Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Formularz W-8BEN – czym jest i jak go wypełnić?

Formularz W-8BEN – czym jest i jak go wypełnić?
Źródło: @RossHelen/istockphoto
Spis treści

W Polsce, podobnie zresztą jak w wielu innych krajach, dużą popularnością cieszy się inwestowanie w spółki dywidendowe notowane na amerykańskiej giełdzie. To szczególnie nie dziwi, bo dywidendy tych firm często są wypłacane regularnie, a przy tym opiewają na spore kwoty. Sęk w tym, że bez formularza W-8BEN nabywanie akcji tych spółek amerykańskich, które dzielą się zyskami z akcjonariuszami, jest znacznie mniej opłacalne.

Czym jest formularz W-8BEN i kto może z niego skorzystać?

Zacznijmy od tego, że formularz W-8BEN to nic innego, jak oświadczenie wymagane przez urząd podatkowy w Stanach Zjednoczonych, które służy ustaleniu rezydencji podatkowej cudzoziemca uzyskującego tzw. dochody ze źródeł amerykańskich (US source income). Jednym z tych ostatnich mogą być właśnie dywidendy pochodzące ze spółek z USA oraz ekwiwalenty dywidend wypłacane przez amerykańskie fundusze ETF typu dystrybucyjnego. Warto jednak wiedzieć, że wspomniany formularz znajduje zastosowanie również w innych przypadkach; choćby wtedy, gdy jesteś freelancerem i wykonujesz zlecenia dla amerykańskiej firmy, która nie jest zarejestrowana w Polsce na potrzeby podatkowe.

Dzięki drukowi W-8BEN możesz skorzystać z obniżonej stawki podatkowej, na co pozwala umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i krajem Twojej rezydencji. Złożenie takiego dokumentu spowoduje, że Twoje dochody z tytułu dywidend wypłaconych przez amerykańskie spółki zostaną opodatkowane tylko raz.

W-8BEN-E i W-8BEN – dla kogo są te formularze?

Dla porządku podkreślmy, że jako klient indywidualny wypełniasz formularz podatkowy W-8BEN, który jest przeznaczony dla osób fizycznych. Miej jednak na uwadze, że istnieje jeszcze inny druk o podobnej nazwie (W-8BEN-E), z którego korzystają podmioty niebędące osobami fizycznymi. Wypełniają go więc m.in. spółki kapitałowe i osobowe czy rozmaite fundusze, które chcą i mogą uniknąć podwójnego opodatkowania w przypadku posiadania z amerykańskich źródeł.

Co konkretnie daje złożenie formularza podatkowego W-8BEN?

Jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych, a uzyskujesz dochody z amerykańskich źródeł, to tamtejszy fiskus nie może Cię zidentyfikować i dlatego narzuca podwójny podatek u źródła. W takiej sytuacji dywidendy, jakie uzyskałeś od spółek z USA, zostają obarczone stawką podatkową w wysokości nie 15, lecz aż 30%. Oznacza to „utratę” blisko jednej trzeciej zarobionych pieniędzy, podczas gdy w przypadku dywidend wypłaconych np. przez polskie firmy musiałbyś zapłacić „tylko” 19% podatku. Ta pozornie niewielka różnica przekłada się na pokaźne kwoty zwłaszcza, gdy inwestycje w amerykańskie spółki dywidendowe mają charakter długoterminowy i opiewają na duże sumy.

Jedynym sposobem na uniknięcie opisanej sytuacji jest wypełnienie i złożenie formularza W-8BEN, co spowoduje potrącenie 15% podatku. Co ważne, ponieważ w naszym kraju dochody z tytułu dywidend obarczone są 19% stawką podatkową, powstałą różnicę w wysokości 4 p.p. musisz rozliczyć samodzielnie. W praktyce wygląda to więc tak, że dzięki drukowi W-8BEN dochody z dywidend od spółek amerykańskich będą opodatkowane na takim poziomie, jak te wypłacone przez polskie firmy.

W przypadku dywidend od polskich spółek płatnikiem podatku jest zwykle dom maklerski, co oznacza, że na Twoje konto trafia kwota netto (po potrąceniu podatku), a Ty nie masz obowiązku wykazywać dochodu w rozliczeniu rocznym. Jeśli chodzi o firmy z siedzibami zarejestrowanymi poza Polską, dywidendy również zostają pomniejszone o podatek, ale nie są rozliczane z polskim fiskusem – o to musisz już zadbać we własnym zakresie.

Formularz W-8BEN – jak wypełnić i gdzie go znaleźć?

Minusem formularza W-8BEN jest fakt, że nie możesz ot tak pobrać go np. ze strony rządowej i złożyć w swoim domu maklerskim lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Abyś mógł z niego skorzystać, musi udostępniać go broker prowadzący rachunek, za pośrednictwem którego kupujesz akcje notowane na amerykańskiej giełdzie. Jeśli nie zapewnia takiego druku, jesteś skazany na 30% podatek od dochodów z dywidend otrzymywanych od spółek z USA.

Większych problemów nie powinno natomiast przysporzyć samo wypełnienie druku W-8BEN. Instrukcja po polsku zazwyczaj jest dołączona do formularza, a przez cały proces najczęściej można przebrnąć online, bezpośrednio z poziomu konta inwestycyjnego. Co więcej, system zwykle automatycznie uzupełnia większość danych, więc Twoje działania ograniczają się tu do niezbędnego minimum. Zwykle wystarczy, że jako kraj swojej rezydencji wskażesz Polskę (o ile faktycznie nim jest) i wpiszesz swój numer PESEL w polu zarezerwowanym dla zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej. Co ważne, wszelkie dane podawane w formularzu muszą pokrywać się z tymi, na które zarejestrowany jest Twój rachunek inwestycyjny.

W zagranicznych domach maklerskich, które działają na skalę międzynarodową, obecność formularza W-8BEN jest standardem. W Polsce liczbę podmiotów, które udostępniają taki druk, można policzyć na palcach jednej ręki. Obecnie są to przede wszystkim domy maklerskie: XTB, Bossa i banku Citi Handlowy, ale niewykluczone, że w nieodległej przyszłości dołączą do nich kolejne.

W poniższym zestawieniu znajdziesz najlepsze naszym zdaniem oferty kont inwestycyjnych, a także informacje, czy formularz W-8BEN jest dostępny w mBanku, PKO BP i innych domach maklerskich oferujących giełdę amerykańską.

Ranking rachunków maklerskich - Maj 2023

Co jeszcze warto wiedzieć?

Po wypełnieniu i złożeniu formularza W-8BEN obniżysz podatek z amerykańskich źródeł przychodów, przy czym musisz mieć na uwadze, że nie stanie się to od razu. Urząd podatkowy w USA potrzebuje czasu na sprawdzenie i zatwierdzenie tego dokumentu, więc w praktyce, gdy złożysz druk np. w połowie listopada, to obniżona stawka podatkowa będzie stosowana od grudnia.

Istotny jest również fakt, że druk W-8BEN ma określoną ważność. Wynosi ona 3 lata kalendarzowe, liczone od końca roku, w którym został złożony. Gdy zatem wypełnisz go w listopadzie 2022 r., to pozostanie aktywny do końca grudnia 2025 r. Jeśli po tym czasie nadal będziesz chciał inwestować w amerykańskie spółki dywidendowe, korzystając przy tym z obniżonego opodatkowania, będziesz musiał ponownie złożyć dokument.