Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Konto ING Direct Business w ING Banku Śląskim

Konto ING Direct Business w ING Banku Śląskim
Źródło: strona ING Banku Śląskiego
Ocena:
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

W naszej analizie rachunku Konto ING Direct Business skupiamy się na najważniejszych kwestiach związanych z rachunkiem firmowym. Należą do nich opłaty za prowadzenie konta, przelewy, kartę debetową czy wypłaty z bankomatów. Omawiamy również dodatkowe funkcjonalności rachunku, z których mogą skorzystać samorządy oraz przedsiębiorcy.

Ile kosztuje konto ING Direct Business?

Dodatkowe funkcjonalności

Rachunkiem można zarządzać zarówno przez dedykowany posiadaczom konta serwis bankowości internetowej ING BusinessOnline, jak i przez aplikację mobilną - dla posiadaczy Konta ING Direct Business dostęp do obu usług jest bezpłatny. Dodatkowo mogą oni skorzystać ze wsparcia Doradcy Klienta, odpowiadającego za kompleksową obsługę firmy i przygotowującego spersonalizowaną ofertę w oparciu o oczekiwania i potrzeby danego przedsiębiorstwa lub samorządu.

Aplikacja mobilna ING Business

Aplikacja umożliwia zarządzanie zleceniami, przelewy wewnętrzne i do odbiorców zdefiniowanych (w tym ZUS i US), przegląd historii operacji, podpisywanie zleceń wprowadzonych w systemie ING BusinessOnline, dostęp do oferty kredytowej, sprawdzanie aktualnych kursów walut i zawieranie transakcji kupna/sprzedaży waluty.

Serwis ING BusinessOnline

Serwis ułatwia składanie wniosków o ubezpieczenie lub kredyt bez konieczności wizyty w oddziale. Umożliwia również elektroniczne podpisywanie umów, łatwy dostęp do opinii bankowych i zaświadczeń oraz wieloosobowe korzystanie z rachunku poprzez nadawanie odpowiednich uprawnień pracownikom firmy.

Ponadto za pośrednictwem systemu bankowości internetowej uzyskujemy dostęp do modułu FX Trader, za pomocą którego możemy zawierać transakcje walutowe. Ważną funkcjonalnością ING BusinessOnline jest raportowanie - system pozwala na bieżący wgląd w wyciągi ze wszystkich zdefiniowanych w systemie rachunków, również w ramach holdingu lub grupy kapitałowej, przegląd transakcji realizowanych w ciągu dnia, w tym transakcji realizowanych kartą/kartami. Wyciągi i zestawienia są dostępne w różnych formatach.

System Wypłat Elektronicznych

W ramach ING BusinessOnline bank udostępnia również usługę, która pozwala na zastąpienie tradycyjnej wypłaty gotówki z użyciem czeków gotówkowych rozwiązaniami bankowości elektronicznej. Firma rozliczająca się w formie gotówkowej z osobami fizycznymi, np. pracownikami lub kontrahentami, może złożyć w systemie polecenie wypłaty, a osoba wypłacająca może podjąć gotówkę w dowolnym oddziale banku, podając jedynie kod identyfikacyjny i okazując odpowiedni dokument (bez konieczności awizowania).

Zarządzanie nadwyżkami

Konto ING Direct Business daje możliwość skorzystania z wielu instrumentów finansowych: od lokat krótkoterminowych po dłużne papiery wartościowe. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa produkty:

  • Otwarte Konto Oszczędnościowe - połączenie produktu depozytowego z rachunkiem bankowym. Konto może być prowadzone w złotówkach, euro i dolarach. Od momentu pierwszej wpłaty na rachunek do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego oprocentowanie rachunku wynosi 2,2% dla środków nieprzekraczających kwoty 5 000 000,00 zł (pod warunkiem dokonania nie więcej niż jednej wypłaty środków w danym miesiącu). Po tym okresie obowiązuje standardowe oprocentowanie 1,0% w skali roku. Pierwsza wypłata środków w miesiącu jest wolna od opłat, za kolejne zapłacimy 50 zł. Otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne.

  • Depozyt Korporacyjny - zakładany w złotówkach na okres od 7 do 365 dni. Oprocentowanie depozytu jest stałe, a jego wysokość zależy od kwoty depozytu oraz terminu, na jaki jest zakładany. Istnieje możliwość ustalenia wartości oprocentowania w drodze indywidualnych negocjacji z bankiem (przykładowe oprocentowanie dla kwot powyżej 100 tys. wynosi od 0,07% dla okresu 7-14 dni do 0,75% dla okresu 270-345 dni ).

