Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Informacje na temat aktualnej oferty Alior Banku znajdziesz w analizie Konta Mega Oszczędnościowego.

Do 1% do 100 000 zł ponownie na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku

Do 1% do 100 000 zł ponownie na Koncie Mega Oszczędnościowym w Alior Banku
Spis treści

Alior Bank kontynuuje promocję oprocentowania na Koncie Mega Oszczędnościowym. Po raz kolejny wpłacając nowe środki, do 100 tys. zł, zyskamy nawet 1%. Oferta obowiązuje do 17 grudnia 2020 r.

Oferta dla wszystkich

Tradycyjnie obowiązuje zasada, że w najnowszej odsłonie promocji nie mogą wziąć udziału ci, którym w trakcie jej trwania kończy się bonusowe oprocentowanie uzyskane w ramach poprzedniej edycji akcji.

Podwyższone oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego może otrzymać osoba pełnoletnia, która do 17 grudnia 2020 r. wpłaci na ten rachunek nowe środki. Pod tym pojęciem rozumiana jest nadwyżka ponad łączne saldo w Alior Banku (na kontach osobistych, oszczędnościowych i lokatach w PLN) w dniu 10 listopada 2020 r.

Dla uniknięcia wątpliwości najlepiej jest to przedstawić na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że we wspomnianym dniu posiadałeś w Alior Banku łącznie 15 000 zł. Każda kwota ponad to saldo (maksymalnie 100 000 zł), którą wpłacisz na Konto Mega Oszczędnościowe, zostanie objęta podwyższonym oprocentowaniem. Promocyjne odsetki będą naliczane przez 2 miesiące od daty pierwszej wpłaty nowych środków na rachunek oszczędnościowy.

1% za zapewnienie wpływu, 0,3% dla każdego

Alior Bank stara się zmotywować klientów do oszczędzania i czyni to na różne sposoby. Wspomnijmy chociażby o korzyści do konta osobistego w postaci 1% na Koncie Oszczędnościowym (za chwilę do niej wrócimy). Teraz skupmy się na warunkach Konta Mega Oszczędnościowego.

Warunkiem otrzymania 1% dla nowych środków do 100 000 zł jest zapewnienie w danym miesiącu jednorazowego wpływu na konto osobiste w wysokości min. 1500 zł. Gdyby nie udało Ci się spełnić tego wymogu, Twoje pieniądze zostaną objęte oprocentowaniem 0,3% w skali roku.

Dla środków powyżej 100 000 zł i po upływie okresu promocyjnego (czyli 2 miesięcy) Alior Bank oferuje oprocentowanie uzależnione od wskaźnika WIBOR 1M (oprocentowanie standardowe wynosi obecnie 0,01%).

Jaki wpływ zapewni wyższe oprocentowanie?

Alior Bank nie wprowadził warunków zaporowych, które utrudniałyby skorzystanie z oprocentowania w wysokości 1%. Możliwe są wpływy z rachunków w innym banku (w tym także z własnych), a nawet z konta firmowego w Alior Banku. Niedozwolony jest tylko wpływ z T-Mobile Usługi Bankowe oraz z jakiegokolwiek rachunku w Kantorze Walutowym Alior Banku.

Konto Mega Oszczędnościowe

Konto Mega Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Warto podkreślić, że wszystkie przelewy internetowe realizowane z niego na konto osobiste są darmowe.

Więcej informacji znajdziesz w naszej analizie Konta Mega Oszczędnościowego. Zawarliśmy w niej także podpowiedzi, co możesz zrobić po zakończeniu okresu promocji, by Twoje oszczędności „pracowały” efektywnie.

Konto Jakże Osobiste z korzyścią 1% na Koncie Oszczędnościowym

Kilka razy wspominaliśmy o korzyści związanej z Kontem Jakże Osobistym, którą jest podwyższone do 1% oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym. Bonus wiąże się z warunkami ROR, do którego można dobrać sobie bezpłatnie 2 z 10 korzyści. Jedną z nich jest właśnie wysokie oprocentowanie Konta Oszczędnościowego.

Oprocentowanie w wysokości 1% dotyczy kwot do 20 000 zł i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., o ile wykonasz w danym miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Bez spełnienia tego warunku oprocentowanie wyniesie 0,3% w skali roku.

Więcej informacji o tej i innych korzyściach znajdziesz w analizie Konta Jakże Osobistego.

Stabilna oferta dla "nowych środków"

Obecnie 1% w skali roku, choć to niewiele, stało się standardem w promocjach dla "nowych środków". Dodatkową zaletą propozycji Alior Banku jest dość wysoka kwota, jaka może być objęta podwyższonym oprocentowaniem - 100 tys. zł. Warto też pamiętać, że bank oferuje nielimitowaną ilość bezpłatnych przelewów wewnętrznych na rachunek osobisty posiadacza Konta Mega Oszczędnościowego.

Jeśli nowa propozycja Alior Banku jednak Ci nie odpowiada i chcesz porównać ją z ofertami konkurencji, spójrz na nasz ranking kont oszczędnościowych.

Załóż Konto Jakże Osobiste w Alior Banku

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Konto Mega Oszczędnościowe - 11. edycja"