Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Do 200 zł za Mobilne 1 Konto w Credit Agricole

Do 200 zł za Mobilne 1 Konto w Credit Agricole
Źródło: strona internetowa Credit Agricole

Nagrodą w promocji „Mobilne 1 Konto” jest premia w wysokości 200 zł, która składa się z dziesięciu premii cząstkowych po 20 zł każda. Aby co miesiąc zasłużyć na bonus, należy zapewnić określony wpływ na konto i aktywnie korzystać z aplikacji mobilnej banku. Uczestnicy akcji mogą również skorzystać z dwóch równoległych ofert promocyjnych i po spełnieniu dodatkowych warunków otrzymać 250 zł – łącznie zarabiając nawet 450 zł.

Kto może przystąpić do promocji „Mobilne 1 Konto”?

Z oferty mogą skorzystać wyłącznie osoby między 18 a 27 rokiem życia, które w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia promocji nie posiadały indywidualnego lub wspólnego konta dla osób fizycznych prowadzonego w ramach następujących pakietów:

 • 1 Konto;
 • Konto PROSTOoszczędzające;
 • Konto PROSTOoszczędzające PLUS;
 • Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

Wykluczenie nie obowiązuje posiadaczy Planu Depozytowego – mogą oni bez przeszkód przystąpić do akcji.

Jak wziąć udział w promocji „Mobilne 1 Konto”?

W celu skorzystania z promocji "Mobilne 1 Konto" należy łącznie spełnić następujące warunki:

 1. Do 30 czerwca 2017 r. (włącznie) za lub w placówce banku zawrzeć umowę o konto wraz z kartą debetową oraz podpisać umowę bankowości elektronicznej CA24.
  • wyrazić zgodę na działania marketingowe banku oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym celu należy podać numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail);
 2. Potwierdzić przystąpienie do promocji i zaakceptować regulamin.

Jak otrzymać 200 zł premii?

Bank wypłaci nam cząstkową premię w wysokości 20 zł, o ile w danym miesiącu:

 • zapewnimy wpływ na konto w wysokości minimum 500 zł (wpływem może być stypendium, renta, wynagrodzenie bądź też wpłata gotówkowa);
 • wykonamy minimum 3 przelewy z rachunku za pomocą aplikacji CA24 Mobile. Z promocji wyłączone są przelewy na rachunki w Credit Agricole, których jesteśmy posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem. Bank nie uwzględni też przelewów realizowanych w celu doładowania telefonu oraz tytułem spłaty zaciągniętych w Credit Agricole kredytów lub pożyczek.

Premia zostanie wypłacona tylko za te miesiące, w których spełnimy oba narzucone przez bank wymogi. Jeżeli więc chcemy uzyskać maksymalny bonus (200 zł), musimy regularnie zasilać konto i aktywnie korzystać z aplikacji mobilnej przez 10 miesięcy.

Przekazanie nagrody

Gratyfikacje cząstkowe zostaną przekazane na konto uczestników promocji najpóźniej do końca następnego miesiąca po spełnieniu warunków promocji. Bank doliczy do każdej premii 19% procentowy podatek dochodowy i przekaże go do urzędu skarbowego.

Ważne! W przypadku wypowiedzenia umowy rachunku w okresie do 12 miesięcy od dnia otwarcia konta bank ma prawo obciążyć uczestnika akcji równowartością przekazanych premii.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Promocje rachunków Credit Agricole

Poza opisywaną promocją Credit Agricole promuje także inne, równolegle trwające akcje.

Dodatkowe 200 zł za przeniesienie konta

Warto dodać, iż w równolegle trwającej promocji „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto” bank oferuje nowym klientom premię za przeniesienie rachunku.

Tak więc osoby, które z pełnomocnictwem dotyczący przeniesienia dotychczasowego rachunku, a następnie otworzą 1 Konto, mają szansę na zdobycie dodatkowej premii, wynoszącej jednorazowo 200 zł. Należy jednak pamiętać, iż aby skorzystać z kolejnego bonusu, trzeba spełnić znacznie bardziej restrykcyjne warunki i przez trzy następujące po sobie miesiące zasilać konto całkiem sporą kwotą (wpływ musi wynosić minimum 3 tys. miesięcznie). Ponadto do tej promocji można przystąpić wyłącznie w placówkach banku.

Szczegóły tej akcji opisaliśmy tutaj.

A może 50 zł w Programie Poleceń?

To nie wszystko: uczestnicy najnowszej promocji mają jeszcze jeden wybór - mogą wziąć udział w programie lojalnościowym, zarówno jako osoba polecana, jak i polecająca. Jeżeli więc zdecydują się na założenie 1 Konta z polecenia, otrzymają od banku dodatkowe 50 zł. Mogą również sami promować rachunek, otrzymując 50 zł za każde skuteczne polecenie – maksymalnie nawet 500 zł.

Różne opcje do wyboru

Reasumując, nowi klienci Credit Agricole mogą skorzystać z aż czterech możliwości:

 • przystąpić wyłącznie do promocji „Mobilne 1 Konto” i uzyskać bonus w wysokości 200 zł;
 • połączyć ofertę „Mobilne 1 Konto” z przeniesieniem rachunku i po spełnieniu warunków obu akcji cieszyć się premią wynoszącą 400 zł;
 • założyć 1 Konto w ramach Programu Poleceń- wówczas premia wyniesie 250 zł. Także i w tym przypadku konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań;
 • skorzystać ze wszystkim trzech promocji jednocześnie i otrzymać łącznie 450 zł (50 zł dla poleconego + 200 zł za Mobilne 1 Konto + 200 zł za przeniesienie rachunku).

