Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: 150 zł premii za kartę kredytową Mastercard od ING Banku Śląskiego.

160 zł premii za kartę kredytową Mastercard od ING Banku Śląskiego

160 zł premii za kartę kredytową Mastercard od ING Banku Śląskiego
Źródło: strona ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski najwyraźniej stawia nie na wysokość nagród w promocjach, ale na łatwość ich zdobywania. Daje też uczestnikom akcji specjalnych prawo do „potknięcia”, które nie przekreśla możliwości otrzymania premii. Co prawda będzie ona mniejsza, ale i tak będzie się z czego cieszyć.

Promocja „Do 160 z kartą kredytową Mastercard dla aktywnych” trwa do 30 marca 2020 r., ale może się skończyć wcześniej, gdyż ING Bank Śląski zaznaczył, że nagrodzi tylko 1400 osób, które jako pierwsze złożą wnioski o „kredytówkę” objętą promocją. Bez zbędnej zwłoki przejdźmy więc do opisu szczegółów tej akcji.

Kto może złożyć wniosek w ramach promocji?

Uczestnikiem opisywanej akcji może być osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, która po 1 października 2018 r. nie posiadała żadnej karty kredytowej w ING Banku Śląskim.

Nie jesteś jeszcze klientem tego banku? Można powiedzieć, że zyskasz podwójnie, bo możesz zacząć od założenia konta osobistego w promocji i zdobyć dodatkowo nawet 160 zł. Szczegóły przedstawimy niżej.

4 transakcje = 40 zł x 4 miesiące = 160 zł

Tak wygląda "wzór" na zgarnięcie pełnej puli w opisywanej akcji. Oto harmonogram niezbędnych działań:

Krok 1
Krok 1

Do 30 marca 2020 r. złóż wniosek o kartę kredytową z logo Mastercard w bankowości internetowej Moje ING lub w oddziale banku. Musisz w nim podać kod promocji: MS200120922

Przypominamy o ograniczonej puli wniosków!

Krok 2
Krok 2

Najpóźniej 31 marca 2020 r. zawrzyj z ING Bankiem Śląskim umowę o wymienioną wyżej „kredytówkę”. Możesz to zrobić elektronicznie w Moje ING lub w oddziale banku.

Krok 3
Krok 3

W czterech kolejnych miesiącach następujących po tym, w którym podpisałeś umowę o kartę kredytową, wykonaj przynajmniej po 4 transakcje otrzymaną kartą.

Informacja
Informacja

Od momentu przystąpienia do promocji aż do chwili otrzymania ostatniej nagrody prawidłowo spłacaj zadłużenie swojej „kredytówki”, czyli zrób to najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym przez bank.

Nagroda
Nagroda

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonasz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą kredytową i spłacisz należność terminowo, otrzymasz 40 zł premii.

Bank będzie przekazywał premię na rachunek Twojej „kredytówki” do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym spełniłeś warunki akcji.

Informacja
Informacja

Do 31 sierpnia 2020 r. nie rozwiązuj umowy o kartę kredytową.

Zasady są proste, ale „ogarnięcie” terminów może być trudne, więc opiszmy je na przykładzie. Powiedzmy, że podpisałeś z bankiem umowę o kartę kredytową w styczniu. Wówczas wymagane 4 transakcje musisz zrealizować w lutym, marcu, kwietniu i maju. Jeśli będziesz terminowo spłacał wydane kwoty, to nagrody otrzymasz do 31 marca, 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca.

Kilka ważnych szczegółów

Bank zastrzegł w regulaminie, że przy ocenie zdolności kredytowej niezbędnej do wydania karty „kredytówki” nie będzie uwzględniał dochodów z działalności gospodarczej, a także z tytułu świadczenia macierzyńskiego, rodzicielskiego czy chorobowego.

