizacji i konieczności identyfikacji użytkownika (nie ma na niej niczyjego nazwiska).

Karta przedpłacona (prepaid) stanowi rodzaj karty bankowej funkcjonującej na zasadzie "pay before". Umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym do karty specjalnym rachunku płatniczym. Taki rachunek (określany mianem „technicznego”) jest utworzony jedynie w celu prowadzenia rozliczeń realizowanych za pomocą karty i nie można na nim wykonywać innych operacji bankowych. Wartość karty przedpłaconej jest z góry ustalona poprzez zasilenie rachunku technicznego określoną kwotą. Kiedy dziecko wypłaca pieniądze lub robi zakupy, kwoty transakcji gotówkowych i bezgotówkowych są automatycznie odejmowane od wartości środków zgromadzonych na karcie. W przypadku karty przedpłaconej dziecko może wykorzystać tylko taką kwotę, jaką jego rodzic zasilił kartę. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Kartę możesz zasilić zarówno przelewem wykonanym z Twojego konta w dowolnym banku, jak i we wpłatomatach ING i Planet Cash. Operacje takie są bezpłatne.

Na karcie możesz również ustanawiać limity wypłat oraz monitorować stan wydatków, korzystając z bankowości internetowej/mobilnej ING. Jeżeli "plastik” zginie lub zostanie ukradziony, to dziecko nie straci więcej środków, niż otrzymało od Ciebie, ponieważ karta nie jest powiązana z żadnym rachunkiem osobistym.

Kartą przedpłaconą nie można realizować transakcji w Internecie.

Podobną kartę otrzymasz również w PKO BP, nawet bez zakładania konta dziecku – jest to karta PKO Junior, o której wspominaliśmy już przy okazji omawiania PKO Konta Dziecka.

Bieżąca oferta dla dzieci

W poniższej tabeli prezentujemy opisane powyżej usługi bankowe: konta osobiste i karty.

PKO Konto Dziecka, PKO BP Konto 360° Junior, Bank Millennium ING Bank Śląski
Otwarcie i prowadzenie rachunku 0 zł 0 zł Brak konta osobistego
Karta debetowa Tak – karta przedpłacona Nie Tak – karta przedpłacona
Opłata za kartę 15 zł za wydanie karty, 0 zł miesięcznie na korzystanie z niej - 15 zł za wydanie karty, 0 zł miesięcznie za korzystanie z niej
Wypłaty z bankomatów 0 zł za bankomaty PKO BP, pozostałe 5 zł - 0 zł za bankomaty ING i Planet Cash, pozostałe 5 zł
Czy rodzic musi posiadać konto w tym banku? Tak Nie, ale bez rachunku rodzica obsługa konta dziecka może się odbywać jedynie w oddziale Nie (podpisuje się jedynie umowę o kartę przedpłaconą)
Dostęp Przez bankowość internetową / w oddziale. W przypadku dzieci poniżej 10. roku życia funkcja przelewów jest domyślnie wyłączona (można ją włączyć w aplikacji rodzica) W oddziale (rodzic może „podglądać” konto dziecka, tylko jeśli ma konto w Banku Millennium) Przez bankowość internetową rodzica
Jak założyć?

W oddziale / przez Internet może klient banku.

Obecność dziecka nie jest konieczna

W oddziale. Konieczna obecność dziecka, ponieważ zakłada się mu kartotekę w banku W oddziale
Jakie dokumenty są potrzebne? Akt urodzenia dziecka lub inny dokument z danymi dziecka Akt urodzenia dziecka lub inny dokument z danymi dziecka Dowód osobisty rodzica / paszport
Konto oszczędnościowe dla dziecka Tak, Pierwsze Konto Oszczędnościowe Tak, standardowe Konto Oszczędnościowe Profit Tak, Otwarte Konto Oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe dla dzieci

Finansowe zabezpieczenie na przyszłość to jeden z najważniejszych powodów zakładania dziecku konta. Niekiedy instytucje bankowe umożliwiają osobom niepełnoletnim otwarcie rachunku oszczędnościowego standardowo dostępnego dla dorosłych lub proponują specjalnie przygotowany rachunek dla młodych.

