Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - ile kosztuje i jak ją złożyć

Cykl: Dyspozycje/pełnomocnictwa

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy redaktora z entuzjazmem dla wszystkiego, co nowe. Specjalizuje się w tematyce finansowej i prześwietlaniu bankowych ofert.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - ile kosztuje i jak ją złożyć

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci pozwala wskazać krewnych, którym bank wypłaci środki w przypadku zgonu właściciela konta. Jest to więc usługa, dzięki której możemy finansowo zabezpieczyć najbliższych i po naszej śmierci ułatwić im dostęp do naszych oszczędności. W tekście wyjaśniamy, ile kosztuje zapis bankowy i w jaki sposób możemy go złożyć.

Zgodnie z prawem bankowym wszystkie polskie banki komercyjne i spółdzielcze muszą umożliwić swoim klientom dostęp do usługi zwanej „Dyspozycją wkładem na wypadek śmierci”. Polega ona na tym, że możemy polecić bankowi wypłacenie pieniędzy z naszego konta wskazanym przez nas krewnym (rzecz jasna – już po naszej śmierci). Dzięki takiej dyspozycji nasi bliscy będą mogli  wejść w posiadanie środków na rachunku bez konieczności przechodzenia przez żmudne procedury spadkowe. Dlatego jeśli zależy nam, by w razie naszego odejścia rodzina nie pozostała bez środków do życia lub jej sytuacja ekonomiczna nie uległa drastycznemu pogorszeniu – zdecydowanie warto skorzystać z tego rozwiązania.

Trzeba jednak pamiętać, że krąg uposażonych (beneficjentów) jest ograniczony do członków najbliższej rodziny, a suma wypłat nie może przekroczyć określonej kwoty (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Dyspozycja na wypadek śmierci – czym jest i czy warto z niej skorzystać?

Jak złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Złożenie dyspozycji, każda jej zmiana lub jej odwołanie wymagają zachowania formy pisemnej. W tym celu musimy wypełnić specjalny formularz, który otrzymamy w placówce banku. Warto jednak dodać, że wiele instytucji (przykładowo: Nest Bank, mBank, Pekao SA, Toyota Bank ) udostępnia formularz na swojej stronie internetowej. Możemy więc „na spokojnie” uzupełnić druk w domu i odwiedzić oddział z już gotowym dokumentem.

Z reguły, aby złożyć dyspozycję, musimy pofatygować się do placówki banku,choć od tej zasady istnieje kilka wyjątków. I tak, w PKO BP ustanowienie zapisu jest możliwe za pośrednictwem iPKO, zaś w Peako SA możemy wysłać dyspozycję na adres korespondencyjny banku. Jednak również w tych instytucjach zmiana dyspozycji lub jej odwołanie są możliwe wyłącznie w oddziale.

Dyspozycja na wypadek śmierci PKO BP
Kliknij, aby powiększyć
Źródło: Strona internetowa PKO BP

Warto dodać, że podczas składania dyspozycji obecność osób uposażonych nie jest wymagana. Krewny nie podpisuje żadnych dokumentów, nie musi też w żaden inny sposób zatwierdzić tzw. „karty beneficjenta” zakładanej przez pracownika banku. Dodajmy w tym miejscu, że wspomniana wcześniej karta fizycznie nie istnieje – są to po prostu dane osoby /osób wymienionych w formularzu, które doradca wpisuje do systemu.

Może jednak się zdarzyć, że pracownik banku nie przyjmie naszej dyspozycji i zażąda, abyśmy zjawili się w oddziale z osobą uposażoną. Na podstawie sygnałów od naszych Czytelników wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, choć – prawdę mówiąc – nie powinny się wydarzyć, świadczą bowiem o niekompetencji doradcy. Przykładowo: zapis na wypadek śmierci można zrobić na rzecz niemowlaka – trudno dociec, w jaki sposób jego obecność w oddziale miałaby wpłynąć na przyjęcie wniosku.

Osobom, które spotkały się z takim żądaniem, możemy poradzić tylko jedno – od razu, jeszcze w oddziale, powinny zgłosić incydent na infolinii i poprosić konsultanta o interwencję lub wskazanie innej metody złożenia dyspozycji (być może będzie można wysłać formularz na adres korespondencyjny banku).

Jakie dane trzeba podać w formularzu dyspozycji wkładem?

Składając oświadczenie o dyspozycji na wypadek śmierci, musimy wpisać dane identyfikujące naszą tożsamość oraz tożsamość beneficjentów. Bank poprosi nas o następujące informacje: imię i nazwisko, miejsca zamieszkania, serię i numer dowodu, numer PESEL i numer rachunku/rachunków objętych dyspozycją. W niektórych instytucjach konieczne będzie podanie dodatkowych danych, takich jak data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców (mBank) lub Numer Klienta (Pekao SA). Uwaga! Jeśli nie pamiętasz swojego identyfikatora, zajrzyj do umowy ramowej z bankiem.

W formularzu musimy również uzupełnić rubryczki odnoszące się do beneficjentów. Do obowiązkowych danych należą: imię i nazwisko osoby uposażonej, jej adres zamieszkania, PESEL, numer i seria dowodu oraz stopień pokrewieństwa. Jednak i w tym przypadku poszczególne banki mogą stawiać dodatkowe żądania. Na przykład, w Pekao SA będziemy musieli znać kraj rezydencji podatkowej beneficjenta, w Nest Banku – jego adres korespondencyjny, a w mBanku – datę, miejsce urodzenia i imiona rodziców.

Oświadczenie o innych dyspozycjach

W formularzu należy także zgłosić fakt złożenia dyspozycji wkładem w innym banku oraz podać łączną kwotę takiego zapisu (bez podziału na poszczególnych beneficjentów). Zgodnie z polskim prawem, jeżeli posiadamy kilka kont osobistych/lokat/rachunków oszczędnościowych i są one prowadzone w różnych instytucjach, w każdej z nich możemy ustanowić odrębną dyspozycję. Musimy jednak pamiętać, że łączna maksymalna wartość zapisu bankowego wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Ponieważ limit ten odnosi się do wszystkich poczynionych przez nas dyspozycji, bank przed wypłatą pieniędzy musi ustalić, czy nie został on przekroczony lub czy nie musi „dopłacić” do zapisu sporządzonego w innym banku.

W jaki sposób możemy rozdysponować nasze oszczędności

Składając dyspozycję, musimy również wskazać kwotę, którą bank przekaże wybranym przez nas krewnym. Możemy przekazać oszczędności tylko jednej osobie lub ustanowić kilku beneficjentów, zawsze jednak musimy pamiętać o wspomnianym wyżej limicie.

Zapewne uważni Czytelnicy dostrzegli już problem, który wiąże się z ustaleniem owej „maksymalnej kwoty” - limit obowiązujący w momencie składania dyspozycji może różnić się od limitu, który będzie obowiązywał już po naszej śmierci, a my nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego wysokości.

Na szczęście, w większości banków możemy skorzystać z rozwiązania, które pozwala ominąć tę trudność. Zamiast podawać konkretną kwotę zapisu – powiedzmy 100 tys. zł podzielone między krewnych w następujący sposób: żona - 50 tys. zł, syn - 25 tys., brat – 10 tys., wnuczka – 15 tys. - możemy wybrać zapis bez dokładnej stawki. W takim przypadku zaznaczamy klauzulę, że przeznaczamy krewnym maksymalną kwotę, która będzie obowiązywać w dniu realizacji dyspozycji, natomiast zapisy dla poszczególnych osób podajemy w ułamkach lub w procentach (przykładowo: dla żony przeznaczamy 50% wkładu na koncie, dla syna – 25%, dla brata – 10% i dla wnuczki – 15%).

Dzięki temu nie musimy się martwić, że przekroczymy limit ani też co roku „aktualizować” dyspozycji do wysokości zmienionego limitu.

Formularz dyspozycji wkładem Pekao SA
Kliknij, aby powiększyć
Źródło: Strona banku

Dyspozycja wkładem – opłaty

W niektórych bankach czynności związane z przyjęciem, zmianą oraz odwołaniem dyspozycji są zwolnione z opłat, w innych – obciążone prowizją. Do instytucji, w których dyspozycję złożymy bezpłatnie, należą: Alior Bank, Idea Bank, Credit Agricole, Bank Millennium, Toyota Bank, T-Mobile Usługi Bankowe i Citi Handlowy. W pozostałych zapłacimy od 7 do nawet 30 zł.

Nazwa banku Wysokość opłat

Boś Bank

30 zł - przyjęcie dyspozycji,

20 zł - zmiana /odwołanie

BNP Paribas

25 zł - przyjęcie dyspozycji /zmiana

Bank Pocztowy

9 zł - przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji

EnveloBank

7 zł - przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji

eurobank

10 zł - przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji

Getin Bank

19,99 zł - przyjęcie dyspozycji /zmiana

ING Bank Śląski

15 zł – za przyjęcie dyspozycji

0 zł - odwołanie

mBank

15 zł (0 zł dla posiadaczy Konta Intensive) – za przyjęcie/zmianę/odwołanie

Nest Bank

20 zł / 4 EUR / 5 USD / 3 GBP - przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji

Pekao  SA

10 zł - przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji

PKO BP

25 zł. Z opłaty zwolnieni są posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II

Santander Bank Polska

7 zł - przyjęcie, modyfikacja, odwołanie dyspozycji.

