Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska

Biuro Maklerskie Banku BNP PARIBAS S.A. zostało uruchomione w 1992 r. i od tego czasu świadczy kompleksowe usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Należy także do Izby Domów Maklerskich i działa zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki. Jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce uzyskało zezwolenie na zawodowe doradztwo inwestycyjne w zakresie obrotu papierami wartościowymi (listopad 1994 r.) .

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska

Klienci BM BNP PARIBAS zyskują możliwość inwestowania na rynku akcji, kontraktów terminowych, warrantów, opcji, a także obligacji skarbowych. Ponadto broker umożliwia dostęp do rynku giełdowego i pozagiełdowego (zawieranie transakcji kupna i sprzedaży na GPW, NewConnect i BondSpot) oraz do rynków zagranicznych. Klienci Biura mogą inwestować w akcje spółek, ADR-y, GDR-y oraz ETF-y na najbardziej popularnych rynkach regulowanych Europy oraz USA. W ofercie BM BNP PARIBAS znajdziemy również produkty strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne.

Warto dodać, że konto maklerskie BM BNP PARIBAS oferuje wiele rozwiązań i usług ułatwiających samodzielne inwestowanie na rynkach kapitałowych. Możemy więc skorzystać z odroczonego terminu płatności (OTP), zleceń do dyspozycji maklera, darmowych usług analitycznych czy usługi doradztwa inwestycyjnego (bezpłatnej do 31 grudnia 2021 r.).

Niestety, jak na razie BM BNP PARIBAS nie udostępnia klientom możliwości składania zleceń na rynki zagraniczne przez system internetowy - obecnie jedyną dostępną opcją jest telefoniczny kontakt z maklerem.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Konta bankowe: Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska