Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

eMakler – konto maklerskie mBanku

eMakler – konto maklerskie mBanku
Źródło: Strona mBanku
Ocena:
Atrakcyjność opłat:
Funkcjonalność:
Bogactwo oferty:
Bezpieczeństwo:

Zalety:

 • konto założysz online wraz z rachunkiem osobistym
 • łatwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych na rachunkach IKE oraz IKZE
 • pełna integracja z kontem osobistym
 • nowoczesny system transakcyjny
 • notowania mobilne

Wady:

 • drogie przelewy do innego banku
 • wąska oferta instrumentów rynku terminowego

Opinia eksperta

Jeśli chodzi o ofertę inwestowania na GPW, eMakler to rynkowy średniak zarówno pod względem atrakcyjności opłat, jak i bogactwa produktów (a nawet ustępuje konkurencji w zakresie oferty instrumentów pochodnych). Z drugiej strony, zapewnia bogaty, jeden z najbogatszych na naszym rynku, wybór zagranicznych ETF-ów, a do tego całkiem atrakcyjne warunki inwestowania na najważniejszych światowych giełdach, a także komfortowe połączenie z rachunkiem osobistym mBanku. Dlatego też, jeśli tylko jesteś gotów związać się z mBankiem również kontem osobistym, to eMakler może okazać się dla Ciebie całkiem ciekawym wyborem.
Marcin Kowalczyk
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

Poniżej znajduje się opis oferty biura maklerskiego mBanku, który pozwoli rozeznać się, co ma ono do zaproponowania inwestorom i jak wygląda oferta jego rachunku eMakler.

Rachunek maklerski eMakler i główne cechy jego oferty

Konto eMakler to klasyczny rachunek maklerski do inwestowania na giełdach, ale zintegrowany z kontem osobistym mBanku. Oznacza to, że jest przeznaczony tylko dla tych klientów, którzy już są związani (lub chcą się związać) z tym bankiem rachunkiem bankowym. Warto przy tym zaznaczyć, że za samo prowadzenie konta eMakler, a także realizację powiązanych z nim usług, odpowiada Biuro Maklerskie mBanku. To ostatnie stanowi wyodrębniony organizacyjnie podmiot mBanku, który podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoby, które nie mają i nie chcą otwierać rachunku osobistego w mBanku, nadal mogą założyć konto inwestycyjne w biurze maklerskim tego banku. W takim jednak przypadku strona kosztowa i produktowa będzie wyglądać już nieco inaczej. Różnice nie są duże, ale powodują, że oferty eMaklera i propozycji dla klientów spoza mBanku nie należy ze sobą utożsamiać.

Oto najważniejsze cechy eMaklera:

 • pełna integracja z kontem osobistym mBanku,

 • bezpłatne prowadzenie rachunku po spełnieniu prostych warunków,

 • dostęp do pełnej oferty papierów wartościowych z GPW,

 • możliwość inwestowania w kontrakty terminowe na WIG20,

 • dostęp do najważniejszych giełd zagranicznych,

 • wysyłka dokumentu podatkowego PIT-8C.

Pełna analiza rachunku maklerskiego eMakler


Podstawowe parametry

Tak przedstawiają się główne parametry rachunku maklerskiego eMakler.

Dla części inwestorów przedstawiona specyfikacja będzie wystarczająca, aby wstępnie rozeznać się, czy konto inwestycyjne eMakler ma szansę sprostać ich potrzebom i oczekiwaniom.

eMakler – prowizje i opłaty

Biuro maklerskie mBanku nie pobiera opłaty za otwarcie ani prowadzenie rachunku, o ile klient wyrazi zgodę na otrzymywanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Jeśli chodzi natomiast o najważniejszy rodzaj kosztów, czyli prowizje transakcyjne, to różnią się one w zależności od tego, czy handel dotyczy akcji z polskiej giełdy, czy z rynków zagranicznych. W obu przypadkach opłata stanowi określoną procentowo stawkę, która jest naliczana od wartości transakcji; obowiązuje przy tym ustalony próg minimalny, poniżej którego nie może zejść wielkość płaconej prowizji.

Pozostałe koszty użytkowania rachunku eMakler – wypłata środków, dostęp do notowań i inne

Korzystając z eMaklera, inwestor nie ponosi kosztów przechowywania papierów wartościowych, ani polskich, ani zagranicznych, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza określonej kwoty. Nie płaci również za przelew środków na konto osobiste w mBanku, ani za dostęp do notowań z prezentacją jednej najlepszej oferty kupna i sprzedaży.

