Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

​​​​​​​Czy warto kupić dolary i euro w 2023 roku?

​​​​​​​Czy warto kupić dolary i euro w "2023" roku?
Źródło: @Przemo/Adobe Stock
Spis treści

Wskazówki zamieszczone w poniższym artykule będą pomocne głównie dla osób, które nie zajmują się inwestowaniem na rynku forex, ale chciałyby korzystnie kupić dolary lub euro na okres kilku tygodni, miesięcy czy lat. W tekście nie zajmujemy się tradingiem walutowym, w którym liczą się krótkoterminowe, niewielkie wahania kursów, lecz skupiamy na perspektywie średnio- i długoterminowej.

Nieprzewidywalny rynek walutowy

Zacznijmy od tego, że na kurs dolara, euro, złotego i innych walut wpływa szereg czynników, nie tylko makroekonomicznych, ale również takich jak działania spekulantów czy wypowiedzi prezesów banków centralnych i szefów rządów. Ogromne znaczenie mają też nieoczekiwane zdarzenia, np. wybuch pandemii czy wojny na Ukrainie, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają niemal na każdą gospodarkę świata. Wszystko to powoduje, że wszelkie przewidywania dotyczące sytuacji na rynku walutowym obarczone są dużym marginesem błędu.

W związku z powyższym nie będziemy snuć prognoz kursu złotego względem EUR, USD czy innych walut. Zamiast tego skupimy się na przedstawieniu praktycznych informacji, które ułatwią Ci znalezienie dobrego momentu na zakup euro lub dolarów.

Polski złoty a dolar amerykański i euro – to musisz wiedzieć

Polski złoty, podobnie jak inne waluty naszego regionu, takie jak forint węgierski czy korona czeska, jest walutą lokalną i charakteryzuje się sporą zmiennością. Wahania wartości naszej waluty są większe niż w przypadku np. euro czy dolara choćby z tego względu, że jest jej w obiegu znacznie mniej i znajduje zastosowanie niemal wyłącznie na terytorium Polski.

Dolary amerykańskie i euro występują w ogromnych ilościach, są wykorzystywane w rozliczeniach na całym świecie, a dziesiątki banków centralnych przechowuje w nich dużą część swoich rezerw finansowych. Co więcej, za tymi walutami stoją duże i silne gospodarki, a przy tym cieszą się one powszechnym zaufaniem rozmaitych instytucji, firm, organizacji, inwestorów i zwykłych ludzi z całego świata. Wszystko to powoduje, że są stabilniejsze niż waluty Polski, Czech, Węgier czy innych relatywnie małych krajów.

Z powyższych względów pewne ilości euro i dolarów amerykańskich warto posiadać nawet, jeśli nie planuje się inwestowania w wyceniane w nich instrumenty finansowe, wyjazdu za granicę czy zakupów w zagranicznym sklepie internetowym. Ważne jest jednak, aby waluty te nabyć w dobrym momencie, czyli wtedy, gdy są względnie tanie w stosunku do polskiego złotego.

Euro i polski złoty – silnie powiązane waluty

Na początek przyjrzyjmy się kursowi euro do złotego (para ta ma oznaczenie EUR/PLN), który odzwierciedla cenę euro wyrażoną w polskich złotych. Dla porządku dodajmy, że im wyższy jest kurs tej pary, tym bardziej euro umacnia się (staje się droższe) względem polskiej waluty.

Bliskie położenie Polski i krajów strefy euro, a także mocne powiązanie ich gospodarek, powodują, że zmiany wartości polskiego złotego wobec waluty europejskiej zwykle są stosunkowo nieduże. Co więcej, kursy tych walut dość często podążają w tym samym kierunku, jeśli chodzi o wycenę względem dolara. Inaczej mówiąc, gdy euro osłabia się wobec dolara, to zwykle ciągnie za sobą w dół polskiego złotego. I vice versa – kiedy umacnia się waluta europejska, to wraz z nią często zyskuje również nasza.

Opisaną zależność dobrze ilustruje poniższy ponad 5-letni wykres procentowej zmiany kursu EUR/USD i PLN/USD.

Cena euro i złotego w relacji do dolara
Kliknij, aby powiększyć
Jak widać, w ostatnich latach kierunek zmian wartości złotego względem dolara (PLN/USD) pokrywał się z kierunkiem zmian kursu eurodolara (EUR/USD). Wykres potwierdza również, że wahania ceny naszej waluty są nieco większe niż euro, co dla posiadaczy złotówek może działać na plus lub minus.

