Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

BFF Polska SA

BFF Polska SA

BFF Polska SA to część BFF Banking Group - instytucji finansowej wywodzącej się z Włoch, prowadzącej działalność w wielu krajach europejskich, np. Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Irlandii czy Holandii. W Polsce bank działa tylko online i oferuje m.in. usługi faktoringu. Klienci indywidualni mogą założyć konkurencyjne lokaty bez konta osobistego.

BFF Polska SA

Informacje o BFF Polska SA

Prezes zarządu:

Krzysztof Kawalec

Siedziba:

90-118 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 66

Rok założenia:

2016 r.

Kapitał zakładowy:

142 929 817,72 EUR

NIP:

105-000-31-65

Infolinia dla klientów:

801 090 091

O BFF Banking Group

BFF Banking Group należy do włoskiej spółki Banca Farmafactoring S.p.A. Grupa finansowa początkowo specjalizowała się w usługach dla sektora medycznego i publicznego, w 2013 r. uzyskała we Włoszech licencję bankową i rozpoczęła ekspansję na różne europejskie kraje. Obecnie Grupa działa we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji.

BFF w Polsce

W Polsce BFF rozpoczęła działalność w 2016 roku "przejmując lidera w obszarze finansowania sektora publicznego”. BFF proponuje swoim klientom usługi takie jak oferuje m.in. faktoring, finansowanie krótko- i długoterminowe dla szpitali i samorządów, usługi związane z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi.

Z kolei klienci indywidualni od II poł. 2019 r. mogą skorzystać z Lokaty Facto. Instytucja oferuje depozyty tylko internetowo.

Czy BFF Polska jest bezpieczne?

Lokaty prowadzone w BFF Polska chronione są do kwoty 100 tys. euro w ramach systemu gwarantowania depozytów Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych) - włoskiego odpowiednika polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Placówki i bankomaty BFF Polska

BFF Polska działa w Polsce wyłącznie online i nie posiada oddziałów dostępnych dla klientów indywidualnych. Bank nie prowadzi również rachunków osobistych i tym samym nie wydaje kart debetowyhc, a co za tym idzie - nie udostępnia swoim klientom żadnych bankomatów.