Podobnie jak w przypadku kont osobistych konto oszczędnościowe osobie niepełnoletniej może otworzyć wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (najczęściej jest nim rodzic). Częściowy dostęp do takiego konta – np. przez bankowość internetową – dziecko uzyskuje dopiero, gdy skończy 13 lat. Nim to nastąpi, obsługa rachunku odbywa się wyłącznie w oddziale banku, chyba że rodzic posiada własne konto w danej instytucji – wtedy rachunek dziecka może być widoczny w systemie bankowości elektronicznej rodzica.

Gdy młody człowiek osiągnie pełnoletniość, konto oszczędnościowe wraz ze zdeponowanymi na nim środkami staje się w całości jego własnością.

W poniższej tabeli przedstawiamy konta oszczędnościowe dla dzieci oferowane przez banki:

Mój Skarb,

Pekao SA

Konto Oszczędnościowe Profit,

Bank Millennium

Pierwsze Konto Oszczędnościowe,

PKO BP

Otwarte Konto Oszczędnościowe,

ING Bank Śląski

Wiek dziecka 0+ 0+ 0+ 0+
Dostęp

Jeżeli rodzic posiada konto: w oddziale i przez bankowość internetową rodzica

Jeżeli rodzic NIE posiada konta: tylko w oddziale; na konto można tylko wpłacać środki, nie można wypłacać

Jeżeli rodzic posiada konto: w oddziale / przez bankowość elektroniczną rodzica 

Jeżeli rodzic NIE posiada konta: tylko w oddziale

Jeżeli rodzic posiada konto: w oddziale / przez bankowość elektroniczną rodzica

Jeżeli rodzic NIE posiada konta: tylko w oddziale

Tylko w oddziale
Wpłaty

Przelew lub gotówka w oddziale

Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Wypłaty

Jeżeli rodzic posiada konto: poprzez przelew na konto rodzica. Brak wypłat w oddziałach

Jeżeli rodzic NIE posiada konta: brak możliwości do 9. roku życia dziecka. Brak wypłat w oddziałach

W oddziale / przez bankowość elektroniczną rodzica (jeżeli posiada on konto) W oddziale / przez bankowość elektroniczną rodzica (jeżeli posiada on konto) Tylko w oddziale
Waluta PLN PLN PLN PLN / EUR / USD / GBP
Zakładanie Tylko w banku, obecność dziecka nie jest konieczna Tylko w oddziale, konieczna obecność dziecka (zakłada się kartotekę w banku)

W banku, obecność dziecka nie jest konieczna

Jeżeli rodzic posiada konto w banku - również przez bankowość internetową

Tylko w banku, obecność dziecka nie jest konieczna
Dokumenty Dokument tożsamości dziecka + potwierdzenie, że jest się rodzicem dziecka (akt urodzenia) Akt urodzenia Akt urodzenia Akt urodzenia, potwierdzający, że jest się rodzicem
Konto osobiste (bieżące) Brak w ofercie. Po 9. roku życia można założyć dziecku konto do bieżącej aktywności wraz z dostępem do bankowości elektronicznej. Po 13. roku życia można założyć Konto Przekorzystne, do którego podpina się Mój Skarb Tak, Konto 360° Junior Tak, PKO Konto Dziecka Brak w ofercie. Po 13. roku życia można otworzyć dziecku Konto Mobi

Wszystkie podane konta oszczędnościowe są darmowe.

Dokumenty potrzebne do założenia konta

W celu otworzenia konta powinieneś przedstawić w banku dokumenty stwierdzające tożsamość dziecka: może to być dowód małoletniego, paszport lub sam akt urodzenia. Wymagane jest również udowodnienie, że faktycznie jest się rodzicem dziecka (w tym wypadku powinien wystarczyć sam akt urodzenia).

Ciekawostka: W niektórych bankach wyjaśniono nam, że najłatwiej będzie założyć konto dziecku, jeśli rodzice mają to samo nazwisko, a więc jeśli np. matka posługuje się swoim panieńskim nazwiskiem, najwygodniej będzie, gdy konto dziecku założy ojciec, o ile dziecko nosi nazwisko po ojcu. Pamiętaj jednak, że generalnie tylko jeden rodzic – ten, który podpisywał umowę o konto – jest pełnomocnikiem do rachunku i ma do niego dostęp.

Jeśli chcecie zakładać konta osobno

Życie pisze różne scenariusze. Jak już wspominaliśmy, formalnie dostęp do rachunku powinien mieć jedynie rodzic, który podpisywał umowę o konto dziecka (chyba że doda kolejnego pełnomocnika). W praktyce banki nie zawsze pilnują rygorystycznie, czy drugi rodzic nie może skorzystać z rachunku dziecka (np. gdy ma ograniczone prawa rodzicielskie). Polecamy więc zapytać bezpośrednio w placówce banku, który wybrałeś, jak wygląda kwestia dostępu dla drugiego rodzica. Są banki, które przedstawią Ci całą procedurę, a są takie, w których obsługa zdziwi się, o co pytasz. W zależności od Waszych potrzeb możesz zaufać danej instytucji lub nie.

Warto też rozważyć tę sytuację pod innym kątem. Mianowicie, jeśli założysz konto oszczędnościowe swojemu dziecku, na którym zdeponujecie większą sumę, i coś Ci się stanie, drugi rodzic może mieć problem z pobraniem środków, które w danej sytuacji mogłyby okazać się bardzo potrzebne Twojej rodzinie. Warto pomyśleć wcześniej o nadaniu drugiemu rodzicowi, który nie podpisywał umowy o konto dziecka, pełnomocnictwa do tego rachunku. Jako przedstawiciel ustawowy dziecka możesz to zrobić osobiście w placówce banku. 

Nie ma też przeciwwskazań, aby każde z Was otworzyło konto dziecku, nawet w tym samym banku. Jeśli nie udzielicie sobie nawzajem pełnomocnictw, to będziecie mieć dostęp tylko do tych kont, o które podpisywaliście osobiście umowę.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Zakładanie i korzystanie z kont dziecka wiąże się z wieloma wątpliwościami. Poniżej zebraliśmy tematy najczęściej poruszane przez naszych czytelników na przestrzeni ostatnich lat.

Nie zawsze możesz wybrać całą kwotę z konta dziecka

Deponując oszczędności na koncie dziecka, powinieneś mieć świadomość, że przy większych kwotach środki te nie są dostępne „od ręki”.;

Z konta dziecka możesz w ciągu miesiąca pobrać najwyżej ok. 4700-4900 zł. Jest to tzw. kwota zwykłego zarządu, wyliczana na podstawie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (stąd jej wartość jest „płynna”). Każda wypłata ponad tę sumę wymaga zgody sądu opiekuńczego.

Przykład: na rachunku Twojego dziecka odłożyliście kwotę 10 000 zł, którą zamierzacie w najbliższym czasie wypłacić z konta. Pobranie tej sumy zajmie Wam ponad 2 miesiące: maks. 4900 zł w jednym miesiącu, maks. 4900 w drugim i pozostałe 200 zł – w trzecim.

Na ile samodzielnie dziecko korzysta ze swojego rachunku?

Dziecko do 13. roku życia nie może swobodnie dysponować pieniędzmi. W jego imieniu mogą to robić przedstawiciele ustawowi, najczęściej rodzice. Swobodny dostęp dziecko zyskuje od 13. roku życia, a gdy młody człowiek skończy 18 lat, wszystko, co zgromadził na swoich kontach, automatycznie staje się wyłącznie jego własnością.

Komornik a konto dziecka? No pasaran

Jeśli konto dziecka zakładane jest na jego imię i nazwisko, to należy ono tylko do niego, nawet jeśli de facto wyłącznie rodzice mogą kontem dysponować. Tym samym komornik nie może zająć środków ulokowanych na rachunku dziecka.