W samym tylko 2017 roku złoty umocnił się wobec dolara aż o ok. 25%, podczas gdy euro „tylko” o ok. 17%. Z drugiej strony, nasza waluta wyraźnie mocniej traciła na wartości w okresach paniki i gwałtownego wzrostu ryzyka, które miały miejsce w lutym i marcu 2020 r. (początki pandemii koronawirusa) oraz pod koniec lutego 2022 r. (agresja Rosji na Ukrainę). Z jeszcze silniejszą deprecjacją wartości złotego względem euro (i innych najważniejszych walut) mieliśmy do czynienia w 2008 r., kiedy wybuchł potężny ogólnoświatowy kryzys finansowy. Wówczas w niespełna rok złoty stracił blisko 50% swojej wartości.

Kiedy najlepiej kupować euro?

Historia ostatnich lat pokazuje, że nie ma większego znaczenia, kiedy kupisz euro, bo i tak kierunek i siła zmian jego wartości względem najważniejszej waluty świata, czyli dolara amerykańskiego, powinny kształtować się podobnie, jak w przypadku złotego i dolara.

Jeśli chodzi o samą parę EUR/PLN, to większe umocnienie euro wobec złotego mogłoby mieć miejsce np. wówczas, gdyby doszło do poważnego globalnego kryzysu gospodarczego albo znacznego pogorszenia się bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast wyraźny wzrost wartości złotego wobec euro mógłby wystąpić np. w przypadku zakończenia wojny na Ukrainie ze względnie korzystnym dla niej porozumieniem pokojowym.

Ponieważ trudno jest przewidzieć, co przyniesie przyszłość, dla większości osób kluczowe jest unikanie zakupów euro w panice, po dużym wzroście jego kursu względem złotego. Aby znaleźć dogodny moment do inwestycji w euro, warto też sprawdzić, ile kosztowało w przeszłości i jak była jego średnia cena w różnych okresach. Wyraźne odchylenie obecnego kursu w górę będzie świadczyło o drogim euro i tym samym mało atrakcyjnym momencie na jego zakup.

Poniższy wykres pokazuje, że patrząc historycznie euro jest obecnie dość drogie (w dniu pisania tego artykułu, czyli 1 sierpnia 2022 r., kosztowało ok. 4,73 zł) i nie warto go kupować z myślą o długoterminowym przechowywaniu. Pamiętaj jednak, że ta ocena w ogóle nie uwzględnia tego, jak w przyszłości może się kształtować sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. Wystąpienie wspomnianych negatywnych czynników mogłoby wynieść cenę euro wyraźnie powyżej poziom 5 zł.

Wykres kursu EUR/PLN w latach 2004-2022
Kliknij, aby powiększyć

Kiedy dolar drożeje, a kiedy traci wartość? Charakterystyka najważniejszej waluty świata

Przejdźmy teraz do dolara amerykańskiego i kursu USD/PLN, który wyraża cenę dolara w polskich złotych. Zacznijmy od tego, że waluta Stanów Zjednoczonych jest najważniejszą walutą na całym świecie. To w niej wyceniane są na rynkach surowce, zawiera się najwięcej transakcji handlowych i przechowuje ok. 60% globalnych rezerw walutowych. Z perspektywy omawianego tematu kluczowe jest jednak to, że zmiany wartości dolara są powiązane z ogólnoświatową sytuacją gospodarczą i kondycją rynków finansowych. Jakie są w tym zakresie ogólne tendencje i zależności?

Dolar jest traktowany jako swego rodzaju kluczowa bezpieczna przystań, do której kapitał napływa wówczas, gdy na świecie dzieje się źle. Mówiąc w uproszczeniu, przybiera na wartości, jeśli pojawiają się obawy przed globalną recesją, rośnie ryzyko geopolityczne, wybucha poważny konflikt zbrojny, czy też z tych lub innych względów inwestorów giełdowych ogarnia negatywny sentyment. W tym samym czasie co do zasady kapitał ucieka m.in. z akcji, kryptowalut czy walut rynków wschodzących (w tym z polskiego złotego), przyczyniając się do spadku ich kursów. Względem dolara co do zasady traci wówczas także euro.

W spokojnych czasach, gdy na rynkach finansowych panuje optymizm, nie ma poważniejszych zagrożeń geopolitycznych, a gospodarki harmonijnie się rozwijają, wartość dolara zwykle spada lub pozostaje na względnie stałym poziomie. To korzystny okres dla rynków ryzykownych instrumentów np. akcji czy kryptowalut, oraz walut mniejszych gospodarek, w tym polskiej.

Co oczywiste, w powyższych przypadkach mamy na myśli jedynie ogólne tendencje. W perspektywie dni czy tygodni wartość dolara może spadać, mimo złej sytuacji na świecie, i rosnąć, mimo pozytywnych nastrojów w gospodarkach i na rynkach finansowych.

