Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Dom Maklerski Banku Handlowego

Dom Maklerski Banku Handlowego

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (DMBH) rozpoczął działalność 1 kwietnia 2001 r. w wyniku połączenia Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. (założonego w 1992 roku) oraz Citibrokerage S.A. (działającego na polskim rynku od 1994 roku). Właścicielem 100% akcji spółki jest bank Citi Handlowy.

Dom Maklerski Banku Handlowego

DMBH świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, oferując inwestorom indywidualnym atrakcyjne warunki z szerokim spektrum instrumentów finansowych. Za jego pośrednictwem klienci mogą inwestować w polskie i zagraniczne akcje, obligacje, ETF i inne notowane instrumenty finansowe. Z kolei inwestorom instytucjonalnym Dom Maklerski Citi Handlowego proponuje pośrednictwo w obrocie na rynku wtórnym, usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych oraz usługę rozliczeń pośrednich (Indirect Clearing) w odniesieniu do derywatów znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obie grupy inwestorów mogą też liczyć na profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przykładowo: w 2019 r. Dom Maklerski Banku Handlowego wprowadził usługę doradztwa dotyczącego obligacji zagranicznych oraz możliwość inwestowania w nie online, a także opracował trzy nowe rozszerzone strategie inwestycyjne umożliwiające dywersyfikację inwestycji dla różnych profili ryzyka klientów. Natomiast doradztwo dla klientów instytucjonalnych obejmuje m.in. raporty analityczne dotyczące największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, komentarze do bieżących wydarzeń w spółkach, analizę bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym wraz z prognozami w krótkim, średnim oraz długim okresie, a także przeprowadzenie analiz spółek w ramach pierwotnej oferty publicznej.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Konta bankowe: Dom Maklerski Banku Handlowego