Konto ING Direct Business w ING Banku Śląskim

Konto ING Direct Business w ING Banku Śląskim Źródło obrazka: strona ING Banku Śląskiego

Konto ING Direct Business to rachunek dedykowany spółkom kapitałowym, spółkom osobowym o rocznych przychodach powyżej 1,2 mln euro oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Rachunek oferuje wiele interesujących usług dodatkowych, które znacznie ułatwią samorządowcom oraz przedsiębiorcom prowadzenie działalności i zarządzanie finansami firmy.

W naszej analizie rachunku Konto ING Direct Business skupiamy się na najważniejszych kwestiach związanych z rachunkiem firmowym. Należą do nich opłaty za prowadzenie konta, przelewy, kartę debetową czy wypłaty z bankomatów. Omawiamy również dodatkowe funkcjonalności rachunku, z których mogą skorzystać samorządy oraz przedsiębiorcy.

Ile kosztuje konto ING Direct Business?

 • rachunek jest przeznaczony dla spółek kapitałowych, spółek osobowych o rocznych przychodach netto ze sprzedaży powyżej 1,2 mln euro oraz jednostek samorządu terytorialnego;

 • rachunek nie jest oprocentowany;

 • 0 zł - otwarcie konta;

 • 19 zł – prowadzenie rachunku. W ramach tej opłaty klienci otrzymują również złotówkowy rachunek OKO, bezpłatny dostęp do systemu transakcyjnego oraz kartę obciążeniową z odroczoną spłatą VISA Corporate Credit.

 • 0 zł - wydanie i odnowienie karty MasterCard Corporate, umożliwiającej zawieranie transakcji na odległość (przez Internet, telefon i zamówienie pocztowe);

  • do konta wydawana jest także karta typu charge VISA Corporate Credit - za jej obsługę zapłacimy 0 zł, jeżeli miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie co najmniej 500 zł, w przeciwnym razie – 50 zł;

  • istnieje również możliwość zamówienia przedpłaconych kart delegacyjnych - za ich wydanie bank pobierze opłatę w wysokości 20 zł, tyle samo za odnowienie każdej karty. Klienci, którzy zdecydują się na większą liczbę kart służbowych, mają możliwość negocjacji prowizji;

 • 5 zł - za użytkowanie karty MasterCard Corporate, opłaty można uniknąć wykonując płatności bezgotówkowe w wysokości 300 zł miesięcznie;

 • 0 zł - wypłata środków z bankomatów ING Banku Śląskiego, 7 zł – wypłata środków z pozostałych bankomatów w kraju;

 • 3% kwoty transakcji – wypłata z bankomatów za granicą;

 • 0 zł - wpłaty gotówkowe w banknotach we wpłatomacie ING Banku Śląskiego do kwoty 100 000 zł miesięcznie, powyżej – 0,15% kwoty transakcji.

 • 0 zł – wewnętrzne przelewy internetowe;
 • 0,90 zł – przelewy zewnętrzne przez Internet;
 • 0 zł - przelewy do ZUS i US;
 • 10 zł – przelew natychmiastowy przez Internet w systemie Express Elixir dla kwot do 100 tys. (w przypadku wyższych kwot przelew należy podzielić);
 • 4 zł – za złożenie zlecenia stałego;
 • 1,50 zł - za polecenie zapłaty;
 • od 13 do 57 zł za przelew SORBNET – opłata uzależniona od kwoty i godziny przelewu;
 • 3 zł za przelew europejski SEPA - opłata pobiera w przypadku przelewu na rachunek kontrahenta posiadającego konto w ING, w pozostałym przypadku – 5 zł;
 • 0,6% + 15 zł - opłata za wpłatę / wypłatę gotówki zł w oddziale banku.
 • 0,2 % miesięcznie z góry od aktualnej kwoty gwarancji, nie mniej niż 100 zł - wystawienie gwarancji / poręczenia / awalu na wekslu / akceptu weksla / promesy gwarancji /promesy poręczenia wg standardowego wzoru obowiązującego w banku;
 • obsługa gwarancji obcych - loro (nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania kontraktu BGK ze środków FPU)
  • 200 zł - awizowanie beneficjentowi gwarancji lub zmiany do gwarancji,

  • 200 zł - sprawdzenie autentyczności lub/oraz rejestracja i przechowanie gwarancji (lub zmiany do gwarancji) złożonej przez krajowego beneficjenta,

  • 600 zł - pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji,

  • 600 zł - pośrednictwo w przekazaniu dokumentów dotyczących cesji gwarancji;

 • 0,2 % min. 100 zł, maks. 500 zł - realizacja inkasa dokumentowego lub inkasa weksli:
 • otwarcie akredytywy: 0,2 % min. 200 zł (dokumentowej, 0,6 % min. 300 zł (stand-by);
 • 200 zł - awizowanie beneficjentowi akredytywy;
 • czeki w obrocie krajowym: 10 zł (zamówienie blankietu czekowego), 30 zł (potwierdzenie czeku), 20 zł (przyjęcie czeku do inkasa).
 • czeki w obrocie dewizowym: inkaso czeku od 1 szt. - 0,2 % min 30 zł (plus opłata manipulacyjna z tytułu realizacji dyspozycji w rozliczeniach krajowych i zagranicznych).
 • 19 zł - prowadzenie rachunku walutowego;
 • brak opłat za zmianę wysokości dziennego limitu transakcji;
 • brak opłat za pakiet ubezpieczeń do karty;
 • 0,15% od wpłaconej kwoty - opłata za korzystanie z wrzutni ING Banku Śląskiego;
 • możliwość zainstalowania wrzutni light/ mini wpłatomatu/opłatomatu w siedzibie firmy – cena do negocjacji.