Kiedy najlepiej kupować dolary?

Odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej kupować dolary amerykańskie jest prosta i taka sama, jak w przypadku euro czy dowolnego instrumentu finansowego – należy inwestować w niego wtedy, gdy jest tani. Sęk w tym, że dopiero po upływie pewnego czasu możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, czy w danym momencie dolar lub inny instrument był faktycznie tani i wart nabycia.

Istnieją pewne wskaźniki i narzędzia analizy technicznej, które pomagają zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu lub sprzedaży dolarów w korzystnym okresie. Przydają się przede wszystkim traderom, którzy handlują na rynku forex, dlatego w tym artykule nie będziemy im się szerzej przyglądać. Zamiast tego, skupmy się na definicji indeksu dolara amerykańskiego, a także wykresie zmian jego wartości, który potwierdzi wspomniane zależności i pozwoli wskazać dogodny moment na zakup amerykańskiej waluty.

Wartość dolara amerykańskiego, a w zasadzie jego siłę, pokazuje tzw. indeks dolara (DXY, U.S. dollar index). Wyraża on cenę waluty Stanów Zjednoczonych względem koszyka innych ważnych walut, takich jak euro (udział w indeksie na poziomie aż ok. 57%), jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski. Z powyższego wynika, że do wzrostu indeksu DXY potrzebny jest przede wszystkim spadek kursu EUR/USD (umocnienie się dolara względem euro), a do spadku wskaźnika wzrost ceny EUR/USD (umocnienie się euro względem dolara).

Wykres indeksu DXY w latach 2007-2022
Kliknij, aby powiększyć
Jak dowiedliśmy, euro i złoty są ze sobą powiązane, dlatego poszukując dobrego momentu na zakup dolara, należy mieć na uwadze zarówno wartość indeksu DXY, jak i kurs USD/PLN. Jeśli są one na względnie wysokich poziomach, a przy tym mają za sobą wielotygodniowe wzrosty, prawdopodobnie będzie to zły moment na zakup dolarów. Patrząc historycznie, obecnie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją (1 sierpnia 2022 r. dolar kosztował ok. 4,65 zł), ale należy podkreślić, że podobnie jak w przypadku euro, ta ocena w ogóle nie uwzględnia przyszłej sytuacji gospodarczej czy geopolitycznej.

Dolar czy euro? Co lepiej kupić i kiedy?

Niepokój związany z pogorszeniem się globalnej kondycji gospodarczej, agresją Rosji na Ukrainę czy wybuchem pandemii, negatywnie przekłada się na ceny większości walut i instrumentów finansowych na całym świecie. W takich sytuacjach traci na wartości polski złoty, ale również – w mniejszym stopniu – waluta europejska.

W związku z powyższymi wydarzeniami od połowy 2021 roku obserwujemy wyraźne umocnienie indeksu dolarowego. Obecnie jest on na względnie wysokim poziomie, ale z drugiej strony, ogólne nastroje inwestorów i konsumentów na całym świecie pozostają złe. Wysoka globalna inflacja, hamowanie gospodarek, a do tego możliwość wystąpienia dotkliwego kryzysu energetycznego czy żywnościowego mogą spowodować, że drogi dolar stanie się jeszcze droższy.

Reasumując, ponieważ nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co przyniosą najbliższe miesiące, część oszczędności warto trzymać zarówno w dolarach amerykańskich, jak i w euro. Jeśli chodzi o poszukiwanie dobrego momentu do ich zakupu, to należy po prostu wystrzegać się inwestowania w te waluty w panice, w okresach wyraźnego wzrostu ich wartości. Rozsądnym rozwiązaniem jest też ich systematyczne nabywanie np. co kilka tygodni, tak, aby uniknąć zakupu na cenowej górce. Ma to również ten plus, że eliminuje konieczność śledzenia i analizowania kursów walutowych.

Sprawdź również nasze teksty: w jakiej walucie trzymać oszczędności oraz w jaką walutę inwestować i dowiedz się więcej na temat walutowych alternatyw dla polskiego złotego.

Gdzie można kupić dolary i euro?

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem euro, dolarów lub innej obcej waluty, powinieneś zadbać o zawarcie korzystnej transakcji. Chodzi tutaj nie tylko o wybór dogodnego momentu do zakupu, ale również znalezienie kantoru, który oferuje atrakcyjne warunki wymiany walutowej.

Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie najlepiej jest kupować waluty w kantorach internetowych, które oferują korzystne kursy, jak również szybki i wygodny przebieg transakcji. W znalezieniu najlepszego – według nas – miejsca do wymiany walut pomoże Ci poniższe zestawienie.

Ranking kantorów internetowych - Czerwiec 2023