Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe?

Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe?
Źródło: @David/Adobe Stock
Spis treści

Czy można wziąć drugi kredyt hipoteczny? 

Kredyt hipoteczny to popularny rodzaj finansowania wyróżniający się wysoką możliwą do uzyskania kwotą oraz wieloletnim okresem spłaty sięgającym nawet 30 lub 35 lat. Jest to zobowiązanie celowe, a uzyskane środki kredytobiorca może przeznaczyć przede wszystkim na: zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, budowę domu, zakup działki budowlanej czy remont nieruchomości. Charakterystyczną cechą kredytu hipotecznego jest jego rodzaj zabezpieczenia, czyli hipoteka, która ustanawiana jest zwykle na kredytowanej nieruchomości. Dzięki ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz banku kredytobiorca może liczyć na atrakcyjniejsze warunki finansowania niż w przypadku kredytu gotówkowego.  

Wielu kredytobiorców poprzestaje na jednym kredycie hipotecznym, warto jednak wiedzieć, że równie spora ich część posiada więcej niż jedno zobowiązanie. Jeżeli zatem spłacasz kredyt i zastanawiasz się nad zaciągnięciem drugiego, powinieneś wiedzieć, że oczywiście można mieć dwa kredyty hipoteczne. Należy jednak mieć na uwadze, że warunkiem uzyskania kolejnego kredytu jest spełnienie określonych wymagań banku.  

Kiedy warto wziąć drugi kredyt hipoteczny? 

Kredytobiorcy rozważają zaciągnięcie drugiego kredytu hipotecznego w wielu różnych sytuacjach. Kolejny kredyt może okazać się dobrym rozwiązaniem, np. gdy planowany jest zakup nieruchomości na wynajem. Na drugi kredyt często decydują się także osoby planujące zakup mieszkania dla dziecka. Inni z kolei zaciągają drugi kredyt przeznaczony na budowę domu w trakcie spłaty kredytu na mieszkanie. Powodów do wzięcia drugiego kredytu hipotecznego może być wiele – w każdym przypadku należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję, gdyż każde kolejne zobowiązanie zwiększa obciążenie domowego budżetu.  

Jak wziąć drugi kredyt hipoteczny – niezbędne warunki  

Procedury dotyczące ubiegania się o drugi kredyt hipoteczny są takie same jak w przypadku pierwszego kredytu. By otrzymać kolejne finansowanie wnioskodawca powinien spełniać określone kryteria. Mogą się one różnić w zależności od konkretnej instytucji, istnieją jednak podstawowe wymagania konieczne do uzyskania kredytu w każdym banku. Są to przede wszystkim: odpowiednia zdolność kredytowa, pozytywna historia kredytowa oraz wniesienie wkładu własnego.  

Zdolność kredytowa określa maksymalną kwotę kredytu, jaką może udzielić Ci bank na dany okres spłaty. Do jej wyliczenia brane są pod uwagę różne czynniki takie jak m.in. wiek, płeć, wysokość oraz źródło dochodów, wysokość zobowiązań, koszty utrzymania czy liczba osób w gospodarstwie domowym. Dzięki takiej analizie bank oceni, czy Twoje możliwości finansowe pozwolą na bezproblemową spłatę kolejnego kredytu. Osiągane dochody powinny bowiem wystarczyć na pokrycie kosztów utrzymania oraz spłatę wszystkich zobowiązań. Odpowiednia zdolność kredytowa jest niezbędnym warunkiem uzyskania finansowania. 

Kolejnym kryterium, jakie powinien spełnić wnioskodawca, jest pozytywna historia kredytowa. Dla banku istotne jest bowiem to, jak radzisz sobie ze spłatą zobowiązań. Kredytodawca, pobierając raport BIK, sprawdzi, czy regulujesz swoje zobowiązania systematycznie i zgodnie z wyznaczonymi terminami. Bank zwraca szczególną uwagę na rzetelność i wiarygodność finansową wnioskodawcy. W przypadku opóźnień lub zaległości w spłacie należy zatem liczyć się z odmową udzielenia kredytu. 

Niezbędnym wymogiem jest także wniesienie wkładu własnego. Zgodnie z Rekomendacją S banki wymagają, by wynosił on nie mniej niż 20% wartości nieruchomości. W części instytucji dostępne są również oferty z wkładem własnym w wysokości 10%, jednak wiąże się to z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co wpływa na podwyższenie całkowitego kosztu kredytu.  

Drugi kredyt hipoteczny w tym samym banku 

Wiele osób zastanawia się nad zaciągnięciem drugiego kredytu hipotecznego w tym samym banku. Wnioskowanie o kredyt w tej samej instytucji może niekiedy wiązać się z mniejszą liczbą formalności, dodatkowo bank ma zaufanie do swoich rzetelnych klientów, co może ułatwić uzyskanie finansowania. Prostsze wydaje się również zarządzanie zobowiązaniami zaciągniętymi w jednej instytucji. Należy mieć jednak na uwadze, że proponowane warunki kredytu w obecnym banku nie zawsze będą atrakcyjniejsze niż w innej instytucji. Może się zatem okazać, że dwa kredyty w tym samym banku wcale nie będą tańsze niż dwa zobowiązania u innych kredytodawców. Przed podjęciem decyzji zdecydowanie warto porównać dostępne oferty, by dokonać najkorzystniejszego wyboru. 

