Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

100 zł za terminal i 6 miesięcy bez opłat + 900 zł moneybacku od Santander Bank Polska

100 zł za terminal i 6 miesięcy bez opłat + 900 zł moneybacku od Santander Bank Polska

Organizatorem promocji „Dostałem szóstkę V” jest Santander Bank Polska oraz operator terminali płatniczych, czyli firma Elavon. Z oferty możesz skorzystać do 31 grudnia 2020 r.

Warto w tym miejscu dodać, że promocja jest dostępna zarówno dla przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystali z terminali płatniczych, jak i dla firm, które zdecydują się na przedłużenie umowy o akceptację kart płatniczych zawartej z firmą Elavon na promocyjnych warunkach.

Co możesz zyskać w tej akcji?

Nagrodą w akcji jest zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Zwolnienie takie może dotyczyć maksymalnie 3 urządzeń, a do wyboru są następujące modele: terminal stacjonarny IP/PSDN, terminal stacjonarny GPRS lub terminal przenośny GPRS.

Dodajmy w tym miejscu, że klienci, którzy zakwalifikują się do programu Fundacji Polska Bezgotówkowa, mogą liczyć na jeszcze lepsze warunki – będą mogli korzystać z terminala przez rok za darmo, a następnie zyskać 6-miesięczne zwolnienie z opłat od Santander Bank Polska. W sumie – przez 18 kolejnych miesięcy nie będą się musieli martwić kosztami abonamentu.

Kto może wziąć udział w promocji?

Akcja promocyjna jest dostępna dla szerokiego grona podmiotów: osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych, wspólników spółek cywilnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do zaciągania zobowiązań i nabywania praw. Ponadto uczestnicy promocji muszą posiadać rachunek firmowy w Santander Bank Polska (lub złożyć wniosek o jego otwarcie) oraz posiadać status akceptanta kart płatniczych na terenie Polski.

Proste warunki

Nowi klienci, aby uzyskać półroczne zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, muszą spełnić łącznie następujące warunki:

Krok 1
Krok 1

Do 31 grudnia 2020 r. otworzyć w Santander Bank Polska konto firmowe.

Wyrazić zgodę na przekazanie przez bank firmie Elavon następujących informacji: nazwy oraz adresu firmy, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP, danych osoby upoważnionej do kontaktu oraz informacji o przychodzie umożliwiającej przyporządkowanie firmy uczestnika do odpowiedniego segmentu.

Krok 2
Krok 2

W trakcie rozmowy z przedstawicielem firmy Elavon wyrazić zgodę na przygotowanie wniosku o zawarcie umowy o akceptację kart wraz z aneksem.

Umowa musi obejmować okres min. 24 miesięcy i dotyczyć minimum jednego terminala płatniczego (maksymalnie – 3).

Krok 3
Krok 3

Również do 31 grudnia 2020 r. podpisać umowę na terminal płatniczy.

Nagroda
Nagroda

W przypadku klientów, którzy nie biorą udziału w programie Fundacji Polska Bezgotówkowa, zwolnienie z opłat będzie przysługiwało przez 6 miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym Elavon udostępnił terminal.

Natomiast firmy, które zakwalifikowały się do programu, uzyskają zwolnienie bezpośrednio po zakończeniu 12-miesięcznego okresu dofinansowania.

Co jeszcze warto wiedzieć

Musimy ostrzec, że rozwiązanie umowy o akceptację kart płatniczych przed upływem 24 miesięcy będzie miało dość przykre konsekwencje. W takiej sytuacji Elavon – niezależnie od prowizji pobieranej za przedwczesną rezygnację ze swoich usług – obciąży uczestnika promocji jednorazową opłatą w wysokości 1000 zł netto za każdy terminal objęty promocją.

Natomiast jeśli uczestnik akcji zamknie firmowe konto w Santander Bank Polska, lecz nie rozwiąże umowy z firmą Elavon, automatycznie straci prawo do zwolnienia z opłat.

Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Bank Polska z bonusami

Jeśli jeszcze nie posiadasz firmowego konta w Santander Bank Polska, a chciałbyś skorzystać z promocji na terminal, warto byś poznał najważniejsze koszty, które mogą się pojawić podczas korzystania z tego rachunku:

W ramach promocji bank zwolni Cię z opłat za konto i podstawowe operacje przez całe 2 lata. W tym czasie nie będzie pobierać prowizji m.in. za prowadzenie rachunku, przelewy w systemie Elixir wykonywane w bankowości elektronicznej, przelewy w EUR do krajów EOG innych niż Polska, wydanie i używanie pierwszej karty debetowej w PLN, czy wypłatę z wszystkich bankomatów w kraju i za granicą. Dodatkowo będziesz mógł zyskać 3% zwrotu za płatności kartą – maksymalnie 150 zł miesięcznie przez pół roku (w sumie nawet 900 zł).

Długa lista profitów

Jeśli prowadzisz firmę i zastanawiasz się, czy zacząć przyjmowanie płatności kartami, warto byś rozważył propozycję Santander Bank Polska. Otwierając firmowy rachunek w tej instytucji, będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia z opłat za terminal przez 6 miesięcy oraz naprawdę niezłego moneybacku, w ramach którego możesz odzyskać nawet 900 zł.

Ponadto otrzymasz 100 zł premii za podpisanie umowy o terminal i zwolnienie z podstawowych opłat za rachunek przez całe 2 lata, w tym z prowizji za prowadzenie konta.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji"Dostałem szóstkę V"

O banku

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Wartością dla instytucji jest budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu.