Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Dom Maklerski Banku BPS

Dom Maklerski Banku BPS

Dom Maklerski BPS S.A. należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS, a jego akcjonariuszem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Dom Maklerski Banku BPS

Dom Maklerski Banku BPS świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku New Connect. Pośredniczy w zawieraniu transakcji zarówno na rynku kasowym (akcje, obligacje), jak i terminowym (instrumenty pochodne - kontrakty terminowe, opcje). Umożliwia nabywanie jednostek uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych, a także prowadzi rachunki maklerskie IKE i IKZE.

DM BPS udostępnia swoim klientom szeroki wachlarz dodatkowych usług maklerskich. Inwestorzy mogą skorzystać ze zleceń typu DDM (Do Dyspozycji Maklera), zleceń pakietowych, odroczonego terminu płatności czy kredytu na zakup papierów wartościowych. Zyskują także bezpłatny dostęp do rachunku inwestycyjnego on-line przez platformę transakcyjną [email protected] oraz [email protected] Mobile. Kolejnym udogodnieniem dla klientów jest aplikacja DM BPS STATICA 4, umożliwiająca dostęp do notowań giełdowych oraz webinar z Analitykiem Technicznym dedykowany początkującym inwestorom.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Konta bankowe: Dom Maklerski Banku BPS