Drugi kredyt hipoteczny na tę samą nieruchomość 

Wiele osób zastanawia się także, czy jedna nieruchomość może być zabezpieczeniem dwóch kredytów hipotecznych. Do takiego rozwiązania banki nastawione są jednak dość sceptycznie, a wynika to z dość oczywistego powodu. Zgodnie z art. 12 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece w przypadku dwóch hipotek ustanowionych na jednej nieruchomości kluczowa jest kolejność wpisów. Wpis na pierwszym miejscu zapewnia wierzycielowi pierwszeństwo do egzekwowania swoich roszczeń. Pierwszy wpis w księdze wieczystej jest zatem ważniejszy. Bank znajdujący się na drugim miejscu poniósłby zbyt wysokie ryzyko, udzielając takiego kredytu.  

Natomiast w przypadku, gdy udzielona kwota kredytu okaże się zbyt niska, rozwiązaniem może być jej podwyższenie. Takie działanie odbywa się w ramach obecnego banku i dotyczy tego samego kredytu.  

Na co zwrócić uwagę wybierając drugi kredyt hipoteczny? 

Szukając kredytu hipotecznego, warto porównać oferty proponowane przez banki. Wybranie odpowiedniego kredytu może bowiem przynieść spore oszczędności. Porównując oferty, zwróć uwagę m.in. na takie parametry jak oprocentowanie, prowizję oraz RRSO. 

Oprocentowanie jest podstawowym kosztem kredytu. Jego wysokość określa wartość odsetek w ujęciu rocznym. Oprocentowanie składa się z dwóch części: stawki bazowej oraz marży banku. Warto wiedzieć, że wysokość marży można negocjować. Na jej obniżenie banki mogą zgodzić się np. wtedy, gdy wnioskodawca wykazuje wysoką zdolność kredytową, czy wnosi wysoki wkład własny. 

Prowizja stanowi zysk dla banku z tytułu udzielonego finansowania. Zwykle wynosi ona kilka procent od kwoty zobowiązania. Prowizja może być opłacona jednorazowo albo zostać wliczona w koszt kredytu, podwyższając jego wysokość. Co istotne, część instytucji rezygnuje z jej pobrania – może się to jednak wiązać np. z wymogiem skorzystania z dodatkowego produktu (ubezpieczenia, konta osobistego, karty kredytowej) czy wyższą marżą. 

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to parametr uwzględniający wszystkie koszty kredytu w skali roku, czyli oprocentowanie, prowizję i inne opłaty naliczone przez bank. Jeżeli porównasz oferty o takiej samej wysokości i identycznym okresie spłaty, najtańsza z nich będzie ta, która ma najniższe RRSO. 

W poszukiwaniu najatrakcyjniejszej oferty pomoże Ci ranking kredytów hipotecznych. 

Ranking kredytów hipotecznych

Czy opłaca się wziąć drugi kredyt hipoteczny? 

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy warto zdecydować się na drugi kredyt hipoteczny i czy będzie to opłacalne. Wszystko bowiem zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, jego możliwości finansowych czy celu nabycia nieruchomości. Drugi kredyt będzie dodatkowym obciążeniem domowego budżetu, dlatego decyzja o jego zaciągnięciu powinna być dokładnie przemyślana. Warto wspomnieć, że część kredytobiorców decyduje się na drugi kredyt, zbliżając się do końca spłaty obecnego zobowiązania, inni z kolei zaciągają kolejny kredyt po podwyższeniu uzyskiwanych dochodów. Dość częstym przypadkiem jest również drugi kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości pod wynajem – przed podjęciem takiej decyzji należy dokładnie przekalkulować rentowność planowanej inwestycji. 

Drugi kredyt hipoteczny – podsumowanie  

Podsumowując, uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego jest jak najbardziej możliwe. Posiadanie jednego zobowiązania nie przekreśla szans na uzyskanie kolejnego. Jak już wiesz, w celu uzyskania kredytu niezbędne jest spełnienie określonych wymagań banku. Szczególne znaczenie będzie miała Twoja zdolność kredytowa. Dwa kredyty hipoteczne oznaczają bowiem konieczność regulowania dwóch miesięcznych rat zgodnie z wyznaczonymi terminami. Niekiedy oznacza to dość spore obciążenie finansowe. Odpowiednia zdolność kredytowa będzie potwierdzeniem możliwości bezproblemowej spłaty drugiego kredytu. Równie ważna jest historia spłat dotychczasowych zobowiązań, a także wniesienie wkładu własnego. Spełnienie wszystkich warunków wskazanych przez bank z pewnością pozwoli na uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego, który umożliwi Ci realizację planów.