Warto też co nieco wspomnieć o akceptowalnych transakcjach. Są nimi:

  • operacje bezgotówkowe i gotówkowe,
  • przelewy kartowe,
  • transakcje typu Polecenia przelewu w ciężar rachunku karty, transakcje Polecenia Zapłaty w ciężar rachunku karty,
  • transakcje na odległość, niewymagające fizycznego przedstawienia „plastiku” (np. telefoniczne, pocztowe i przez internet).

Zwracamy w tym miejscu uwagę, że za transakcje gotówkowe pobierana jest prowizja. Lepiej jej uniknąć, płacąc kartą w sklepie lub Internecie. Pamiętajmy, że transakcje zwrócone nie spełnią jednak kryteriów promocji.

Na koniec dwie dobre wiadomości. Pierwsza - z regulaminu wynika, że niezrealizowanie wymagań akcji w jednym miesiącu nie pozbawi Cię prawa ubiegania się o nagrodę w kolejnym. A podatkiem dochodowym od zdobytej nagrody nie musisz się martwić, gdyż bank zapłaci go za Ciebie.

Informacje o ofercie ING Banku Śląskiego

Co prawda ING Bank Śląski nie wymaga od uczestników opisywanej akcji posiadania konta osobistego, ale założenie go w ramach trwającej właśnie promocji daje szansę na zdobycie dodatkowych 160 zł.

Karta kredytowa Mastercard

„Kredytówka” z logo Mastercard wydawana jest z limitem od 2 do 20 000 zł. Bank informuje, że do jej otrzymania wystarczą dochody 800 zł netto. Opłata roczna za obsługę karty kredytowej wynosi 50 zł. Nie jest ona pobierana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych "kredytówką" za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie więcej niż 500 zł.

Konto z Lwem

Konto z Lwem Mobi (dla osób w wieku 18-26 lat) oraz Direct to bardzo przyjazne dla ich właścicieli rachunki, którzy większość podstawowych operacji wykonują za darmo. Warto podkreślić, że ING Bank Śląski należy do liderów wdrażania różnych nowinek technologicznych ułatwiających zarządzanie finansami.

Zachęcamy do przyjrzenia się wspomnianym rachunkom i spojrzenia na opis związanych z nimi promocji. Warunki do spełnienia nie są wygórowane, a dodatkowe 160 zł z pewnością będzie miłym dodatkiem do premii za kartę kredytową.

Przystępne warunki z atrakcyjną premią

Być może znajdą się malkontenci, którzy będą narzekali, że inne banki oferują za skorzystanie z ich „kredytówek” premie na poziomie 300-400 zł. Tak, to prawda, ale w tamtych akcjach istnieje wymóg wydania otrzymanymi kartami kredytowymi w określonym czasie kilku tysięcy złotych, co może być istotną barierą dla wielu osób.

ING Bank Śląski nie stawia ograniczeń kwotowych. W regulaminie zapisano jedynie konieczność wykonania w każdym z czterech promocyjnych miesięcy przynajmniej 4 transakcji kartą. Można więc kupić 4 bułki, płacąc za każdą z nich osobno, i warunek uprawniający do otrzymania 40 zł premii zostanie spełniony.

Rozważając skorzystanie z karty kredytowej, pamiętaj, że wiąże się to z zaciągnięciem zobowiązania, które należy spłacić w terminie, by nie narazić się na niepotrzebne koszty. Wiele cennych informacji na temat korzystania z „kredytówek” znajdziesz w naszym poradniku.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Do 160 zł dla aktywnych z kartą kredytową Mastercard"

O banku

ING Bank Śląski posiada kompleksową ofertę produktową, skierowaną do różnych grup klientów – młodzieży, studentów, przedsiębiorców, zamożniejszych klientów, korporacji i samorządów.

Na propozycję banku składają się nie tylko nowoczesne konta rozliczeniowo-oszczędnościowe, lecz również innowacyjna bankowość elektroniczna i rozbudowany pakiet dodatkowych funkcjonalności.