0 zł dla posiadaczy konta Konta < 20

Dodatkowa informacja

Warto w tym miejscu doprecyzować, w jaki sposób banki pobierające opłaty definiują „modyfikację” dyspozycji. Jeśli zmiana dotyczy kwot, które mają przypaść poszczególnym krewnym, lub polega na wymianie beneficjentów, to taka operacja wiąże się z prowizją. Natomiast jeśli w ramach już złożonej dyspozycji chcemy zmienić nazwisko uposażonego (bo np. nasza córka właśnie wyszła za mąż) lub podać nowy adres zamieszkania (swój lub członka rodziny wskazanego w zapisie), wówczas uczynimy to za darmo.

Wypłata środków po śmierci posiadacza rachunku

W momencie, w którym bank otrzyma informację o śmierci posiadacza rachunku, powinien niezwłocznie zawiadomić wskazane w dyspozycji osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty. Oczywiście, informacja o śmierci właściciela rachunku musi być wiarygodna, tzn. poświadczona odpowiednim dokumentem. Za taki banki uznają:

  • świadectwo zgonu;
  • pełny lub skrócony odpis aktu zgonu;
  • pismo organu rentowego;
  • informację z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
  • pismo z policji, z sądu, od komornika.

Aby wejść w posiadanie zapisanej kwoty, musimy osobiście zjawić się w oddziale banku, potwierdzić swoją tożsamość i wskazać sposób przekazania pieniędzy (przelew na konto lub wypłata w kasie). Należy przynieść ze sobą akt zgonu krewnego oraz dowód osobisty bądź inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Wypłata środków – przynajmniej na razie – we wszystkich bankach jest zwolniona z prowizji.

Zgodnie z prawem bank musi poinformować Urząd Skarbowy o kwocie wypłaconych środków - pamiętajmy więc, by po otrzymaniu naszej części zapisu wywiązać się z obowiązku podatkowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tekście Dyspozycja na wypadek śmierci – czym jest i czy warto z niej skorzystać?

Czy bank może nam wypłacić mniej pieniędzy niż wynosi zapis?

Niestety, taka sytuacja może się zdarzyć. Z reguły ma ona miejsce w następujących przypadkach:

  1. Kiedy zmarły złożył kilka dyspozycji w kilku różnych bankach i jednocześnie przekroczył obowiązujący limit. Obowiązuje wówczas reguła, że pierwszeństwo w realizacji ma dyspozycja złożona z najpóźniejszą datą. Jeśli więc krewny zapisał Ci w banku X kwotę 20 tys. zł, a kilka miesięcy później złożył dyspozycję w banku Y na 10 tys. zł i do tego zawyżył wartość zapisu ponad dopuszczalny limit – otrzymasz jedynie 10 tysięcy złotych.
  2. Przypadającą na Ciebie kwotę mogą również pomniejszyć koszty pogrzebu. Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu ma bowiem pierwszeństwo przed wypłatą z tytułu zapisu bankowego. Zatem bank wypłaca najpierw koszty związane z pogrzebem, następnie są realizowane dyspozycje wkładem na wypadek śmierci, a reszta pieniędzy jest dzielona w postępowaniu spadkowym.
  3. Ostatni przypadek jest chyba najbardziej frustrujący. W regulaminach kilku banków można bowiem znaleźć zapis, że „bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku/ów podjęte po dniu śmierci posiadacza rachunku przez pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo nie zostało odwołane oraz w przypadku, gdy nie przekazano bankowi dokumentu stwierdzającego zgon posiadacza rachunku”. Jeśli więc Twój krewny ustanowił do konta pełnomocnika, a ten po jego śmierci podjął z rachunku pieniądze i w ten sposób uszczuplił przypadającą na Ciebie kwotę – jedyne, co Ci pozostaje, to dochodzenie swoich praw w sądzie.

Podsumowanie

Zajęci codziennymi obowiązkami rzadko myślimy o tym, jak poradzą sobie nasi bliscy w przypadku naszego odejścia. Nie rozpatrujemy, czy ich finansowa sytuacja nie ulegnie pogorszeniu, czy nie zabraknie im środków na bieżące opłaty lub spłatę kredytu.

Tymczasem możemy zabezpieczyć interesy najbliższych odpowiednio wcześnie, na dodatek w prosty oraz tani sposób. Złożenie dyspozycji nie wymaga większego zachodu i nie wiąże się z dużymi kosztami, a daje wymierne korzyści. Ponieważ kwoty z tytułu zapisu bankowego nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku, członkowie rodziny będą mogli uzyskać dostęp do naszych oszczędności, jeszcze zanim zacznie się postępowanie spadkowe. Naszym zdaniem jest to wygodne rozwiązanie i naprawdę warto z niego skorzystać.

Komentarze