Należy pamiętać, że handel na niektórych giełdach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi, nietypowymi opłatami, które wynikają z tamtejszych regulacji dotyczących obrotu instrumentami. Informacje na ich temat zwykle znajdują się na stronie danego domu maklerskiego lub w udostępnionej przez niego tabeli opłat i prowizji.

eMakler – PIT, podatki i urząd skarbowy

Inwestując na giełdzie, czy to polskiej, czy zagranicznej, trzeba rozliczyć transakcje przeprowadzone w danym roku podatkowym i złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-38. Jeśli wypracowano dzięki nim zysk, tzn. kwota przychodów przekroczyła wielkość poniesionych kosztów, inwestor jest zobowiązany zapłacić 19% podatku od dochodów kapitałowych.

BM mBanku, podobnie jak większość innych polskich domów maklerskich, wysyła klientom formularz PIT-8C z zestawieniem zysków i strat. Dzięki temu wypełnienie deklaracji podatkowej nie przysparza większych trudności – wystarczy przepisać do niej wyniki widniejące w dokumencie od brokera.

Oferta inwestycyjna eMaklera – ETF-y, akcje i inne produkty z GPW oraz rynki zagraniczne

Ważny aspekt oferty rachunku maklerskiego stanowi bogactwo produktów inwestycyjnych. Warto zatem wsspomnieć, że konto eMakler zapewnia dostęp do wszystkich papierów wartościowych notowanych na polskiej giełdzie, czyli akcji spółek (w tym z NewConnect), obligacji, praw poboru, praw do akcji czy certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, można dzięki niemu inwestować w takie instrumenty z GPW, jak ETF-y na wybrane zagraniczne indeksy giełdowe czy kontrakty terminowe na indeks WIG20 – inne instrumenty pochodne nie są dostępne.

Za pośrednictwem eMaklera można handlować również na giełdach zagranicznych, a konkretniej – instrumentami z rynku amerykańskiego, brytyjskiego i niemieckiego. W ich przypadku oferta produktów ogranicza się do akcji i ETF-ów.

eMakler – jak założyć konto i rozpocząć inwestowanie?

Osoby, które chcą skorzystać z oferty rachunku eMakler, najpierw muszą założyć konto osobiste mBanku – to prosta, standardowa procedura, przez którą można przejść w całości przez Internet lub w placówce bankowej.

Poniżej znajdują się szczegóły oferty podstawowego rachunku osobistego mBanku.

Gdy konto zostanie aktywowane, rachunek inwestycyjny będzie można otworzyć za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej mBanku. Wystarczy wybrać zakładkę „Inwestycje”, a następnie „aktywuj eMaklera”. Chcąc inwestować również w kontrakty terminowe, trzeba dodatkowo zaznaczyć opcję „instrumenty pochodne”. Za pośrednictwem tej samej strony od razu można też dokonać aktywacji usług: Supermarket Funduszy Inwestycyjnych oraz IKE eMakler i IKZE eMakler. Każdą z nich da się jednak uruchomić później, w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Sam proces aktywacji eMaklera polega na złożeniu wniosku elektronicznego, który został już przygotowany przez system. Działania klienta ograniczają się w zasadzie do wskazania urzędu skarbowego i konta osobistego służącego do inwestowania. Na koniec pozostaje zapoznać się z umową i podpisać ją z wykorzystaniem kodu SMS lub aplikacji mobilnej. Nigdzie klient nie musi podawać swoich danych osobowych czy kontaktowych, bowiem mBank już wcześniej, na etapie zakładania rachunku osobistego, zweryfikował jego tożsamość.

Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji eMaklera, można już wpłacić środki na rachunek maklerski i rozpocząć inwestowanie.

Rachunek eMakler – mocny średniak z niskimi kosztami inwestowania za granicą i bogatym wyborem ETF-ów

Pora na całościową ocenę eMaklera i porównanie go z pozostałymi kontami maklerskimi dostępnymi na rynku.

Atrakcyjność opłat

Jak od strony kosztowej prezentuje się propozycja BM mBanku?