ING Direct Business Credit

ING Direct Business Credit to rozbudowana oferta kredytowa, obejmująca m.in. umowę wieloproduktową, kredyty obrotowe i inwestycyjne, wsparcie doradcze dla firm starających się o środki unijne.

Bank umożliwia dobór finansowania, symulację zdolności kredytowej i złożenie wniosku kredytowego za pośrednictwem ING BusinessOnLine bez konieczności wizyty w oddziale. W ramach finansowania działalności firmy i łańcucha dostaw klienci mogą skorzystać z takich opcji, jak finansowanie transakcji MBO/MBI/LBO, finansowanie fuzji i przejęć czy emisji obligacji.

Platforma handlowa Aleo

Aleo to bezpłatna internetowa platforma handlowa dla firm. Posiada ona szereg ciekawych funkcjonalności - pozwala między innymi na prezentację katalogu firmy oraz prowadzenie własnego sklepu internetowego B2B, wysyłanie elektronicznych zapytań ofertowych, organizację aukcji zakupowych i sprzedażowych, porównywanie ofert (dzięki zastosowaniu przejrzystych parametrów), korzystanie z darmowych przelewów do kontrahentów i darmowego przelewu AleoPay zabezpieczającego transakcje.

Ponadto klienci zarejestrowani na platformie Aleo mogą wykupić usługę „Finansowanie Dostawców”, opartą na transakcji faktoringu odwróconego. Umożliwia ona dostawcom prawie natychmiastowe otrzymanie zapłaty za dostarczone produkty lub usługi, a odbiorcom opłacanie faktury w dogodnym dla siebie terminie. Aby usprawnić negocjacje z dostawcą, bank stwarza możliwość indywidualnego ustalania marży dla poszczególnych faktur.

Komentarz redakcji

Konto ING Direct Business to nowoczesny rachunek oferujący rozwiązania przydatne z punktu widzenia dużych klientów biznesowych. Kontem można łatwo i wygodnie zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej i serwisu ING BusinessOnline. Oba kanały dostępu zostały wyposażone w takie funkcjonalności, jak automatyzacja płatności i przelewów, dostęp do rachunku przez wiele osób, możliwość wykonywania transakcji walutowych, zaawansowane narzędzia raportowe, dostęp do ciekawych produktów kredytowych i oszczędnościowych. Atutem konta jest również platforma handlowa Aleo, a zwłaszcza usługa „Finansowanie Dostawców”, przydatna w sytuacji, gdy firmie grozi utrata płynności finansowej. Warto również zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z wielu firmowych kart debetowych (objętych przy tym darmowym ubezpieczeniem).

Pewnym mankamentem ING Direct Business są stałe koszty związane z prowadzeniem rachunku i obsługą karty. Za użytkowanie karty bank nalicza opłatę w wysokości 5 zł (co prawda, prowizji da się uniknąć wykonując płatności bezgotówkowe w wysokości 300 zł miesięcznie). Płatne są również niemal wszystkie typy przelewów, z wyjątkiem przelewów do ZUS i US i wewnętrznych przelewów internetowych.

Co ciekawe, w „Tabeli Opłat i Prowizji” nie znajdziemy pozycji „Opłata za prowadzenie konta”. Zamiast niej bank przedstawia zbiorczą opłatę za „Ofertę ING Direct Business” obejmującą: prowadzenie jednego rachunku bankowego w złotówkach, prowadzenie jednego złotowego rachunku pomocniczego OKO, użytkowanie systemu ING BusinessOnline z autoryzacją przez SMS, wydawanie i odnawianie kart debetowych MasterCard Corporate. Sugestia, że dzięki jednej opłacie możemy skorzystać z 4 różnych produktów, nie zmienia jednak faktu, że za prowadzenie konta zapłacimy 19 zł miesięcznie.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o prowizjach za operacje gotówkowe. W tym przypadku bank poszedł przedsiębiorcom na rękę i zaoferował darmowe wpłaty i wypłaty z maszyn własnej sieci. Klienci mogą również skorzystać z innowacyjnych rozwiązań gotówkowych, takich jak firmowe wrzutnie czy opłatomaty.

Przydatne dokumenty

  1. Taryfa opłat i prowizji

O banku

ING Bank Śląski posiada kompleksową ofertę produktową, skierowaną do różnych grup klientów – młodzieży, studentów, przedsiębiorców, zamożniejszych klientów, korporacji i samorządów.

Na propozycję banku składają się nie tylko nowoczesne konta rozliczeniowo-oszczędnościowe, lecz również innowacyjna bankowość elektroniczna i rozbudowany pakiet dodatkowych funkcjonalności.