Wysokość premii

Warunki do spełnienia

Wariant I – przystępujemy wyłącznie do promocji „Mobilne 1 Konto”

Maksymalnie 200 zł (20 zł x 10 miesięcy)

- należy przez 10 miesięcy zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 500 zł;

- dodatkowo wykonać min. 3 przelewy z rachunku za pomocą aplikacji CA24 Mobile.

Wariant II - łączymy ofertę „Mobilne 1 Konto” z „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto”

Maksymalnie 400 zł (20 zł x 10 miesięcy + jednorazowa premia w wysokości 200 zł)

- musimy przez 3 miesiące zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 3 tys.;

- przez kolejne 7 miesięcy zasilać konto kwotą min. 500 zł;

- wykonać min. 3 przelewy z rachunku za pomocą aplikacji CA24 Mobile.

Wariant III – otwieramy Mobilne 1 Konto w ramach Programu Poleceń

Maksymalnie 250 zł (20 zł x 10 miesięcy + jednorazowa premia w wysokości 50 zł)

- musimy przez 10 miesięcy zapewnić wpływ na konto w wysokości 500 zł

LUB:

- przez 3 kolejne miesiące od daty zawarcia umowy o konto wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 300 PLN i przez kolejnych 7 miesięcy zasilać konto kwotą 500 zł;

- wykonać min. 3 przelewy z rachunku za pomocą aplikacji CA24 Mobile.

Wariant IV – korzystamy ze wszystkich 3 promocji

Maksymalnie 450 zł (20 zł x 10 miesięcy + jednorazowa premia dla polecanego w wysokości 50 zł + jednorazowa premia w wysokości 200 zł za przeniesienie rachunku)

- przez 3 miesiące należy zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 3 tys.;

- przez kolejne 7 miesięcy zasilać konto kwotą min. 500 zł;

- wykonać min. 3 przelewy z rachunku za pomocą aplikacji CA24 Mobile.

Uwaga! Jeżeli chcemy skorzystać z tego wariantu, musimy przystąpić do wszystkich 3 promocji w placówce banku.

Parametry 1 Konta

1 Konto jest rachunkiem studenckim, dostępnym wyłącznie dla osób między 18 a 27 rokiem życia - po tym czasie bank automatycznie przekształca rachunek w Konto PROSTOoszczędzające PLUS. Podstawowe opłaty związane z prowadzeniem 1 Konta prezentują się następująco:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku – 0 zł,
 • przelewy internetowe – 0 zł,
 • opłata za kartę – 2,90 zł miesięcznie (opłaty można uniknąć, wykonując przynajmniej jedną transakcję w miesiącu na kwotę min. 1 zł),
 • wypłaty z bankomatów – 0 zł dla sieci Credit Agricole, BZ WBK 24 i Euronet; 5 zł dla pozostałych bankomatów w kraju; 5,50 zł + 3% dla bankomatów za granicą,
 • wpłata gotówkowa na własne konto w oddziale banku – 0 zł.

Taryfę opłat i prowizji 1 Konta możesz zobaczyć tutaj.

Komentarz redakcji

Credit Agricole konsekwentnie zachęca młodych klientów do skorzystania ze swojej oferty. W drugiej edycji „Mobilne 1 Konto” wystarczy co miesiąc zapewnić wpływ na rachunek w wysokości 500 zł oraz dokonać trzech przelewów na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej, aby otrzymać 200 zł premii. Dodatkowo można wziąć udział w równoległej promocji, w której bank za przeniesienie konta oferuje 200 zł bądź skorzystać z Programu Poleceń i powiększyć premię o 50 zł lub też wziąć udział we wszystkich 3 akcjach jednocześnie - wówczas bonus wyniesie aż 450 zł..

Studenckie konto Credit Agricole to solidny rachunek osobisty – bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta, przelewy internetowe oraz wypłaty z bankomatów sieci Credit Agricole, BZ WBK 24 i Euronet. Obsługa karty jest co prawda obłożona prowizją, jednak można jej uniknąć w wyjątkowo łatwy sposób - wydając kartą 1 złotówkę w miesiącu.

Jeżeli więc jesteśmy w stanie zapewnić stałe wpływy w wymaganej przez bank kwocie, możemy niewielkim kosztem uzyskać przyzwoitą premię i niemal bezpłatny rachunek osobisty. Pamiętajmy tylko o jednym, dość istotnym haczyku – nie możemy zrezygnować z konta przed upływem 12 miesięcy, ponieważ bank obciąży nas kosztami premii wypłaconych w ramach promocji "Mobilne 1 Konto".

O banku

Oferta Credit Agricole jest uniwersalna, przeznaczona zarówno dla klientów indywidualnych, jak i małych firm, korporacji i rolników. Klienci detaliczni mogą skorzystać z czterech wersji rachunku osobistego, natomiast przedsiębiorcy mają do wyboru trzy konta firmowe różniące się wysokością opłat i zakresem funkcjonalności.

Dla obu grup klientów bank przygotował ciekawy zestaw dodatkowych produktów i usług, ułatwiających zarządzanie kontem.