Rynkowy standard w zakresie kosztów

Plusem eMaklera jest możliwość łatwego uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku, jednak warto odnotować, że obecnie nie jest to już wyróżnikiem na rynku. Co więcej, jest co najmniej kilka domów maklerskich, które oferują bezwarunkowo darmowe konto inwestycyjne.

Jeśli chodzi o prowizje transakcyjne, to w mBanku obowiązują chyba najpopularniejsze na rynku stawki za handel na GPW. Wiele polskich domów maklerskich stosuje dokładnie taką samą wysokość opłat za transakcje na akcjach, obligacjach czy kontraktach indeksowych.

Powyżej średniej rynkowej wypada natomiast oferta inwestowania na rynkach zagranicznych. Wprawdzie kilka polskich domów maklerskich pobiera podobną prowizję w wyrażeniu procentowym, jednak w BM mBanku obowiązuje jedna z najniższych opłat minimalnych, co pozwala korzystnie zawierać transakcje niskokwotowe. Pewnym minusem jest natomiast brak formularza W-8BEN, przez który inwestorzy nie mogą obniżyć z 30 do 15% podatku od dywidend płaconych przez spółki notowane na amerykańskiej giełdzie.

Bogactwo oferty

Czy ofertę produktową eMaklera można uznać za satysfakcjonującą?

Mało rynków zagranicznych, wąska oferta instrumentów pochodnych

Jeśli chcesz inwestować głównie na warszawskiej giełdzie, to rachunek eMakler powinien spełnić Twoje oczekiwania. Zapewnia on dostęp do kompletu papierów wartościowych notowanych na GPW, przy czym warto zauważyć, że takie same możliwości gwarantuje większość kont innych polskich domów maklerskich. Co więcej, w odróżnieniu od sporej części z nich, BM mBanku nie udostępnia w ramach eMaklera opcji giełdowych i oferuje tylko jeden instrument pochodny – kontrakty terminowe na WIG20.

Biuro Maklerskie mBanku, jako jeden z około 10 polskich domów maklerskich, daje możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. Wybór giełd nie jest jednak duży, bo ogranicza się do trzech najważniejszych: amerykańskiej, niemieckiej i brytyjskiej. Z drugiej strony, rynki te cieszą się największym zainteresowaniem polskich inwestorów, a jeśli dodać do tego wspomniane atrakcyjne prowizje, to całościowo otrzymamy naprawdę całkiem atrakcyjną ofertę handlu poza GPW. Warto przy tym zaznaczyć, że pod względem bogactwa dostępnych ETF-ów zagranicznych BM mBanku to absolutna czołówka polskich brokerów.

Warto podkreślić, że w ramach usługi eMakler nie można inwestować bezpośrednio w USD, EUR czy GBP (pozwala na to, niezintegrowana z rachunkiem osobistym, platforma mInwestor). Jeśli zatem chcesz handlować zagranicznymi instrumentami, to w tym przypadku przy zawieraniu transakcji będzie obowiązywał kurs przewalutowania BM mBanku. Z informacji na stronie instytucji wynika jednak, że marża wynosi tylko 0,1%, więc takie rozwiązanie może okazać się korzystniejsze, niż samodzielny zakup walut i korzystanie z nich za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego. 

Funkcjonalność

Jak oceniam wygodę korzystania z rachunku eMakler?

Rachunek eMakler – aplikacja i platforma inwestycyjna

Ocena komfortu korzystania z platformy transakcyjnej czy aplikacji mobilnej danego biura maklerskiego, w odróżnieniu od dwóch poprzednich aspektów oferty, siłą rzeczy jest już bardziej subiektywna. W moim odczuciu w przypadku eMaklera elementy te szczególnie nie wyróżniają się na tle rozwiązań oferowanych przez pozostałe polskie domy maklerskie.

Zarówno aplikacja, jak i platforma transakcyjna eMaklera są proste i przyjazne w obsłudze, przy czym ta druga oferuje większe możliwości analityczne. Dzięki oprogramowaniu mStatica, które przeznaczone jest dla komputerów i laptopów z systemem Windows, możesz wygodnie składać zlecenia oraz przeglądać notowania i wykresy cen instrumentów. Ponadto program pozwala korzystać z: około 60 wskaźników analizy technicznej, alertów dźwiękowych i wizualnych opartych na cenach lub wskaźnikach, a także eksportować notowania w czasie rzeczywistym do bazy plików tekstowych.

