Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

BOŚ Bank

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska działa w Polsce od 1991 r., a od 1997 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponad połowę akcji banku posiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. BOŚ wyróżnia się na rynku podejściem do spraw ekologii i natury, finansuje i wspiera projekty ekologiczne np. zachęcając klientów do rozsądnego drukowania dokumentów.

BOŚ Bank

Informacje o BOŚ Bank

Prezes zarządu:

Wojciech Hann

Siedziba:

Warszawa 00-832, ul. Żelazna 32

Data założenia:

1991 r.

Infolinia - klienci indywidualni

801 355 455 lub +48 22 543 34 34

Kapitał zakładowy:

929 476 710 zł

Infolinia - mikro i małe firmy

801 355 455 lub +48 22 543 34 34

NIP:

527-020-33-13

Kod BIC/Swift:

EBOSPLPWXXX

Bank Ochrony Środowiska

Oferta Banku Ochrony Środowiska jest skierowana przede wszystkim do klientów detalicznych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw, jednak bank udostępnia także produkty przeznaczone dla wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz korporacji.

Dostęp do oferty banku jest możliwy za pośrednictwem bankowości elektronicznej (BOŚBank24) lub telefonicznej (TeleBOŚ). Dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych BOŚ Bank przygotował oddzielny system transakcyjny - iBoss24.

BOŚ Bank – szczegóły oferty dla klientów indywidualnych

Sztandarowym rachunkiem dla klientów detalicznych jest EKOkonto bez Kosztów. ROR jest prowadzony w dwóch różnych wariantach: standardowym i adresowanym do bardziej zamożnych klientów (EKOKonto VIP).

Z rachunkiem osobistym powiązana jest rozbudowana oferta depozytowa, na którą składają się lokaty złotowe i walutowe. Klienci mogą także skorzystać z EKokonta oszczędnościowego, oferowanego w wersji Standard, 500+ i VIP.

BOŚ Bank – konto firmowe + dodatkowe usługi

Z kolei małe i średnie firmy mogą otworzyć w BOŚ Banku Konto Elastyczne lub Konto Wyjątkowe Biznes. Oba te rachunki dają dostęp do ciekawych produktów oszczędnościowych oraz szerokiego wachlarza kredytów celowych ukierunkowanych na odnawialne źródła energii (Kredyt na OZE, Kredyt Ekooszczędny). Ponadto wśród usług finansowych powiązanych z kontem firmowym możemy wyróżnić takie udogodnienia, jak factoring, konsolidację rachunków, negocjowane transakcje FX Spot i transakcje FX Forward.

Oddziały BOŚ Banku

Placówki BOŚ Banku są dość nieliczne, w każdym województwie działa ich od 2 do 3. Dodatkowo na każde województwo przypada jedno Centrum Biznesowe BOŚ Banku.

Sesje Elixir w BOŚ Bank

Rodzaj sesji Godziny
Sesje wychodzące

09:30 dyspozycję należy złożyć maks. godzinę przed sesją

13:30 dyspozycję należy złożyć maks. godzinę przed sesją

16:00 dyspozycję należy złożyć maks. godzinę przed sesją

Sesje przychodzące

11:00

15:00

17:30

Sesje wychodzące Sesje przychodzące

09:30 dyspozycję należy złożyć maks. godzinę przed sesją

11:00

13:30 dyspozycję należy złożyć maks. godzinę przed sesją

15:00

16:00 dyspozycję należy złożyć maks. godzinę przed sesją

17:30

Konta bankowe: BOŚ Bank