Zapewnić przyszłość wnukom - porady dla babć i dziadków

Wiele babć i dziadków chciałoby założyć konta oszczędnościowe dla swoich wnuków i odkładać na tych rachunkach pewne kwoty, tak aby młody człowiek miał zapewniony dobry start w dorosłość. Niestety, dziadkowie nie mogą sami otworzyć konta wnukowi, jeśli nie są jego przedstawicielami ustawowymi.

Czy zatem oszczędzanie dla wnucząt jest niemożliwe? Na szczęście istnieją dwa rozwiązania.

Po pierwsze, jako dziadek/babcia możesz otworzyć własne konto oszczędnościowe i na nim odkładać środki przeznaczone dla wnuczęcia. Pamiętaj jednak, że w przypadku Twojej śmierci pieniądze zgromadzone na koncie wchodzą do zwykłej masy spadkowej (chyba że udzieliłeś w testamencie odpowiednich dyspozycji i zastrzeżeń) i niekoniecznie mogą trafić do osoby, dla której je odkładałeś. Pozostaje Ci liczyć na słowo rodziny, że spełni Twoją ostatnią wolę i przekaże oszczędności wnukowi.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – „drogowskaz” dla banku

Drugim rozwiązaniem jest złożenie w banku tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. „Wkładem”, czyli w tym przypadku oszczędnościami. Jest to specjalny dokument, na podstawie którego po Twojej śmierci oszczędności przekazane zostaną wskazanej osobie. Co więcej, środki te nie wchodzą w skład masy spadkowej.

Możesz wydać kilka dyspozycji, np. dla kilkorga wnucząt, nawet w tym samym banku. Podstawowym ograniczeniem jest tutaj przekazywana kwota: suma wszystkich dyspozycji nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedzający miesiąc zgonu właściciela rachunku. Obecnie, jak już wspominaliśmy, przeciętne wynagrodzenie wyliczane jest na ok. 4900 zł, co pomnożone przez 20 daje kwotę 98 000 zł. Tyle możesz przekazać wnukom na podstawie dyspozycji. Wszystko ponad tę kwotę wchodzi w masę spadkową. 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ma jeszcze tę ogromną zaletę, że zawsze możesz zmienić swoje postanowienie lub w ogóle je odwołać – w każdym momencie. Dyspozycję i wszelkie ewentualne zmiany powinieneś zawsze złożyć w banku na piśmie. Obecnie większość banków daje swoim klientom gotowe do wypełnienia formularze.

Dodatkowym plusem skorzystania z tej opcji jest znacznie większa dostępność ofert kont oszczędnościowych. Jak sam doskonale zauważyłeś, na rynku nie ma imponującej liczby rachunków dla dzieci. Decydując się jednak na założenie konta oszczędnościowego na własne nazwisko, zyskujesz dostęp do propozycji niedostępnych dla dzieci i tym samym możesz wybrać najlepsze, najbardziej intratne konto. Pomoże Ci w tym nasz ranking kont oszczędnościowych.

Więcej o dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przeczytasz w naszym artykule.

Konta dla dzieci – podsumowanie

Choć konta dla dzieci nie należą do popularnych ofert bankowych, to jako rodzice nie jesteśmy na przegranej pozycji. Można bowiem znaleźć kilka propozycji dla osób poniżej 13. roku życia, zarówno kont bieżących (osobistych), jak i oszczędnościowych. Rachunki te są bezpłatne, ale ich funkcjonalności (np. dostęp do nich) różnią się od siebie zasadniczo w zależności od banku.

Pierwsze konto dla dziecka i w ogóle wprowadzenie pociechy w świat bankowości to ważny krok. Wiemy, jaka odpowiedzialność spoczywa na rodzicach i ile wysiłku kosztuje zabezpieczenie przyszłości dzieci. Mamy nadzieję, że nasz artykuł rozwiał Twoje wątpliwości i rozjaśnił meandry bankowych ofert i procedur.

Masz pytania? Napisz do nas! Postaramy się pomóc Ci rozwiązać problem.

Komentarze