Korzystanie z aplikacji i platformy inwestycyjnej mBanku było dla mnie całkiem komfortowe, ale pewnie znajdą się użytkownicy, którzy woleliby, aby pewne rozwiązania wizualne czy użytkowe wyglądały nieco inaczej.

Jakość obsługi klienta: kontakt mailowy i infolinia

Z BM mBanku możesz skontaktować się mailowo lub za pośrednictwem specjalnej infolinii eMakler, która jest przeznaczona dla klientów, którzy mają pytania dotyczące tego konkretnie rachunku. Osobiście korzystałem z obydwu opcji i moje doświadczenia są pozytywne – uzyskałem szybkie i wyczerpujące odpowiedzi.

Dodam jednak, że moje pytania do konsultantów dotyczyły oferty rachunku maklerskiego, więc trudno mi powiedzieć, jak BM mBanku radzi sobie z rozwiązywaniem poważniejszych problemów klientów. Opinie w sieci na ten temat są różne, przy czym nie odnotowałem, aby broker szczególnie wyróżniał się tu na plus lub minus na tle reszty domów maklerskich.

Bezpieczeństwo

Rachunek eMakler jest oferowany przez licencjonowane biuro maklerskie z długimi tradycjami (jego początki sięgają 1991 roku) i sukcesami. Jeśli chodzi o te ostatnie, to wystarczy wspomnieć, że BM mBanku prowadzi łącznie ponad 400 000 rachunków papierów wartościowych i zbiorczych, co stanowi wynik ponad dwukrotnie wyższy niż drugiego pod tym względem BM Pekao (stan na maj 2022 roku).

Ponieważ BM mBanku jest polskim podmiotem, korzystając z jego oferty jesteś chroniony polskimi regulacjami i gwarancjami – identycznie wygląda to w przypadku każdego innego rodzimego domu maklerskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Twoje środki pieniężne na rachunku są chronione w 100% do równowartości 3000 EUR i w 90% w przypadku nadwyżki ponad tę kwotę (limit ochrony sięga 22 000 EUR). Natomiast posiadane przez Ciebie instrumenty finansowe są w 100% bezpieczne, niezależnie od ich wartości, bowiem pieczę nad nimi sprawuje w rzeczywistości nie biuro maklerskie, lecz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – specjalna instytucja państwowa pełniąca rolę swego rodzaju sejfu. 

Czy warto korzystać z eMaklera? Opinie i moja ocena

Rachunek maklerski eMakler to rynkowy średniak, jeśli chodzi o koszty inwestowania na polskiej giełdzie i bogactwo produktów z GPW. Oferuje jednak szeroki, jeden z największych na naszym rynku, wybór zagranicznych ETFów, a do tego całkiem atrakcyjne warunki inwestowania na giełdach: amerykańskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Jeśli uwzględnimy te kwestie, to całościowo należy go zaliczyć do czołówki kont inwestycyjnych.

Teoretycznie największym minusem eMaklera jest fakt, że mogą go aktywować wyłącznie posiadacze konta osobistego w mBanku. Z drugiej strony, wielu uzna to za korzyść, bo takie połączenie usług pozwala z jednego miejsca wygodnie zarządzać niemal całym obszarem finansów osobistych. Warto przy tym dodać, że mBank ma całkiem dobrze ocenianą bankowość internetową i mobilną, a także korzystną ofertę kont osobistych, co ostatecznie może przekonać do nawiązania z nim szerszej współpracy na wielu płaszczyznach.

Przydatne dokumenty

 1. Tabela opłat i prowizji

O instytucji

Biuro Maklerskie mBanku (do maja 2016 r. Dom Maklerski) jest obecnie wyodrębnioną organizacyjnie jednostką banku, prowadzącą działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Warto jednak podkreślić, że początki Biura sięgają 1991 roku. Wówczas powstała spółka BRE Brokers, która po siedmiu latach została przekształcona w Dom Inwestycyjny BRE Banku SA. Do kolejnego przekształcenia doszło w 2013 r., kiedy to powstał Dom Maklerski mBanku SA. Instytucja adresowała swoje produkty do klientów indywidualnych i instytucjonalnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), świadcząc swoje usługi na rynku pierwotnym, wtórnym oraz niepublicznym.
 

Pytania i odpowiedzi: