Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

BNP Paribas Faktoring jest częścią międzynarodowej Grupy BNP Paribas Faktoring, dysponującej 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Instytucja kieruje swoją ofertę do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Udostępnia między innymi faktoring pełny (bez regresu), faktoring niepełny (z regresem), faktoring odwrotny, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców, rozliczanie należności z odbiorcami klienta oraz windykację wierzytelności.

BNP Paribas Faktoring jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Factors Chain International, największego międzynarodowego stowarzyszenia firm faktoringowych.

Konta bankowe: BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.