Dodatkowe funkcjonalności

Rachunkiem można zarządzać zarówno przez dedykowany posiadaczom konta serwis bankowości internetowej ING BusinessOnline, jak i przez aplikację mobilną - dla posiadaczy Konta ING Direct Business dostęp do obu usług jest bezpłatny. Dodatkowo mogą oni skorzystać ze wsparcia Doradcy Klienta, odpowiadającego za kompleksową obsługę firmy i przygotowującego spersonalizowaną ofertę w oparciu o oczekiwania i potrzeby danego przedsiębiorstwa lub samorządu.

Aplikacja mobilna ING Business

Aplikacja umożliwia zarządzanie zleceniami, przelewy wewnętrzne i do odbiorców zdefiniowanych (w tym ZUS i US), przegląd historii operacji, podpisywanie zleceń wprowadzonych w systemie ING BusinessOnline, dostęp do oferty kredytowej, sprawdzanie aktualnych kursów walut i zawieranie transakcji kupna/sprzedaży waluty.

Serwis ING BusinessOnline

Serwis ułatwia składanie wniosków o ubezpieczenie lub kredyt bez konieczności wizyty w oddziale. Umożliwia również elektroniczne podpisywanie umów, łatwy dostęp do opinii bankowych i zaświadczeń oraz wieloosobowe korzystanie z rachunku poprzez nadawanie odpowiednich uprawnień pracownikom firmy.

Ponadto za pośrednictwem systemu bankowości internetowej uzyskujemy dostęp do modułu FX Trader, za pomocą którego możemy zawierać transakcje walutowe. Ważną funkcjonalnością ING BusinessOnline jest raportowanie - system pozwala na bieżący wgląd w wyciągi ze wszystkich zdefiniowanych w systemie rachunków, również w ramach holdingu lub grupy kapitałowej, przegląd transakcji realizowanych w ciągu dnia, w tym transakcji realizowanych kartą/kartami. Wyciągi i zestawienia są dostępne w różnych formatach.

System Wypłat Elektronicznych

W ramach ING BusinessOnline bank udostępnia również usługę, która pozwala na zastąpienie tradycyjnej wypłaty gotówki z użyciem czeków gotówkowych rozwiązaniami bankowości elektronicznej. Firma rozliczająca się w formie gotówkowej z osobami fizycznymi, np. pracownikami lub kontrahentami, może złożyć w systemie polecenie wypłaty, a osoba wypłacająca może podjąć gotówkę w dowolnym oddziale banku, podając jedynie kod identyfikacyjny i okazując odpowiedni dokument (bez konieczności awizowania).

Zarządzanie nadwyżkami

Konto ING Direct Business daje możliwość skorzystania z wielu instrumentów finansowych: od lokat krótkoterminowych po dłużne papiery wartościowe. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa produkty:

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe - połączenie produktu depozytowego z rachunkiem bankowym. Konto może być prowadzone w złotówkach, euro i dolarach. Od momentu pierwszej wpłaty na rachunek do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego oprocentowanie rachunku wynosi 2,2% dla środków nieprzekraczających kwoty 5 000 000,00 zł (pod warunkiem dokonania nie więcej niż jednej wypłaty środków w danym miesiącu). Po tym okresie obowiązuje standardowe oprocentowanie 1,0% w skali roku. Pierwsza wypłata środków w miesiącu jest wolna od opłat, za kolejne zapłacimy 50 zł. Otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne.

 • Depozyt Korporacyjny - zakładany w złotówkach na okres od 7 do 365 dni. Oprocentowanie depozytu jest stałe, a jego wysokość zależy od kwoty depozytu oraz terminu, na jaki jest zakładany. Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania w drodze indywidualnych negocjacji z bankiem (przykładowe oprocentowanie dla kwot powyżej 100 tys. wynosi od 0,07% dla okresu 7-14 dni do 0,75% dla okresu 270-345 dni ).

ING Direct Business Credit

ING Direct Business Credit to rozbudowana oferta kredytowa, obejmująca m.in. umowę wieloproduktową, kredyty obrotowe i inwestycyjne, wsparcie doradcze dla firm starających się o środki unijne.

Bank umożliwia dobór finansowania, symulację zdolności kredytowej i złożenie wniosku kredytowego za pośrednictwem ING BusinessOnLine bez konieczności wizyty w oddziale. W ramach finansowania działalności firmy i łańcucha dostaw klienci mogą skorzystać z takich opcji, jak finansowanie transakcji MBO/MBI/LBO, finansowanie fuzji i przejęć czy emisji obligacji.

Platforma handlowa Aleo

Aleo to bezpłatna internetowa platforma handlowa dla firm. Posiada ona szereg ciekawych funkcjonalności - pozwala między innymi na prezentację katalogu firmy oraz prowadzenie własnego sklepu internetowego B2B, wysyłanie elektronicznych zapytań ofertowych, organizację aukcji zakupowych i sprzedażowych, porównywanie ofert (dzięki zastosowaniu przejrzystych parametrów), korzystanie z darmowych przelewów do kontrahentów i darmowego przelewu AleoPay zabezpieczającego transakcje.

Ponadto klienci zarejestrowani na platformie Aleo mogą wykupić usługę „Finansowanie Dostawców”, opartą na transakcji faktoringu odwróconego. Umożliwia ona dostawcom prawie natychmiastowe otrzymanie zapłaty za dostarczone produkty lub usługi, a odbiorcom opłacanie faktury w dogodnym dla siebie terminie. Aby usprawnić negocjacje z dostawcą, bank stwarza możliwość indywidualnego ustalania marży dla poszczególnych faktur.

Komentarz redakcji

Konto ING Direct Business to nowoczesny rachunek oferujący rozwiązania przydatne z punktu widzenia dużych klientów biznesowych. Kontem można łatwo i wygodnie zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej i serwisu ING BusinessOnline. Oba kanały dostępu zostały wyposażone w takie funkcjonalności, jak automatyzacja płatności i przelewów, dostęp do rachunku przez wiele osób, możliwość wykonywania transakcji walutowych, zaawansowane narzędzia raportowe, dostęp do ciekawych produktów kredytowych i oszczędnościowych. Atutem konta jest również platforma handlowa Aleo, a zwłaszcza usługa „Finansowanie Dostawców”, przydatna w sytuacji, gdy firmie grozi utrata płynności finansowej. Warto również zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z wielu firmowych kart debetowych (objętych przy tym darmowym ubezpieczeniem).

Pewnym mankamentem ING Direct Business są stałe koszty związane z prowadzeniem rachunku i obsługą karty. Za użytkowanie karty bank nalicza opłatę w wysokości 5 zł (co prawda, prowizji da się uniknąć wykonując płatności bezgotówkowe w wysokości 300 zł miesięcznie). Płatne są również niemal wszystkie typy przelewów, z wyjątkiem przelewów do ZUS i US i wewnętrznych przelewów internetowych.

Co ciekawe, w „Tabeli Opłat i Prowizji” nie znajdziemy pozycji „Opłata za prowadzenie konta”. Zamiast niej bank przedstawia zbiorczą opłatę za „Ofertę ING Direct Business” obejmującą: prowadzenie jednego rachunku bankowego w złotówkach, prowadzenie jednego złotowego rachunku pomocniczego OKO, użytkowanie systemu ING BusinessOnline z autoryzacją przez SMS, wydawanie i odnawianie kart debetowych MasterCard Corporate. Sugestia, że dzięki jednej opłacie możemy skorzystać z 4 różnych produktów, nie zmienia jednak faktu, że za prowadzenie konta zapłacimy 19 zł miesięcznie.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o prowizjach za operacje gotówkowe. W tym przypadku bank poszedł przedsiębiorcom na rękę i zaoferował darmowe wpłaty i wypłaty z maszyn własnej sieci. Klienci mogą również skorzystać z innowacyjnych rozwiązań gotówkowych, takich jak firmowe wrzutnie czy opłatomaty.

 • nowoczesna aplikacja mobilna
 • bogata oferta kredytowa
 • rozbudowana funkcjonalność konta
 • sztywne opłaty za konto, bankomaty obce i przelewy zewnętrzne

Sylwetka ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski działa w Polsce od 1989 r. i jest jednym z największych banków w naszym kraju. Misją instytucji jest "rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta". ING to bank uniwersalny, ale i dość nowoczesny, systematycznie udoskonala swoją ofertę i wprowadza nowe funkcje dla klientów.

Konto w pigułce

 • Jakie są opłaty za konto, kartę i operacje bankowe?

  Prowadzenie konta kosztuje 19 zł miesięcznie. 5 zł za obsługę karty debetowej (można uniknąć, dokonując transakcji na min. 300 zł miesięcznie). Bezpłatne wypłaty z bankomatów ING, 7 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów.

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Rachunek przyniesie korzyści dużym spółkom osobowym i kapitałowym o szerokim zakresie działalności.

 • Jakie są największe zalety rachunku?

  ING Direct Business oferuje ciekawe funkcjonalności wspierające działalność dużych firm np. nowoczesną aplikację mobilną i bankowość elektroniczną, platformę Aleo czy bogatą ofertę kredytową.

 • Jakie są największe wady rachunku?

  Prowadzenie konta, jak i przelewy zewnętrzne i wypłaty z bankomatów obcych wiążą się ze sztywnymi opłatami.

Zadaj pytanie

Prosimy o kontakt, jeżeli w analizie tego rachunku zabrakło ważnej informacji lub gdy podana informacja jest błędna.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.