Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Gwarancja ceny paliwa z Rachunkiem Partner w Alior Banku - zyskaj nawet 100 zł miesięcznie!

Gwarancja ceny paliwa z Rachunkiem Partner w Alior Banku - zyskaj nawet 100 zł miesięcznie!
Źródło: strona Alior Banku

Co jeszcze można zyskać?

Przystępując do promocji Alior Banu, zyskujesz paliwo w promocyjnej cenie i unikasz wynoszącej 15,99 zł miesięcznie opłaty za korzystanie usługi Cash Back dla przedsiębiorców.

Kto może wziąć udział w promocji?

Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, a także do wspólników spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich, które rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach uproszczonych, tj. prowadzą księgi przychodów i rozchodów. Oferta skierowana jest wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy przed 18 września 2017 r. nie posiadali żadnego rachunku firmowego w Alior Banku.

Promocja obowiązuje bezterminowo. W przypadku, jeśli organizator zdecyduje się na jej zakończenie, poinformuje o tym uczestników z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Warunki otrzymania premii

Aby móc tankować w promocyjnej cenie 3,90 zł za litr paliwa, konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

  1. W czasie trwania promocji należy otworzyć rachunek firmowy oferowany przez Alior Bank. Promocją objęte są dwa rodzaje kont: Rachunek Partner oraz Rachunek Bezpieczny. Rachunek Partner założysz na tej stronie banku.
  2. Do rachunku należy zamówić i aktywować kartę debetową MasterCard Debit Commercial - tylko ta karta pozwoli na uzyskanie zwrotu.
  3. W miesiącu, w którym ubiegamy się o premię, wymagane jest wykonanie przynajmniej jednego przelewu na rzecz ZUS i/lub Urzędu Skarbowego, a także dokonanie transakcji za pomocą karty płatniczej na kwotę min. 500 zł (w tej kwocie mogą znajdować się zarówno opłaty za paliwo, jak także wszelkiego rodzaju inne wydatki).

Po spełnieniu powyższych wytycznych zyskujemy prawo do otrzymania premii moneyback za wydatki poniesione na zakup benzyny PB95, PB98 oraz oleju napędowego.

Obliczenie wysokości premii oraz przekazanie nagrody

Aby ustalić wysokość należnej premii, bank podliczy sumę miesięcznych płatności kartą dokonanych za paliwo zakupione na stacjach benzynowych na terenie całego kraju (pod uwagę będę brane transakcje oznaczone kodami MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983). Następnie otrzymaną kwotę podzieli przez aktualną w danym miesiącu cenę paliwa PB95 publikowaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych. W kolejnym kroku otrzymany wynik bank pomnoży przez 3,90 zł.

Wyliczona kwota zostanie odjęta od kwoty faktycznie wydatkowanej na paliwo przez uczestnika promocji, a różnica zwrócona na jego rachunek bankowy do 10-tego dnia roboczego następnego miesiąca. Maksymalna wysokość premii wynosi 100 zł miesięcznie.

Obliczanie wysokości premii w praktyce

W październiku 2017 roku przedsiębiorca poniósł wydatki związane z zakupem paliwa równe 460 zł. Pod koniec miesiąca bank podzielił tę kwotę przez aktualną średnią cenę litra benzyny PB95 podawaną przez Polską Izbę paliw Płynnych wynoszącą 4,60 zł. Uzyskany wynik to 100 litrów. Następnie tę wartość pomnożył przez 3,90 zł, co dało w sumie 390 zł. Na ostatnim etapie bank odjął od 460 zł (faktycznie wydatkowana kwota) 390 zł, a resztę, czyli 70 zł, zwrócił na konto przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca zapłacił za paliwo o ponad 15 proc. mniej niż wynosiła jego rynkowa cena.

Zysk uczestnika promocji w zależności od kwoty wydanej na paliwo
Kwota wydana na paliwo Zwrot dla przedsiębiorcy Zysk procentowy
100 zł 15,22 zł 15,2%
250 zł 38,04 zł 15,2%
500 zł 76,08 zł 15,2%
650 zł 98,91 zł 15,2%
750 zł 100 zł 13,3%
1000 zł 100 zł 10,0%
* Do obliczeń przyjęto cenę paliwa PB95 na poziomie 4,60 zł za 1 litr. Maksymalna miesięczna kwota zwrotu to 100 zł.

Rachunek Partner w Alior Banku

Największy atut firmowego Rachunku Partner, to gwarancja ceny paliwa na poziomie 3,90 zł. Jeśli zapłacisz na stacjach paliw więcej, to Alior Bank zwróci Ci różnicę, maksymalnie 100 zł w miesiącu. Aktywne korzystanie z tego konta pozwoli uniknąć lub ograniczyć wiele opłat.

Komentarz redakcji

Uczestnicząc w promocji kont firmowych Alior Banku mamy możliwość zakupienia w promocyjnej cenie nawet 150 litrów paliwa miesięcznie (zakładamy poziom cen z połowy października 2017 roku), co przy ekonomicznym użytkowaniu służbowego auta ze spokojem powinno wystarczyć na pokonanie przeszło 2 tys. km. Pamiętajmy jednak, że bank do ustalania wysokości premii bierze pod uwagę ceny paliwa PB95. Jeśli więc tankujemy benzynę 98-oktanową, realne zyski będą dla nas nieco niższe. Niemniej, jeśli ktoś na co dzień dużo podróżuje po kraju, np. spotykając się ze swoimi biznesowymi partnerami, promocja Alior Banku jest dla niego doskonałą okazją do znacznego, bo aż kilkunastoprocentowego obniżenia kosztów transportu.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin Promocji „Cashback dla Przedsiębiorców”

O banku

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku. Instytucja działa na rynku od 2008. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32% akcji.

Strategią Alior Banku jest zwiększanie udziału w sektorze bankowym, pogłębianie relacji z klientami oraz rozwój dotychczasowych produktów i innowacji.