Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

1500 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku + 1000 zł za polecenie tego rachunku znajomemu

Michał Radzimiński
Michał Radzimiński

Jestem dociekliwym redaktorem, stale poszukującym nowych wyzwań. Lubię pisać o pieniądzach, choć wcale nie są dla mnie najważniejsze w życiu.

1500 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku + 1000 zł za polecenie tego rachunku znajomemu
Źródło: strona promocji

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć nie tylko premię na dobry początek współpracy, ale także za polecenie rachunku znajomemu.

Akcja „Bankowość Prywatna roku 2020 w Polsce” ma trwać do 31 grudnia 2020 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 200 osób (+15 osób, które otworzą konto Citigold Private Client). Jeszcze mniej, bo tylko 100 sztuk, liczy pula nagród za skuteczną rekomendację oferty.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja z premią za otwarcie adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2019 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co zrobić, by zasłużyć na 1500 zł?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 31 grudnia 2020 r. (pamiętaj o ograniczonej puli nagród, jest ich tylko 200) zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji.

Krok 3
Krok 3

Najpóźniej do ostatniego dnia 3. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, zaloguj się choć raz do aplikacji CitiMobile.

Krok 4
Krok 4

Do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy utrzymaj na rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej:

  • 400 tys. zł - jeśli otworzyłeś konto Citigold;
  • 4 mln zł, gdy zdecydowałeś się na rachunek Citigold Private Client.
Nagroda
Nagroda

Bonus otrzymasz na konto do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z obowiązków. Nagroda wynosi:

  • 1500 zł za konto Citigold,
  • 9000 zł za konto Citigold Private Client.

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy w październiku. Wówczas wymagane saldo środków musisz utrzymać w listopadzie, grudniu i styczniu lub w grudniu, styczniu i lutym.

Dodatkowa premia za konto firmowe lub wynagrodzenie

Jeśli zasłużysz na nagrodę "podstawową", będziesz miał szansę na dodatkowy bonus w wysokości 500 lub 1000 zł. Bank wypłaci ją tym klientom, którzy:

  • najpóźniej do 3. miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta podpiszą umowę rachunku firmowego LUB
  • do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zapewnią wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 5 tys. zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Za zrealizowanie jednego z tych warunków posiadacze konta Citigold otrzymają premię w wysokości 500 zł, a rachunku Citigold Private Client – 1000 zł. Bonus zostanie przekazany na Twoje konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś wymagania regulaminu.

Nagrody dodatkowej nie otrzymają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w pierwszym dniu obowiązywania promocji (8 października 2020 r.) posiadały w banku Citi Handlowy rachunek firmowy.

Poleć konto typu gold znajomemu i zgarnij kolejny tysiąc

Możesz to zrobić, kontaktując się ze swoim indywidualnym opiekunem. Osoba polecona (która nie posiadała rachunku osobistego ani oszczędnościowego po 1 stycznia 2018 r.) powinna otworzyć konto Citigold oraz do końca miesiąca następującego po miesiącu założenia rachunku zapewnić wpływ na rachunek w wysokości min. 400 tys. zł.

Ponadto polecony musi utrzymać przez 3 miesiące następujące po tym, w którym otworzył konto Citigold, średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 400 tys. zł.

Jak wspomnieliśmy, w VIII edycji akcji „Polecam Citigold” bank przygotował tylko 100 nagród.

Ważne informacje

Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

Realizując warunki opisywanej akcji, powinieneś wiedzieć też o kilku istotnych szczegółach.

Średniomiesięczne saldo

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest głównym posiadaczem. W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

Nie działaj pochopnie

Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na konto z niższej półki.

Oznacza to, że niedozwolona jest zamiana rachunku Citigold na Citi Priority lub Citi Konto, a także przekształcenie konta osobistego Citigold Private Client na Citigold lub Citi Priority czy Citi Konto. Gdybyś to zrobił, będzie to oznaczało rezygnację z udziału w opisywanej akcji.

Kilka słów o ofercie Citibanku

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie dostępna dla Ciebie.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji „Bankowość Prywatna roku 2020 w Polsce" – edycja 2
  2. Regulamin promocji „Polecam Citigold" – edycja 8
  3. Tabela opłat i prowizji

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.

Więcej o Citi Handlowy