Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Do 1% do 100 000 zł na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak

W swoich tekstach wykorzystuje zdobyte wykształcenie ekonomiczne i polonistyczne. Produkty bankowe nie mają przed nią tajemnic. Jej hobby to gry planszowe.

Do 1% do 100 000 zł na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku

Z pierwszej dziesiątki naszego rankingu kont oszczędnościowych większość banków już zareagowała na rekordowo niskie stopy NBP. Dziś do tego grona dołączył Alior Bank z Kontem Mocno Oszczędnościowym, na którym stawka spadła o 0,5 p.p. Obecnie dla nowych środków do 100 tys. zł zyskamy co najwyżej 1%.

Kto może skorzystać z oferty?

Tradycyjnie obowiązuje zasada, że w najnowszej odsłonie promocji nie mogą wziąć udziału ci, którym w trakcie jej trwania kończy się bonusowe oprocentowanie uzyskane w ramach poprzedniej edycji akcji.

Podwyższone oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego może otrzymać osoba pełnoletnia, która do 9 lipca 2020 r. wpłaci na ten rachunek nowe środki. Pod tym pojęciem rozumiana jest nadwyżka ponad łączne saldo w Alior Banku (na kontach osobistych, oszczędnościowych i lokatach w PLN) w dniu 9 czerwca 2020 r.

Dla uniknięcia wątpliwości najlepiej jest to przedstawić na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że we wspomnianym dniu posiadałeś w Alior Banku łącznie 15 000 zł. Każda kwota ponad to saldo (maksymalnie 100 000 zł), którą wpłacisz na Konto Mega Oszczędnościowe, zostanie objęta podwyższonym oprocentowaniem. Promocyjne odsetki będą naliczane przez 3 miesiące od daty pierwszej wpłaty nowych środków na rachunek oszczędnościowy.

1% za zapewnienie wpływu, 0,5% dla każdego

Alior Bank stara się zmotywować klientów do oszczędzania i czyni to na różne sposoby. Wspomnijmy chociażby o korzyści do konta osobistego w postaci 3% na Koncie Oszczędnościowym (za chwilę do niej wrócimy). Teraz skupmy się na warunkach Konta Mega Oszczędnościowego.

Warunkiem otrzymania 1% dla nowych środków do 100 000 zł jest zapewnienie w danym miesiącu jednorazowego wpływu na Konto Jakże Osobiste w wysokości min. 1500 zł. Gdyby nie udało Ci się spełnić tego wymogu, Twoje pieniądze zostaną objęte oprocentowaniem 0,5% w skali roku.

Dla środków powyżej 100 000 zł i po upływie okresu promocyjnego (czyli 3 miesięcy) Alior Bank oferuje oprocentowanie w wysokości 0,5% (już od 17 czerwca będzie to 0,3%).

Jaki wpływ zapewni wyższe oprocentowanie?

Alior Bank nie wprowadził warunków zaporowych, które utrudniałyby skorzystanie z oprocentowania w wysokości 1%. Możliwe są wpływy z rachunków w innym banku (w tym także z własnych), a nawet z konta firmowego w Alior Banku. Niedozwolony jest tylko wpływ z T-Mobile Usługi Bankowe oraz z jakiegokolwiek rachunku w Kantorze Walutowym Alior Banku.

Szczegółowe zasady opisywanej akcji znajdziesz w "Regulaminie promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 6. Edycja”.

Konto Mega Oszczędnościowe

Konto Mega Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Warto podkreślić, że wszystkie przelewy internetowe realizowane z niego na konto osobiste są bezpłatne.

Więcej informacji znajdziesz w naszej analizie Konta Mega Oszczędnościowego. Zawarliśmy w niej także podpowiedzi, co możesz zrobić po zakończeniu okresu promocji, by Twoje oszczędności „pracowały” efektywnie.

Konto Jakże Osobiste z korzyścią 3% na Koncie Oszczędnościowym

Kilka razy wspominaliśmy o korzyści związanej z Kontem Jakże Osobistym, którą jest podwyższone do 3% oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym. Bonus wiąże się z warunkami ROR, do którego można dobrać sobie bezpłatnie 2 z 10 korzyści. Jedną z nich jest właśnie wysokie oprocentowanie Konta Oszczędnościowego.

Oprocentowanie w wysokości 3% dotyczy kwot do 20 000 zł i obowiązuje do 30 czerwca 2020 r., o ile wykonasz w danym miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Bez spełnienia tego warunku oprocentowanie wyniesie 2% w skali roku.

Więcej informacji o tej i innych korzyściach znajdziesz w analizie Konta Jakże Osobistego.

Znaczne pogorszenie oferty

Spodziewaliśmy się, że Alior Bank dostosuje swoją ofertę do nowych warunków, jednak liczyliśmy jednak na nieco wyższe oprocentowanie. Jedynym mocnym punktem pozostaje korzyść w postaci podwyższonego do 3% oprocentowania Konta Oszczędnościowego, jednak to obowiązuje jedynie do końca czerwca. Wracając do Konta Mega Oszczędnościowego, to na uznanie zasługują bezpłatne przelewy wewnętrzne przez bankowość internetową oraz 3-miesięczny okres obowiązywania promocyjnej stawki (w przeciwieństwie do konkurencji w postaci Getin Banku czy Millennium).

Jeśli nowa propozycja Alior Banku jednak Ci nie odpowiada i chcesz porównać ją z ofertami konkurencji, spójrz na nasz ranking kont oszczędnościowych.